Akta majątkowe Józefy Zarembiny - Klucz Kisiele (wsie: Bujny, Gąski, Rokszyce, Gomólin, Jeżów) 1774-1802

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02127
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta majątkowe Józefy Zarembiny - Klucz Kisiele (wsie: Bujny, Gąski, Rokszyce, Gomólin, Jeżów) 1774-1802
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • Sprawa o widerkaf klucza kisielskiego (hrabstwo Wyhanowskie) z Wojnarowskimi i Polanowskimi (Józef Jabłkowski).
  • Korespondencja w sprawach prawno-majątkowych i gospodarczych - adresenci: m.in. Biernacki Paweł, Błeszyński J.N., Błeszyński Piotr, Czernecki W., Gaszyński, Głodowski G., Gołembowski Jan, Mostowski Maciej, Otocki, Polanowski, Rychłowski W., Sieroszewski Antoni (kop.), Sułkowski Antoni, Turski Feliks bp, Tymowska, Tymowski Jan, Wojnarowski St., Zaremba Franciszek.
  • Procesy z dzierżawcami: pozwy, rejestry szkód.
  • Inwentarze, kontrakty dzierżawne: Kisieke, Siomki (Franciszek Żabicki, Piotr i N. Błeszyński, Paweł Biernacki), Bujny (Piotr Szadkowski, Józef Walewski), Jeżów (Teodor Wzdulski), Gomólin (Wojciech Zaremba), Gąski (Maksymilian Politalski, Józef Starczewski) i in.
  • Zeznania gromad wiejskich dotyczące również konfed. barskiej.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Starczewski Józef sędzia grodzki piotrk.
  • Walawski Józef
  • Wzdulski Teodor stta szczeszowski, skarbnik piotrk.
  • Archiwum Zarembów
  • Gąski Piotrków pow.
  • Gomólin (Gomulin) pow. Piotrków
  • JeżOw Piotrków pow.
  • Kisiele Piotrków pow.
  • Rokszyce pow. Piotrków
  • Siomki pow. Piotrków
  • Wyhanowskie hrabstwo klucz Kisiele pow. Piotrków
  • Konfederacje
  • Inwentarze
  • Dzierżawa zob. też Majątki ziemskie
  • Archiwalia staropolskie
  • Akta procesowe
  • Korespondencja
  • Majątki ziemskie
  • Inwentarze wsi
  • Szkody
  • inwentarze
  • Akta

MARC

 • 130 $a Akta majątkowe Józefy Zarembiny
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Akta majątkowe Józefy Zarembiny - Klucz Kisiele (wsie: Bujny, Gąski, Rokszyce, Gomólin, Jeżów) 1774-1802
 • 250 $a oryg., ekstr. (Piotrków, Krzemieniec)
 • 260 $c 18 w.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Turska Katarzyna zob. Tymowska Katarzyna z Turskich
 • 520 $a Sprawa o widerkaf klucza kisielskiego (hrabstwo Wyhanowskie) z Wojnarowskimi i Polanowskimi (Józef Jabłkowski).
 • 520 $a Korespondencja w sprawach prawno-majątkowych i gospodarczych - adresenci: m.in. Biernacki Paweł, Błeszyński J.N., Błeszyński Piotr, Czernecki W., Gaszyński, Głodowski G., Gołembowski Jan, Mostowski Maciej, Otocki, Polanowski, Rychłowski W., Sieroszewski Antoni (kop.), Sułkowski Antoni, Turski Feliks bp, Tymowska, Tymowski Jan, Wojnarowski St., Zaremba Franciszek.
 • 520 $a Procesy z dzierżawcami: pozwy, rejestry szkód.
 • 520 $a Inwentarze, kontrakty dzierżawne: Kisieke, Siomki (Franciszek Żabicki, Piotr i N. Błeszyński, Paweł Biernacki), Bujny (Piotr Szadkowski, Józef Walewski), Jeżów (Teodor Wzdulski), Gomólin (Wojciech Zaremba), Gąski (Maksymilian Politalski, Józef Starczewski) i in.
 • 520 $a Zeznania gromad wiejskich dotyczące również konfed. barskiej.
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol., łac., niem.
 • 561 $a Zakup od B. H. Szaniawskiego $w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 600 $a Starczewski Józef $c sędzia grodzki piotrk.
 • 600 $a Walawski Józef
 • 600 $a Wzdulski Teodor $c stta szczeszowski, skarbnik piotrk.
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 611 $a Konfederacja 1768 Barska
 • 651 $a Gąski $z Piotrków pow.
 • 651 $a Gomólin (Gomulin) pow. Piotrków
 • 651 $a JeżOw $z Piotrków pow.
 • 651 $a Kisiele Piotrków pow.
 • 651 $a Rokszyce pow. Piotrków
 • 651 $a Siomki pow. Piotrków
 • 651 $a Wyhanowskie hrabstwo |klucz Kisiele pow. Piotrków
 • 653 $a Konfederacje
 • 653 $a Inwentarze
 • 653 $a Dzierżawa zob. też Majątki ziemskie
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Akta procesowe
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Majątki ziemskie
 • 653 $a Inwentarze wsi
 • 653 $a Szkody
 • 655 $a inwentarze
 • 655 $a Akta
 • 700 $a Otocki Felicjan
 • 700 $a Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier
 • 700 $a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 $a Błeszyński Ignacy $c stta brodnicki
 • 700 $a Błeszyński Piotr
 • 700 $a Gaszyński
 • 700 $a Gołembiowski Jan Nepomucen pisarz ziemski sieradz.
 • 700 $a Głodowski C. $c dzierżawca Kisiel
 • 700 $a Jabłkowski Józef $c podkom. nadw., czł. Rady Nieustającej
 • 700 $a Mostowski Maciej $c regent grodzki, wojski, łowczy, cześnik piotrk.
 • 700 $a Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.
 • 700 $a Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 $a Polankowski Mikołaj stta dąbrowiecki
 • 700 $a Żabicki Franciszek $c cześnik radomski
 • 700 $a Zaremba Wojciech $b II $c łowczyc bełzki
 • 700 $a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 $a Wojnarowscy
 • 700 $a Tymowska Katarzyna z Turskich
 • 700 $a Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.
 • 700 $a Wojnarowski Stanisław stta mirhorodzki
 • 700 $a Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.
 • 700 $a Czarnecki Wawrzyniec $c regent grodzki, pisarz grodzki łęcz., podstarości, podczaszy, stolnik inowodzki
 • 700 $a Szadkowski Piotr
 • 700 $a Turski Feliks Paweł bp chełmski, łucki, krak.
 • 700 $a Politalski Maksymilian $c burgrabia, subdelegat piotrk.
 • 700 $a Polanowscy
 • 852 $j BK 02127

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02127