Kopie pism politycznych z lat 1915-1918 dotyczące sprawy polskiej na terenie Galicji i okupacji niemieckiej w Król. polskim (Koło Polskie, Naczelny Komitet Narodowy i in.).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01791
 • Kopie: Mf 7444
 • Tytuł: Kopie pism politycznych z lat 1915-1918 dotyczące sprawy polskiej na terenie Galicji i okupacji niemieckiej w Król. polskim (Koło Polskie, Naczelny Komitet Narodowy i in.).
 • Miejsce i czas powstania: 1915-1918 i b. d.
 • Opis fizyczny: 96 k. 35x25 cm i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Memoriały, okólniki (Władysława Sikorskiego), listy otwarte m. in. Wacława Sieroszewskiego do Władysława Sikorskiego.
  • Pismo "Z chwili" nr 2 z lipca 1917 r k. 93-96
  • Zawiera m.in.: Odpis pisma kierownika starostwa w Nowym Targu 10.04. 1915 k. 1-6.- Prezydium Namiestnictwa w Białej do kierownika starostwa w Nowym Targu 01.05. 1915 k. 7-9. - Pismo Namiestnika do Mikołaja Kwaśniewskiego st. kom. policji w Zakopanem 12.05. 1915 (3 odpisy) k. 10-15.- Odpis pisma Sądu powiatowego w Nowym Sączu 18.10. 1915 k. 16-17.- Stanisław Głąbiński 25.04. 1917 k. 19-22.- "Mowa posła dra Tresica-Pavicica wygłoszona w parlamencie, dnia 19. października 1917 r." k. 32-33 odpis+druk. - Odpis listu Wiktora Gutowskiego 1915 k. 34.- Okólnik do delegatów i mężów zaufania Departamentu Wojskowego N.K.N. podp. Władysław Sikorski 17.10. 1915 k. 37-39. - List biskupa kieleckiego [Augustyn Łosiński] do [...] gubernatora Eryka [...] von Dillera w Lublinie 1915 k. 41-44 Druga część mowy kanclerza niemieckiego Bethmann-Hollwega wygłoszona na tajnem posiedzeniu Komisyi budżetowej dnia 9.11. 1916. Tłumaczenie z niemieckiego stenogramu. k. 61. - List otwarty Wacława Sieroszewskiego do Władysława Sikorskiego szefa D.W. N.K.N. 24.11. 1916. k. 71-72. - Streszczenie przemówienia gen. gubernatora v.[Hansa Heinricha] Beselera w dniu 15.12. 1915 k.74-78. - Kolenda polska na Boże Narodzenie 1916 k. 90-91.- Wiersz "Nie zginęła. (Waslewski)?" k. 92
 • Proweniencja: Z papierów Władysława Zamoyskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Koło Polskie w parlamencie austriackim 1915
  • Sąd Powiatowy w Nowym Sączu
  • Czasopisma Z Chwili 1917 Polska
  • Biała woj. małopolskie
  • Nowy Targ
  • Wojna 1914-1918 I światowa
  • Wiersze
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Listy otwarte
  • Przemówienia
  • Memoriały

MARC

 • 245 a Kopie pism politycznych z lat 1915-1918 dotyczące sprawy polskiej na terenie Galicji i okupacji niemieckiej w Król. polskim (Koło Polskie, Naczelny Komitet Narodowy i in.).
 • 250 a kop.
 • 260 c 1915-1918 i b. d.
 • 300 a 96 k. c 35x25 cm i mniejsze
 • 340 d rkps, maszynopisy, druki (2) e luźne
 • 520 a Memoriały, okólniki (Władysława Sikorskiego), listy otwarte m. in. Wacława Sieroszewskiego do Władysława Sikorskiego.
 • 520 a Pismo "Z chwili" nr 2 z lipca 1917 r k. 93-96
 • 520 a Zawiera m.in.: Odpis pisma kierownika starostwa w Nowym Targu 10.04. 1915 k. 1-6.- Prezydium Namiestnictwa w Białej do kierownika starostwa w Nowym Targu 01.05. 1915 k. 7-9. - Pismo Namiestnika do Mikołaja Kwaśniewskiego st. kom. policji w Zakopanem 12.05. 1915 (3 odpisy) k. 10-15.- Odpis pisma Sądu powiatowego w Nowym Sączu 18.10. 1915 k. 16-17.- Stanisław Głąbiński 25.04. 1917 k. 19-22.- "Mowa posła dra Tresica-Pavicica wygłoszona w parlamencie, dnia 19. października 1917 r." k. 32-33 odpis+druk. - Odpis listu Wiktora Gutowskiego 1915 k. 34.- Okólnik do delegatów i mężów zaufania Departamentu Wojskowego N.K.N. podp. Władysław Sikorski 17.10. 1915 k. 37-39. - List biskupa kieleckiego [Augustyn Łosiński] do [...] gubernatora Eryka [...] von Dillera w Lublinie 1915 k. 41-44 Druga część mowy kanclerza niemieckiego Bethmann-Hollwega wygłoszona na tajnem posiedzeniu Komisyi budżetowej dnia 9.11. 1916. Tłumaczenie z niemieckiego stenogramu. k. 61. - List otwarty Wacława Sieroszewskiego do Władysława Sikorskiego szefa D.W. N.K.N. 24.11. 1916. k. 71-72. - Streszczenie przemówienia gen. gubernatora v.[Hansa Heinricha] Beselera w dniu 15.12. 1915 k.74-78. - Kolenda polska na Boże Narodzenie 1916 k. 90-91.- Wiersz "Nie zginęła. (Waslewski)?" k. 92
 • 530 d Mf 7444
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Z papierów Władysława Zamoyskiego. w Zamoyski Władysław Fundator
 • 610 a Koło Polskie w parlamencie austriackim d 1915
 • 610 a Sąd Powiatowy w Nowym Sączu
 • 650 a Czasopisma x Z Chwili y 1917 z Polska
 • 651 a Biała woj. małopolskie
 • 651 a Nowy Targ
 • 653 a Wojna 1914-1918 I światowa
 • 655 a Wiersze
 • 655 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 655 a Listy otwarte
 • 655 a Przemówienia
 • 655 a Memoriały
 • 700 a Głąbiński Stanisław c działacz Nar. Dem.,senator, minister d 1862-ok. 1943
 • 700 a Gutowski Wiktor żołnierz wojny 1914-1918
 • 700 a Kwaśniewski Mikołaj policjant w Nowym Targu
 • 700 a Łosiński Augustyn bp kielecki d 1867-1937
 • 700 a Sikorski Władysław c gen. dyr. Departamentu Wojsk. Nacz. Komitetu Nar., premier rządu emigracyjnego 1881-1943
 • 700 a Tresic-Pavicic c dr poseł serbski
 • 700 a Sieroszewski Wacław c pisarz 1858-1943
 • 700 a Diller Erich von c gen. gubernator austr. w Lublinie d ur. 1869
 • 700 a Bethmann-Hollweg Theobald c kanclerz Rzeszy d 1856-1921
 • 700 a Beseler Hans Heinrich von c gen.-gubernator warsz. d 1850-1921
 • 710 a Naczelny Komitet Narodowy d 1915
 • 710 a Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego zob. Naczelny Komitet Narodowy
 • 740 a Przemówienie gen. gubernatora v.[Hansa Heinricha] Beselera w dniu 15.12. 1915
 • 740 a Pismo Namiestnika do Mikołaja Kwaśniewskiego st. kom. policji w Zakopanem 12.05. 1915 (3 odpisy)
 • 740 a list Wiktora Gutowskiego 1915
 • 740 a Pismo kierownika starostwa w Nowym Targu 10.04. 1915
 • 740 a Pismo Sądu powiatowego w Nowym Sączu 18.10. 1915
 • 740 a Mowa posła dra Tresica-Pavicica wygłoszona w parlamencie, dnia 19. października 1917 r."
 • 740 a Okólnik do delegatów i mężów zaufania Departamentu Wojskowego N.K.N. podp. Władysław Sikorski 17.10. 1915
 • 740 a List biskupa kieleckiego [Augustyn Łosiński] do [...] gubernatora Eryka [...] von Dillera w Lublinie 1915
 • 740 a mowa kanclerza niemieckiego Bethmann-Hollwega wygłoszona na tajnem posiedzeniu Komisyi budżetowej dnia 9.11. 1916
 • 740 a List otwarty Wacława Sieroszewskiego do Władysława Sikorskiego szefa D.W. N.K.N. 24.11. 1916
 • 740 a Kolenda polska na Boże Narodzenie 1916
 • 740 a "Nie zginęła. (Waslewski)?" wiersz
 • 852 j BK 01791
 • 999 a DB

Indexes