Wypisy z materiałów źródłowych z czasów powstania listopadowego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01764/1-3
 • Kopie: Mf 1595
 • Tytuł: Wypisy z materiałów źródłowych z czasów powstania listopadowego. vol. 1-3
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny:
  • 20x16 cm
  • volumin 1: 14 k., 15-120 k. puste volumin 2: 100 k. volumin 3: 120 k., plan 20x16 cm
 • Oprawa: tekt.
 • Język: pol.
 • Zawartość:
  • Koresp. urzęd., rozporządzenia
  • Zesz. 1. zawiera m.in.:Prądzyński Ignacy, Z rapportu bitwy Grochowskiej 25-5 marca 1831 k. 8-12. - "Rapport o 25m [1831] pułkownika [Ludwika] Kickiego dowódcy 2 iej brygady jazdy korpusu Rezerwowego" k. 12-14 Zesz.2. "Wypis z posiedzenia Rady Administracyjnej dnia 1 Grudnia 1830" k. 8-9. - Odezwy Rady Administracyjnej z 2 i 3 grudnia 1830 k. 11, 21. - Odezwa do wojska Rządu Tymczasowego z 4 grudnia 1830 k.23-24. - Uchwała Sejmu z dnia 20 grudnia 1830 k. 33-36. - Manifest Mikołaja I cara Rosji z 24 grudnia 1830 k.43-49. - Adres Litwinów, Wołyniaków, Podolan i Ukrainców do Sejmu. 22 stycznia 1831. k. 56-65 i odpowiedź Izby Poselskiej 1 luty 1831. k. 65-70. - Mowa Joachima Lelewela w Sejmie na posiedzeniu z dnia 25 stycznia 1831 k. 75-83. - Mowa Adama Czartoryskiego w dniu 19 stycznia 1831 k. 83-86. - Odezwa Sejmu do Wojska polskiego. 24 stycznia 1831 k. 92-93. - "Sprawozdanie czynności rządowych od dnia 20 listopada 1830, czytane na posiedzeniu Sejmowym d. 24 stycz. 1831. Wydział wojenny k. 93-100 zesz. 3 cd sprawozdania k. 2-11. - Wyjątek z listu Ignacego Turkuła zca Min. Sekretarza Stanu do Ksawerego Lubeckiego min. skarbu Królestwa Polskiego 6/18 sierpnia 1830 k. 30. - Wyjątki z listów Ksawerego Lubeckiego do Ignacego Turkuła wrzesień 1830 (2) k. 31. - Wyjątki z listów Stefana Grabowskiego min. sekr. stanu do Ksawerego Lubeckiego październik 1830 (5) k. 31-34,36. - List Romana Sołtyka do dyktatora Józefa Chłopickiego 7 stycznia 1831 k. 43-46. - "Projekta przed wojną" bd. 1830 k. 39-43. - Krukowiecki Jan, [Raport?]. 24 stycznia 1831 k. 46-48. - Małachowski Kazimierz, [Raport?] 29 stycznia 1831 k. 49-50. - Prądzyński [Ignacy], "Myśl względem projektu wojny." bd. 1831 k. 51-54. - Prądzyński [Ignacy], "Myśl o umocnieniu Warszawy." b.d. 1831 k. 54-57. - Valentin [d'Hauterive Franciszek], "Projekt do wojny partyzanckiej w Augustowskiem". b.d. 1831 k. 60-62. - "O wkroczeniu Rosyan do Królestwa. Z Gazety Petersburskiej. 6 luty 1831" k. 71-73. - "Rapport gen. bryg. [Jana] Skrzyneckiego dow. 3 ciej dyw. piech. z dnia 17 lutego." k. 79-85. - "Rapport gen. bryg. [Piotra] Szembeka dowódcy 4 dywizji piechoty w obozie pod Grochowem. O bitwie dnia 19 lutego" k. 89-91. - "Rapport Gen. Dyw. [Franciszka] Żymirskiego z działań w dniach 17, 18 i 19 lutego" k. 91-98. - "Rapport Gen. Jana Nepomucena Umińskiego dow. 1 korp. jazdy Grochów" k. 99-102. - "Rapport szczegółowy podpułkownika Wolskiego z 2 strzelców pieszych" k. 102-104. - "Rapport dowódcy strzelców celnych sandomierskich Grattura z Wielkich Siekierek 28 lutego" k. 104-105. - "Wyjątek z Rapportu Gen. [Jana] Krukowieckiego Praga 21 lutego" k. 105-109. - "Dalszy ciąg rapportu Krukowieckiego Grochów" k. 109-112. - "Rapport szczegółowy pod Białołęką. 24 lutego podp. [Kazimierz] Małachowski" k. 112-115. - "Rapport Krukowieckiego o Białołęce Praga 26 lutego" k. 116-120
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chłopicki Józef
  • Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861
  • Grabowski Stefan 1767-1847
  • Grattur 19 w.
  • Kicki Ludwik
  • Krukowiecki Jan 1772-1850 gen.
  • Lelewel Joachim
  • Lubecki-Drucki Ksawery 1778-1846 min. skarbu Królestwa Pol.
  • Małachowski Kazimierz 1765-1873 gen.
  • Mikołaj I car Rosji
  • Prądzyński Ignacy 1792-1850 gen.
  • Skrzynecki Jan Zygmunt 1787-1860 gen.
  • Sołtyk Roman
  • Szembek Piotr 1788-1866 gen.
  • Turkuł Ignacy 1798-1856 zca min sekr. Stanu
  • Umiński Jan Nepomucen 1780-1851 gen.
  • Valentin d'Hauterive Franciszek 1775-1831 płk
  • Żymirski Franciszek 1779-1831 gen.
  • Rada Administracyjna
  • Sejm 1830-1831 Warszawa
  • Białołęka
  • Grochów bitwa 1831
  • Praga część Warszawy
  • Siekierki Wielkie
  • Warszawa
  • Uchwały sejmowe 1830-1831
  • Wojsko polskie 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi:
  • Pismo 2 rąk
  • Pismo ident. z pismem rkpsu BK 1617
 • Opracowania:
  • Mowa Joachima Lelewela ...druk: Diariusz Sejmu z r. 1830-1831. T. 1. s. 237- 241
  • Odezwa Sejmu do Wojska polskiego...druk: Diariusz Sejmu...T.1. s. 179
  • Mowa Adama Czartoryskiego... druk: Diariusz Sejmu...T.1. s. 75-76
  • Uchwała Sejmu z dnia 20 grudnia 1831 druk: Diariusz Sejmu z r. 1830-1831. Wydał Michał Rostworowski. Kraków 1907 T.1. Od 18 grudnia 1830-8 lutego 1831 s. 52-53
  • Adres Litwinów ...druk: Diariusz Sejmu z r. 1830-1831. T.1. s. 169-174, i odpowiedź na adres s. 391-394

MARC

 • 245 $a Wypisy z materiałów źródłowych z czasów powstania listopadowego. $n vol. 1-3
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 20 w.
 • 300 $c 20x16 cm
 • 300 $a volumin 1: 14 k., 15-120 k. puste $a volumin 2: 100 k. $a volumin 3: 120 k., plan $c 20x16 cm
 • 340 $d rkps $e tekt.
 • 500 $a Pismo 2 rąk
 • 500 $a Pismo ident. z pismem rkpsu BK 1617
 • 520 $a Koresp. urzęd., rozporządzenia
 • 520 $a Zesz. 1. zawiera m.in.:Prądzyński Ignacy, Z rapportu bitwy Grochowskiej 25-5 marca 1831 k. 8-12. - "Rapport o 25m [1831] pułkownika [Ludwika] Kickiego dowódcy 2 iej brygady jazdy korpusu Rezerwowego" k. 12-14 Zesz.2. "Wypis z posiedzenia Rady Administracyjnej dnia 1 Grudnia 1830" k. 8-9. - Odezwy Rady Administracyjnej z 2 i 3 grudnia 1830 k. 11, 21. - Odezwa do wojska Rządu Tymczasowego z 4 grudnia 1830 k.23-24. - Uchwała Sejmu z dnia 20 grudnia 1830 k. 33-36. - Manifest Mikołaja I cara Rosji z 24 grudnia 1830 k.43-49. - Adres Litwinów, Wołyniaków, Podolan i Ukrainców do Sejmu. 22 stycznia 1831. k. 56-65 i odpowiedź Izby Poselskiej 1 luty 1831. k. 65-70. - Mowa Joachima Lelewela w Sejmie na posiedzeniu z dnia 25 stycznia 1831 k. 75-83. - Mowa Adama Czartoryskiego w dniu 19 stycznia 1831 k. 83-86. - Odezwa Sejmu do Wojska polskiego. 24 stycznia 1831 k. 92-93. - "Sprawozdanie czynności rządowych od dnia 20 listopada 1830, czytane na posiedzeniu Sejmowym d. 24 stycz. 1831. Wydział wojenny k. 93-100 zesz. 3 cd sprawozdania k. 2-11. - Wyjątek z listu Ignacego Turkuła zca Min. Sekretarza Stanu do Ksawerego Lubeckiego min. skarbu Królestwa Polskiego 6/18 sierpnia 1830 k. 30. - Wyjątki z listów Ksawerego Lubeckiego do Ignacego Turkuła wrzesień 1830 (2) k. 31. - Wyjątki z listów Stefana Grabowskiego min. sekr. stanu do Ksawerego Lubeckiego październik 1830 (5) k. 31-34,36. - List Romana Sołtyka do dyktatora Józefa Chłopickiego 7 stycznia 1831 k. 43-46. - "Projekta przed wojną" bd. 1830 k. 39-43. - Krukowiecki Jan, [Raport?]. 24 stycznia 1831 k. 46-48. - Małachowski Kazimierz, [Raport?] 29 stycznia 1831 k. 49-50. - Prądzyński [Ignacy], "Myśl względem projektu wojny." bd. 1831 k. 51-54. - Prądzyński [Ignacy], "Myśl o umocnieniu Warszawy." b.d. 1831 k. 54-57. - Valentin [d'Hauterive Franciszek], "Projekt do wojny partyzanckiej w Augustowskiem". b.d. 1831 k. 60-62. - "O wkroczeniu Rosyan do Królestwa. Z Gazety Petersburskiej. 6 luty 1831" k. 71-73. - "Rapport gen. bryg. [Jana] Skrzyneckiego dow. 3 ciej dyw. piech. z dnia 17 lutego." k. 79-85. - "Rapport gen. bryg. [Piotra] Szembeka dowódcy 4 dywizji piechoty w obozie pod Grochowem. O bitwie dnia 19 lutego" k. 89-91. - "Rapport Gen. Dyw. [Franciszka] Żymirskiego z działań w dniach 17, 18 i 19 lutego" k. 91-98. - "Rapport Gen. Jana Nepomucena Umińskiego dow. 1 korp. jazdy Grochów" k. 99-102. - "Rapport szczegółowy podpułkownika Wolskiego z 2 strzelców pieszych" k. 102-104. - "Rapport dowódcy strzelców celnych sandomierskich Grattura z Wielkich Siekierek 28 lutego" k. 104-105. - "Wyjątek z Rapportu Gen. [Jana] Krukowieckiego Praga 21 lutego" k. 105-109. - "Dalszy ciąg rapportu Krukowieckiego Grochów" k. 109-112. - "Rapport szczegółowy pod Białołęką. 24 lutego podp. [Kazimierz] Małachowski" k. 112-115. - "Rapport Krukowieckiego o Białołęce Praga 26 lutego" k. 116-120
 • 530 $d Mf 1595
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a pol.
 • 581 $a Mowa Joachima Lelewela ...druk: Diariusz Sejmu z r. 1830-1831. T. 1. s. 237- 241
 • 581 $a Odezwa Sejmu do Wojska polskiego...druk: Diariusz Sejmu...T.1. s. 179
 • 581 $a Mowa Adama Czartoryskiego... druk: Diariusz Sejmu...T.1. s. 75-76
 • 581 $a Uchwała Sejmu z dnia 20 grudnia 1831 druk: Diariusz Sejmu z r. 1830-1831. Wydał Michał Rostworowski. Kraków 1907 T.1. Od 18 grudnia 1830-8 lutego 1831 s. 52-53
 • 581 $a Adres Litwinów ...druk: Diariusz Sejmu z r. 1830-1831. T.1. s. 169-174, i odpowiedź na adres s. 391-394
 • 600 $a Chłopicki Józef
 • 600 $a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861
 • 600 $a Grabowski Stefan 1767-1847
 • 600 $a Grattur 19 w.
 • 600 $a Kicki Ludwik
 • 600 $a Krukowiecki Jan 1772-1850 gen.
 • 600 $a Lelewel Joachim
 • 600 $a Lubecki-Drucki Ksawery 1778-1846 min. skarbu Królestwa Pol.
 • 600 $a Małachowski Kazimierz 1765-1873 gen.
 • 600 $a Mikołaj I car Rosji
 • 600 $a Prądzyński Ignacy 1792-1850 gen.
 • 600 $a Skrzynecki Jan Zygmunt 1787-1860 gen.
 • 600 $a Sołtyk Roman
 • 600 $a Szembek Piotr 1788-1866 gen.
 • 600 $a Turkuł Ignacy 1798-1856 zca min sekr. Stanu
 • 600 $a Umiński Jan Nepomucen 1780-1851 gen.
 • 600 $a Valentin d'Hauterive Franciszek 1775-1831 płk
 • 600 $a Żymirski Franciszek 1779-1831 gen.
 • 610 $a Rada Administracyjna
 • 610 $a Sejm 1830-1831 Warszawa
 • 611 $a Powstanie 1831 Listopadowe
 • 651 $a Białołęka
 • 651 $a Grochów bitwa 1831
 • 651 $a Praga część Warszawy
 • 651 $a Siekierki Wielkie
 • 651 $a Warszawa
 • 653 $a Uchwały sejmowe 1830-1831
 • 653 $a Wojsko polskie 19 w.
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 740 $a List Sołtyka Romana do dyktatora Józefa Chłopickiego 7. stycznia 1831
 • 740 $a Sprawozdanie czynności rządowych od dnia 20 listopada 1830, czytane na posiedzeniu Sejmowym d. 24 stycz. 1831. Wydział wojenny
 • 777 $a Wolski podpułkownik, Rapport szczegółowy podpułkownika Wolskiego z 2 strzelców pieszych"
 • 777 $a Grattur, Rapport dowódcy strzelców celnych sandomierskich Grattura z Wielkich Siekierek 28 lutego"
 • 777 $a Krukowiecki Jan $t Wyjątek z Rapportu Gen. [Jana] Krukowieckiego Praga 21 lutego
 • 777 $a Krukowiecki Jan $t Dalszy ciąg rapportu Krukowieckiego Grochów
 • 777 $a Małachowski Kazimierz $t Rapport szczegółowy pod Białołęką. 24 lutego podp. [Kazimierz] Małachowski"
 • 777 $a Umiński Jan Nepomucen $t "Rapport Gen. Jana Nepomucena Umińskiego dow. 1 korp. jazdy Grochów"
 • 777 $a Żymirski Franciszek $t Rapport Gen. Dyw. [Franciszka] Żymirskiego z działań w dniach 17, 18 i 19 lutego"
 • 777 $a Szembek Piotr, "Rapport gen. bryg. [Piotra] Szembeka dowódcy 4 dywizji piechoty w obozie pod Grochowem. O bitwie dnia 19 lutego"
 • 777 $a Skrzynecki Jan, Rapport gen. bryg. [Jana] Skrzyneckiego dow. 3 ciej dyw. piech. z dnia 17 lutego."
 • 777 $a Valentin d'Hauterive Franciszek, Projekt do wojny partyzanckiej w Augustowskiem. b.d. 1831
 • 777 $a Krukowiecki Jan $t "Rapport Krukowieckiego o Białołęce Praga 26 lutego"
 • 777 $a Prądzyński Ignacy, Myśl o umocnieniu Warszawy. b.d. 1831
 • 777 $a Prądzyński Ignacy, Myśl względem projektu wojny. bd. 1831
 • 777 $a Kicki Ludwik $t Raport o 25m [1831] pułkownika [Ludwika] Kickiego dowódcy 2 iej brygady jazdy korpusu Rezerwowego
 • 777 $a Prądzyński Ignacy $t Z raportu bitwy Grochowskiej 25-5 marca 1831
 • 852 $j BK 01764/1-3
 • 999 $a DB

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01764/1-3