"Duchowni"

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01359
 • Kopie: Mf 2242
 • Tytuł:
  • Kolekcja akt do dziejów Kościoła katolickiego XVII-XVIII w.
  • "Duchowni"
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 287 k. 34x22 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: półsk. brąz., tekt. brąz. 20 w.
 • Język: Łac., franc., pol., włoski
 • Zawartość: Tytuł k. 1 k. 1v. czysta "Synodus Provincialis Ruthenorum Habita in Ciuitate Zamoscie Anno MDCCXX. Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP.XIII Dicata" (odpis druku) k. 2-85 k. 85v. czysta "Miscellanea Rerum Ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lithuaniae Ducatu pertinentium Collecta Ab Alberto Wiiuk Koiałowicz [...]" 1650 (odpis druku) k. 86-152v. "Supplika z objaśnieniem y powodami Stanu Unij S. Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Panu Miłościwemu Stanisławowi Augustowi od wiernych Poddanych, codziennych Bogomodlcow, Ruskich biskupow Unitow Podana Roku 1764 Mca List. [...]" k. 153-193 k. 193v. czysta "Praelati [et] Canonici Totumque Venerabile Capitulum Ecclesiae Cathedralis Vladislaviensis" k. 194 k. 194v. czysta Ingres biskupa J. Zadzika 1636 k. 195-196 k. 196v. czysta "Status Causae Respectu Ecclesiae Przyczynensis" 1637 k. 197-198v. "Contributio pro Reverendis Dominis Judicibus ad Judicia Tribunalis Regni" 1643 k. 199 k. 199v. czysta Ingres biskupa J. Małachowskiego 1681 k. 200-201 k. 201v. czysta Akta i korespondencja władz kościelnych z dworem królewskim 1726-1728 k. 202-218v. Akta i korespondencja z lat 1729-1733 k. 219-225v. Zaświadczenie biskupa krakowskiego o przeniesieniu relikwii Św. Kunegundy 1736 (druk o sygn. 308 R 1359 k. 226-226v. "Desideria V[enerabilis] Capituli Cracoviensis [...]" 1737 k. 227-227v. "Desideria Capituli Cathedralis Cracoviensis" 1738 k. 228-228v. Breve Benedykta XIV 1743 (druk o sygn. 309 R 1359 k. 229 k. 229v. czysta Zgoda kongregacji do spraw rytu na liturgiczne formy kultu Św. Ładysława z Gielniowa 1753 (druk o sygn. 310 R 1359 k. 230 k. 230v. czysta "Mniemanie Jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Gorze gwałcił Prawa Koronne przez dochodzenie w Sądach Duchownych odzyskania Dobr Kościoła swego; Odkryte Roku Pańskiego 1760" (druk o sygn. 311 R 1359 k. 231-234v. "Instrumentum Publicum de Cardinalitiis Nominationibus Ex[celsissi]mo et R[everendissi]mo Domino Nuntio Apostolico Vicecomiti praesentatum Varsaviae die 15 Mensis Februarij Anno 1767o" k. 235-239 k. 239v. czysta Korespondencja dotycząca statusu prawnego klasztorów i ius patronatus k. 240-253 k. 243-243v., 245v., 251v., 253v. czyste Akta i korespondencja dotyczące stosunków państwa z Kościołem w XVIII w. k. 254-286v. k. 287-287v. czyste
 • Grafika: herb biskupi k. 86v. rys. piórkiem
 • Proweniencja:
  • "Volumen ninieyszy ułożył w bibliotece Kórnickiej JWJmć Ks. Prałat Okoniewski z pozostałości bibliotecznej śp Ks. arcybiskupa Likowskiego - jako pożyczony z biblioteki Kórnickiej we wrześniu 1915 r." - [rkps]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August III król Polski
  • August II król Polski
  • Benedykt XIV papież
  • Lipski Jan Aleksander bp krakowski kard. podkanclerzy kor. 1690-1746
  • Małachowski Jan bp krakowski referendarz podkanclerzy kor. 1623-1699
  • Władysław z Gielniowa bł. franciszkanin poeta ok. 1440-1505
  • Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. 1582-1642
  • Góra Kalawaria
  • Kraków
  • Litwa
  • Watykan
  • Watykan
  • Ziemie Ruskie
  • Kościół katolicki 17-18 w.
  • Kościół katolicki 17-18 w. Litwa
  • Unici dzieje
  • akta
  • piśmiennictwo pragmatyczne
  • listy
 • Uwagi:
  • k. 237-238v. oraz 263-263v. luźne Pomyłka w trakcie zszywania akt: k. 249-250v. powinny znajdować się po k. 251v.; także k. 278-278v. powinna znajdować się po k. 282v.
  • pismo wielu rąk
  • rkps zawiera druki
 • Katalogi:
  • E. XXII, 461
  • E. XIX, 401
 • Opracowania: "Miscellanea rerum, ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentia. Collecta ab Alberto Wiiuk Kojalowicz Societ. Jesu S. Theol. Doct. Almae Universitatis Vilnensis Procancellario et Ordianario S. Theol. Professore vulgata. Superiorum permissu. Vilnae, typis Academicis Anno Domini M.D.C.L."; "Mniemanie jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Gorze gwałcił prawa koronne przez dochodzenie w sądach duchownych odzyskania dóbr koscioła swego odkryte r. p. 1760"

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 240 a Kolekcja akt do dziejów Kościoła katolickiego XVII-XVIII w.
 • 245 a "Duchowni"
 • 246 a Sprawy duchowne od XVI - XVIII w. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17-18 w.
 • 300 a 287 k. c 34x22 cm i mn. oraz większe
 • 340 d rkps e półsk. brąz., tekt. brąz. 20 w.
 • 400 a Gielniowa Ładysław z zob. Władysław z Gielniowa bł. franciszkanin poeta
 • 400 a Ładysław z Gielniowa zob. Władysław z Gielniowa bł. franciszkanin poeta
 • 500 a k. 237-238v. oraz 263-263v. luźne a Pomyłka w trakcie zszywania akt: k. 249-250v. powinny znajdować się po k. 251v.; także k. 278-278v. powinna znajdować się po k. 282v.
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a rkps zawiera druki
 • 510 a E. c XXII, 461
 • 510 a E. c XIX, 401
 • 520 a Tytuł k. 1 k. 1v. czysta "Synodus Provincialis Ruthenorum Habita in Ciuitate Zamoscie Anno MDCCXX. Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP.XIII Dicata" (odpis druku) k. 2-85 k. 85v. czysta "Miscellanea Rerum Ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lithuaniae Ducatu pertinentium Collecta Ab Alberto Wiiuk Koiałowicz [...]" 1650 (odpis druku) k. 86-152v. "Supplika z objaśnieniem y powodami Stanu Unij S. Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Panu Miłościwemu Stanisławowi Augustowi od wiernych Poddanych, codziennych Bogomodlcow, Ruskich biskupow Unitow Podana Roku 1764 Mca List. [...]" k. 153-193 k. 193v. czysta "Praelati [et] Canonici Totumque Venerabile Capitulum Ecclesiae Cathedralis Vladislaviensis" k. 194 k. 194v. czysta Ingres biskupa J. Zadzika 1636 k. 195-196 k. 196v. czysta "Status Causae Respectu Ecclesiae Przyczynensis" 1637 k. 197-198v. "Contributio pro Reverendis Dominis Judicibus ad Judicia Tribunalis Regni" 1643 k. 199 k. 199v. czysta Ingres biskupa J. Małachowskiego 1681 k. 200-201 k. 201v. czysta Akta i korespondencja władz kościelnych z dworem królewskim 1726-1728 k. 202-218v. Akta i korespondencja z lat 1729-1733 k. 219-225v. Zaświadczenie biskupa krakowskiego o przeniesieniu relikwii Św. Kunegundy 1736 (druk o sygn. 308 R 1359 k. 226-226v. "Desideria V[enerabilis] Capituli Cracoviensis [...]" 1737 k. 227-227v. "Desideria Capituli Cathedralis Cracoviensis" 1738 k. 228-228v. Breve Benedykta XIV 1743 (druk o sygn. 309 R 1359 k. 229 k. 229v. czysta Zgoda kongregacji do spraw rytu na liturgiczne formy kultu Św. Ładysława z Gielniowa 1753 (druk o sygn. 310 R 1359 k. 230 k. 230v. czysta "Mniemanie Jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Gorze gwałcił Prawa Koronne przez dochodzenie w Sądach Duchownych odzyskania Dobr Kościoła swego; Odkryte Roku Pańskiego 1760" (druk o sygn. 311 R 1359 k. 231-234v. "Instrumentum Publicum de Cardinalitiis Nominationibus Ex[celsissi]mo et R[everendissi]mo Domino Nuntio Apostolico Vicecomiti praesentatum Varsaviae die 15 Mensis Februarij Anno 1767o" k. 235-239 k. 239v. czysta Korespondencja dotycząca statusu prawnego klasztorów i ius patronatus k. 240-253 k. 243-243v., 245v., 251v., 253v. czyste Akta i korespondencja dotyczące stosunków państwa z Kościołem w XVIII w. k. 254-286v. k. 287-287v. czyste
 • 530 d Mf 2242
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., franc., pol., włoski
 • 561 a "Volumen ninieyszy ułożył w bibliotece Kórnickiej JWJmć Ks. Prałat Okoniewski z pozostałości bibliotecznej śp Ks. arcybiskupa Likowskiego - jako pożyczony z biblioteki Kórnickiej we wrześniu 1915 r." - [rkps] w Likowski Edward prymas w Okoniewski prałat
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK IX 7 d 328 w Działyński Tytus
 • 581 a Druk fragmentów rkpsu: ||"Miscellanea rerum, ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentia. Collecta ab Alberto Wiiuk Kojalowicz Societ. Jesu S. Theol. Doct. Almae Universitatis Vilnensis Procancellario et Ordianario S. Theol. Professore vulgata. Superiorum permissu. Vilnae, typis Academicis Anno Domini M.D.C.L."; |"Mniemanie jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Gorze gwałcił prawa koronne przez dochodzenie w sądach duchownych odzyskania dóbr koscioła swego odkryte r. p. 1760"
 • 600 a August III król Polski
 • 600 a August II król Polski
 • 600 a Benedykt XIV papież
 • 600 a Lipski Jan Aleksander bp krakowski kard. podkanclerzy kor. 1690-1746
 • 600 a Małachowski Jan bp krakowski referendarz podkanclerzy kor. 1623-1699
 • 600 a Władysław z Gielniowa bł. franciszkanin poeta ok. 1440-1505
 • 600 a Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. 1582-1642
 • 651 a Góra Kalawaria
 • 651 a Kraków
 • 651 a Litwa
 • 651 a Watykan
 • 651 a Watykan
 • 651 a Ziemie Ruskie
 • 653 a Kościół katolicki 17-18 w.
 • 653 a Kościół katolicki 17-18 w. Litwa
 • 653 a Unici dzieje
 • 655 a akta
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 655 a listy
 • 700 a Kojałowicz Wojciech Wijuk jezuita profesor teologii Uniwersytetu Wileńskiego
 • 740 a Breve Benedykta XIV 1743
 • 740 a Synodus Provincialis Ruthenorum Habita in Ciuitate Zamoscie Anno MDCCXX. Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP.XIII Dicata odpis druku
 • 740 a Miscellanea Rerum Ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lithuaniae Ducatu pertinentium Collecta Ab Alberto Wiiuk Koiałowicz 1650 odpis druku
 • 740 a Supplika z objaśnieniem y powodami Stanu Unij S. Nayiasnieyszemu Krolowi Stanisławowi Augustowi od wiernych Poddanych, codziennych Bogomodlcow, Ruskich biskupow Unitow Podana Roku 1764
 • 740 a Praelati et Canonici Totumque Venerabile Capitulum Ecclesiae Cathedralis Vladislaviensis
 • 740 a Ingres biskupa J. Zadzika 1636
 • 740 a Status Causae Respectu Ecclesiae Przyczynensis 1637
 • 740 a Contributio pro Reverendis Dominis Judicibus ad Judicia Tribunalis Regni 1643
 • 740 a Ingres biskupa J. Małachowskiego 1681
 • 740 a Akta i korespondencja władz kościelnych z dworem królewskim 1726-1728
 • 740 a Akta i korespondencja z lat 1729-1733
 • 740 a Zaświadczenie biskupa krakowskiego o przeniesieniu relikwii Św. Kunegundy 1736
 • 740 a Desideria Venerabilis Capituli Cracoviensis 1737
 • 740 a Desideria Capituli Cathedralis Cracoviensis 1738
 • 740 a Zgoda kongregacji do spraw rytu na liturgiczne formy kultu Św. Ładysława z Gielniowa 1753
 • 740 a Mniemanie Jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Gorze gwałcił Prawa Koronne przez dochodzenie w Sądach Duchownych odzyskania Dobr Kościoła swego; Odkryte Roku Pańskiego 1760
 • 740 a Instrumentum Publicum de Cardinalitiis Nominationibus Domino Nuntio Apostolico Vicecomiti praesentatum Varsaviae die 15 Mensis Februarij Anno 1767o
 • 740 a Korespondencja dotycząca statusu prawnego klasztorów i ius patronatus
 • 740 a Akta i korespondencja dot. stosunków państwa z Kościołem w XVIII w.
 • 852 j BK 01359
 • 900 c herb biskupi k k. 86v. m rys. piórkiem
 • 990 a ruthenicum 18 w.
 • 990 a lituanicum 17 w.
 • 999 a PB MM

Indexes