Drobne prace, artykuły, referaty, tłumaczenia i różne notatki Leonarda Niedźwieckiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02420
 • Kopie: Mf 1265
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • Tytuł: Drobne prace, artykuły, referaty, tłumaczenia i różne notatki Leonarda Niedźwieckiego.
 • Miejsce i czas powstania: Londyn, Paryż 1846-1870
 • Opis fizyczny: 364 k. 1 rys., 1 ryc. (ekslibris)
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., franc., niem., pol.
 • Grafika:
  • Ekslibris Leonarda Niedźwieckiego 9x7 cm k. 161 litografia
  • Niedźwiecki Leonard taniec: kroki taneczne (zapis) 10x7cm k. 133-152 rys. piórem (20)
  • godła: Orzeł, Pogoń Litewska 5x5 cm k. 205 litografia
  • chorągwie z Orłem i Pogonią Litewską 3x3 cm k. 206 litografia
  • Niedźwiecki Leonard [?] godła: Orzeł, Pogoń Litewska 9x9 cm k. 207 rys. ołówkiem
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Centralizacja T. D. P. zob. Towarzystwo Demokratyczne Polskie
  • jezuici
  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Ameryka
  • Francja
  • Galicja
  • Kalifornia
  • Londyn
  • Niemcy
  • Paryż
  • Toruń
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja polska w Anglii
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • medycyna
  • kościół katolicki
  • historia powszechna
  • kaligrafia
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • choreografia
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • katalog wydawniczy
  • Bibliografia
  • pamiętniki

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 245 a Drobne |prace, artykuły, referaty, tłumaczenia i różne notatki Leonarda Niedźwieckiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 a Londyn, Paryż c 1846-1870
 • 300 a 364 k. b 1 rys., 1 ryc. (ekslibris)
 • 340 e luźne
 • 505 a II. Różne: 1. "O koniach arabskich - wiadomość od Michała Czajkowskiego" (autogr. Czajkowskiego z tłum. ang. Niedźwieckiego) k. 111-116
 • 505 a Fragmenty prac Leonarda Niedźwieckiego (pisma, mowy, notatki, bruliony) 1851-1870 k.78-110
 • 505 a 8. "Wstęp do wzorów pisma (do druku)" k. 72-77
 • 505 a 7. "Dziennik oficera armii nadreńskiej Karola Fay w przekładzie francuskim z tłumaczenia polskiego Edmunda Callier Tyg. Wielkopolski 1 VII 1871" k. 66-71
 • 505 a 6. "Dzieje niemieckich dworów według Karola Edwarda Vehse" k. 47-65
 • 505 a 5. "Pangermanisme" (fragment artykułu) k. 43-46
 • 505 a 4. Uwagi nad pismem Kazimierza Tomkiewicza pod tytułem "Osada Polska w Kalifornii" 1850 k. 41-42
 • 505 a 3. Brulion artykułu dotyczącego roli Centralizacji 1846 r. w Galicji k. 29-40
 • 505 a 2. "Lord Brougham" - próba życiorysu k. 11-28
 • 505 a Zawiera I. Prace, tłumaczenia i fragmenty artykułów (bruliony). M. in.: 1. O skutkach zatargu jezuitów z protestantami w r. 1724 w Toruniu. Referat wygłoszony na posiedzeniu Tow. Hist.-Liter. 1861 k. 1-10
 • 505 a 2. Mazur i inne tańce (opisy i rysunki figur) k. 117-154
 • 505 a 3. Prospekt projektowanego pisma Annuaire de la Pologne k. 155-160
 • 505 a 4. Notatki i wypisy bibliograficzne (przy tym ekslibris Niedźwieckiego) k. 161-306 i katalog: Livres polonais na emigracji 1830-1842 (druk) k. 200-203
 • 505 a 5. Notatki różne, wyciągi z czasopism i dzieł rozmaitej treści, opisy zdarzeń, przepisy, recepty, bilety wizytowe k. 307-364
 • 530 d Mf 1265
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Ang., franc., niem., pol.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 610 a Centralizacja T. D. P. zob. Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 610 a jezuici
 • 610 a Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 610 a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 611 a Powstanie 1846 Galicja
 • 651 a Ameryka
 • 651 a Francja
 • 651 a Galicja
 • 651 a Kalifornia
 • 651 a Londyn
 • 651 a Niemcy
 • 651 a Paryż
 • 651 a Toruń
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Emigracja polska w Anglii
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a medycyna
 • 653 a kościół katolicki
 • 653 a historia powszechna
 • 653 a kaligrafia
 • 653 a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 a choreografia
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 655 a katalog wydawniczy
 • 655 a Bibliografia
 • 655 a pamiętniki
 • 700 a Vehse Karl Eduard
 • 700 a Tomkiewicz Kazimierz
 • 700 a Fay Karl
 • 700 a Callier Edmund
 • 700 a Brougham Henry
 • 700 a Czajkowski Michał
 • 740 a "Uwagi nad pismem Kazimierza Tomkiewicza pod tytułem Osada Polska w Kalifornii"
 • 740 a katalog: |Livres polonais na emigracji 1830-1842
 • 740 a Notatki i wypisy bibliograficzne
 • 740 a Prospekt projektowanego pisma Annuaire de la Pologne
 • 740 a Mazur i inne tańce (opisy i rysunki figur)
 • 740 a Fragmenty prac Leonarda Niedźwieckiego (pisma, mowy, notatki, bruliony)
 • 740 a "Wstęp do wzorów pisma (do druku)"
 • 740 a "Le ||Pangermanisme" (fragment artykułu)
 • 740 a Brulion artykułu dotyczącego roli Centralizacji 1846 r. w Galicji
 • 740 a "Lord Brougham"
 • 740 a O skutkach zatargu jezuitów z protestantami w r. 1724 w Toruniu. Referat wygłoszony na posiedzeniu Tow. Hist.-Liter. 1861
 • 740 a Annuaire de la Pologne
 • 740 a Tygodnik Wielkopolski
 • 777 a Fay Karl t "Dziennik oficera armii nadreńskiej Karola Fay w przekładzie francuskim z tłumaczenia polskiego Edmunda Callier Tyg. Wielkopolski 1 VII 1871"
 • 777 a Vehse Karl Edward t "Dzieje niemieckich dworów według Karola Edwarda Vehse"
 • 777 a Czajkowski Michał t "O koniach arabskich - wiadomość od Michała Czajkowskiego" (autogr. Czajkowskiego z tłum. ang. Niedźwieckiego)
 • 852 j BK 02420
 • 900 c Ekslibris Leonarda Niedźwieckiego d 19 w. f 9x7 cm k k. 161 m litografia
 • 900 a Niedźwiecki Leonard c taniec: |kroki taneczne (zapis) d 19 w. f 10x7cm k k. 133-152 m rys. piórem (20)
 • 900 c godła: |Orzeł, |Pogoń Litewska d 19 w. f 5x5 cm k k. 205 m litografia s Boże wróć nam Króla naszego
 • 900 c chorągwie z Orłem i Pogonią Litewską d 19 w. f 3x3 cm k k. 206 m litografia s Boże zbaw Polskę
 • 900 a Niedźwiecki Leonard [?] c godła: |Orzeł, |Pogoń Litewska d 19 w. f 9x9 cm k k. 207 m rys. ołówkiem

Indexes