"Callimachowe rady królowi Albrachtowi dane."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01625
 • Kopie:
  • Mf 4040
  • CD 0174
 • Tytuł: "Callimachowe rady królowi Albrachtowi dane."
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 9 s. 31x20 cm
 • Oprawa: deski, sk. biała, wyc. śl., rad., wyc. czerniony, ozdobn., plak., resztki klamer, 16 w.
 • Język: Pol, łac.
 • Zawartość:
  • Po s. CXIX rkps o sygn.: BK 1625 "Callimachowe rady królowi Albrachtowi dane" s. 1-2 . - "Zbignei episcopi cracoviensis ad Concilium Basiliense legati Corciny 1434. Wladislai regis obiurgationis. Tenor" s. 2
  • "Oratio Wladislai terty regis coronati, aetatis suae anno undecimo, Ungariae regis electi 1435. Budae in prtia Senat: Polon: Vincentij Samotuli castell: medirecon: Joann: senat: Andreae Tencinij, Symonis Rosgovij episcopi agrinensis ad Senatores Ungaricos" s. 4-5
  • "Descriptio Ordinis Hospitali Hierosolimitani Sanctae Mariae Militum Crucigerorum. Ex libro Domalewicz, qui inscribitur Vitae episcoporum Vladislawiensium, cap. 6" s. 5-9
 • Proweniencja:
  • "Fratri Balthasaro Svycio Dominus Petrus Jaslikowski civis Cracoviensis dono dedit Anno Domini 1617" - [rkps k. 1]
  • "Fr[ater] Balthasar Svicius Conventus Posnaniensis ordinis Praedicatorum" - [rkps 17 w.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jagiellonowie
  • Jan Olbrach król polski
  • Jan senator 1435
  • Rosgovius Symon bp agrinensis senator 1435
  • Szamotulski Wincenty klan międzyrzecki senator 1435
  • Tęczyński Andrzej senator 1435
  • Władysław III Warneńczyk król polski i Wegier
  • historia Polski
  • Literatura polityczna polska
  • Mowy
  • Mowy
 • Uwagi:
  • Rkps znajduje się po dziele: Decius Iodocus Ludovicus, [...] De vetustatibus Polonorum liber I. De Jagellonum familia liber II. De Sigismundi regis temporibus liber III. Kraków 1521, sygn.: Cim.F.4045
  • oprawiona przy drukach sygn.: Cim.F.4044-4047
  • Pismo kilku rąk

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 245 a "Callimachowe rady królowi Albrachtowi dane."
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 9 s. c 31x20 cm
 • 340 d rkps e deski, sk. biała, wyc. śl., rad., wyc. czerniony, ozdobn., plak., resztki klamer, 16 w.
 • 400 a Callimach Filip Buonaccorsi zob. Kallimach Filip Buonaccorsi
 • 500 a Rkps znajduje się po dziele: Decius Iodocus Ludovicus, [...] |De vetustatibus Polonorum liber I. |De Jagellonum familia liber II. |De Sigismundi regis temporibus liber III. Kraków 1521, sygn.: Cim.F.4045
 • 500 a oprawiona przy drukach sygn.: Cim.F.4044-4047
 • 500 a Pismo kilku rąk
 • 520 a Po s. CXIX rkps o sygn.: BK 1625 "Callimachowe rady królowi Albrachtowi dane" s. 1-2 . - "Zbignei episcopi cracoviensis ad Concilium Basiliense legati Corciny 1434. Wladislai regis obiurgationis. Tenor" s. 2
 • 520 a "Oratio Wladislai terty regis coronati, aetatis suae anno undecimo, Ungariae regis electi 1435. Budae in prtia Senat: Polon: Vincentij Samotuli castell: medirecon: Joann: senat: Andreae Tencinij, Symonis Rosgovij episcopi agrinensis ad Senatores Ungaricos" s. 4-5
 • 520 a "Descriptio Ordinis Hospitali Hierosolimitani Sanctae Mariae Militum Crucigerorum. Ex libro Domalewicz, qui inscribitur Vitae episcoporum Vladislawiensium, cap. 6" s. 5-9
 • 530 d Mf 4040
 • 530 d CD 0174
 • 541 c st. zas.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol, łac.
 • 561 a "Fratri Balthasaro Svycio Dominus Petrus Jaslikowski civis Cracoviensis dono dedit Anno Domini 1617" - [rkps k. 1] m Kraków r 1617 w Jaślikowski Piotr w Svicius Baltasar, dominikanin
 • 561 a "Fr[ater] Balthasar Svicius Conventus Posnaniensis ordinis Praedicatorum" - [rkps 17 w.] m Poznań w dominikanie Poznań w Svicius Baltasar, dominikanin
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński Tytus
 • 600 a Jagiellonowie
 • 600 a Jan Olbrach król polski
 • 600 a Jan senator 1435
 • 600 a Rosgovius Symon bp agrinensis senator 1435
 • 600 a Szamotulski Wincenty klan międzyrzecki senator 1435
 • 600 a Tęczyński Andrzej senator 1435
 • 600 a Władysław III Warneńczyk król polski i Wegier
 • 611 a Synod 1434 Bazylea
 • 653 a historia Polski
 • 653 a Literatura polityczna polska
 • 653 a Mowy
 • 655 a Mowy
 • 700 a Władysław II Jagiełło król polski
 • 700 a Władysław III Warneńczyk król polski i Wegier
 • 700 a Oleśnicki Zbigniew c bp krak., kardynał
 • 700 a Kallimach Filippo Buonacorsi
 • 700 a Decjusz Jodok Justyn
 • 710 a Krzyżacy
 • 740 a Callimachowe rady królowi Albrachtowi dane
 • 740 a "Zbignei episcopi cracoviensis ad Concilium Basiliense legati [...] 1434. Wladislai regis obiurgationis. Tenor"
 • 740 a "Descriptio |Ordinis Hospitali Hierosolimitani Sanctae Mariae Militum Crucigerorum. Ex libro Domalewicz, qui inscribitur Vitae episcoporum Vladislawiensium, cap. 6"
 • 740 a "Oratio Wladislai terty regis coronati, aetatis suae anno undecimo, Ungariae regis electi 1435. Budae in prtia Senat: Polon: Vincentij Samotuli castell: medirecon: Joann: senat: Andreae Tencinij, Symonis Rosgovij episcopi agrinensis ad Senatores Ungaricos"
 • 852 j BK 01625
 • 960 a Adl. Cim.F.4044-4047
 • 990 a Polonicum 16 w.

Indexes