Akta sądowe 16-18 w. z archiwum Świeykowskich.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01274 vol. 1
 • Tytuł: Akta sądowe 16-18 w. z archiwum Świeykowskich. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 16-18 w.
 • Opis fizyczny: 258 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ruski, ros.
 • Zawartość:
  • "Tranzakcÿ starych oryginałów z lat 1604-1674" k. 73-115
  • "Extrakt z XX. Sądów Wojskowych kijowskich d. 4 czerwca 1703o r." k. 1-4
  • "Sprawa graniczna Jakuba Piasoczyńskiego, dziedzica Zornincz, Troszczyniec i innych s [...] Dominikiem [...] Zasławskim [...] o granice z Lipowcem [...], o zabicie Zorycza, najazdy, zabory, itd. jako też z Olbrychtem i Anną s Krasnosielskich Kochanowskiemi, sędz. ziem. bracł. i Maciejem i Tatianą Przeradowskimi, Czerneckim, Dybowskim i innemi; urzędowe extracta, oryginały z akt grodzkich winnickich 1624-1630 k. 5-69
  • Sprawy Macieja Lesznowskiego, podkomorzego bracł., sty kaniowskiego i raciborskiego z iumenami: Rafałem Nipitusznym i Serafionem Bielskim 1622-1623 k. 70-72
  • "Mandat króla Zygmunta Augusta do Bohuna Chwedorowicza kniazia Koreckiego, starosty bracł. i winnicko w sprawie granicznej
  • "Mandat króla Zygmunta Augusta do Bohuna Chwedorowicza kniazia Koreckiego, starosty bracł. i winnicko w sprawie granicznej" 1559 k. 119-120
  • Dekrety Koreckiego w sprawach granicznych 1559-1606 k. 116-134
  • Akta prawne, m. in. Zabokrzyckich z 17 w. k. 135-177, 180-183
  • "Conspectus historiae" potok historyczny z 18 w. k. 178-179
  • Listy do NN: Darowski Marcin Weryha b.d. k. 202. - Kuński Jan Nepomucen 1795 k. 107-108. - Oraczowski A. b.d. k. 195-196. - Skorupka M. K. 1748 (4) k. 186-189, 197-200. - Skauzup???owicz Ignacy? 1774 k. 213. - Stecki Ignacy 1808 k. 184-185, 214-215. - Woroniczowa Józefa 1784? k. 190
  • Listy: Modrzyński S.? do Siedlecki Jan, chorąży kor. artylerii 1764 k. 203-204. - Grocholski N. do Ostrowski, sta bucin? 1799 k. 209-210. - Omieciński do Ostrowski, sta bucin? 1798 k. 211-212
  • List NN do NN, z tyłu brulion "Akcyza czyli cierpniąca aręda. Komedio-opera w 2ch aktach przez pana Bi z niemieckiego" k. 205-206
  • Chrząszczewski Antoni, "Podziękowanie JW Gustawowi hrabi Olizarowi" k. 191-193
  • Woronicz Jan Paweł, Wiersz bez tyt., inc.: "Rozwlekła się po ławach narodu postawa [...]" k. 193-194
  • "Kopia danego instrumentu na Regencyą Sandomirską 1747" podp. Józef Ossoliński k. 200-201
  • Materiały Konstantego Świdzińskiego: Listy do NN 1848 i b.d. (2) k. 218-223. - Notka o Józefie Ablu, rytowniku k. 224. - "Spis książek po ś.p. Daniłowiczu" k. 225. - "Xiążki kupione od Olewińskiego w Żytom[ierzu?]" k. 226. - rachunki za książki kupione w Krzemieńcu 1846-1847 k. 227. - "Dzieła nabyte dla Germana Hołowińskiego" k. 228-233. - "Doniesienie Alexandra Grozy" o likwidacji na rozkaz caratu wydawnictwa "Biblioteki Domowej" k. 234. - "Spis xiążek biblioteki Steblowskiego" k. 235-240. - "Spis xiążek nabytych od dnia 1 lutego 1830 roku" k. 241-246
  • "Mowa JW Prezesa Senatu, ordynata hr. Zamoyskiego miana przy rozpoczęciu Seymu, w dniu 13 maja 1825" k. 249
  • "Mowa JW. senatora Bielińskiego miana w Izbie Poselskiey d. 13 maja 1825 r." k. 249
  • "Mowa JW senatora kasztelana Oebschewitza miana przy rozpoczęciu Seymu w d. 13 maia 1825 r. w Izbie Poselskiey" k. 249v
  • "Kuryer Litewski r. 1825", Nr 55, wypis k. 250
  • "Mowa [...] cesarza i króla miana przy otwarciu seymu [...] 1825 w Warszawie" k. 250
  • "Dekret na należących do spisku" 1829 k. 251-258
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abel, Józef rytownik (1764-1818)
  • Aleksander I (car Rosji ; 1777-1825)
  • Bieliński Piotr prezes Sądu Sejmowego
  • Czarnecki
  • Daniłowicz
  • Dybowski
  • Groza Aleksander
  • Hołowiński Herman marszałek pow. bohusławskiego
  • Kochanowska Anna z Krasnosielskich
  • Kochanowski Albrycht
  • Korecki Bohun Chwedorowicz sta bracławski wda wołyński 1510-1576
  • Oebschewitz klan senator 1825
  • Olewiński
  • Olizar Gustaw
  • Ossoliński Józef wda wołyński 1707-1780
  • Piasoczyński Jakub
  • Przeradowska Tatiana
  • Przeradowski Maciej
  • Steblowski
  • Zamoyski prezes senatu 1825
  • Zasławski Dominik Władysław koniuszy kor. wda krakowski zm 1656?
  • Zorycz
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Archiwum Świeykowskich
  • Biblioteka Domowa wydawnictwo
  • Regencja Sandomierska
  • Sejm 1825 Królestwa Polskiego
  • Krzemieniec
  • Lipowiec
  • Troszczyńce
  • Winnica
  • Zornicze
  • biblioteki prywatne 19 w.
  • opozycja 19 w.
  • czytelnictwo 19 w.
  • wydawnictwa 19 w.
  • bibliofile 19 w.
  • antykwariaty 19 w.
  • historia
  • sądy 17 w.
  • sądy 18 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta sądowe 16-18 w. z archiwum Świeykowskich. n Vol. 1
 • 246 a "Rozwlekła się po ławach narodu postawa [...]" i [Inc.:]
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-18 w.
 • 300 a 258 k. c 37x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Krasnosielska Anna zob. Kochanowska Anna z Krasnosielskich
 • 400 a Chwedorowicz Korecki Bohun zob. Korecki Bohun Chwedorowicz
 • 520 a "Tranzakcÿ starych oryginałów z lat 1604-1674" k. 73-115
 • 520 a "Extrakt z XX. Sądów Wojskowych kijowskich d. 4 czerwca 1703o r." k. 1-4
 • 520 a "Sprawa graniczna Jakuba Piasoczyńskiego, dziedzica Zornincz, Troszczyniec i innych s [...] Dominikiem [...] Zasławskim [...] o granice z Lipowcem [...], o zabicie Zorycza, najazdy, zabory, itd. jako też z Olbrychtem i Anną s Krasnosielskich Kochanowskiemi, sędz. ziem. bracł. i Maciejem i Tatianą Przeradowskimi, Czerneckim, Dybowskim i innemi; urzędowe extracta, oryginały z akt grodzkich winnickich 1624-1630 k. 5-69
 • 520 a Sprawy Macieja Lesznowskiego, podkomorzego bracł., sty kaniowskiego i raciborskiego z iumenami: Rafałem Nipitusznym i Serafionem Bielskim 1622-1623 k. 70-72
 • 520 a "Mandat króla Zygmunta Augusta do Bohuna Chwedorowicza kniazia Koreckiego, starosty bracł. i winnicko w sprawie granicznej
 • 520 a "Mandat króla Zygmunta Augusta do Bohuna Chwedorowicza kniazia Koreckiego, starosty bracł. i winnicko w sprawie granicznej" 1559 k. 119-120
 • 520 a Dekrety Koreckiego w sprawach granicznych 1559-1606 k. 116-134
 • 520 a Akta prawne, m. in. Zabokrzyckich z 17 w. k. 135-177, 180-183
 • 520 a "Conspectus historiae" potok historyczny z 18 w. k. 178-179
 • 520 a Listy do NN: Darowski Marcin Weryha b.d. k. 202. - Kuński Jan Nepomucen 1795 k. 107-108. - Oraczowski A. b.d. k. 195-196. - Skorupka M. K. 1748 (4) k. 186-189, 197-200. - Skauzup???owicz Ignacy? 1774 k. 213. - Stecki Ignacy 1808 k. 184-185, 214-215. - Woroniczowa Józefa 1784? k. 190
 • 520 a Listy: Modrzyński S.? do Siedlecki Jan, chorąży kor. artylerii 1764 k. 203-204. - Grocholski N. do Ostrowski, sta bucin? 1799 k. 209-210. - Omieciński do Ostrowski, sta bucin? 1798 k. 211-212
 • 520 a List NN do NN, z tyłu brulion "Akcyza czyli cierpniąca aręda. Komedio-opera w 2ch aktach przez pana Bi z niemieckiego" k. 205-206
 • 520 a Chrząszczewski Antoni, "Podziękowanie JW Gustawowi hrabi Olizarowi" k. 191-193
 • 520 a Woronicz Jan Paweł, Wiersz bez tyt., inc.: "Rozwlekła się po ławach narodu postawa [...]" k. 193-194
 • 520 a "Kopia danego instrumentu na Regencyą Sandomirską 1747" podp. Józef Ossoliński k. 200-201
 • 520 a Materiały Konstantego Świdzińskiego: Listy do NN 1848 i b.d. (2) k. 218-223. - Notka o Józefie Ablu, rytowniku k. 224. - "Spis książek po ś.p. Daniłowiczu" k. 225. - "Xiążki kupione od Olewińskiego w Żytom[ierzu?]" k. 226. - rachunki za książki kupione w Krzemieńcu 1846-1847 k. 227. - "Dzieła nabyte dla Germana Hołowińskiego" k. 228-233. - "Doniesienie Alexandra Grozy" o likwidacji na rozkaz caratu wydawnictwa "Biblioteki Domowej" k. 234. - "Spis xiążek biblioteki Steblowskiego" k. 235-240. - "Spis xiążek nabytych od dnia 1 lutego 1830 roku" k. 241-246
 • 520 a "Mowa JW Prezesa Senatu, ordynata hr. Zamoyskiego miana przy rozpoczęciu Seymu, w dniu 13 maja 1825" k. 249
 • 520 a "Mowa JW. senatora Bielińskiego miana w Izbie Poselskiey d. 13 maja 1825 r." k. 249
 • 520 a "Mowa JW senatora kasztelana Oebschewitza miana przy rozpoczęciu Seymu w d. 13 maia 1825 r. w Izbie Poselskiey" k. 249v
 • 520 a "Kuryer Litewski r. 1825", Nr 55, wypis k. 250
 • 520 a "Mowa [...] cesarza i króla miana przy otwarciu seymu [...] 1825 w Warszawie" k. 250
 • 520 a "Dekret na należących do spisku" 1829 k. 251-258
 • 541 c a d 1870
 • 546 a Pol., ruski, ros.
 • 561 a Archiwum Podwysockiego w Rychtach d BK VII, b.s. 28 m Rychty w Archiwum Świeykowskich w Podwysocki Konstanty w Działyński Jan w Darowski Aleksander Weryha w Świeykowscy
 • 600 a Abel, Józef c rytownik d (1764-1818)
 • 600 a Aleksander b I c (car Rosji ; d 1777-1825)
 • 600 a Bieliński Piotr prezes Sądu Sejmowego
 • 600 a Czarnecki
 • 600 a Daniłowicz
 • 600 a Dybowski
 • 600 a Groza Aleksander
 • 600 a Hołowiński Herman marszałek pow. bohusławskiego
 • 600 a Kochanowska Anna z Krasnosielskich
 • 600 a Kochanowski Albrycht
 • 600 a Korecki Bohun Chwedorowicz sta bracławski wda wołyński 1510-1576
 • 600 a Oebschewitz klan senator 1825
 • 600 a Olewiński
 • 600 a Olizar Gustaw
 • 600 a Ossoliński Józef wda wołyński 1707-1780
 • 600 a Piasoczyński Jakub
 • 600 a Przeradowska Tatiana
 • 600 a Przeradowski Maciej
 • 600 a Steblowski
 • 600 a Zamoyski prezes senatu 1825
 • 600 a Zasławski Dominik Władysław koniuszy kor. wda krakowski zm 1656?
 • 600 a Zorycz
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610 a Archiwum Świeykowskich
 • 610 a Biblioteka Domowa wydawnictwo
 • 610 a Regencja Sandomierska
 • 610 a Sejm 1825 Królestwa Polskiego
 • 651 a Krzemieniec
 • 651 a Lipowiec
 • 651 a Troszczyńce
 • 651 a Winnica
 • 651 a Zornicze
 • 653 a biblioteki prywatne 19 w.
 • 653 a opozycja 19 w.
 • 653 a czytelnictwo 19 w.
 • 653 a wydawnictwa 19 w.
 • 653 a bibliofile 19 w.
 • 653 a antykwariaty 19 w.
 • 653 a historia
 • 653 a sądy 17 w.
 • 653 a sądy 18 w.
 • 700 a Siedlecki Jan chorąży kor. artylerii 1764
 • 700 a Modrzyński S.?
 • 740 a Dzieła nabyte dla Germana Hołowińskiego
 • 740 a rachunki za książki kupione w Krzemieńcu 1846-1847
 • 740 a Xiążki kupione od Olewińskiego w Żytomierzu?
 • 740 a Spis książek po ś.p. Daniłowiczu
 • 740 a Notka o Józefie Ablu rytowniku
 • 740 a Materiały Konstantego Świdzińskiego
 • 740 a Mowa JW Prezesa Senatu ordynata hr. Zamoyskiego miana przy rozpoczęciu Seymu w dniu 13 maja 1825
 • 740 a Mowa JW. senatora Bielińskiego miana w Izbie Poselskiey d. 13 maja 1825 r.
 • 740 a Mowa JW senatora kasztelana Oebschewitza miana przy rozpoczęciu Seymu w d. 13 maia 1825 r. w Izbie Poselskiey
 • 740 a Kurier Litewski 1825 Nr 55 wypis
 • 740 a Mowa cesarza i króla miana przy otwarciu seymu 1825 w Warszawie
 • 740 a Dekret na należących do spisku 1829
 • 740 a Akta prawne m. in. Zabokrzyckich z 17 w.
 • 740 a Mandat króla Zygmunta Augusta do Bohuna Chwedorowicza kniazia Koreckiego starosty bracł. i winnicko w sprawie granicznej
 • 740 a Tranzakc~y starych oryginałów z lat 1604-1674
 • 740 a Conspectus historiae potok historyczny z 18 w.
 • 740 a Kopia danego instrumentu na Regencyą Sandomirską 1747 podp. Józef Ossoliński
 • 740 a Akcyza czyli cierpniąca aręda. Komedio-opera w 2ch aktach przez pana Bi z niemieckiego
 • 740 a Spis xiążek nabytych od dnia 1 lutego 1830 roku
 • 740 a Spis xiążek biblioteki Steblowskiego
 • 740 a Doniesienie Alexandra Grozy o likwidacji na rozkaz caratu wydawnictwa Biblioteki Domowej
 • 740 a Sprawy Macieja Lesznowskiego podkomorzego bracł. sty kaniowskiego i raciborskiego z iumenami Rafałem Nipitusznym i Serafionem Bielskim 1622-1623
 • 740 a Sprawa graniczna Jakuba Piasoczyńskiego dziedzica Zornincz Troszczyniec i innych s Dominikiem Zasławskim o granice z Lipowcem o zabicie Zorycza najazdy zabory itd. jako też z Olbrychtem i Anną s Krasnosielskich Kochanowskiemi sędz. ziem. bracł. i Maciejem i Tatianą Przeradowskimi Czarneckim Dybowskim i innemi urzędowe extracta oryginały z akt grodzkich winnickich
 • 740 a Extrakt z XX. Sądów Wojskowych kijowskich d. 4 czerwca 1703o r.
 • 740 a Dekrety Koreckiego w sprawach granicznych 1559-1606
 • 777 a Chrząszczewski Antoni t Podziękowanie JW Gustawowi hrabi Olizarowi
 • 777 a Woronicz Jan Paweł abp warszawski poeta t Rozwlekła się po ławach narodu postawa Inc.
 • 852 j BK 01274 vol. 1

Indexes