Materiały różne do działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02458
 • Kopie: Mf 1298
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały różne do działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883. I. Memoriały, raporty, notatki z lat 1841-1851.
 • Miejsce i czas powstania: 1841-1851
 • Opis fizyczny: 155 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., włos.
 • Zawartość:
  • 5. Wyciągi z depesz [Michała Czajkowskiego] z Konstantynopola 1845 (2) k. 22-95 oraz ekspedycje tegoż do Ludwika Zwierkowskiego (Lenoira) 1849 (2) k. 26-28.
  • 4. Fragment relacji NN z Bukaresztu w sprawach mołdawskich 1841 k. 19-21.
  • 3. "Memoire sur l'Agence polonaise dans l'empire ottoman Paris 27 mars 1851" (ręką L. Zwierkowskiego) k. 15-18.
  • 2. "Memoire sur le service de la France dans le Levant" b.d. [1851?] (ręką L. Zwierkowskiego) k. 5-14.
  • Zawiera: 1. "Memoire presente à [...] Bourqueney le 22 fevr. 1844 au sujet des defiances que lui exprimaient l'ambassadeur d'Angleterre [Stratford de Redcliffe Canning] et l'internonce d'Autriche [Stürmer] contre les Slaves et les rapports de ceux-ci avec les Polonais" k. 1-4.
  • 9. Notatka Witolda Czartoryskiego o Garaszaninie [b.d. 1852?] oraz wywód genealogiczny Miłosza Obrenowicza 1841 k. 46-47.
  • 8. Kopia memoriału Macieja Bany w sprawie Słowian Bałkańskich przedłożonego Wł. Zamoyskiemu b.d. k. 43-45.
  • 7. Uwagi o sytuacji politycznej Słowian i Greków głównie w Serbii pod panowaniem Turcji k. 33-42 Belgrad 1 V 1845.
  • 6. Wyciągi z depesz z Rzymu w sprawie misji Paszalicza (Pasqualis) w Bośni i Mołdawii 1847 k. 29-32.
  • 10. "Ristretto sulla visita Apostolica di [...] Molajoni fatta in Bośnia...1842..." k. 48-51.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Birkbeck Lloyd W.
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Koło Polskie w Paryżu
  • Anglia
  • Austria
  • Belgrad
  • Bender m.
  • Bośnia
  • Bukareszt
  • Gdańsk
  • Ini-dere m. Turcja
  • Konstantynopol
  • Londyn
  • Meksyk
  • Mołdawia
  • Paryż
  • San Stefano
  • Serbia
  • Turcja
  • Turcja
  • polityka
  • Emigracja polska na Bałkanach
  • Emigracja polska w Anglii
  • Emigracja Wielka
  • Korespondencja
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • kościół katolicki
  • wojsko
  • wojna 1853-1856 krymska
  • unia kościelna
  • socjalizm 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Materiały różne do |działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883. n I. p Memoriały, raporty, notatki z lat 1841-1851.
 • 250 a oryg.???, kop.
 • 260 c 1841-1851
 • 300 a 155 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a de Redcliffe Canning Stradford zob. Stradford de Redcliffe Canning
 • 400 a Chodylski Ostoja zob. Ostoja Chodylski
 • 400 a Ostoya zob. Ostoja
 • 400 a Soutzo Konstanty zob. Sutzo Konstanty
 • 400 a Chodylski Ostoja zob. Ostoja Chodylski
 • 400 a Canning Stradford Redcliffe de zob. Stradford de Redcliffe Canning
 • 400 a Redcliffe Canning Stradford de zob. Stradford de Redcliffe Canning
 • 520 a 5. Wyciągi z depesz [Michała Czajkowskiego] z Konstantynopola 1845 (2) k. 22-95 oraz ekspedycje tegoż do Ludwika Zwierkowskiego (Lenoira) 1849 (2) k. 26-28.
 • 520 a 4. Fragment relacji NN z Bukaresztu w sprawach mołdawskich 1841 k. 19-21.
 • 520 a 3. "Memoire sur l'Agence polonaise dans l'empire ottoman Paris 27 mars 1851" (ręką L. Zwierkowskiego) k. 15-18.
 • 520 a 2. "Memoire sur le service de la France dans le Levant" b.d. [1851?] (ręką L. Zwierkowskiego) k. 5-14.
 • 520 a Zawiera: 1. "Memoire presente à [...] Bourqueney le 22 fevr. 1844 au sujet des defiances que lui exprimaient l'ambassadeur d'Angleterre [Stratford de Redcliffe Canning] et l'internonce d'Autriche [Stürmer] contre les Slaves et les rapports de ceux-ci avec les Polonais" k. 1-4.
 • 520 a 9. Notatka Witolda Czartoryskiego o Garaszaninie [b.d. 1852?] oraz wywód genealogiczny Miłosza Obrenowicza 1841 k. 46-47.
 • 520 a 8. Kopia memoriału Macieja Bany w sprawie Słowian Bałkańskich przedłożonego Wł. Zamoyskiemu b.d. k. 43-45.
 • 520 a 7. Uwagi o sytuacji politycznej Słowian i Greków głównie w Serbii pod panowaniem Turcji k. 33-42 Belgrad 1 V 1845.
 • 520 a 6. Wyciągi z depesz z Rzymu w sprawie misji Paszalicza (Pasqualis) w Bośni i Mołdawii 1847 k. 29-32.
 • 520 a 10. "Ristretto sulla visita Apostolica di [...] Molajoni fatta in Bośnia...1842..." k. 48-51.
 • 530 d Mf 1298
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., włos.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 600 a Birkbeck Lloyd W.
 • 610 a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 610 a Koło Polskie w Paryżu
 • 611 a Kongres 1856 Paryski
 • 651 a Anglia
 • 651 a Austria
 • 651 a Belgrad
 • 651 a Bender m.
 • 651 a Bośnia
 • 651 a Bukareszt
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Ini-dere m. z Turcja
 • 651 a Konstantynopol
 • 651 a Londyn
 • 651 a Meksyk
 • 651 a Mołdawia
 • 651 a Paryż
 • 651 a San |Stefano
 • 651 a Serbia
 • 651 a Turcja
 • 651 a Turcja
 • 653 a polityka
 • 653 a Emigracja polska na Bałkanach
 • 653 a Emigracja polska w Anglii
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 a kościół katolicki
 • 653 a wojsko
 • 653 a wojna 1853-1856 krymska
 • 653 a unia kościelna
 • 653 a socjalizm 19 w.
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 a Stürmer Bartholomeus
 • 700 a Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 700 a Garaszanin Ilja
 • 700 a Makowski c nauczyciel w Gdańsku
 • 700 a Mehmed Ali c pasza, seraskier
 • 700 a Sutzo Konstanty
 • 700 a Skrzynecki Jan
 • 700 a Pasqualis Filippo
 • 700 a Ostrowski Krystyn
 • 700 a Obrenowicz Miłosz
 • 700 a Persigny Jean Gilbert
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 a Wysocki Józef
 • 700 a Walewski Aleksander
 • 700 a Terlecki Jan
 • 700 a Świętosławski Zenon
 • 700 a Bana Matja
 • 700 a Stradford de Redcliffe Canning
 • 700 a Bourqueney François
 • 700 a Drouyn de Lhuys Edmond
 • 700 a Czartoryski Witold
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 a Czajkowski Michał
 • 700 a Ostoja Chodylski Kajetan
 • 740 a Uwagi o sytuacji politycznej Słowian i Greków głównie w Serbii pod panowaniem Turcji
 • 740 a Wyciągi z depesz z Rzymu w sprawie misji Paszalicza Pasqualis w Bośni i Mołdawii 1847
 • 740 a Wyciągi z depesz Michała Czajkowskiego z Konstantynopola 1845
 • 740 a Fragment relacji NN z Bukaresztu w sprawach mołdawskich 1841
 • 740 a "Memoire sur l'Agence polonaise dans l'empire ottoman Paris 27 mars 1851" ręką L. Zwierkowskiego
 • 740 a "Memoire sur le service de la France dans le Levant" b.d. 1851? ręką L. Zwierkowskiego
 • 740 a "Memoire presente à ... Bourqueney le 22 fevr. 1844 au sujet des defiances que lui exprimaient l'ambassadeur d'Angleterre Stratford de Redcliffe Canning et l'internonce d'Autriche Stürmer contre les Slaves et les rapports de ceux-ci avec les Polonais"
 • 740 a "Ristretto sulla visita Apostolica di ... Molajoni fatta in Bośnia...1842..."
 • 740 a Notatka Witolda Czartoryskiego o Garaszaninie b.d. 1852? oraz wywód genealogiczny Miłosza Obrenowicza 1841
 • 740 a Kopia |memoriału Macieja Bany w sprawie Słowian Bałkańskich przedłożonego Wł. Zamoyskiemu b.d.
 • 852 j BK 02458

Indexes