[Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].

Library catalog
Dyplomy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Dypl. 214
 • Tytuł: [Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].
 • Kopie:
  • CD 0349
  • Fotokop. III 636
 • Wystawca dokumentu: Roth, Jan (biskup wrocławski ; 1426-1506)
 • Miejsce i rok: 1487 04.07.
 • Opis fizyczny: 43x36 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grünenberg Szymon de zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
  • Jodok z Rożemberka (biskup wrocławski ; 1430-1467)
  • Johannes Eysengrassheymer (kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; zm. 1501)
  • Kirsten Hieronim sędzia kościelny, wikariusz 15 w.
  • Lehner Marcin (notariusz publiczny, prepozyt nyski ; zm. 1492)
  • Merboth Mikołaj (doktor dekretów, kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; zm. 1501)
  • Rosenberg Jodok von zob. Jodok z Rożemberka
  • Stellmacher Jan altarzysta w Szprotawie 15 w.
  • Szymon Edelingk de Grünenberg zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
  • Rozliczenia pieniężne 15 w. Polska
  • Cechy (rzem.) 15 w. Polska
  • Rzemieślnicy 15 w. Polska
  • Rzeźnicy 15 w. Polska
  • Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław) 15 w.
  • Szprotawa (woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
  • Cech rzeźnicki (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań)
  • Kościół parafialny (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
  • Altarie 15 w. Polska
 • Pieczęć: w oprawie skórzanej Roth Jan, bp wrocławski biskupia wosk sznurki barwy zółto-czerwonej częściowo zniszczona Roth Jan siedzący na tronie.
 • Uwagi:
  • In dorso noty: współczesna oraz z 08.10.1705 r. w jęz. niem. Dok. dobrze zachowany.
  • Biskup wrocławski Jan zapoznał się z petycją przedłożoną przez altarzystę Jana Stellmachera i starszyznę cechu rzeźniczego, opiekunów ołtarza Świętej i Niepodzielnej Trójcy oraz św. Marii Magdaleny, Marty, Augustyna i Łazarza w kaplicy św. Marii Magdaleny w kościele parafialnym w Szprotawie, która zawierała zapis o tym, że czcigodny poprzednik biskupa, śp. pan biskup Jodok, ufundował rzeczony ołtarz i dotował go czynszem 16 grzywien rocznie oraz zatwierdził altarzystę, który był zobowiązany odprawiać 5 mszy specjalnych każdego tygodnia. Rzeczone beneficjum z powodu nałożenia ciężkich danin od dochodów tak się zmniejszyło, że altarzysta nie mógł już udźwignąć tych ciężarów. Stąd altarzysta Jan Stellmacher i starszyzna cechu rzeźników chcą dołożyć 5 grzywien rocznego czynszu w zamian za odpuszczenie swoich grzechów i zbawienie dusz, tak że Jan Stellmacher ufunduje cztery grzywny, a cech rzeźnicki jedną. Biskup wyraził zgodę i złączył oba zapisy, tj. biskupa Jodoka i swój, powiększając 16 grzywien o rzeczone 5. Ponadto biskup Jan zmniejszył powinność altarzysty Jana Stellmachera aż do końca jego życia, do obowiązku odprawiania pobożnie jedynie czterech mszy tygodniowo. Biskup informuje o przywieszeniu swojej pieczęci jako potwierdzenia jego woli. Działo się we Wrocławiu 7 kwietnia 1487 r. w obecności czcigodnych mężów pana Mikołaja Merbotha doktora dekretów i kanonika kolegiaty św. Krzyża, Jana Eysengrassheymera kanonika kolegiaty św. Krzyża, wikariusza Hieronima Kirsten sędziego kościelnego i notariusza Marcina Lehnera prepozyta nyskiego.
 • Opracowania: Por. P. Bretschneider: Das Breslauer Bistumswappen. [w:] Zeitschrift des Vereins fuer Geschichte Schlesiens 50 (1916) Tabl. II, 1 s. 242-246 [opis i fotografia pieczęci biskupa Jana Rotha zachowanej w całości]

MARC

 • 100 %a Roth, Jan %c (biskup wrocławski ; %d 1426-1506)
 • 245 %a [Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].
 • 250 %a autograf
 • 260 %a Wrocław %c 1487 04.07.
 • 300 %c 43x36 cm
 • 500 %a In dorso noty: współczesna oraz z 08.10.1705 r. w jęz. niem. %a Dok. dobrze zachowany.
 • 500 %a Biskup wrocławski Jan zapoznał się z petycją przedłożoną przez altarzystę Jana Stellmachera i starszyznę cechu rzeźniczego, opiekunów ołtarza Świętej i Niepodzielnej Trójcy oraz św. Marii Magdaleny, Marty, Augustyna i Łazarza w kaplicy św. Marii Magdaleny w kościele parafialnym w Szprotawie, która zawierała zapis o tym, że czcigodny poprzednik biskupa, śp. pan biskup Jodok, ufundował rzeczony ołtarz i dotował go czynszem 16 grzywien rocznie oraz zatwierdził altarzystę, który był zobowiązany odprawiać 5 mszy specjalnych każdego tygodnia. Rzeczone beneficjum z powodu nałożenia ciężkich danin od dochodów tak się zmniejszyło, że altarzysta nie mógł już udźwignąć tych ciężarów. Stąd altarzysta Jan Stellmacher i starszyzna cechu rzeźników chcą dołożyć 5 grzywien rocznego czynszu w zamian za odpuszczenie swoich grzechów i zbawienie dusz, tak że Jan Stellmacher ufunduje cztery grzywny, a cech rzeźnicki jedną. Biskup wyraził zgodę i złączył oba zapisy, tj. biskupa Jodoka i swój, powiększając 16 grzywien o rzeczone 5. Ponadto biskup Jan zmniejszył powinność altarzysty Jana Stellmachera aż do końca jego życia, do obowiązku odprawiania pobożnie jedynie czterech mszy tygodniowo. Biskup informuje o przywieszeniu swojej pieczęci jako potwierdzenia jego woli. Działo się we Wrocławiu 7 kwietnia 1487 r. w obecności czcigodnych mężów pana Mikołaja Merbotha doktora dekretów i kanonika kolegiaty św. Krzyża, Jana Eysengrassheymera kanonika kolegiaty św. Krzyża, wikariusza Hieronima Kirsten sędziego kościelnego i notariusza Marcina Lehnera prepozyta nyskiego.
 • 530 %d CD 0349
 • 530 %d Fotokop. III 636
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac.
 • 581 %a Por. P. Bretschneider: Das Breslauer Bistumswappen. [w:] Zeitschrift des Vereins fuer Geschichte Schlesiens 50 (1916) Tabl. II, 1 s. 242-246 [opis i fotografia pieczęci biskupa Jana Rotha zachowanej w całości]
 • 600 %a Grünenberg Szymon de zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
 • 600 %a Jodok z Rożemberka %c (biskup wrocławski ; %d 1430-1467)
 • 600 %a Johannes Eysengrassheymer %c (kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; %d zm. 1501)
 • 600 %a Kirsten Hieronim %c sędzia kościelny, wikariusz %y 15 w.
 • 600 %a Lehner Marcin %c (notariusz publiczny, prepozyt nyski ; %d zm. 1492)
 • 600 %a Merboth Mikołaj %c (doktor dekretów, kanonik u Św. Krzyża we Wrocławiu ; %d zm. 1501)
 • 600 %a Rosenberg Jodok von zob. Jodok z Rożemberka
 • 600 %a Stellmacher Jan %c altarzysta w Szprotawie %y 15 w.
 • 600 %a Szymon Edelingk de Grünenberg zob. Edelingk Szymon de Grünenberg
 • 650 %a Rozliczenia pieniężne %y 15 w. %z Polska
 • 650 %a Cechy (rzem.) %y 15 w. %z Polska
 • 650 %a Rzemieślnicy %y 15 w. %z Polska
 • 650 %a Rzeźnicy %y 15 w. %z Polska
 • 651 %a Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław) %y 15 w.
 • 651 %a Szprotawa (woj. lubuskie, pow. Żagań) %y 15 w.
 • 653 %a Cech rzeźnicki (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań)
 • 653 %a Kościół parafialny (Szprotawa, woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
 • 653 %a Altarie 15 w. Polska
 • 700 %a Edelingk Szymon de Grünenberg %c notariusz publiczny %d 15 w.
 • 852 %j Dypl. 214
 • 919 %a 1
 • 920 %b w oprawie skórzanej %d Roth Jan, bp wrocławski %e biskupia %f wosk %g sznurki barwy zółto-czerwonej %h częściowo zniszczona %j Roth Jan siedzący na tronie.
 • 999 %a TZ %b 19.07.03

Indexes

Copies

  • Signature: Dypl. 214