[Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].

Library catalog
Dyplomy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Dypl. 214
 • Tytuł: [Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].
 • Kopie:
  • CD 0349
  • Fotokop. III 636
 • Wystawca dokumentu: Roth, Jan (biskup wrocławski ; 1426-1506)
 • Miejsce i rok: 1487 04.07.
 • Opis fizyczny: 43x36 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grünenberg Szymon de zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
  • Jodok z Rożemberka (biskup wrocławski ; 1430-1467)
  • Johannes Eysengrassheymer (kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; zm. 1501)
  • Kirsten Hieronim sędzia kościelny, wikariusz 15 w.
  • Lehner Marcin (notariusz publiczny, prepozyt nyski ; zm. 1492)
  • Merboth Mikołaj (doktor dekretów, kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; zm. 1501)
  • Rosenberg Jodok von zob. Jodok z Rożemberka
  • Stellmacher Jan altarzysta w Szprotawie 15 w.
  • Szymon Edelingk de Grünenberg zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
  • Rozliczenia pieniężne 15 w. Polska
  • Cechy (rzem.) 15 w. Polska
  • Rzemieślnicy 15 w. Polska
  • Rzeźnicy 15 w. Polska
  • Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław) 15 w.
  • Szprotawa (woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
  • Cech rzeźnicki (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań)
  • Kościół parafialny (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
  • Altarie 15 w. Polska
 • Pieczęć: w oprawie skórzanej Roth Jan, bp wrocławski biskupia wosk sznurki barwy zółto-czerwonej częściowo zniszczona Roth Jan siedzący na tronie.
 • Uwagi:
  • In dorso noty: współczesna oraz z 08.10.1705 r. w jęz. niem. Dok. dobrze zachowany.
  • Biskup wrocławski Jan zapoznał się z petycją przedłożoną przez altarzystę Jana Stellmachera i starszyznę cechu rzeźniczego, opiekunów ołtarza Świętej i Niepodzielnej Trójcy oraz św. Marii Magdaleny, Marty, Augustyna i Łazarza w kaplicy św. Marii Magdaleny w kościele parafialnym w Szprotawie, która zawierała zapis o tym, że czcigodny poprzednik biskupa, śp. pan biskup Jodok, ufundował rzeczony ołtarz i dotował go czynszem 16 grzywien rocznie oraz zatwierdził altarzystę, który był zobowiązany odprawiać 5 mszy specjalnych każdego tygodnia. Rzeczone beneficjum z powodu nałożenia ciężkich danin od dochodów tak się zmniejszyło, że altarzysta nie mógł już udźwignąć tych ciężarów. Stąd altarzysta Jan Stellmacher i starszyzna cechu rzeźników chcą dołożyć 5 grzywien rocznego czynszu w zamian za odpuszczenie swoich grzechów i zbawienie dusz, tak że Jan Stellmacher ufunduje cztery grzywny, a cech rzeźnicki jedną. Biskup wyraził zgodę i złączył oba zapisy, tj. biskupa Jodoka i swój, powiększając 16 grzywien o rzeczone 5. Ponadto biskup Jan zmniejszył powinność altarzysty Jana Stellmachera aż do końca jego życia, do obowiązku odprawiania pobożnie jedynie czterech mszy tygodniowo. Biskup informuje o przywieszeniu swojej pieczęci jako potwierdzenia jego woli. Działo się we Wrocławiu 7 kwietnia 1487 r. w obecności czcigodnych mężów pana Mikołaja Merbotha doktora dekretów i kanonika kolegiaty św. Krzyża, Jana Eysengrassheymera kanonika kolegiaty św. Krzyża, wikariusza Hieronima Kirsten sędziego kościelnego i notariusza Marcina Lehnera prepozyta nyskiego.
 • Opracowania: Por. P. Bretschneider: Das Breslauer Bistumswappen. [w:] Zeitschrift des Vereins fuer Geschichte Schlesiens 50 (1916) Tabl. II, 1 s. 242-246 [opis i fotografia pieczęci biskupa Jana Rotha zachowanej w całości]

MARC

 • 100 a Roth, Jan c (biskup wrocławski ; d 1426-1506)
 • 245 a [Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].
 • 250 a autograf
 • 260 a Wrocław c 1487 04.07.
 • 300 c 43x36 cm
 • 500 a In dorso noty: współczesna oraz z 08.10.1705 r. w jęz. niem. a Dok. dobrze zachowany.
 • 500 a Biskup wrocławski Jan zapoznał się z petycją przedłożoną przez altarzystę Jana Stellmachera i starszyznę cechu rzeźniczego, opiekunów ołtarza Świętej i Niepodzielnej Trójcy oraz św. Marii Magdaleny, Marty, Augustyna i Łazarza w kaplicy św. Marii Magdaleny w kościele parafialnym w Szprotawie, która zawierała zapis o tym, że czcigodny poprzednik biskupa, śp. pan biskup Jodok, ufundował rzeczony ołtarz i dotował go czynszem 16 grzywien rocznie oraz zatwierdził altarzystę, który był zobowiązany odprawiać 5 mszy specjalnych każdego tygodnia. Rzeczone beneficjum z powodu nałożenia ciężkich danin od dochodów tak się zmniejszyło, że altarzysta nie mógł już udźwignąć tych ciężarów. Stąd altarzysta Jan Stellmacher i starszyzna cechu rzeźników chcą dołożyć 5 grzywien rocznego czynszu w zamian za odpuszczenie swoich grzechów i zbawienie dusz, tak że Jan Stellmacher ufunduje cztery grzywny, a cech rzeźnicki jedną. Biskup wyraził zgodę i złączył oba zapisy, tj. biskupa Jodoka i swój, powiększając 16 grzywien o rzeczone 5. Ponadto biskup Jan zmniejszył powinność altarzysty Jana Stellmachera aż do końca jego życia, do obowiązku odprawiania pobożnie jedynie czterech mszy tygodniowo. Biskup informuje o przywieszeniu swojej pieczęci jako potwierdzenia jego woli. Działo się we Wrocławiu 7 kwietnia 1487 r. w obecności czcigodnych mężów pana Mikołaja Merbotha doktora dekretów i kanonika kolegiaty św. Krzyża, Jana Eysengrassheymera kanonika kolegiaty św. Krzyża, wikariusza Hieronima Kirsten sędziego kościelnego i notariusza Marcina Lehnera prepozyta nyskiego.
 • 530 d CD 0349
 • 530 d Fotokop. III 636
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 581 a Por. P. Bretschneider: Das Breslauer Bistumswappen. [w:] Zeitschrift des Vereins fuer Geschichte Schlesiens 50 (1916) Tabl. II, 1 s. 242-246 [opis i fotografia pieczęci biskupa Jana Rotha zachowanej w całości]
 • 600 a Grünenberg Szymon de zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
 • 600 a Jodok z Rożemberka c (biskup wrocławski ; d 1430-1467)
 • 600 a Johannes Eysengrassheymer c (kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; d zm. 1501)
 • 600 a Kirsten Hieronim c sędzia kościelny, wikariusz y 15 w.
 • 600 a Lehner Marcin c (notariusz publiczny, prepozyt nyski ; d zm. 1492)
 • 600 a Merboth Mikołaj c (doktor dekretów, kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; d zm. 1501)
 • 600 a Rosenberg Jodok von zob. Jodok z Rożemberka
 • 600 a Stellmacher Jan c altarzysta w Szprotawie y 15 w.
 • 600 a Szymon Edelingk de Grünenberg zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
 • 650 a Rozliczenia pieniężne y 15 w. z Polska
 • 650 a Cechy (rzem.) y 15 w. z Polska
 • 650 a Rzemieślnicy y 15 w. z Polska
 • 650 a Rzeźnicy y 15 w. z Polska
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław) y 15 w.
 • 651 a Szprotawa (woj. lubuskie, pow. Żagań) y 15 w.
 • 653 a Cech rzeźnicki (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań)
 • 653 a Kościół parafialny (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
 • 653 a Altarie 15 w. Polska
 • 700 a Edelingk Szymon de Grünenberg c notariusz publiczny d 15 w.
 • 852 j Dypl. 214
 • 919 a 1
 • 920 b w oprawie skórzanej d Roth Jan, bp wrocławski e biskupia f wosk g sznurki barwy zółto-czerwonej h częściowo zniszczona j Roth Jan siedzący na tronie.
 • 999 a TZ b 19.07.03

Indexes