Listy i raporty Władysława Jordana z działalności agencji Hotelu Lambert w Turcji w latach 1857-1867 (kolonia Adampol i Reszydie w Tesalii, unia bułgarska, wyprawa Łapińskiego na Kaukaz i in.).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02462/1-2
 • Kopie: Mf 1302
 • Autor: Jordan Władysław uczest. powst. krak. 1848, węgier. 1848/9, pułk armii tur., agent Hotelu Lambert w Stambule
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy i raporty Władysława Jordana z działalności agencji Hotelu Lambert w Turcji w latach 1857-1867 (kolonia Adampol i Reszydie w Tesalii, unia bułgarska, wyprawa Łapińskiego na Kaukaz i in.).
 • Miejsce i czas powstania: 1857-1867
 • Opis fizyczny: 646 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość: Zawiera listy i raporty do następujących: Czartoryski Adam Jerzy 1858-1860 (7) k. 1-16, przy tym rozrachunek z funduszów agencji 1860 k. 16. - Czartoryski Witold 1860 (1 i wyjątki z 2 listów ręką Niedźwieckiego) k. 17-22. - Czartoryski Władysław 1859-1866 (3) k. 23-28. - Niedźwiecki Leonard 1857-1866 (44 i 2 kop. przy oryg.) k. 29-131, przy tym listy Ildefonsa Kossiłowskiego do Wł. Jordana 1858 k. 50-51, Wł. Jordana do Michała Lawrynowicza 1860 k.107-108 oraz rozrachunek z wydatków 1859 k. 67-68. - Zamoyski Władysław 1857-1867 i b.d. (137) (w tym fragmenty i kop. wyjątków z listów 1861-1862) k. 132-640, przy tym kopie listów Wł. Jordana do NN 1858 (2) k. 174-175, do ambasadora [Thouvenela] 1858 k. 265, listy do Wł. Jordana od następujących: Cankov Dragan 1861 k. 523-524. - Kleczyński Saturnin 1858 k. 222. - Mirkovi~4c i in.) 1861 k. 529, akta do sprawy zamachu Antoniego Kryszkiewicza na Wł. Jordana, mianowicie: "Opis krótki i ogólny sądu tureckiego", zeznanie świadków, kwity Kryszkiewicza i deklaracja żołnierzy z Kaukazu (kop.) k. 503-513, rozrachunki Wł. Jordana z wydatków na agencję turecką: 1858-1859, 1861 k. 167, 190, 324-326, 500, 639-640 oraz notatka Niedźwieckiego z regestem listów Wł. Jordana i Ildefonsa Kossiłowskiego 1858 k. 638. Listy Justyny Jordanowej do Wł. Zamoyskiego 1858-1861 (3) k. 641-645 oraz do Jadwigi Zamoyskiej 1862 k. 646.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • lazaryści
  • Adampol m. kolonia polska w Turcji
  • Adrianopol
  • Bośnia
  • Bułgaria
  • Bułgaria
  • Kaukaz
  • Kaukaz
  • Konstantynopol
  • Mołdawia
  • Reszydie kolonia polska w Tesalii
  • Reszydie kolonia polska w Turcji
  • Turcja
  • wojsko
  • wojna 1853-1856 krymska
  • unia kościelna
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • Emigracja polska w Bułgarii po 1831
  • Sprawa Kaukazka w czasie wojny krymskiej
  • Korespondencja
  • Kolonie polskie w Turcji
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska w Turcji
  • Emigracja polska na Bałkanach
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Listów 213.
 • Opracowania: Por.: Widerszal: Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864. Warszawa 1934 s. 184-186 i n.; Widerszal: Bułgarski ruch narodowy. Warszawa 1937 s. 100, 103 i n.

MARC

 • 100 $a Jordan Władysław $c uczest. powst. krak. 1848, węgier. 1848/9, pułk armii tur., agent Hotelu Lambert w Stambule
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy i raporty Władysława Jordana z działalności agencji Hotelu Lambert w Turcji w latach 1857-1867 (kolonia Adampol i Reszydie w Tesalii, unia bułgarska, wyprawa Łapińskiego na Kaukaz i in.).
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1857-1867
 • 300 $a 646 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Mirkovitz zob. Mirkovič dr, bułgarski działacz narodowy
 • 500 $a Listów 213.
 • 520 $a Zawiera listy i raporty do następujących: Czartoryski Adam Jerzy 1858-1860 (7) k. 1-16, przy tym rozrachunek z funduszów agencji 1860 k. 16. - Czartoryski Witold 1860 (1 i wyjątki z 2 listów ręką Niedźwieckiego) k. 17-22. - Czartoryski Władysław 1859-1866 (3) k. 23-28. - Niedźwiecki Leonard 1857-1866 (44 i 2 kop. przy oryg.) k. 29-131, przy tym listy Ildefonsa Kossiłowskiego do Wł. Jordana 1858 k. 50-51, Wł. Jordana do Michała Lawrynowicza 1860 k.107-108 oraz rozrachunek z wydatków 1859 k. 67-68. - Zamoyski Władysław 1857-1867 i b.d. (137) (w tym fragmenty i kop. wyjątków z listów 1861-1862) k. 132-640, przy tym kopie listów Wł. Jordana do NN 1858 (2) k. 174-175, do ambasadora [Thouvenela] 1858 k. 265, listy do Wł. Jordana od następujących: Cankov Dragan 1861 k. 523-524. - Kleczyński Saturnin 1858 k. 222. - Mirkovi~4c i in.) 1861 k. 529, akta do sprawy zamachu Antoniego Kryszkiewicza na Wł. Jordana, mianowicie: "Opis krótki i ogólny sądu tureckiego", zeznanie świadków, kwity Kryszkiewicza i deklaracja żołnierzy z Kaukazu (kop.) k. 503-513, rozrachunki Wł. Jordana z wydatków na agencję turecką: 1858-1859, 1861 k. 167, 190, 324-326, 500, 639-640 oraz notatka Niedźwieckiego z regestem listów Wł. Jordana i Ildefonsa Kossiłowskiego 1858 k. 638. Listy Justyny Jordanowej do Wł. Zamoyskiego 1858-1861 (3) k. 641-645 oraz do Jadwigi Zamoyskiej 1862 k. 646.
 • 530 $d Mf 1302
 • 541 $c st. zas.
 • 544 $a Bibl. Czartor. Rkps 5619, 5689, 5691, 5692.
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Por.: Widerszal: Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864. Warszawa 1934 s. 184-186 i n.; Widerszal: Bułgarski ruch narodowy. Warszawa 1937 s. 100, 103 i n.
 • 610 $a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 610 $a lazaryści
 • 611 $a Unia bułgarska
 • 651 $a Adampol m. kolonia polska w Turcji
 • 651 $a Adrianopol
 • 651 $a Bośnia
 • 651 $a Bułgaria
 • 651 $a Bułgaria
 • 651 $a Kaukaz
 • 651 $a Kaukaz
 • 651 $a Konstantynopol
 • 651 $a Mołdawia
 • 651 $a Reszydie kolonia polska w Tesalii
 • 651 $a Reszydie kolonia polska w Turcji
 • 651 $a Turcja
 • 653 $a wojsko
 • 653 $a wojna 1853-1856 krymska
 • 653 $a unia kościelna
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Bułgarii po 1831
 • 653 $a Sprawa Kaukazka w czasie wojny krymskiej
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Kolonie polskie w Turcji
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji
 • 653 $a Emigracja polska na Bałkanach
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Przewłocki Klemens
 • 700 $a Czartoryski Witold
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 $a Cankov Dragan
 • 700 $a Piwowarski Wojciech
 • 700 $a Mirkovič $c dr, bułgarski działacz narodowy
 • 700 $a Podhayski Serafin
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Sefer pasza Zan Oglu
 • 700 $a Thouvenel Edouard Antoine
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Łapiński Teofil $c oficer austriacki, ucz. powst. węgierskiego 1848, agent Hotelu Lambert na Kaukazie, major 5 p. ułanów Dyw. Koz. Sułt., organ. wyprawy morskiej 1863
 • 700 $a Ławrynowicz Michał
 • 700 $a Łapiński Teofil
 • 700 $a Kryszkiewicz Antoni
 • 700 $a Kossiłowski Ildefons
 • 700 $a Kleczyński Saturnin
 • 700 $a Jordanowa Justyna
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 852 $j BK 02462/1-2

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02462/1-2