[Claudii Ptolemaei tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti].

Library catalog
Kartografia
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: A IV 054
 • Współautor:
  • Mercator, Gerard (1512-1594) Oprac.
  • Ptolemaeus, Claudius (100 ca - 168 ca)
 • Tytuł: [Claudii Ptolemaei tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti].
 • Strefa wydania: [Franequerae Trajecti ad Rhemun Apud Leonardvm Strik Bibliopolam : Apud Franciscvm Halam Acd. Typograph. 1695]
 • Skala: [Skale różne]
 • Opis fizyczny: [1] k., [28] ark. miedz. 28,5x44,5 cm
 • Oprawa: półsk. czerw., pap. marm.
 • Zawartość:
  • Tab. I. Asiae, in qua Galatia, Cappadocia, Pontus, Bithynia, Asia Minor, Pamphylia, Lycia, ac Cilicia ark. [12]
  • Tab. II. Asiae Sarmatiam Asiatica repraesentans ark. [13]
  • Tab. III. Asiae in qua Colchis, Iberia, Albania, ac Armenia Maior ark. [13]
  • Tab. IV. Asiae in qua Mesopotamia, Syria, Arabia Petrea, ac Deserta ark. [14]
  • Tab. V. Asiae, Repraesentans Mediam, Hyrcaniam, Assyriam, Susianam, ac Persidem. ark. [15]
  • Tab. VI. Asiae, Arabiam Felicem, Carmaniam ac Sinum Persicum comprehendens. ark. [16]
  • Tab. VII. Asiae exhibens Scythiam, intra Imaum Sogdianam, Bactrianam, Hircaniam, aliasq3 Asiae Regiones ark. [17]
  • Tab. VIII. Asiae, Scythiam extra imaum, ac Sericam comprehendens ark. [18]
  • Tab: IX. Asiae, continens Ariam, Paropanisum, Drangianam, Arachosiam, et Gedrosiam. ark. [19]
  • Tab. X. Asiae, Complectens Indiam intra Gangem ark. [20]
  • Tab. XI. Asiae, Comprehendens Indiam extra Gangem ark. [21]
  • Tab. XII. Asiae, Taprobanam repraesentens ark. [22]
  • Tab. I. Africae, in qua Mauritania Tingitana et Caesariensis ark. [22]
  • Tab. II. Africae, Complectens Africam Proprie dictam ark. [23]
  • Tab. III. Africae, in qua Cyrenaica, Marmaica ac Lybia Exterior ark. [24]
  • Tab. IV. Africae, in qua Libya Interior et Exterior. Aethiopia sub Aegypto et Interior ark. [26]
  • Appendix Tab. III. Africae, Aegyptum Inferiorem Exhibens ark. [25]
  • [Zawiera:] Vniversalis tabvla ivxta Ptolemaeum ark. [1]
  • Tab. I. Europae, Continens Albion, Britanniam, et Hiberniam ark. [2]
  • Tab. II. Europae, Hispaniam ac Lusitaniam Complectens ark. [3]
  • Tab. III. Europae, Galliam, Belgicam, ac Germaniae, partem repraesentans ark. [4]
  • Tab. IV. Europae, Germaniam et Galliam Belgicam exhibens ark. [5]
  • Tab. V. Europae in qua Raetia, Pannonia, Noricum, Liburnia, Dalmatia, Cum Italiae parte ark. [6]
  • Tab. VI. Europae, totam Italia ob oculos ponens ark. [7]
  • Tab. VII. Europae, Complectens Sardiniam, Siciliam, ac Corsicae partem ark. [8]
  • Tab. VIII. Europae, in qua Sarmatia, Maeotis palus, ac Germaniae, Daciaeq3 pars ark. [9]
  • Tab. IX. Europae, continens Daciam, Misiam, Thraciam, ac Macedoniae partem ark. [10]
  • Tab. X. Europae, Macedoniam, Epirum ac Peloponnesum repraesentans ark. [11]
 • Grafika:
  • słoń ark. 22
  • Neptun Jowisz Junona ark. 1
  • potwory morskie ark. 14 ark. 8 ark. 3 ark. 23 ark. 18 ark. 7
  • statek ark. 23 ark. 8 ark. 15 ark. 27
  • wielbłądy karawana ark. 18
  • obóz namioty wielbłądy ark. 19
  • struś lew bazyliszek ? kameleon ark. 26
  • lampart lew potwór morski ark. 25
  • lampart statek słoń lew ark. 24
 • Hasła przedmiotowe:
  • Świat 1695 atlas
  • Geografia historyczna 15-18 w.
  • Bactriana zob. Baktria (kraina hist.)
  • Albion zob. Wielka Brytania
  • Lusitania zob. Hiszpania
  • Lusitania zob. Portugalia
  • Liburnia zob. Chorwacja
  • Wielka Brytania w kartografii
  • Galia w kartografii
  • Belgia w kartografii
  • Niemcy w kartografii
  • Recja w kartografii
  • Pannonia w kartografii
  • Irlandia w kartografii
  • Hiszpania w kartografii
  • Chorwacja w kartografii
  • Dalmacja (Chorwacja) w kartografii
  • Włochy w kartografii
  • Sycylia (Włochy) w kartografii
  • Sardynia (Włochy) w kartografii
  • Korsyka (Francja) w kartografii
  • Noricum zob. Styria (Austria)
  • Myzja (kraina hist.) zob. Anatolia (Turcja)
  • Noricum zob. Karyntia (Austria)
  • Sarmacja zob. Europa Środkowo-Wschodnia
  • Europa Środkowo-Wschodnia w kartografii
  • Styria (Austria) w kartografii
  • Karyntia (Austria) w kartografii
  • Epir (Grecja) w kartografii
  • Peloponez (Grecja) w kartografii
  • Tracja w kartografii
  • Macedonia w kartografii
  • Dacja w kartografii
  • Galacja (kraina hist.) zob. Azja Mniejsza
  • Azja Mniejsza w kartografii
  • Kapadocja (Turcja) w kartografii
  • Pont (kraina hist.) w kartografii
  • Pamphilia (kraina hist.) w kartografii
  • Licja (kraina hist.) w kartografii
  • Cylicja (kraina hist.) w kartografii
  • Sarmacja (kraina hist.) w kartografii
  • Kolchida (kraina hist.) zob. Gruzja
  • Hyrkania (kraina hist.) zob. też Turkmenistan
  • Hyrkania (kraina hist.) zob. Iran
  • Sogdiana (kraina hist.) w kartografii
  • Bactria (kraina hist.) w kartografii
  • Hircania zob. Hyrkania (kraina hist.)
  • Hyrkania (kraina hist.) w kartografii
  • Scytia (kraina hist.) w kartografii
  • Egipt w kartografii
  • Gruzja w kartografii
  • Turkmenistan w kartografii
  • Iran w kartografii
  • Persja (kraina hist.) w kartografii
  • Asyria (kraina hist.) w kartografii
  • Elam (kraina hist.) w kartografii
  • Carmania (kraina hist.) zob. Kerman (Iran; okręg)
  • Serica (kraina hist.) zob. Chiny Północne
  • Drangiana (kraina hist.) w kartografii
  • Drangiana (kraina hist.) zob. też Afganistan
  • Aria (kraina hist.) zob. też Afganistan
  • Arachozja (kraina hist.) zob. też Afganistan
  • Arachozja (kraina hist.) w kartografii
  • Paropanisum zob. Paropamisada (kraina hist.)
  • Paropamisada (kraina hist.) w kartografii
  • Paropamisada (kraina hist.) zob. też. Afganistan
  • Gedrozja (kraina hist.) zob. też. Iran
  • Gedrozja (kraina hist.) w kartografii
  • Mauretania (państwo dawne) w kartografii
  • Mauritania Tingitana zob. Mauretania (państwo dawne)
  • Mauritania Caesariensis zob. Mauretania (państwo dawne)
  • Afganistan w kartografii
  • Aria (kraina hist.) w kartografii
  • Taprobana (kraina hist.) zob. Sri Lanka w kartografii
  • Sri Lanka w kartografii
  • Imaeus zob. Himalaje
  • Himalaje w kartografii
  • Indie w kartografii
  • Kerman (Iran; okręg) w kartografii
  • Perska, Zatoka w kartografii
  • Gruzja w kartografii
  • Niemcy w kartografii
  • Armenia w kartografii
  • Mezopotamia w kartografii
  • Syria w kartografii
  • Arabski Półwysep w kartografii
  • Afryka Północna w kartografii
  • Cyrenajka (Libia) w kartografii
  • Libia w kartografii
  • Egipt w kartografii
  • Etiopia w kartografii
  • Marmaryka (kraina hist.) w kartografii
  • Africa Propirie zob. Afryka Północna
 • Uwagi:
  • Mapy bez siatki geograficznej.
  • Rzeźba terenu przedstawiona metodą kopczykową.
  • Osobno oprawiony komplet map Geografii Ptolemeusza bez k. tyt. i tekstu.
  • Tytuły map w kartuszach.
  • Def.: brak k. tyt.
  • Spis map wyk. ręcznie na osobnej karcie.
  • Tyt., autorzy i miejsce wydania wg. Biblioteki Narodowej.

MARC

 • 130 $a Świat $d 1695 $k atlas
 • 245 $a [Claudii Ptolemaei tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti].
 • 255 $a [Skale różne]
 • 260 $a [Franequerae $a Trajecti ad Rhemun $b Apud Leonardvm Strik Bibliopolam : $b Apud Franciscvm Halam Acd. Typograph. $c 1695] $m Utrecht $m Franeker $w Strick, Leonardus $w Halma, Francois
 • 300 $a [1] k., [28] ark. $b miedz. $c 28,5x44,5 cm
 • 340 $e półsk. czerw., pap. marm.
 • 500 $a Mapy bez siatki geograficznej.
 • 500 $a Rzeźba terenu przedstawiona metodą kopczykową.
 • 500 $a Osobno oprawiony komplet map Geografii Ptolemeusza bez k. tyt. i tekstu.
 • 500 $a Tytuły map w kartuszach.
 • 500 $a Def.: brak k. tyt.
 • 500 $a Spis map wyk. ręcznie na osobnej karcie.
 • 500 $a Tyt., autorzy i miejsce wydania wg. Biblioteki Narodowej.
 • 505 $a Tab. I. Asiae, in qua Galatia, Cappadocia, Pontus, Bithynia, Asia Minor, Pamphylia, Lycia, ac Cilicia ark. [12]
 • 505 $a Tab. II. Asiae Sarmatiam Asiatica repraesentans ark. [13]
 • 505 $a Tab. III. Asiae in qua Colchis, Iberia, Albania, ac Armenia Maior ark. [13]
 • 505 $a Tab. IV. Asiae in qua Mesopotamia, Syria, Arabia Petrea, ac Deserta ark. [14]
 • 505 $a Tab. V. Asiae, Repraesentans Mediam, Hyrcaniam, Assyriam, Susianam, ac Persidem. ark. [15]
 • 505 $a Tab. VI. Asiae, Arabiam Felicem, Carmaniam ac Sinum Persicum comprehendens. ark. [16]
 • 505 $a Tab. VII. Asiae exhibens Scythiam, intra Imaum Sogdianam, Bactrianam, Hircaniam, aliasq3 Asiae Regiones ark. [17]
 • 505 $a Tab. VIII. Asiae, Scythiam extra imaum, ac Sericam comprehendens ark. [18]
 • 505 $a Tab: IX. Asiae, continens Ariam, Paropanisum, Drangianam, Arachosiam, et Gedrosiam. ark. [19]
 • 505 $a Tab. X. Asiae, Complectens Indiam intra Gangem ark. [20]
 • 505 $a Tab. XI. Asiae, Comprehendens Indiam extra Gangem ark. [21]
 • 505 $a Tab. XII. Asiae, Taprobanam repraesentens ark. [22]
 • 505 $a Tab. I. Africae, in qua Mauritania Tingitana et Caesariensis ark. [22]
 • 505 $a Tab. II. Africae, Complectens Africam Proprie dictam ark. [23]
 • 505 $a Tab. III. Africae, in qua Cyrenaica, Marmaica ac Lybia Exterior ark. [24]
 • 505 $a Tab. IV. Africae, in qua Libya Interior et Exterior. Aethiopia sub Aegypto et Interior ark. [26]
 • 505 $a Appendix Tab. III. Africae, Aegyptum Inferiorem Exhibens ark. [25]
 • 505 $a [Zawiera:] Vniversalis tabvla ivxta Ptolemaeum ark. [1]
 • 505 $a Tab. I. Europae, Continens Albion, Britanniam, et Hiberniam ark. [2]
 • 505 $a Tab. II. Europae, Hispaniam ac Lusitaniam Complectens ark. [3]
 • 505 $a Tab. III. Europae, Galliam, Belgicam, ac Germaniae, partem repraesentans ark. [4]
 • 505 $a Tab. IV. Europae, Germaniam et Galliam Belgicam exhibens ark. [5]
 • 505 $a Tab. V. Europae in qua Raetia, Pannonia, Noricum, Liburnia, Dalmatia, Cum Italiae parte ark. [6]
 • 505 $a Tab. VI. Europae, totam Italia ob oculos ponens ark. [7]
 • 505 $a Tab. VII. Europae, Complectens Sardiniam, Siciliam, ac Corsicae partem ark. [8]
 • 505 $a Tab. VIII. Europae, in qua Sarmatia, Maeotis palus, ac Germaniae, Daciaeq3 pars ark. [9]
 • 505 $a Tab. IX. Europae, continens Daciam, Misiam, Thraciam, ac Macedoniae partem ark. [10]
 • 505 $a Tab. X. Europae, Macedoniam, Epirum ac Peloponnesum repraesentans ark. [11]
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 650 $a Geografia historyczna $y 15-18 w.
 • 651 $a Bactriana zob. Baktria (kraina hist.)
 • 651 $a Albion zob. Wielka Brytania
 • 651 $a Lusitania zob. Hiszpania
 • 651 $a Lusitania zob. Portugalia
 • 651 $a Liburnia zob. Chorwacja
 • 651 $a Wielka Brytania $x w kartografii
 • 651 $a Galia $x w kartografii
 • 651 $a Belgia $x w kartografii
 • 651 $a Niemcy $x w kartografii
 • 651 $a Recja $x w kartografii
 • 651 $a Pannonia $x w kartografii
 • 651 $a Irlandia $x w kartografii
 • 651 $a Hiszpania $x w kartografii
 • 651 $a Chorwacja $x w kartografii
 • 651 $a Dalmacja (Chorwacja) $x w kartografii
 • 651 $a Włochy $x w kartografii
 • 651 $a Sycylia (Włochy) $x w kartografii
 • 651 $a Sardynia (Włochy) $x w kartografii
 • 651 $a Korsyka (Francja) $x w kartografii
 • 651 $a Noricum zob. Styria (Austria)
 • 651 $a Myzja (kraina hist.) zob. Anatolia (Turcja)
 • 651 $a Noricum zob. Karyntia (Austria)
 • 651 $a Sarmacja zob. Europa Środkowo-Wschodnia
 • 651 $a Europa Środkowo-Wschodnia $x w kartografii
 • 651 $a Styria (Austria) $x w kartografii
 • 651 $a Karyntia (Austria) $x w kartografii
 • 651 $a Epir (Grecja) $x w kartografii
 • 651 $a Peloponez (Grecja) $x w kartografii
 • 651 $a Tracja $x w kartografii
 • 651 $a Macedonia $x w kartografii
 • 651 $a Dacja $x w kartografii
 • 651 $a Galacja (kraina hist.) zob. Azja Mniejsza
 • 651 $a Azja Mniejsza $x w kartografii
 • 651 $a Kapadocja (Turcja) $x w kartografii
 • 651 $a Pont (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Pamphilia (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Licja (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Cylicja (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Sarmacja (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Kolchida (kraina hist.) zob. Gruzja
 • 651 $a Hyrkania (kraina hist.) zob. też Turkmenistan
 • 651 $a Hyrkania (kraina hist.) zob. Iran
 • 651 $a Sogdiana (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Bactria (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Hircania zob. Hyrkania (kraina hist.)
 • 651 $a Hyrkania (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Scytia (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Egipt $x w kartografii
 • 651 $a Gruzja $x w kartografii
 • 651 $a Turkmenistan $x w kartografii
 • 651 $a Iran $x w kartografii
 • 651 $a Persja (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Asyria (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Elam (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Carmania (kraina hist.) zob. Kerman (Iran; okręg)
 • 651 $a Serica (kraina hist.) zob. Chiny Północne
 • 651 $a Drangiana (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Drangiana (kraina hist.) zob. też Afganistan
 • 651 $a Aria (kraina hist.) zob. też Afganistan
 • 651 $a Arachozja (kraina hist.) zob. też Afganistan
 • 651 $a Arachozja (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Paropanisum zob. Paropamisada (kraina hist.)
 • 651 $a Paropamisada (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Paropamisada (kraina hist.) zob. też. Afganistan
 • 651 $a Gedrozja (kraina hist.) zob. też. Iran
 • 651 $a Gedrozja (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Mauretania (państwo dawne) $x w kartografii
 • 651 $a Mauritania Tingitana zob. Mauretania (państwo dawne)
 • 651 $a Mauritania Caesariensis zob. Mauretania (państwo dawne)
 • 651 $a Afganistan $x w kartografii
 • 651 $a Aria (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Taprobana (kraina hist.) zob. Sri Lanka $x w kartografii
 • 651 $a Sri Lanka $x w kartografii
 • 651 $a Imaeus zob. Himalaje
 • 651 $a Himalaje $x w kartografii
 • 651 $a Indie $x w kartografii
 • 651 $a Kerman (Iran; okręg) $x w kartografii
 • 651 $a Perska, Zatoka $x w kartografii
 • 651 $a Gruzja $x w kartografii
 • 651 $a Niemcy $x w kartografii
 • 651 $a Armenia $x w kartografii
 • 651 $a Mezopotamia $x w kartografii
 • 651 $a Syria $x w kartografii
 • 651 $a Arabski Półwysep $x w kartografii
 • 651 $a Afryka Północna $x w kartografii
 • 651 $a Cyrenajka (Libia) $x w kartografii
 • 651 $a Libia $x w kartografii
 • 651 $a Egipt $x w kartografii
 • 651 $a Etiopia $x w kartografii
 • 651 $a Marmaryka (kraina hist.) $x w kartografii
 • 651 $a Africa Propirie zob. Afryka Północna
 • 655 $a Atlasy geograficzne
 • 700 $a Mercator, Gerard $d (1512-1594) $e Oprac.
 • 700 $a Ptolemaeus, Claudius $d (100 ca - 168 ca)
 • 740 $a Tab. V. |Asiae, Repraesentans Mediam, Hyrcaniam, Assyriam, Susianam, ac Persidem.
 • 740 $a Appendix Tab. III. |Africae, Aegyptum Inferiorem Exhibens.
 • 740 $a Tab. III. |Africae, in qua Cyrenaica, Marmaica ac Lybia Exterior.
 • 740 $a Tab. II. |Africae, Complectens Africam Proprie dictam.
 • 740 $a Tab. I. |Africae, in qua Mauritania Tingitana et Caesariensis.
 • 740 $a Tab. XII. |Asiae, Taprobanam repraesentens.
 • 740 $a Tab. XI. |Asiae, Comprehendens Indiam extra Gangem.
 • 740 $a Tab. X. |Asiae, Complectens Indiam intra Gangem.
 • 740 $a Tab: IX. |Asiae, continens Ariam, Paropanisum, Drangianam, Arachosiam, et Gedrosiam.
 • 740 $a Tab. VIII. |Asiae, Scythiam extra imaum, ac Sericam comprehendens.
 • 740 $a Tab. VII. |Asiae exhibens Scythiam, intra Imaum Sogdianam, Bactrianam, Hircaniam, aliasq3 Asiae Regiones.
 • 740 $a Tab. VI. |Asiae, Arabiam Felicem, Carmaniam ac Sinum Persicum comprehendens.
 • 740 $a Tab. IV. |Asiae in qua Mesopotamia, Syria, Arabia Petrea, ac Deserta
 • 740 $a Tab. III. |Asiae in qua Colchis, Iberia, Albania, ac Armenia Maior.
 • 740 $a Tab. II. |Asiae Sarmatiam Asiatica repraesentans.
 • 740 $a Tab. I. |Asiae, in qua Galatia, Cappadocia, Pontus, Bithynia, Asia Minor, Pamphylia, Lycia, ac Cilicia.
 • 740 $a Tab. X. |Europae, Macedoniam, Epirum ac Peloponnesum repraesentans.
 • 740 $a Tab. IX. |Europae, continens Daciam, Misiam, Thraciam, ac Macedoniae partem.
 • 740 $a Tab. VIII. |Europae, in qua Sarmatia, Maeotis palus, ac Germaniae, Daciaeq3 pars.
 • 740 $a Tab. VII. |Europae, Complectens Sardiniam, Siciliam, ac Corsicae partem.
 • 740 $a Tab. VI. |Europae, totam Italia ob oculos ponens.
 • 740 $a Tab. V. |Europae in qua Raetia, Pannonia, Noricum, Liburnia, Dalmatia, Cum Italiae parte.
 • 740 $a Tab. IV. |Europae, Germaniam et Galliam Belgicam exhibens.
 • 740 $a Tab. III. |Europae, Galliam, Belgicam, ac Germaniae, partem repraesentans.
 • 740 $a Tab. II. |Europae, Hispaniam ac Lusitaniam Complectens.
 • 740 $a Tab. I. |Europae, Continens Albion, Britanniam, et Hiberniam.
 • 740 $a Vniversalis tabvla ivxta Ptolemaeum.
 • 777 $a Ptolemaeus, Claudius $t Claudii Ptolemaei tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti.
 • 852 $j A IV 054
 • 900 $c słoń $k ark. 22
 • 900 $c Neptun $c Jowisz $c Junona $k ark. 1
 • 900 $c potwory morskie $k ark. 14 $k ark. 8 $k ark. 3 $k ark. 23 $k ark. 18 $k ark. 7
 • 900 $c statek $k ark. 23 $k ark. 8 $k ark. 15 $k ark. 27
 • 900 $c wielbłądy $c karawana $k ark. 18
 • 900 $c obóz $c namioty $c wielbłądy $k ark. 19
 • 900 $c struś $c lew $c bazyliszek ? $c kameleon $k ark. 26
 • 900 $c lampart $c lew $c potwór morski $k ark. 25
 • 900 $c lampart $c statek $c słoń $c lew $k ark. 24
 • 999 $a AF $d 18.09.13.

Indexes

Copies

 • Signature: A IV 054