Akta za panowania Batorego (od kwietnia do 30.VIII.1586).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01708
 • Kopie: Mf 151
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta za panowania Batorego (od kwietnia do 30.VIII.1586).
 • Opis fizyczny:
 • Oprawa: sk.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Pisma, które sedicioso póścili między ludzie, aby przed sejmem poduszczeli szlachtę na króla."
  • Pojedynczy adresaci i adresenci (Stanisław Karnkowski, Grzegorz Kretowski, Wawrz. Goślicki, ks. Grabowiecki, Krzysztof Zborowski, Zeroński pisarz gr. kaliski, Rudolf II cesarz).
  • Głównie kopie listów Króla Batorego, marszałka kor. Andrzeja Opalińskiego i podkanclerzego kor. ks. Wojciecha Baranowskiego.
  • "Rada ks. Fogelwedrowa o drogę hiszpańską"
 • Proweniencja: dolna okładka, identyczna z okł. rękopisów zbioru Andrzeja Opalińskiego; nabyto od mgra Z. Borasa z Wałcza
 • Hasła przedmiotowe:
  • Wałcz m. pow.
  • Literatura polityczna polska
  • Korespondencja
  • silva rerum
 • Uwagi:
  • Z oprawy współcz. w brąz. sk. zachowała się dolna okładka, identyczna z okł. rękopisów zbioru Andrzeja Opalińskiego marsz. kor. Por. w zbiorze rkpsy sygn. 214, 216, 218, 280, 281.
  • Karty początkowe uszkodzone z uszczerbkiem dla tekstu.
  • Pismo jednej ręki, identyczne z pismem w rkpsach 280 i 281 zbioru kórnickiego.
  • Brak ok. 43 kart, które wydarto.

MARC

 • 130 a Akta
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Akta za panowania Batorego (od kwietnia do 30.VIII.1586).
 • 250 a kop.
 • 300 c
 • 340 d rkps e sk.
 • 500 a Z oprawy współcz. w brąz. sk. zachowała się dolna okładka, identyczna z okł. rękopisów zbioru Andrzeja Opalińskiego marsz. kor. Por. w zbiorze rkpsy sygn. 214, 216, 218, 280, 281.
 • 500 a Karty początkowe uszkodzone z uszczerbkiem dla tekstu.
 • 500 a Pismo jednej ręki, identyczne z pismem w rkpsach 280 i 281 zbioru kórnickiego.
 • 500 a Brak ok. 43 kart, które wydarto.
 • 520 a "Pisma, które sedicioso póścili między ludzie, aby przed sejmem poduszczeli szlachtę na króla."
 • 520 a Pojedynczy adresaci i adresenci (Stanisław |Karnkowski, Grzegorz Kretowski, Wawrz. Goślicki, ks. Grabowiecki, Krzysztof Zborowski, Zeroński pisarz gr. kaliski, Rudolf II cesarz).
 • 520 a Głównie kopie listów Króla Batorego, marszałka kor. Andrzeja Opalińskiego i podkanclerzego kor. ks. Wojciecha Baranowskiego.
 • 520 a "Rada ks. Fogelwedrowa o drogę hiszpańską"
 • 530 d Mf 151
 • 541 c a d 1952 e 350
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a dolna okładka, identyczna z okł. rękopisów zbioru Andrzeja Opalińskiego; nabyto od mgra Z. Borasa z Wałcza m Wałcz w Opaliński Andrzej bp poznański w Boras Zbigniew
 • 651 a Wałcz m. pow.
 • 653 a Literatura polityczna polska
 • 653 a Korespondencja
 • 655 a silva rerum
 • 700 a Kretowski Grzegorz c kaszt. kruszwicki, brzeski, woj. brzeski
 • 700 a Żeroński Marcin c pisarz grodzki, ziemski kal.
 • 700 a Zborowski Krzysztof c podczaszy kor., radca cesarski
 • 700 a Rudolf b II c cesarz
 • 700 a Stefan Batory król polski
 • 700 a Opaliński Andrzej marszałek wielki koronny, kaszt. przemęcki, śremski
 • 700 a Karnkowski Stanisław c bp kujawski, arcbp gnieźn.
 • 700 a Grabowiecki Sebastian c opat bledzewski
 • 700 a Goślicki Wawrzyniec c bp kamieniecki, chełmski, przemyski, pozn.
 • 700 a Fogelweder Stanisław c sekr. król., dyplomata, kan. wileński, krak., płocki, archidiakon warsz., kanclerz płocki
 • 700 a Baranowski Wojciech c bp przemyski, płocki c podkanclerz kor. c arcbp gnieźn.
 • 740 a Kopie listów Króla Batorego, marszałka kor. Andrzeja Opalińskiego i podkanclerzego kor. ks. Wojciecha Baranowskiego.
 • 740 a "Pisma, które sedicioso póścili między ludzie, aby przed sejmem poduszczeli szlachtę na króla."
 • 740 a Rada ks. Fogelwedrowa o drogę hiszpańską
 • 852 j BK 01708 q Def.

Indexes