Korespondencja różnych, głównie emigrantów z lat 1832-1862.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02448
 • Kopie: Mf 1288
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja różnych, głównie emigrantów z lat 1832-1862.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1862
 • Opis fizyczny: 74 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., włoski
 • Zawartość: Zawiera: Bem Józef do por. [Maksymiliana ?] Drzewieckiego 1833 k. 1-2 oraz do Stanisława Gawrońskiego 1837 k. 3-4. - Boratyński Emil do NN 1856 k. 5-6. - Czetwertyński Janusz do Bazylego Duchowskiego 1832 k. 7. - [Dmochowski] Henryk do NN Dydunia [Jerzego Dydyńskiego ?] z opisem stosunków w Ameryce 1852-1853 (3) k. 8-12. - Duchowski Bazyli do [Napoleona ?] Lempickiego b.r. k. 13-14. - Dwernicki Józef do Antoniego Koskowskiego 1833 k. 15-16 oraz do majora [Nowickiego ?] w sprawie Polaków w Portsmouth 1834 k. 17. - Frolich Dawid do NN Fredrique 1842 k. 18019. - Grzymała Albert do [Anny ?] Sapieżyny b.d. k. 20-21. - Hannemann G. do Simonot 1835 k. 22. - d'Haussonville Gabriel aul b.d. k. 23. - Jackowski Ignacy do Romualda Giedrojcia 1842 k. 24-25 oraz do NN Edwarda b.d. k. 26. - Jański Bogda do Józefa Malińskiego 1836 k. 27. - Jeleński Władysław do Michała Czajkowskiego 1844 k. 28. - J[ełowicki] A[leksander] do: NN Karola 1861 k. 29 oraz do NN biskupa (kop.) 1854 k. 30. - Kutznery Emil do Artura Kutznery 1857 k. 31. - Malinowski J[akub ?] do [Janusza Woronicza] 1845 k. 32-33. - [Mieczysławska] Makryna do Bazylianów w Santa Maria del Pascale b.d. [1845 ?] k. 34. - Mikułowski Roman do Cezarego Platera 1842 k. 35-36. - Ministerstwo Wojny Franc. do Teofila Mirskiego w sprawie Polaków wysłanych do Algieru 1840 k. 37-38. - Nakwaski Mirosław Henryk i Biernacki Alojzy do Walentego Zwierkowskiego 1841 k. 39-40. - Orpiszewski Ludwik do Napoleona Póżniaka 1855 k. 40-41. - Presidence du Conseil des Ministres (podp. A. Martin) do NN 1840 k. 43-44. - Raczyński Edward do Juliana Ursyna Niemcewicza 1840 k. 45-46. - [Sczaniecka Emilia do Ludwika Bystrzonowskiego] w sprawie jego spotkania w Hamburgu z Maciejem Mielżyńskim 1839 (na obwol. notatka wyjaśn. treść listu ręką J. Zamoyskiej) k. 47-48. - Sienkiewicz Karol do Stanisława Zamoyskiego 1839 (kop.) k. 49 oraz do NN 1839 k. 50. - Terrigi ks. do NN Altezza 1843 i 1844 (2) k. 51-54, przy tym kopia listu do królowej Francji [Marii Amelii] 1843 k. 53. - Thalberg Sigismond do Marii Płacheckiej 1852 k. 55. - Wierzbicki Józef do NN 1853 k. 56. - Wścieklica Feliks do Ludwika Platera 1838 k. 57-58. - Wysocki Józef do NN pułkownika 1853 k. 59-60. Zabłocki [Teofil ?] do NN 1862 k. 61. - Żebrowski Oskar do Thouvenot o wynalazku Antoniego Bukatego 1855 k. 62-63. - Nieokreślone: NN J. K[rasiński ?] do Waleriana Krasińskiego z opisem sytuacji w Krakowie 1836 k. 64-65. - NN Jan do majora [Kazimierza ?] Myszkiewicza z Brukseli odradzając wyjazd do kraju dla wszczęcia powstania 1841 k. 66-67. - NN Alojzy do [Feliksa Wrotnowskiego ?] 1858 k. 68-69. - NN JP do NN Józefa z prośbą o wydanie depozytu z Jaszewic 1841 k. 70. - NN Bogdan R. (opis Ameryki) Paryż b.d. k. 71. - NN do NN Leopolda Berlin b.d. k. 72. - NN do NN b.d. (fragment) k. 73-74.
 • Proweniencja: Z papierów po L. Niedźwieckim i ze zbioru autogr. B. K.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bukaty Antoni
  • Maria Amelia królowa Francji
  • Bazylianie
  • Afryka
  • Algier
  • Ameryka
  • Berlin
  • Bruksela
  • Filadelfia
  • Francja
  • Hamburg
  • Jaszewice m.
  • Kraków
  • Kraków
  • Paryż
  • Portsmouth
  • Rzeczpospolita Krakowska
  • Rzym
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Emigracja Wielka
  • Korespondencja
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • muzyka
  • Rzeczpospolita Krakowska
  • Emigracja polska we Francji
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi:
  • Listów 48.
  • Def.: Listy Mieczysławskiej k. 34 i Raczyńskiego k. 45-46 b. uszkodzone.

MARC

 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja różnych, głównie emigrantów z lat 1832-1862.
 • 250 $a oryg. ???, kop.
 • 260 $c 1832-1862
 • 300 $a 74 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Listów 48.
 • 500 $a Def.: Listy Mieczysławskiej k. 34 i Raczyńskiego k. 45-46 b. uszkodzone.
 • 520 $a Zawiera: Bem Józef do por. [Maksymiliana ?] Drzewieckiego 1833 k. 1-2 oraz do Stanisława Gawrońskiego 1837 k. 3-4. - Boratyński Emil do NN 1856 k. 5-6. - Czetwertyński Janusz do Bazylego Duchowskiego 1832 k. 7. - [Dmochowski] Henryk do NN Dydunia [Jerzego Dydyńskiego ?] z opisem stosunków w Ameryce 1852-1853 (3) k. 8-12. - Duchowski Bazyli do [Napoleona ?] Lempickiego b.r. k. 13-14. - Dwernicki Józef do Antoniego Koskowskiego 1833 k. 15-16 oraz do majora [Nowickiego ?] w sprawie Polaków w Portsmouth 1834 k. 17. - Frolich Dawid do NN Fredrique 1842 k. 18019. - Grzymała Albert do [Anny ?] Sapieżyny b.d. k. 20-21. - Hannemann G. do Simonot 1835 k. 22. - d'Haussonville Gabriel aul b.d. k. 23. - Jackowski Ignacy do Romualda Giedrojcia 1842 k. 24-25 oraz do NN Edwarda b.d. k. 26. - Jański Bogda do Józefa Malińskiego 1836 k. 27. - Jeleński Władysław do Michała Czajkowskiego 1844 k. 28. - J[ełowicki] A[leksander] do: NN Karola 1861 k. 29 oraz do NN biskupa (kop.) 1854 k. 30. - Kutznery Emil do Artura Kutznery 1857 k. 31. - Malinowski J[akub ?] do [Janusza Woronicza] 1845 k. 32-33. - [Mieczysławska] Makryna do Bazylianów w Santa Maria del Pascale b.d. [1845 ?] k. 34. - Mikułowski Roman do Cezarego Platera 1842 k. 35-36. - Ministerstwo Wojny Franc. do Teofila Mirskiego w sprawie Polaków wysłanych do Algieru 1840 k. 37-38. - Nakwaski Mirosław Henryk i Biernacki Alojzy do Walentego Zwierkowskiego 1841 k. 39-40. - Orpiszewski Ludwik do Napoleona Póżniaka 1855 k. 40-41. - Presidence du Conseil des Ministres (podp. A. Martin) do NN 1840 k. 43-44. - Raczyński Edward do Juliana Ursyna Niemcewicza 1840 k. 45-46. - [Sczaniecka Emilia do Ludwika Bystrzonowskiego] w sprawie jego spotkania w Hamburgu z Maciejem Mielżyńskim 1839 (na obwol. notatka wyjaśn. treść listu ręką J. Zamoyskiej) k. 47-48. - Sienkiewicz Karol do Stanisława Zamoyskiego 1839 (kop.) k. 49 oraz do NN 1839 k. 50. - Terrigi ks. do NN Altezza 1843 i 1844 (2) k. 51-54, przy tym kopia listu do królowej Francji [Marii Amelii] 1843 k. 53. - Thalberg Sigismond do Marii Płacheckiej 1852 k. 55. - Wierzbicki Józef do NN 1853 k. 56. - Wścieklica Feliks do Ludwika Platera 1838 k. 57-58. - Wysocki Józef do NN pułkownika 1853 k. 59-60. Zabłocki [Teofil ?] do NN 1862 k. 61. - Żebrowski Oskar do Thouvenot o wynalazku Antoniego Bukatego 1855 k. 62-63. - Nieokreślone: NN J. K[rasiński ?] do Waleriana Krasińskiego z opisem sytuacji w Krakowie 1836 k. 64-65. - NN Jan do majora [Kazimierza ?] Myszkiewicza z Brukseli odradzając wyjazd do kraju dla wszczęcia powstania 1841 k. 66-67. - NN Alojzy do [Feliksa Wrotnowskiego ?] 1858 k. 68-69. - NN JP do NN Józefa z prośbą o wydanie depozytu z Jaszewic 1841 k. 70. - NN Bogdan R. (opis Ameryki) Paryż b.d. k. 71. - NN do NN Leopolda Berlin b.d. k. 72. - NN do NN b.d. (fragment) k. 73-74.
 • 530 $d Mf 1288
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc., włoski
 • 561 $a Z papierów po L. Niedźwieckim i ze zbioru autogr. B. K. $r 1892 $w Niedźwiecki Leonard
 • 600 $a Bukaty Antoni
 • 600 $a Maria Amelia królowa Francji
 • 610 $a Bazylianie
 • 651 $a Afryka
 • 651 $a Algier
 • 651 $a Ameryka
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Bruksela
 • 651 $a Filadelfia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Hamburg
 • 651 $a Jaszewice m.
 • 651 $a Kraków
 • 651 $a Kraków
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Portsmouth
 • 651 $a Rzeczpospolita Krakowska
 • 651 $a Rzym
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a muzyka
 • 653 $a Rzeczpospolita Krakowska
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Żebrowski Oskar
 • 700 $a Mirski Teofil
 • 700 $a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 $a Nowicki Wincenty
 • 700 $a Orpiszewski Ludwik
 • 700 $a Plater Cezary
 • 700 $a Plater Ludwik
 • 700 $a Poźniak Napoleon
 • 700 $a Sienkiewicz Karol
 • 700 $a Woronicz Janusz
 • 700 $a Wrotnowski Feliks
 • 700 $a Wysocki Józef
 • 700 $a Zabłocki teofil
 • 700 $a Zwierkowski Walenty
 • 700 $a Malinowski Jakub
 • 700 $a Kutznery Artur
 • 700 $a Kutznery Emil
 • 700 $a Krasiński J.
 • 700 $a Koskowski Antoni
 • 700 $a Krasiński Walerian
 • 700 $a Łempicki Napoleon
 • 700 $a Maliński Józef
 • 700 $a D'||Haussonville Gabriel Paul
 • 700 $a Hannemann G.
 • 700 $a Jackowski Ignacy
 • 700 $a Jański Bogdan
 • 700 $a Jeleński Władysław
 • 700 $a Jełowicki Aleksander
 • 700 $a Giedroyć Romuald
 • 700 $a Gawroński Stanisław
 • 700 $a Frolich Dawid
 • 700 $a Grzymała Albert
 • 700 $a Dydyński Jerzy
 • 700 $a Duchowski Bazyli
 • 700 $a Drzewiecki Maksymilian
 • 700 $a Dmochowski Henryk
 • 700 $a Czetwertyński Janusz
 • 700 $a Dwernicki Józef
 • 700 $a Bem Józef
 • 700 $a Biernacki Alojzy
 • 700 $a Boratyński Emil
 • 700 $a Bystrzonowski Ludwik
 • 700 $a Czajkowski Michał
 • 700 $a Zamoyski Stanisław
 • 700 $a Wścieklica Feliks
 • 700 $a Wierzbicki Józef
 • 700 $a Thouvenot
 • 700 $a Thalberg Sigismond
 • 700 $a Terrigi $c ksiądz
 • 700 $a Simonot
 • 700 $a Sczaniecka Emilia
 • 700 $a Sapieżyna Anna
 • 700 $a Raczyński Edward
 • 700 $a Płachecka Maria
 • 700 $a Nakwaski Mirosław Henryk
 • 700 $a Myszkiewicz Kazimierz $c major
 • 700 $a Mielżyński Maciej
 • 700 $a Mieczysławska Makryna
 • 700 $a Martin A.
 • 700 $a Mikułowski Roman
 • 852 $j BK 02448 $q Def.

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02448