Akta sądowe z archiwum Świeykowskich 18 w.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01230 vol. 1
 • Tytuł: Akta sądowe z archiwum Świeykowskich 18 w. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 272 k. 37x24 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., ruski
 • Zawartość:
  • "Genealogia Bohdanowiczów, przez onychże fałszywie wypisana, w dwóch Trybunałach annorum 1765 i 1766 prodaluwana?" k. 189 (złożona)
  • Metryka Awedyka Bohdana 1637 k. 75
  • Genealogia Bohdanowiczów k. 1-2
  • Rekwizycja konia i uzbrojenia od Bohdanowiczów, w obozie pod Olszaną, wyrokiem sądu wojskowego partii ukraińskiej, jako pozbawionych szlachectwa 1766 k. 9-10
  • Listy do Łukasza Bohdanowicza od: Bohdanowicz, szwagier b.d. k. 109. - Bohdanowiczowa, żona b.d. ok. 1764 k. 156. - Sosnowski St.? 1764 k. 41-43. - Sanguszko, sta czerkawski b.d. k. 38-39
  • Listy do: Szczeniowski Michał, podczaszy derbski od: Bohdanowicz Łukasz? 1724-1742 (3) k. 49-54. - Lubomirski 1731 k. 46-47. - archimandryty owruckiego 1731 k. 44-45
  • Szczeniowski Michał, podczaszy derbski
  • Listy do NN: Chojecki? podwojewodzi 1764 k. 73-74. - Miande? Stanisław? 1765 k. 55-56. - Sanguszko Janusz 1765 k. 146
  • Listy do Świeykowskiego od: Głębocki, podstoli 1765 (6) k. 59-70. - Michałowski Krzysztof 1764 k. 152-153. - Mianowski Piotr 1765 k. 121. - Synkajewski? Andrzej 1765 k. 57-58. - Świeykowski Leon? 1765 (2) k. 196-199. - Świeykowski Stanisław, ksiądz 1775 k. 194-195. - Żywulo? J. A. 1765 k. 71-72
  • Głębocki, podstoli 1765
  • Listy Wojciecha Bohdanowicza do: Bohdanowiczowa Luba? b.d. k. 164-165. - Bohdanowicze, bracia b.d. k. 169. - Dydyński 1764 k. 143-144. - Jachowska Brygida z Bohdanowiczów 1766 k. 117-120, 166-168. - Kaleński Mikołaj, namiestnik grodzki? kijowski 1766 k. 115. - Lubomirski Stanisław, wda bracławski i kijowski 1764 k. 139-142. - Sienicki, mąż ciotki 1764 k. 114. - Staszewski Wawrzyn 1764 k. 122. - Stecki, pisarz grodzki 1764 k. 128-129. - NN 1765 k. 116. - NN 1764 k. 127. - NN 1764 k. 137-138
  • List Stanisława Lubomirskiego do Steckiego 1764 k. 130-131
  • List Adama Olizara, sty łojowskiego do Jachowskiego, sty sirkowskiemu 1764 k. 154-155
  • Listy do Stanisława Lubomirskiego, wdy bracławskiego, kijowskiego: Ligelenczyński? Janusz b.d. k. 147-148. - Sanguszko Janusz 1764 k. 149-151
  • Metryka Łukasza Bohdanowicza 1726 k. 76
  • "Sepultura Casimiri Bohdanowicz" 1745 i metryki innych członków rodziny k. 94-99
  • "Regestr spisanych rzeczy ImPa Bohdanowicza [...] we Lwowie ie 11 julij 1766 [...]" k. 110-111
  • "Regestr Kozaków tak gruntowych Pilipowieckich y Koziatyńskich, iako y nadwornych z wyrażeniem strzelby, szarawarów, butów, kulbak, kożuchów, tak na wypłąt iako y gratis, tudzież do pilnowania podawanych. Spisany w Pilipach ie 5ta 9bris 1764 Ao" k. 123-124
  • "Regestr Kozaków Humienieckich" k. 163
  • "Specyfikacya wydanych pieniędzy na wartę stojącą przy klasztorze WWOO Trynitarzów ie 11 julij, w piątek" k. 173
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bohdan Awedyk
  • Bohdanowicz Kazimierz
  • Bohdanowiczowie
  • Bohdanowicz Wojciech chorąży ziemski regent grodzki kijowski
  • Lubomirski
  • Staszewski Wawrzyn
  • Stecki pisarz grodzki
  • Archiwum Świeykowskich
  • Trynitarze
  • Pilip
  • Winnica
  • sądy 18 w.
  • Kozacy 18 w.
  • spisy 18 w.
  • szlachectwo utrata 18 w.
  • metryki 18 w.
  • genealogie 18 w.
 • Uwagi: "Objaśnienie - Łukasz Bohdanowicz, człowiek dyskretny, godny, wszystkim miły, dziedzic wielu włości w kijowskiem wdztwie, umarł chorążym kijowskim, zostawił synów trzech [...] braciom w trybunale koronnym imparitas zadano i dowiedziono przez Świeykowskiego, sędziego bracławskiego, dzieciom jednak jego [nastarszego brata] przez delegacyą r. 1774 przywrócono a bardziej nadano klejnot szlachectwa [...]"

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta sądowe z archiwum Świeykowskich 18 w. n Vol. 1
 • 246 a "Bohdanowicze, Do procesu de imparitate dokumenta dawne [...], utrata i przywrócenie szlachectwa."
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17-18 w.
 • 300 a 272 k. c 37x24 cm
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Bohdanowicz Brygida zob. Jachowska Brygida z Bohdanowiczów 1766
 • 500 a "Objaśnienie - Łukasz Bohdanowicz, człowiek dyskretny, godny, wszystkim miły, dziedzic wielu włości w kijowskiem wdztwie, umarł chorążym kijowskim, zostawił synów trzech [...] braciom w trybunale koronnym imparitas zadano i dowiedziono przez Świeykowskiego, sędziego bracławskiego, dzieciom jednak jego [nastarszego brata] przez delegacyą r. 1774 przywrócono a bardziej nadano klejnot szlachectwa [...]"
 • 520 a "Genealogia Bohdanowiczów, przez onychże fałszywie wypisana, w dwóch Trybunałach annorum 1765 i 1766 prodaluwana?" k. 189 (złożona)
 • 520 a Metryka Awedyka Bohdana 1637 k. 75
 • 520 a Genealogia Bohdanowiczów k. 1-2
 • 520 a Rekwizycja konia i uzbrojenia od Bohdanowiczów, w obozie pod Olszaną, wyrokiem sądu wojskowego partii ukraińskiej, jako pozbawionych szlachectwa 1766 k. 9-10
 • 520 a Listy do Łukasza Bohdanowicza od: Bohdanowicz, szwagier b.d. k. 109. - Bohdanowiczowa, żona b.d. ok. 1764 k. 156. - Sosnowski St.? 1764 k. 41-43. - Sanguszko, sta czerkawski b.d. k. 38-39
 • 520 a Listy do: Szczeniowski Michał, podczaszy derbski od: Bohdanowicz Łukasz? 1724-1742 (3) k. 49-54. - Lubomirski 1731 k. 46-47. - archimandryty owruckiego 1731 k. 44-45
 • 520 a Szczeniowski Michał, podczaszy derbski
 • 520 a Listy do NN: Chojecki? podwojewodzi 1764 k. 73-74. - Miande? Stanisław? 1765 k. 55-56. - Sanguszko Janusz 1765 k. 146
 • 520 a Listy do Świeykowskiego od: Głębocki, podstoli 1765 (6) k. 59-70. - Michałowski Krzysztof 1764 k. 152-153. - Mianowski Piotr 1765 k. 121. - Synkajewski? Andrzej 1765 k. 57-58. - Świeykowski Leon? 1765 (2) k. 196-199. - Świeykowski Stanisław, ksiądz 1775 k. 194-195. - Żywulo? J. A. 1765 k. 71-72
 • 520 a Głębocki, podstoli 1765
 • 520 a Listy Wojciecha Bohdanowicza do: Bohdanowiczowa Luba? b.d. k. 164-165. - Bohdanowicze, bracia b.d. k. 169. - Dydyński 1764 k. 143-144. - Jachowska Brygida z Bohdanowiczów 1766 k. 117-120, 166-168. - Kaleński Mikołaj, namiestnik grodzki? kijowski 1766 k. 115. - Lubomirski Stanisław, wda bracławski i kijowski 1764 k. 139-142. - Sienicki, mąż ciotki 1764 k. 114. - Staszewski Wawrzyn 1764 k. 122. - Stecki, pisarz grodzki 1764 k. 128-129. - NN 1765 k. 116. - NN 1764 k. 127. - NN 1764 k. 137-138
 • 520 a List Stanisława Lubomirskiego do Steckiego 1764 k. 130-131
 • 520 a List Adama Olizara, sty łojowskiego do Jachowskiego, sty sirkowskiemu 1764 k. 154-155
 • 520 a Listy do Stanisława Lubomirskiego, wdy bracławskiego, kijowskiego: Ligelenczyński? Janusz b.d. k. 147-148. - Sanguszko Janusz 1764 k. 149-151
 • 520 a Metryka Łukasza Bohdanowicza 1726 k. 76
 • 520 a "Sepultura Casimiri Bohdanowicz" 1745 i metryki innych członków rodziny k. 94-99
 • 520 a "Regestr spisanych rzeczy ImPa Bohdanowicza [...] we Lwowie ie 11 julij 1766 [...]" k. 110-111
 • 520 a "Regestr Kozaków tak gruntowych Pilipowieckich y Koziatyńskich, iako y nadwornych z wyrażeniem strzelby, szarawarów, butów, kulbak, kożuchów, tak na wypłąt iako y gratis, tudzież do pilnowania podawanych. Spisany w Pilipach ie 5ta 9bris 1764 Ao" k. 123-124
 • 520 a "Regestr Kozaków Humienieckich" k. 163
 • 520 a "Specyfikacya wydanych pieniędzy na wartę stojącą przy klasztorze WWOO Trynitarzów ie 11 julij, w piątek" k. 173
 • 541 c a d 1870
 • 546 a Pol., łac., ruski
 • 561 a Archiwum Podwysockiego w Rychtach d BK VII, m Rychty w Świeykowscy w Podwysocki Konstanty w Działyński Jan w Darowski Aleksander Weryha w Archiwum Świeykowskich
 • 600 a Bohdan Awedyk
 • 600 a Bohdanowicz Kazimierz
 • 600 a Bohdanowiczowie
 • 600 a Bohdanowicz Wojciech chorąży ziemski regent grodzki kijowski
 • 600 a Lubomirski
 • 600 a Staszewski Wawrzyn
 • 600 a Stecki pisarz grodzki
 • 610 a Archiwum Świeykowskich
 • 610 a Trynitarze
 • 651 a Pilip
 • 651 a Winnica
 • 653 a sądy 18 w.
 • 653 a Kozacy 18 w.
 • 653 a spisy 18 w.
 • 653 a szlachectwo utrata 18 w.
 • 655 a metryki 18 w.
 • 655 a genealogie 18 w.
 • 700 a Świeykowski Stanisław ksiądz 1775
 • 700 a Żywulo? J. A. 1765
 • 700 a Żywulo? J. A. 1765
 • 700 a Bohdanowicz Łukasz chorąży kijowski
 • 700 a Bohdanowiczowa Luba?
 • 700 a Bohdanowiczowa żona
 • 700 a Chojecki? podwojewodzi n 1764
 • 700 a Chojecki podwojewodzi n 1764
 • 700 a Dydyński n 1764
 • 700 a Głębocki podstoli 1765
 • 700 a Jachowska Brygida z Bohdanowiczów
 • 700 a Jachowski sta sirkowski 1764
 • 700 a Kaleński Mikołaj namiestnik grodzki? kijowski n 1766
 • 700 a Ligelenczyński? Janusz
 • 700 a Lubomirski Stanisław wda bracławski kijowski d 1704-1793
 • 700 a Lubomirski n 1731
 • 700 a Łynkajewski? Andrzej n 1765
 • 700 a Miande? Stanisław? n 1765
 • 700 a Mianowski Piotr n 1765
 • 700 a Michałowski Krzysztof n 1764
 • 700 a Olizar Adam sta łojowski
 • 700 a Sanguszko Janusz Aleksander marszałek nadw. lit. 1712-1775
 • 700 a Sanguszko sta czerkawski
 • 700 a Sienicki mąż ciotki 1764
 • 700 a Sosnowski Stanisław
 • 700 a Synkajewski? Andrzej 1765
 • 700 a Szczeniowski Michał podczaszy derbski
 • 700 a Świeykowski Leon
 • 700 a Świeykowski Leonard Marcin wda podolski
 • 700 a NN archimandryta owrucki 1731
 • 740 a Sepultura Casimiri Bohdanowicz 1745 i metryki innych członków rodziny
 • 740 a Regestr spisanych rzeczy ImPa Bohdanowicza we Lwowie ie 11 julij 1766
 • 740 a Regestr Kozaków tak gruntowych Pilipowieckich y Koziatyńskich iako y nadwornych z wyrażeniem strzelby szarawarów butów kulbak kożuchów tak na wypłąt iako y gratis tudzież do pilnowania podawanych. Spisany w Pilipach ie 5ta 9bris 1764 Ao prawie wszyscy bez butów
 • 740 a Regestr Kozaków Humienieckich
 • 740 a Specyfikacya wydanych pieniędzy na wartę stojącą przy klasztorze WWOO Trynitarzów ie 11 julij w piątek
 • 740 a Genealogia Bohdanowiczów
 • 740 a Genealogia Bohdanowiczów przez onychże fałszywie wypisana w dwóch Trybunałach annorum 1765 i 1766 prodaluwana?
 • 740 a Metryka Awedyka Bohdana 1637
 • 740 a Metryka Łukasza Bohdanowicza 1726
 • 740 a Rekwizycja konia i uzbrojenia od Bohdanowiczów w obozie pod Olszaną wyrokiem sądu wojskowego partii ukraińskiej jako pozbawionych szlachectwa 1766
 • 852 j BK 01230 vol. 1

Indexes