Materiały dotyczące sprawy unii bułgarskiej 1845-1862.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02459
 • Kopie: Mf 1299
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały dotyczące sprawy unii bułgarskiej 1845-1862.
 • Miejsce i czas powstania: 1845-1862
 • Opis fizyczny: 69 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • 5. "Note sur la situation des eglises orientales et sur les interêts de l'egalise catholique en Turquie" k. 41-58.
  • 4. "Consideration sur la reunion de l'egalise orientale à celle de Rome. Note confidentielle" k. 21-40.
  • 3. Listy dotyczące unii: Champoisseau Ch. konsul franc. (fragment) do NN b.d. [1860 ?] k. 16. - Czartoryski Władysław do Klemensa Przewłockiego 1860 k. 17-18. - Wachdorf ? C. D. do Klemensa Przewłockiego k. 19. - NN do NN (fragment) 1860 k. 20.
  • 2. Kopia pisma D[ragana] Cankova do Napoleona III z 3 XII 1860 (2 egz.) k. 11-15.
  • Zawiera: 1. "Tłumaczenie listu archimandryty bułgarskiego Neofita Chileandarskiego Bosveli do [...] A[dama] Czartoryskiego z daty 5 i 17 marca 1845 w Konstantynopolu" k. 1-10.
  • 7. Różne k. 62-69. Zawiera m. in.: Depesza Podhayskiego do Niedźwieckiego o zawarciu unii bułgarskiej 1861 k. 62, kwit Cankowa 1860 k. 63. - Druki ulotne: Comite de l'union catholiqe de la Bulgarie. Paris [b.r. ok. 1862] s. 4. - Misya XX. Zmartwychwstańców w Bułgaryi. Paryż 1862 s. 2. - Zaleski Bohdan: Chwała Bogu. Hymn polski na wiadomość o nawróceniu się Bułgarów [...] Paryż [1861] s. 4.
  • 6. "Instruction à [...] Breański sur la mission qu'il devra remplir à Constantinopole relativement à l'Union Bulgare 1862" k. 59-61.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • zmartwychwstańcy
  • Bułgaria
  • Bułgaria
  • Konstantynopol
  • Turcja
  • Emigracja polska na Bałkanach
  • Korespondencja
  • Emigracja polska w Bułgarii po 1831
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • kościół katolicki
  • unia kościelna
  • zakony
  • Emigracja Wielka
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Aktów i listów 15. Druków 3.
 • Opracowania: Por.: Widerszal: Bułgarski ruch narodowy. Warszawa 1937 s. 30, 100 i nast.

MARC

 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Materiały dotyczące sprawy unii bułgarskiej 1845-1862.
 • 250 $a oryg.???, kop.
 • 260 $c 1845-1862
 • 300 $a 69 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Chileandarski Bosweli Neofit zob. Neofit Chileandarski Bosweli
 • 400 $a Zankoff Dragan zob. Cankov Dragan
 • 400 $a Bosweli Neofit Chileandarski zob. Neofit Chileandarski Bosweli
 • 500 $a Aktów i listów 15. Druków 3.
 • 520 $a 5. "Note sur la situation des eglises orientales et sur les interêts de l'egalise catholique en Turquie" k. 41-58.
 • 520 $a 4. "Consideration sur la reunion de l'egalise orientale à celle de Rome. Note confidentielle" k. 21-40.
 • 520 $a 3. Listy dotyczące unii: Champoisseau Ch. konsul franc. (fragment) do NN b.d. [1860 ?] k. 16. - Czartoryski Władysław do Klemensa Przewłockiego 1860 k. 17-18. - Wachdorf ? C. D. do Klemensa Przewłockiego k. 19. - NN do NN (fragment) 1860 k. 20.
 • 520 $a 2. Kopia pisma D[ragana] Cankova do Napoleona III z 3 XII 1860 (2 egz.) k. 11-15.
 • 520 $a Zawiera: 1. "Tłumaczenie listu archimandryty bułgarskiego Neofita Chileandarskiego Bosveli do [...] A[dama] Czartoryskiego z daty 5 i 17 marca 1845 w Konstantynopolu" k. 1-10.
 • 520 $a 7. Różne k. 62-69. Zawiera m. in.: Depesza Podhayskiego do Niedźwieckiego o zawarciu unii bułgarskiej 1861 k. 62, kwit Cankowa 1860 k. 63. - Druki ulotne: Comite de l'union catholiqe de la Bulgarie. Paris [b.r. ok. 1862] s. 4. - Misya XX. Zmartwychwstańców w Bułgaryi. Paryż 1862 s. 2. - Zaleski Bohdan: Chwała Bogu. Hymn polski na wiadomość o nawróceniu się Bułgarów [...] Paryż [1861] s. 4.
 • 520 $a 6. "Instruction à [...] Breański sur la mission qu'il devra remplir à Constantinopole relativement à l'Union Bulgare 1862" k. 59-61.
 • 530 $d Mf 1299
 • 541 $c st. zas.
 • 544 $a Bibl. Czartor. Rkps 5691, 5692.
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Por.: Widerszal: Bułgarski ruch narodowy. Warszawa 1937 s. 30, 100 i nast.
 • 610 $a zmartwychwstańcy
 • 611 $a Unia bułgarska
 • 651 $a Bułgaria
 • 651 $a Bułgaria
 • 651 $a Konstantynopol
 • 651 $a Turcja
 • 653 $a Emigracja polska na Bałkanach
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja polska w Bułgarii po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 $a kościół katolicki
 • 653 $a unia kościelna
 • 653 $a zakony
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Wachdorf C. D.
 • 700 $a Breański Feliks
 • 700 $a Champoisseau Charles François
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 $a Cankov Dragan
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Drouyn de Lhuys Edmond
 • 700 $a Napoleon III
 • 700 $a Podhayski Serafin
 • 700 $a Przewłocki Klemens
 • 700 $a Zaleski Bohdan
 • 700 $a Neofit Chileandarski Bosweli
 • 740 $a "Note sur la situation des eglises orientales et sur les interêts de l'egalise catholique en Turquie"
 • 740 $a "Tłumaczenie listu archimandryty bułgarskiego Neofita Chileandarskiego Bosveli do ... Adama Czartoryskiego z daty 5 i 17 marca 1845 w Konstantynopolu"
 • 740 $a Depesza Podhayskiego do Niedźwieckiego o zawarciu unii bułgarskiej 1861
 • 740 $a Comite de l'union catholiqe de la Bulgarie. Paris b.r. ok. 1862
 • 740 $a Misya XX. Zmartwychwstańców w Bułgaryi. Paryż 1862
 • 740 $a "Instruction à ... Breański sur la mission qu'il devra remplir à Constantinopole relativement à l'Union Bulgare 1862"
 • 740 $a Kopia pisma Dragana Cankova do Napoleona III z 3 XII 1860
 • 740 $a "Consideration sur la reunion de l'egalise orientale à celle de Rome. Note confidentielle"
 • 777 $a Zaleski Bohdan $t Chwała Bogu. Hymn polski na wiadomość o nawróceniu się Bułgarów [... Paryż [1861 s. 4.
 • 852 $j BK 02459

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02459