Zatwierdzenie transsumptu Władysława IV Wazy, króla Polski, dotyczącego przywileju Zygmunta III Wazy, wydanego na sejmie w Warszawie 1. marca 1597 na rzecz klasztoru dominikanów w Brześciu Kujawskim.

Library catalog
Dyplomy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Dypl. 218
 • Tytuł: Zatwierdzenie transsumptu Władysława IV Wazy, króla Polski, dotyczącego przywileju Zygmunta III Wazy, wydanego na sejmie w Warszawie 1. marca 1597 na rzecz klasztoru dominikanów w Brześciu Kujawskim.
 • Wystawca dokumentu: Jan II Kazimierz Waza król Polski
 • Miejsce i rok: 1660 01.29.
 • Opis fizyczny: 37x55 cm
 • Język: Pol.
 • Hasła przedmiotowe:
  • dominikanie Brześć Kujawski
  • Zgłowiączka, rz.
  • Brześć Kujawski
  • zakony
  • miasta
  • młyny
  • Zatwierdzenie
 • Pieczęć: w okrągłej, blaszanej puszce Jan II Kazimierz Waza, król Polski wosk czerwony sznurki o barwie żółto-niebiesko-czerwonej uszkodzona "[Johann]es CASIMIRU - D.G. REX POL. M. D. LIT. RUS. PRU. MAS. SAM .... Gumowski M.: Pieczęcie królów polskich. ? Nr 108.
 • Uwagi:
  • In dorso noty streszczające. Na brzegach odarty. Dok. silnie zniszczony, z dziurami i plamami.
  • Zatwierdzenie na rzecz klasztoru prawa własności dwóch młynów wodnych na rzece Zgłowiączce, w pobliżu miasta, zwanych Staromierski oraz Wolski. Jednoczesne potwierdzenie przez króla Zygmunta wszystkich korzyści i dochodów z tychże młynów dla klasztoru oraz wyjęcie powyższych spod wszelkiej ingerencji władz świeckich.

MARC

 • 100 a Jan b II c Kazimierz Waza król Polski
 • 245 a Zatwierdzenie transsumptu Władysława IV Wazy, króla Polski, dotyczącego przywileju Zygmunta III Wazy, wydanego na sejmie w Warszawie 1. marca 1597 na rzecz klasztoru dominikanów w Brześciu Kujawskim.
 • 250 a autograf
 • 260 a Warszawa c 1660 01.29.
 • 300 c 37x55 cm
 • 500 a In dorso noty streszczające. a Na brzegach odarty. a Dok. silnie zniszczony, z dziurami i plamami.
 • 500 a Zatwierdzenie na rzecz klasztoru prawa własności dwóch młynów wodnych na rzece Zgłowiączce, w pobliżu miasta, zwanych Staromierski oraz Wolski. Jednoczesne potwierdzenie przez króla Zygmunta wszystkich korzyści i dochodów z tychże młynów dla klasztoru oraz wyjęcie powyższych spod wszelkiej ingerencji władz świeckich.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 610 a dominikanie Brześć Kujawski
 • 651 a Zgłowiączka, rz.
 • 651 a Brześć Kujawski
 • 653 a zakony
 • 653 a miasta
 • 653 a młyny
 • 655 a Zatwierdzenie
 • 700 a Zygmunt b III c Waza, król Polski
 • 700 a Władysław b IV c Waza, król Polski
 • 852 j Dypl. 218
 • 919 a 1
 • 920 b w okrągłej, blaszanej puszce d Jan II Kazimierz Waza, król Polski f wosk czerwony g sznurki o barwie żółto-niebiesko-czerwonej h uszkodzona i W otoku: ||"[Johann]es CASIMIRU - D.G. REX POL. M. D. LIT. RUS. PRU. MAS. SAM .... l Reprod. ||Gumowski M.: Pieczęcie królów polskich. ? Nr 108.