Materiały różne dotyczące lorda Dudleya Coutts Stuarta.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02477
 • Kopie: Mf 7427
 • Autor: Stuart Dudley Coutts lord, prezes Stow. lit. Przyj. Polski w Londynie, czł. honorowy T-wa Hist.-Lit.
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały różne dotyczące lorda Dudleya Coutts Stuarta.
 • Miejsce i czas powstania: 1838-1859
 • Opis fizyczny: 78 k. 13 druków, il. (4)
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., franc.
 • Grafika:
  • Oleszczyński A. godła ziem polskich herb Stuart Dudley Coutts zegarek Dudleya Coutts Stuarta (awers, wnętrze koperty z dedykacją, rewers) 8x18 cm k. 39 litografia
  • Oleszczyński A. herb Dudleya Coutts Stuarta zegarek Dudleya Coutts Stuarta (awers, wnętrze koperty z dedykacją, rewers) godła ziem polskich 8x18 cm k. 38 litografia
  • zegarek Dudleya Coutts Stuarta (awers) 8x7 cm k. 31 druk
  • herb Dudleya Coutts Stuarta 8x8 cm k. 40 litografia
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Patek & Comp[an]ie zegarmistrz 19 w.
  • Londyn
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja Wielka
 • Uwagi: Listów 13.

MARC

 • 100 $a Stuart Dudley Coutts lord, prezes Stow. lit. Przyj. Polski w Londynie, czł. honorowy T-wa Hist.-Lit.
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Materiały różne dotyczące lorda Dudleya Coutts Stuarta.
 • 250 $a oryg.???
 • 260 $c 1838-1859
 • 300 $a 78 k. $b 13 druków, il. (4)
 • 340 $e luźne
 • 500 $a Listów 13.
 • 505 $a Zawiera: I. Fragment korespondencji Dudleya Stuarta: Stuart Coutts Dudley do Józefa Malińskiego 1838 k. 1-2 oraz kopie jego korespondencji dotyczącej formacji 2-go pułku Koz. Sułt. - Stuart Coutts Dudley do G. Williama Clarendon 1854 (2) k. 3-8 oraz do A. J. Czartoryskiego 1854 (5) k. 9-19. - Listy następujących do Dudleya Stuarta: Clarenton G. W. 1854 (2) k. 20-21. - Newcastle Henry 1854 (z tłum. franc.) k. 22-23. - Palmerston Henry 1849 k. 24-25. - Zamoyski Władysław 1853 k. 28-29. - N.N. [może Zamoyski Władysław?] 1844 (kop.) k. 26-27.
 • 505 $a II. Różne, odnoszące się do Dudleya Coutts Stuarta (rkps i druki) z lat 1838-1859 k. 30-78 : Korespondencja A. J. Czartoryskiego i Wł. Zamoyskiego. - Lista składek na portret lorda. - Projekty zapisów. - Rachunk. - Projekty pamiątkowego zegarka od emigrantów polskich dla lorda Dudleya Coutts Stuarta. - Spis ofiarodawców składki na medal ku jego czci
 • 530 $d Mf 7427
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Ang., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 610 $a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 610 $a Patek & Comp[an]ie $c zegarmistrz $d 19 w.
 • 651 $a Londyn
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 700 $a Stuart Dudley Coutts
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Palmerston Henry John
 • 700 $a Newcastle Henry Pelham
 • 700 $a Maliński Józef
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 852 $j BK 02477
 • 900 $a Oleszczyński A. $c godła ziem polskich $c herb |Stuart Dudley Coutts $c zegarek Dudleya Coutts Stuarta (awers, wnętrze koperty z dedykacją, rewers) $d 19 w. $f 8x18 cm $k k. 39 $m litografia $p A.O. $s Montre offerte au Lord Dudley Couts Stuart par l'emigration polonaise
 • 900 $a Oleszczyński A. $c herb Dudleya Coutts Stuarta $c zegarek Dudleya Coutts Stuarta (awers, wnętrze koperty z dedykacją, rewers) $c godła ziem polskich $d 19 w. $f 8x18 cm $k k. 38 $m litografia $p A.O. $s Montre offerte au Lord Dudley Cou~3ts Stuart par l'emigration polonaise
 • 900 $c zegarek Dudleya Coutts Stuarta (awers) $d 1847 $f 8x7 cm $k k. 31 $m druk $s Watch presented to Lord Dudley Coutts Stuart, by the Poles
 • 900 $c herb Dudleya Coutts Stuarta $d 19 w. $f 8x8 cm $k k. 40 $m litografia $s Lord Dudley Coutts Stuart

Copies

 • Signature: BK 02477