Akta Towarzystwa Polskiego (Klubu Polskiego) w Paryżu z lat 1837-1871.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02475
 • Kopie: Mf 1314
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta Towarzystwa Polskiego (Klubu Polskiego) w Paryżu z lat 1837-1871.
 • Miejsce i czas powstania: Paryż 1837-1871
 • Opis fizyczny: 97 k. Druków 3. 29x19 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • 2. Żurnal dzienny kasy klubowej na rok 1846, prowadzony przez L. Niedźwieckiego k. 52-97.
  • II. 1. Wykaz rachunków administracji klubowej z 1844 (2 egz.) k. 50-51.
  • Zawiera: Fragment korespondencji: Listy do Dyrekcji Towarzystwa (kierowane do prezesa Ludwika Platera i dyrektora-sekretarza Mikołaja Zaleskiego) od następujących: Barzykowski Stanisław 1839-1843 (4) k. 1-5. - Bońkowski Hieronim Napoleon 1843 k. 6-7. - Dembiński Henryk 1837-1843 (4) (w tym fragment 1842) k. 8-15. - Hoffman Karol 1841 k. 16-17. - Januszkiewicz Eustachy 1842 i 1843 (2) k. 18-20. - Jełowicki Edward 1838 k. 21- 22. - Niedźwiecki Leonard - sprawozdanie z wyborów 1842 i 1948 (2) k. 23-27. - Niezabytowski Stefan 1839 k. 28-29. - Ostrowski Justyn 1839 k. 30-31. - Pieślak 1842 k. 32-33. - Sowiński Albert b.d. [1837] k. 34-35. - Węgierski Karol 1840 k. 36-37. - Wołłowicz Antoni 1841 k. 38-39. - Wrotnowski Feliks 1840 k. 40-41. - Zabiełło Józef 1839 k. 42-43. - Żarczyński Amancjusz 1840 i 1841 (2) k. 44-47 oraz Niemcewicz Julian Ursyn do Amancjusza Żarczyńskiego 1839 k. 48-49.
  • 4. Wezwanie do uiszczenia składki nadzwyczajnej przez Zamoyskiego 1841 (druk) k. 1 nlb.
  • 3. Listy imienne członków Towarzystwa Polskiego 1871 (druk. i litogr.) k. 1 nlb.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Towarzystwo Polskie w Paryżu Klub Polski
  • Francja
  • Paryż
  • Paryż m.
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Korespondencja
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi:
  • Listów i aktów 29.
  • Zob. też należące do tej pozycji: B.K. 01643 J. Słowacki: List do Dyrekcji Tow. 1842 i lista obecności członków z autogr. Słowackiego 1841. - B. K. 01610 A. Mickiewicz: List do Sekr. Dyr. Tow. Mikołaja Zaleskiego 1843. - B. K. 02413 Protokół przyjęcia kasy 1842 Dod. k. 42.

MARC

 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Akta Towarzystwa Polskiego (Klubu Polskiego) w Paryżu z lat 1837-1871.
 • 250 $a oryg. ???
 • 260 $a Paryż $c 1837-1871
 • 300 $a 97 k. $b Druków 3. $c 29x19 cm
 • 340 $d rkps $e poszyt
 • 400 $a Niezabitowski Stefan zob. Niezabytowski Stefan
 • 500 $a Listów i aktów 29.
 • 500 $a Zob. też należące do tej pozycji: B.K. 01643 J. Słowacki: List do Dyrekcji Tow. 1842 i lista obecności członków z autogr. Słowackiego 1841. - B. K. 01610 A. Mickiewicz: List do Sekr. Dyr. Tow. Mikołaja Zaleskiego 1843. - B. K. 02413 Protokół przyjęcia kasy 1842 Dod. k. 42.
 • 520 $a 2. Żurnal dzienny kasy klubowej na rok 1846, prowadzony przez L. Niedźwieckiego k. 52-97.
 • 520 $a II. 1. Wykaz rachunków administracji klubowej z 1844 (2 egz.) k. 50-51.
 • 520 $a Zawiera: Fragment korespondencji: Listy do Dyrekcji Towarzystwa (kierowane do prezesa Ludwika Platera i dyrektora-sekretarza Mikołaja Zaleskiego) od następujących: Barzykowski Stanisław 1839-1843 (4) k. 1-5. - Bońkowski Hieronim Napoleon 1843 k. 6-7. - Dembiński Henryk 1837-1843 (4) (w tym fragment 1842) k. 8-15. - Hoffman Karol 1841 k. 16-17. - Januszkiewicz Eustachy 1842 i 1843 (2) k. 18-20. - Jełowicki Edward 1838 k. 21- 22. - Niedźwiecki Leonard - sprawozdanie z wyborów 1842 i 1948 (2) k. 23-27. - Niezabytowski Stefan 1839 k. 28-29. - Ostrowski Justyn 1839 k. 30-31. - Pieślak 1842 k. 32-33. - Sowiński Albert b.d. [1837] k. 34-35. - Węgierski Karol 1840 k. 36-37. - Wołłowicz Antoni 1841 k. 38-39. - Wrotnowski Feliks 1840 k. 40-41. - Zabiełło Józef 1839 k. 42-43. - Żarczyński Amancjusz 1840 i 1841 (2) k. 44-47 oraz Niemcewicz Julian Ursyn do Amancjusza Żarczyńskiego 1839 k. 48-49.
 • 520 $a 4. Wezwanie do uiszczenia składki nadzwyczajnej przez Zamoyskiego 1841 (druk) k. 1 nlb.
 • 520 $a 3. Listy imienne członków Towarzystwa Polskiego 1871 (druk. i litogr.) k. 1 nlb.
 • 530 $d Mf 1314
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 610 $a Towarzystwo Polskie w Paryżu |Klub Polski
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż m.
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Słowacki Juliusz
 • 700 $a Zabiełło Józef
 • 700 $a Wołłowicz Antoni
 • 700 $a Węgierski karol
 • 700 $a Pieślak $c emigrant
 • 700 $a Ostrowski Justyn
 • 700 $a Niezabytowski Stefan
 • 700 $a Plater Ludwik
 • 700 $a Sowiński Albert
 • 700 $a Wrotnowski Feliks
 • 700 $a Zaleski Mikołaj
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Żarczyński Amancjusz
 • 700 $a Zaleski Mikołaj $c emigr. 1831, sekr., dyr. T-wa Polskiego w Paryżu
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Barzykowski Stanisław
 • 700 $a Bońkowski Hieronim Napoleon
 • 700 $a Dembiński Henryk
 • 700 $a Hoffman Karol
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 $a Jełowicki Edward
 • 700 $a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 740 $a Żurnal dzienny kasy klubowej na rok 1846, prowadzony przez L. Niedźwieckiego
 • 740 $a Listy imienne |członków Towarzystwa Polskiego 1871
 • 740 $a Wezwanie do uiszczenia składki nadzwyczajnej przez Zamoyskiego 1841
 • 740 $a Wykaz rachunków administracji klubowej z 1844
 • 852 $j BK 02475

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02475