Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892)

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02386
 • Kopie: Mf 9260
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892) Vol. 1 A-B
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 233 k. 36x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Proweniencja: Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu Ze zbioru L. Niedźwieckiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja 19 w.
  • Emigracja polska we Francji 19 w.
 • Katalogi: Inw. Przesmyckiego HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondenyów z podaniem daty listów.

MARC

 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892) n Vol. 1 p A-B
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 233 k. c 36x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Serres Joanne zob. Conseillant Joanne nee Serres
 • 400 a Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier
 • 400 a Hoene-Wrońska Joanna zob. Borchartowa Joanna z Hoene-Wrońskich
 • 400 a Ribeira Sottomayor Gaspar zob. Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 400 a Petau de Maulette zob. Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 400 a Montferrier Victoire Henriette zob. Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier
 • 510 a Inw. Przesmyckiego c HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondenyów z podaniem daty listów.
 • 530 d Mf 9260
 • 541 c a d 1875
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu a Ze zbioru L. Niedźwieckiego. m Paris r 1875 w Działyński Jan w Niedźwiecki Leonard w Conseillant Bathilde
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Korespondencja 19 w.
 • 653 a Emigracja polska we Francji 19 w.
 • 700 a Villars-Gautier P. M. c wyd., księgarz
 • 700 a Antonin
 • 700 a Żebrowski Ignacy Oskar c emigr., czł. T-wa Hist.-Lit.
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 a Różański Feliks Antoni c ks., ppor. 1831, emigr.
 • 700 a Rousset Camille
 • 700 a Britt Ernest Emil?
 • 700 a Bruel c archiwista Archives Nationales w Paryżu
 • 700 a Borchartowa Joanna z
 • 700 a Brockhaus Friedrich c księgarz, wydawca
 • 700 a Burthe Philippe
 • 700 a Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 700 a Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.
 • 700 c poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu
 • 700 a Akielewicz Mikołaj filolog litewski, emigr. 1863, prezes Literackiego T-wa Litwinów w Paryżu
 • 700 a Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski
 • 700 a Lamathiere T. c wyd. Pantheon de la Legion d'Honneur
 • 700 a Grzymała Franciszek c poeta emigr., red. Sybilli, Astrei
 • 700 a Bertrand Joseph
 • 700 a Bertrand Albert
 • 700 a Bertinaria François
 • 700 a Baudelaire Charles autogr.
 • 700 a Durutte François Camille Antoine c pisarz, filozof, muzykolog
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Januszkiewicz Eustachy por. 1831, emigr., wydawca i księgarz paryski
 • 700 a Klinksieck Friedrich
 • 700 a Lacome François
 • 700 a Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 700 a Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.
 • 700 a Arson P.J. bankier, wyd. dzieł Wrońskiego
 • 700 a Baranowski Jan Józef finansista, podsekretarz Banku Polskiego, emigr. 1831, sekr. T-wa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie
 • 700 a Chodźko Aleksander c filareta, prof. Collège de France, prezes Stow. Naukowej Pomocy
 • 700 a Conseillant z Serres Jeanne
 • 852 j BK 02386

Indexes