Listy do Władysława i Zygmunta Jordanów, dotyczące działalności Hotelu Lambert na Wschodzie (Dywizja Kozaków Sułtańskich, kolonie Adampol i Reszydie w Tesalii, unia bułgarska, wyprawy na Kaukaz) w latach 1857-1866.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02464
 • Kopie: Mf 1304
 • Autor: Jordan Zygmunt uczest. powst. krak. 1846r, węgier. 1848/9, pułk.armii tur., gen. w 1863, agent dyplom. w Szwecji
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Władysława i Zygmunta Jordanów, dotyczące działalności Hotelu Lambert na Wschodzie (Dywizja Kozaków Sułtańskich, kolonie Adampol i Reszydie w Tesalii, unia bułgarska, wyprawy na Kaukaz) w latach 1857-1866.
 • Miejsce i czas powstania: 1857-1866
 • Opis fizyczny: 158 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Zawiera: 1. Listy do Władysława Jordana od następujących: Biernacki Jan 1861 (4) k. 1-6, przy tym brul. umowy z ks. E. Bore b.d. k. 5. - Biskupski [Hipolit ?] 1858 k. 7. - Bore Eugène 1866 (kop. przy liście Wł. Czartoryskiego) k. 12v. - Cankov Dragan 1861 k. 8-9. - Cz[artoryski] Wł[adysław] [1857] i 1866 (2) (brul. ręką Wł. Zamoyskiego i kop.) k. 10-12. - Dobrowolski Józef Emil 1861 k. 13. - Englert Władysław b.d. k. 14-15. - Jordan B. 1860 k. 16-17. - Kaczanowski Karol 1857 k. 18-19. - Kleczyński Saturnin b.d. k. 20. - Kossiłowski Ildefons 1859 i b.d. (2) k. 21-29. - Krajewski Michał 1860-1861 (13) k. 30-56. - Legion polski na Kaukazie (podpis. Kryszkiewicz, Wisłocki i in.) 1859 (kop.) k. 57-60. - Ławrynowicz Michał 1860 k. 61 - Marecki [1860] k. 62. - Matuszewski Hipolit 1858 k. 63-64. - Podolecki Julian 1858 k. 65. - Przewłocki Klemens 1860-1861 (14) k. 66-90. - Radziejowski J. 1858 k. 91. - Zamoyska Jadwiga 1857 (3) k. 92-96 i do Justyny Jordanowej 1862 i b.d. [1859 ?] (2) k. 97-100. - Zamoyski Władysław gen. 1859 i (brul.) 1861 (2) k. 101-107, przy tym streszczenie listu tegoż przez L. N. 1858 k. 107 oraz instrukcja dla Wł. Jordana 1862 k. 108-109, Żmijewski Aleksander 1858 k. 110. - Kwity 1860 (3) k. 114-116.
  • 2. Listy do Zygmunta Jordana od następujących: Bielański Karol 1861 k. 117-120. - Łapiński Teofil 1858 (3) k. 121-126. - Podhayski [Serafin ?] 1858-1861 (7) k. 127-155. - Wysocki Michał i Sochaczewski Szczepan w imieniu Dyw. Koz. Sułt. 1858 k. 156. - Zamoyski Władysław gen. 1861 k. 157-158.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Adampol m. kolonia polska w Turcji
  • Adampol Turcja kolonia Polska
  • Adampol Turcja kolonia Polska
  • Bośnia
  • Bułgaria
  • Kaukaz
  • Kaukaz
  • Reszydie kolonia polska w Tesalii
  • Reszydie kolonia polska w Turcji
  • Turcja
  • Kolonie polskie w Turcji
  • Emigracja Wielka
  • wojsko
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska w Turcji
  • Sprawa Kaukazka w czasie wojny krymskiej
  • Korespondencja
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • unia kościelna
  • Dziennik
 • Uwagi: Listów 69.
 • Opracowania: Por.: Widerszal: Bułgarski ruch narodowy. Warszawa 1937 s. 123-127, 130, 155; Wierszal: Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864. Warszawa 1934 s. 182, 186.

MARC

 • 100 $a Jordan Zygmunt $c uczest. powst. krak. 1846r, węgier. 1848/9, pułk.armii tur., gen. w 1863, agent dyplom. w Szwecji
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do Władysława i Zygmunta Jordanów, dotyczące działalności Hotelu Lambert na Wschodzie (Dywizja Kozaków Sułtańskich, kolonie Adampol i Reszydie w Tesalii, unia bułgarska, wyprawy na Kaukaz) w latach 1857-1866.
 • 250 $a oryg.???, kop.
 • 260 $c 1857-1866
 • 300 $a 158 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Listów 69.
 • 520 $a Zawiera: 1. Listy do Władysława Jordana od następujących: Biernacki Jan 1861 (4) k. 1-6, przy tym brul. umowy z ks. E. Bore b.d. k. 5. - Biskupski [Hipolit ?] 1858 k. 7. - Bore Eugène 1866 (kop. przy liście Wł. Czartoryskiego) k. 12v. - Cankov Dragan 1861 k. 8-9. - Cz[artoryski] Wł[adysław] [1857] i 1866 (2) (brul. ręką Wł. Zamoyskiego i kop.) k. 10-12. - Dobrowolski Józef Emil 1861 k. 13. - Englert Władysław b.d. k. 14-15. - Jordan B. 1860 k. 16-17. - Kaczanowski Karol 1857 k. 18-19. - Kleczyński Saturnin b.d. k. 20. - Kossiłowski Ildefons 1859 i b.d. (2) k. 21-29. - Krajewski Michał 1860-1861 (13) k. 30-56. - Legion polski na Kaukazie (podpis. Kryszkiewicz, Wisłocki i in.) 1859 (kop.) k. 57-60. - Ławrynowicz Michał 1860 k. 61 - Marecki [1860] k. 62. - Matuszewski Hipolit 1858 k. 63-64. - Podolecki Julian 1858 k. 65. - Przewłocki Klemens 1860-1861 (14) k. 66-90. - Radziejowski J. 1858 k. 91. - Zamoyska Jadwiga 1857 (3) k. 92-96 i do Justyny Jordanowej 1862 i b.d. [1859 ?] (2) k. 97-100. - Zamoyski Władysław gen. 1859 i (brul.) 1861 (2) k. 101-107, przy tym streszczenie listu tegoż przez L. N. 1858 k. 107 oraz instrukcja dla Wł. Jordana 1862 k. 108-109, Żmijewski Aleksander 1858 k. 110. - Kwity 1860 (3) k. 114-116.
 • 520 $a 2. Listy do Zygmunta Jordana od następujących: Bielański Karol 1861 k. 117-120. - Łapiński Teofil 1858 (3) k. 121-126. - Podhayski [Serafin ?] 1858-1861 (7) k. 127-155. - Wysocki Michał i Sochaczewski Szczepan w imieniu Dyw. Koz. Sułt. 1858 k. 156. - Zamoyski Władysław gen. 1861 k. 157-158.
 • 530 $d Mf 1304
 • 541 $c st. zas.
 • 544 $a Bibl. Czartor. Rkps. 5612, 5689, 5691, 5692.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego $d Niedźw. P. V. VIII $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Por.: Widerszal: Bułgarski ruch narodowy. Warszawa 1937 s. 123-127, 130, 155; Wierszal: Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864. Warszawa 1934 s. 182, 186.
 • 610 $a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 610 $a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 611 $a Unia bułgarska
 • 651 $a Adampol m. kolonia polska w Turcji
 • 651 $a Adampol Turcja kolonia Polska
 • 651 $a Adampol Turcja kolonia Polska
 • 651 $a Bośnia
 • 651 $a Bułgaria
 • 651 $a Kaukaz
 • 651 $a Kaukaz
 • 651 $a Reszydie kolonia polska w Tesalii
 • 651 $a Reszydie kolonia polska w Turcji
 • 651 $a Turcja
 • 653 $a Kolonie polskie w Turcji
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a wojsko
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji
 • 653 $a Sprawa Kaukazka w czasie wojny krymskiej
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 $a unia kościelna
 • 655 $a Dziennik
 • 700 $a Linowski Konstanty
 • 700 $a Żmijewski Aleksander
 • 700 $a Wysocki Michał
 • 700 $a Wisłocki $c ppor.
 • 700 $a Sochaczewski Szczepan
 • 700 $a Radziejowski J.
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Bielański karol
 • 700 $a Biernacki Jan
 • 700 $a Biskupski Hipolit
 • 700 $a Bore Eugène
 • 700 $a Cankov Dragan
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Dobrowolski Józef Emil
 • 700 $a Englert Władysław
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Jordan B.
 • 700 $a Jordan Władysław
 • 700 $a Jordanowa Justyna
 • 700 $a Kaczanowski Karol
 • 700 $a Kleczyński Saturnin
 • 700 $a Kossiłowski Ildefons
 • 700 $a Krajewski Michał
 • 700 $a Kryszkiewicz Antoni
 • 700 $a Łapiński Teofil
 • 700 $a Ławrynowicz Michał
 • 700 $a Marecki por.
 • 700 $a Matuszewicz Wincenty
 • 700 $a Matuszewski Hipolit
 • 700 $a Podhayski Serafin
 • 700 $a Podolecki Julian
 • 700 $a Przewłocki Klemens
 • 700 $a Jordan Władysław uczest. powst. krak. 1848, węgier. 1848/9, pułk armii tur., agent Hotelu Lambert w Stambule
 • 852 $j BK 02464

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02464