Materiały do życiorysu Leonarda Niedźwieckiego i różne do jego udziału w towarzystwach emigracyjnych.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02419
 • Kopie: Mf 414
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały do życiorysu Leonarda Niedźwieckiego i różne do jego udziału w towarzystwach emigracyjnych.
 • Miejsce i czas powstania: 1831-1892
 • Opis fizyczny: 167 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc.
 • Zawartość:
  • Zawiera: 1. Nominacja L. Niedźwieckiego na podchorążego przez Komisję Rząd. Wojny 4 II 1831 (podpis. Izydor Krasiński) k. 1-2.
  • 4. Nominacja Niedźwieckiego na członka towarzystw emigracyjnych i korespondencja: zawiadomienia o zebraniach, kwity etc. towarzystw następujących: Tow. Politechniczne Polskie w Paryżu 1835 (podpis. Józef Bem), Towarzystwo Polskie w Paryżu 1839-1848 (podpis. Amancjusz Żarczyński), Towarzystwo Literackie w Dijon 1849, Tow. Hist.-Literackie w Paryżu (Wydział Statystyczny) 1839-1890 (podpis. Ludwik Plater, Karol Sienkiewicz), Tow. Byłych Uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu 1881-1884 (podpis. [Stanisław?] Piliński), Tow. Filharmoniczne Polskie w Paryżu 1882, 1885 (podpis St. Artwiński), Tow. Czytelni Polskiej w Paryżu 1885-1888 (podpis. St. Artwiński, Emil Korytko) k. 5-123.
  • 3. Kopia testamentu Niedźwieckiego 29 II 1856 k. 4.
  • 2. Odmowa zasiłku Niedźwieckiemu przez Izbę Skarbową Ang. 1940. k. 2.
  • 6. Zaproszenia na uroczystości: egzaminy, nabożeństwa, śluby, depesza J. Sekutowicza donosząca o śmierci Niedźwieckiego 1892 i kwity różne k. 124-155, 164-165.
  • 5. Notatki i wypisy genealogiczne dotyczące rodziny Niedźwieckich. "Przyjacielskie napomnienie i objaśnienie Leonardowi Niedźwieckiemu od Antoniego Oleszczyńskiego" 24 I 1858 (wywód genealogiczny Niedźwieckich) k. 156-163.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Towarzystwo Byłych Uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu
  • Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
  • Towarzystwo Filharmoniczne Polskie w Paryżu
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Towarzystwo Literackie Polskie w Dijon
  • Towarzystwo Politechniczne Polskie w Paryżu
  • Towarzystwo Polskie w Paryżu
  • Anglia
  • Dijon
  • Francja
  • Paryż
  • szkolnictwo wychowanie
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Biografia
  • Emigracja polska w Anglii
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja Wielka
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • genealogia
  • wojsko
  • Niedźwieccy
  • Biografie
  • genenalogia
 • Uwagi: Aktów, pism i kwitów 147 (24 rkpsów i 123 druk. litogr.).

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Materiały do |życiorysu Leonarda Niedźwieckiego i różne do jego udziału w towarzystwach emigracyjnych.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1831-1892
 • 300 $a 167 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Aktów, pism i kwitów 147 (24 rkpsów i 123 druk. litogr.).
 • 520 $a Zawiera: 1. Nominacja L. Niedźwieckiego na podchorążego przez Komisję Rząd. Wojny 4 II 1831 (podpis. Izydor Krasiński) k. 1-2.
 • 520 $a 4. Nominacja Niedźwieckiego na członka towarzystw emigracyjnych i korespondencja: zawiadomienia o zebraniach, kwity etc. towarzystw następujących: Tow. Politechniczne Polskie w Paryżu 1835 (podpis. Józef Bem), Towarzystwo Polskie w Paryżu 1839-1848 (podpis. Amancjusz Żarczyński), Towarzystwo Literackie w Dijon 1849, Tow. Hist.-Literackie w Paryżu (Wydział Statystyczny) 1839-1890 (podpis. Ludwik Plater, Karol Sienkiewicz), Tow. Byłych Uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu 1881-1884 (podpis. [Stanisław?] Piliński), Tow. Filharmoniczne Polskie w Paryżu 1882, 1885 (podpis St. Artwiński), Tow. Czytelni Polskiej w Paryżu 1885-1888 (podpis. St. Artwiński, Emil Korytko) k. 5-123.
 • 520 $a 3. Kopia testamentu Niedźwieckiego 29 II 1856 k. 4.
 • 520 $a 2. Odmowa zasiłku Niedźwieckiemu przez Izbę Skarbową Ang. 1940. k. 2.
 • 520 $a 6. Zaproszenia na uroczystości: egzaminy, nabożeństwa, śluby, depesza J. Sekutowicza donosząca o śmierci Niedźwieckiego 1892 i kwity różne k. 124-155, 164-165.
 • 520 $a 5. Notatki i wypisy genealogiczne dotyczące rodziny Niedźwieckich. "Przyjacielskie napomnienie i objaśnienie Leonardowi Niedźwieckiemu od Antoniego Oleszczyńskiego" 24 I 1858 (wywód genealogiczny Niedźwieckich) k. 156-163.
 • 530 $d Mf 414
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., ang., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 610 $a Towarzystwo Byłych Uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Filharmoniczne Polskie w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Literackie Polskie w Dijon
 • 610 $a Towarzystwo Politechniczne Polskie w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Polskie w Paryżu
 • 611 $a Powstanie 1830 listopadowe
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Dijon
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a szkolnictwo |wychowanie
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Biografia
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a genealogia
 • 653 $a wojsko
 • 653 $a Niedźwieccy
 • 655 $a Biografie
 • 655 $a genenalogia
 • 700 $a Krasiński Izydor
 • 700 $a Piliński Stanisław
 • 700 $a Bem Józef
 • 700 $a Artwiński St.
 • 700 $a Żarczyński Amancjusz
 • 700 $a Sienkiewicz Karol
 • 700 $a Sekutowicz J.
 • 700 $a Plater Ludwik
 • 700 $a Oleszczyński Antoni
 • 700 $a Korytko Emil
 • 740 $a Nominacja Niedźwieckiego na członka towarzystw emigracyjnych i korespondencja: |zawiadomienia o zebraniach, kwity etc. towarzystw następujących: |Tow. Politechniczne Polskie w Paryżu 1835 podpis. Józef Bem, |Towarzystwo Polskie w Paryżu 1839-1848 podpis. Amancjusz Żarczyński, |Towarzystwo Literackie w Dijon 1849, |Tow. Hist.-Literackie w Paryżu Wydział Statystyczny 1839-1890 podpis. Ludwik Plater, Karol Sienkiewicz, |Tow. Byłych Uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu 1881-1884 podpis. Stanisław? Piliński, |Tow. Filharmoniczne Polskie w Paryżu 1882, 1885 podpis St. Artwiński, |Tow. Czytelni Polskiej w Paryżu 1885-1888 podpis. St. Artwiński, Emil Korytko
 • 740 $a Kopia testamentu Niedźwieckiego 29 II 1856
 • 740 $a Odmowa zasiłku Niedźwieckiemu przez Izbę Skarbową Ang. 1940.
 • 740 $a Nominacja L. Niedźwieckiego na podchorążego przez Komisję Rząd. Wojny 4 II 1831 podpis. Izydor Krasiński
 • 740 $a Zaproszenia na uroczystości: egzaminy, nabożeństwa, śluby, depesza J. Sekutowicza donosząca o śmierci Niedźwieckiego 1892 i kwity różne
 • 740 $a genealogia Niedźwieckich
 • 740 $a Notatki i wypisy genealogiczne dotyczące rodziny Niedźwieckich. |"Przyjacielskie napomnienie i objaśnienie Leonardowi Niedźwieckiemu od Antoniego Oleszczyńskiego" 24 I 1858
 • 852 $j BK 02419

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02419