"Ruina Herbownych Piramydów Jaśnie Wielmożney Heidensteinów familij troiakim Nieśmiertelney Pamięci kolossem Powetowana albo kazanie na pogrzebie [...] Barbary z Heidensteinów Wolskiy Podkomorzyny Inflanckiey w kościele sollenczyńskim roku 1751 dnia 28 stycznia przez X. Jana Borka kapellana y kaznodzieię Przewielebnych w Chrystusie panien zakonu Norberta świętego klasztoru żukowskiego miane."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00753
 • Kopie: Mf 1731
 • Autor: Bork Jan
 • Tytuł: "Ruina Herbownych Piramydów Jaśnie Wielmożney Heidensteinów familij troiakim Nieśmiertelney Pamięci kolossem Powetowana albo kazanie na pogrzebie [...] Barbary z Heidensteinów Wolskiy Podkomorzyny Inflanckiey w kościele sollenczyńskim roku 1751 dnia 28 stycznia przez X. Jana Borka kapellana y kaznodzieię Przewielebnych w Chrystusie panien zakonu Norberta świętego klasztoru żukowskiego miane."
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 25 k. 30x21 cm
 • Oprawa: półsk., 1974 BK
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Do Wielmożnego JegoMci pana Jakuba Wolskiego Podkomorzego Inflanckiego" k. 3-3v
  • "Na herbowny [...] Heidensteinow kleynot y trzech przez małzenstwo zkolligowanych domowe ozdby" k. 1v
  • Tarcza herbowa z herbem rodziny Heidensteinow k. 2
  • "Kazanie pogrzebowe" k. 4-15v
  • [Na końcu "Tego ci życzą sprzyiaią naynisszy słudzy życzliwi studenci szkół gdańskich Gabriel Wnorowski y Michał Bogdański" k. 24v Wnorowski Gabriel, Bogdański Michał: "Echo głośno brzmiące wysokich honorów [...] Wielmożnego Iegomości pana Heidensteina imieniem Merchiola, kasztelanica Gdańskiego etc. mego [...] pana y dobrodzieia etc. 1702." [wiersz: "Do czyelnika"] k. 18-24v
  • W dedykacji wspomina o pomocy Jakuba, o jego siostrze Konstancji Wolskiej, przeoryszy w Żukowie wiadomości genealogiczne nie znane Niesieckiemu wiadomości o Aleksandrze Potulickim, staroście borzechowskim
 • Grafika: rycerze tarcza herbowa z herbami Heidenstein tarcza herbowa z herbami Ogończyk tarcza herbowa z herbami kolumna k. 3 rysunek
 • Proweniencja: "Ex libris Bibliothecae Valentini Wolski 1780. Valoris Gm" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Heidenstein Melchior klanic gdański
  • Heidensteinowie genealogia
  • Potulicki Aleksander Hilary sta borzechowski
  • Wolska Konstancja przeorysza norbertanek 18 w.
  • Wolska z Heidensteinów Barbara
  • Wolski Jakub podkomorzy inflancki
  • literatura polska 18 w.
  • panegiryki 18 w.
  • Kazania pogrzebowe 18 w.
 • Uwagi: Karty puste: 16-17, 25
 • Katalogi: E. 0
 • Opracowania: wiele mat. J. Kowalkowski, Ks. Jan Gotfryd Bork [...] [w:] Studia Pelplińskie 2000, nr 30

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Bork Jan
 • 245 $a "Ruina Herbownych Piramydów Jaśnie Wielmożney Heidensteinów familij troiakim Nieśmiertelney Pamięci kolossem Powetowana albo |kazanie na pogrzebie [...] Barbary z Heidensteinów Wolskiy Podkomorzyny Inflanckiey w kościele sollenczyńskim roku 1751 dnia 28 stycznia przez X. Jana Borka kapellana y kaznodzieię Przewielebnych w Chrystusie panien zakonu Norberta świętego klasztoru żukowskiego miane."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 25 k. $c 30x21 cm
 • 340 $d rkps $e półsk., 1974 BK
 • 400 $a Heidenstein Barbara zob. Wolska z Heidensteinów Barbara
 • 500 $a Karty puste: 16-17, 25
 • 510 $a E. $c 0
 • 520 $a "Do Wielmożnego JegoMci pana Jakuba Wolskiego Podkomorzego Inflanckiego" k. 3-3v
 • 520 $a "Na herbowny [...] Heidensteinow kleynot y trzech przez małzenstwo zkolligowanych domowe ozdby" k. 1v
 • 520 $a Tarcza herbowa z herbem rodziny Heidensteinow k. 2
 • 520 $a "Kazanie pogrzebowe" k. 4-15v
 • 520 $a [Na końcu "Tego ci życzą sprzyiaią naynisszy słudzy życzliwi studenci szkół gdańskich Gabriel Wnorowski y Michał Bogdański" k. 24v $a Wnorowski Gabriel, Bogdański Michał: "Echo głośno brzmiące wysokich honorów [...] Wielmożnego Iegomości pana Heidensteina imieniem Merchiola, kasztelanica Gdańskiego etc. mego [...] pana y dobrodzieia etc. 1702." [wiersz: "Do czyelnika"] k. 18-24v
 • 520 $a W dedykacji wspomina o pomocy Jakuba, o jego siostrze Konstancji Wolskiej, przeoryszy w Żukowie wiadomości genealogiczne nie znane Niesieckiemu wiadomości o Aleksandrze Potulickim, staroście borzechowskim
 • 530 $d Mf 1731
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Ex libris Bibliothecae Valentini Wolski 1780. Valoris Gm" - [rkps] $d BK IV, 294a $r 1780 $w Wolski Walenty $w Działyński Tytus
 • 581 $a wiele mat. J. Kowalkowski, Ks. Jan Gotfryd Bork [...] [w:] Studia Pelplińskie 2000, nr 30
 • 600 $a Heidenstein Melchior $c klanic gdański
 • 600 $a Heidensteinowie genealogia
 • 600 $a Potulicki Aleksander Hilary $c sta borzechowski
 • 600 $a Wolska Konstancja $c przeorysza norbertanek $d 18 w.
 • 600 $a Wolska z Heidensteinów Barbara
 • 600 $a Wolski Jakub $c podkomorzy inflancki
 • 653 $a literatura polska 18 w.
 • 655 $a panegiryki 18 w.
 • 655 $a Kazania pogrzebowe 18 w.
 • 700 $a Kowalkowski Jacek
 • 700 $a Wnorowski Gabriel student Szkoły Gdańskiej
 • 700 $a Bogdański Michał student Szkoły Gdańskiej
 • 740 $a Kazanie pogrzebowe
 • 740 $a Echo głośno brzmiące wysokich honorów Wielmożnego Iegomości Pana Heidensteina imieniem Merchiola kasztelanica Gdańskiego etc. mego pana y dobrodzieia etc. 1702.
 • 740 $a Do Wielmożnego JegoMci Pana Jakuba Wolskiego Podkomorzego Inflanckiego
 • 852 $j BK 00753
 • 900 $c rycerze $c tarcza herbowa z herbami |Heidenstein $c tarcza herbowa z herbami |Ogończyk $c tarcza herbowa z herbami |kolumna $d 1751 $k k. 3 $m rysunek
 • 910 $a Wolski Jakub podkomorzy inflancki $n Bork, Jan
 • 999 $d 2013
 • 999 $a WK $a MMP

Indexes

Copies

  • Signature: BK 00753