[Król Kazimierz wykłada za arcybiskupa lwowskiego Grzegorza 700 grzywien za wieś Obroszyn kupioną od Piotra z Szamotuł. Król przeznacza na ten cel środki zgromadzone przez swojego żupnika i celnika Krzysztofa z San Remo].

Library catalog
Dyplomy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Dypl. 213
 • Tytuł: [Król Kazimierz wykłada za arcybiskupa lwowskiego Grzegorza 700 grzywien za wieś Obroszyn kupioną od Piotra z Szamotuł. Król przeznacza na ten cel środki zgromadzone przez swojego żupnika i celnika Krzysztofa z San Remo].
 • Wystawca dokumentu: Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
 • Miejsce i rok: 1465 05.10.
 • Opis fizyczny: 32x20,5 cm + 5,5 cm zakładka
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chodecki Stanisław (wojewoda podolski, starosta kamieniecki i halicki; zm. 1474)
  • Grzegorz z Sanoka (arcybiskup lwowski ; ok.1407-1477)
  • Jan z Wysokiego zob. Wysocki Jan podsędek
  • Krzysztof z San Remo Włoch, żupnik i celnik 15 w.
  • Krzysztof z Santo Romulo zob. Krzysztof z San Remo
  • Piotr Świdwa z Szamotuł (kasztelan poznański ; ok.1415-1473)
  • Piotr z Branic sędzia lwowski 15 w.
  • Stanisław z Chodcza zob. Chodecki Stanisław
  • Świdwa Piotr zob. Piotr Świdwa z Szamotuł
  • Szamotulski Piotr Świdwa zob. Piotr Świdwa z Szamotuł
  • Wojciech z Żychlina (podkanclerzy, prepozyt kaliski, kustosz sandomierski; zm. 1471)
  • Wysocki Jan podsędek lwowski 15 w.
  • Rozliczenia pieniężne 15 w. Polska
  • Nieruchomości 15 w. Polska
  • Tuczempy (woj. podkarpackie, pow. Jarosław) 15 w.
  • Jaworów (Ukraina, obw. lwowski, rej. jaworowski) 15 w.
  • Lwów (Ukraina, obw. lwowski) 15 w.
  • San Remo (Włochy, reg. Liguria, prow. Imperia) 15 w.
  • Obroszyn (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki) 15 w.
  • Santo Romulo zob. San Remo w.
 • Pieczęć: Pozostał pasek perg.
 • Uwagi:
  • In dorso noty streszczająceco najmniej 7 różnych rąk z 16-18 w.
  • Kazimierz z Bożej Łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, pan i dziedzic etc., z powodu wielkiego dobra jakiego doświadczył od arcybiskupa lwowskiego Grzegorza przystępuje do transakcji, jaką arcybiskup zawarł ze szlachetnym Piotrem z Szamotuł o wieś Obroszyn, leżącą w Ziemi lwowskiej i zobowiązuje się wyłożyć za arcybiskupa 700 grzywien, które ten winien był zapłacić Piotrowi za zrzeczenie się praw do wsi. Te 700 grzywien król przekazuje na wykup wsi z dobrej woli, przeznaczając na to środki, które zabezpieczył jego żupnik i celnik śp. Krzysztof z San Remo. W razie gdyby jednak Piotr nie otrzymał tejże sumy zapisanej w rzeczonym piśmie z tego źródła, lecz pozyskał ją na innych dobrach królewskich: Jaworów, Tuczępy i innych, wówczas król nakazuje Stanisławowi z Chodczy wojewodzie podolskiemu i staroście kamienieckiemu i halickiemu, sędziemu Piotrowi z Branic i podsędkowi Janowi z Wysokiego, aby w ich obecności wpisać sumę 700 grzywien do ksiąg ziemskich lwowskich, a panu arcybiskupowi i jego następcom wydać wieś Obroszyn wraz z wszystkimi użytkami: czynszami, dochodami, polami, łąkami, pastwiskami, lasami, borami, gajami, lasami dębowymi, chrustem, rzekami i strumieniami, jeziorami, bagnami, stawami rybnymi, kanałami, młynami i ich przychodami, w granicach, jakich owa wieś znajduje się, aż do czasu, gdy rzeczony arcybiskup lub jego następcy nie spłacą siedmiuset grzywien królowi lub jego następcom. Wówczas gdy to nastąpi rzeczona wieś przejdzie prawnie na własność króla lub jego następców. Działo się we Lwowie w piątek po święcie św. Stanisława 1465 r. Pod dokumentem podpis wicekanclerza Wojciecha z Żychlina.

MARC

 • 100 $a Kazimierz Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1427-1492)
 • 245 $a [Król Kazimierz wykłada za arcybiskupa lwowskiego Grzegorza 700 grzywien za wieś Obroszyn kupioną od Piotra z Szamotuł. Król przeznacza na ten cel środki zgromadzone przez swojego żupnika i celnika Krzysztofa z San Remo].
 • 250 $a autograf
 • 260 $a Lwów $c 1465 05.10.
 • 300 $c 32x20,5 cm + 5,5 cm zakładka
 • 500 $a In dorso noty streszczająceco najmniej 7 różnych rąk z 16-18 w.
 • 500 $a Kazimierz z Bożej Łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, pan i dziedzic etc., z powodu wielkiego dobra jakiego doświadczył od arcybiskupa lwowskiego Grzegorza przystępuje do transakcji, jaką arcybiskup zawarł ze szlachetnym Piotrem z Szamotuł o wieś Obroszyn, leżącą w Ziemi lwowskiej i zobowiązuje się wyłożyć za arcybiskupa 700 grzywien, które ten winien był zapłacić Piotrowi za zrzeczenie się praw do wsi. Te 700 grzywien król przekazuje na wykup wsi z dobrej woli, przeznaczając na to środki, które zabezpieczył jego żupnik i celnik śp. Krzysztof z San Remo. W razie gdyby jednak Piotr nie otrzymał tejże sumy zapisanej w rzeczonym piśmie z tego źródła, lecz pozyskał ją na innych dobrach królewskich: Jaworów, Tuczępy i innych, wówczas król nakazuje Stanisławowi z Chodczy wojewodzie podolskiemu i staroście kamienieckiemu i halickiemu, sędziemu Piotrowi z Branic i podsędkowi Janowi z Wysokiego, aby w ich obecności wpisać sumę 700 grzywien do ksiąg ziemskich lwowskich, a panu arcybiskupowi i jego następcom wydać wieś Obroszyn wraz z wszystkimi użytkami: czynszami, dochodami, polami, łąkami, pastwiskami, lasami, borami, gajami, lasami dębowymi, chrustem, rzekami i strumieniami, jeziorami, bagnami, stawami rybnymi, kanałami, młynami i ich przychodami, w granicach, jakich owa wieś znajduje się, aż do czasu, gdy rzeczony arcybiskup lub jego następcy nie spłacą siedmiuset grzywien królowi lub jego następcom. Wówczas gdy to nastąpi rzeczona wieś przejdzie prawnie na własność króla lub jego następców. Działo się we Lwowie w piątek po święcie św. Stanisława 1465 r. Pod dokumentem podpis wicekanclerza Wojciecha z Żychlina.
 • 541 $c a $d 1957 $e 192
 • 546 $a Łac.
 • 600 $a Chodecki Stanisław $c (wojewoda podolski, starosta kamieniecki i halicki; $d zm. 1474)
 • 600 $a Grzegorz z Sanoka $c (arcybiskup lwowski ; $d ok.1407-1477)
 • 600 $a Jan z Wysokiego zob. Wysocki Jan podsędek
 • 600 $a Krzysztof z San Remo $c Włoch, żupnik i celnik $y 15 w.
 • 600 $a Krzysztof z Santo Romulo zob. Krzysztof z San Remo
 • 600 $a Piotr Świdwa z Szamotuł $c (kasztelan poznański ; $d ok.1415-1473)
 • 600 $a Piotr z Branic $c sędzia lwowski $y 15 w.
 • 600 $a Stanisław z Chodcza zob. Chodecki Stanisław
 • 600 $a Świdwa Piotr zob. Piotr Świdwa z Szamotuł
 • 600 $a Szamotulski Piotr Świdwa zob. Piotr Świdwa z Szamotuł
 • 600 $a Wojciech z Żychlina $c (podkanclerzy, prepozyt kaliski, kustosz sandomierski; $d zm. 1471)
 • 600 $a Wysocki Jan $c podsędek lwowski $y 15 w.
 • 650 $a Rozliczenia pieniężne $y 15 w. $z Polska
 • 650 $a Nieruchomości $y 15 w. $z Polska
 • 651 $a Tuczempy (woj. podkarpackie, pow. Jarosław) $y 15 w.
 • 651 $a Jaworów (Ukraina, obw. lwowski, rej. jaworowski) $y 15 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina, obw. lwowski) $y 15 w.
 • 651 $a San Remo (Włochy, reg. Liguria, prow. Imperia) $y 15 w.
 • 651 $a Obroszyn (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki) $y 15 w.
 • 651 $a Santo Romulo zob. San Remo $y w.
 • 852 $j Dypl. 213
 • 919 $a brak
 • 920 $b Pozostał pasek perg.
 • 999 $a TZ $b 19.07.03

Indexes

Copies

 • Signature: Dypl. 213