Materiały, szkice, fragmenty zamierzonej pracy historycznej o emigracji polskiej Waleriana Kalinki (1815-1848).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02498
 • Kopie: Mf 1336
 • Autor: Kalinka Walerian uczestnik powst. krak. 1848, współprac. Hotelu Lambert, agent Dyw. Koz. Sułt. w Paryżu, zmartwychwstaniec, historyk
 • Tytuł: Materiały, szkice, fragmenty zamierzonej pracy historycznej o emigracji polskiej Waleriana Kalinki (1815-1848).
 • Miejsce i czas powstania: 19 w. - 2 poł.
 • Opis fizyczny: 36 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Kościół polski po rozbiorach k. 22-26.
  • "Wiadomość o Białorusi" (o gub. witebskiej i mohilewskiej) k. 18-21.
  • "1834. Emisaryusze w Litwie" k. 14-17.
  • "Sprawa wschodnia" (akcja ks. Czartoryskiego na Wschodzie, J. Woronicz, M. Czajkowski) k. 34-36.
  • "1831. Żołd dla emigrantów" (wyciągi z prasy francuskiej w związku ze staraniami min. Casim. Perier o fundusze dla emigracji 30 IX-7 XII 1831) k. 2.
  • Zawiera: 1. Konspekt pracy (brul.) k. 1.
  • "Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1834" (defekt, brak środka). Przy tym notatka bibliograficzna dotycząca M. Mochnackiego, Adama Gurowskiego, J. Zaliwskiego, Krempowieckiego, J. B. Ostrowskiego, Ignacego Płużańskiego, Ks. Pułaskiego, Michała Wołłowicza, Szymona Konarskiego i in. k. 3-13.
  • "Stosunki z Rzymem" (streszczenie i cytaty z not, przesyłanych do Rzymu przez ks. Czartoryskiego za pośrednictwem A. Sołtana 1835; akcja Władysława Zamoyskiego, Ludwik Orpiszewski) k. 27-33.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie
  • Białoruś
  • Francja
  • Litwa
  • Rzym
  • Turcja
  • Historiografia
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • kościół katolicki
  • polityka
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Biografie
 • Uwagi: Zamierzona praca nie została napisana.
 • Opracowania: Zob. Jenerał Zamoyski. T. 3 s. 129-130.

MARC

 • 100 $a Kalinka Walerian $c uczestnik powst. krak. 1848, współprac. Hotelu Lambert, agent Dyw. Koz. Sułt. w Paryżu, zmartwychwstaniec, historyk
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 245 $a Materiały, szkice, fragmenty zamierzonej pracy historycznej o emigracji polskiej Waleriana Kalinki (1815-1848).
 • 250 $a oryg. ???
 • 260 $c 19 w. - 2 poł.
 • 300 $a 36 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Zamierzona praca nie została napisana.
 • 520 $a 6. ||Kościół polski po rozbiorach k. 22-26.
 • 520 $a 5. ||"Wiadomość o Białorusi" (o gub. witebskiej i mohilewskiej) k. 18-21.
 • 520 $a 4. ||"1834. |Emisaryusze w Litwie" k. 14-17.
 • 520 $a 8. ||"Sprawa wschodnia" (|akcja ks. Czartoryskiego na Wschodzie, J. Woronicz, M. Czajkowski) k. 34-36.
 • 520 $a 2. ||"1831. Żołd dla emigrantów" (wyciągi z prasy francuskiej w związku ze staraniami min. Casim. Perier o fundusze dla emigracji 30 IX-7 XII 1831) k. 2.
 • 520 $a Zawiera: 1. Konspekt pracy (brul.) k. 1.
 • 520 $a 3. ||"Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1834" (defekt, brak środka). Przy tym |notatka bibliograficzna dotycząca M. Mochnackiego, Adama Gurowskiego, J. Zaliwskiego, Krempowieckiego, J. B. Ostrowskiego, Ignacego Płużańskiego, Ks. Pułaskiego, Michała Wołłowicza, Szymona Konarskiego i in. k. 3-13.
 • 520 $a 7. ||"Stosunki z Rzymem" (streszczenie i cytaty z not, przesyłanych do Rzymu przez ks. Czartoryskiego za pośrednictwem A. Sołtana 1835; akcja Władysława Zamoyskiego, Ludwik Orpiszewski) k. 27-33.
 • 530 $d Mf 1336
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Zob. Jenerał Zamoyski. T. 3 s. 129-130.
 • 610 $a Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 651 $a Białoruś
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Litwa
 • 651 $a Rzym
 • 651 $a Turcja
 • 653 $a Historiografia
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 $a kościół katolicki
 • 653 $a polityka
 • 653 $a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 655 $a Biografie
 • 700 $a Pułaski Kazimierz Aleksander
 • 700 $a Gurowski Adam
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 $a Czajkowski Michał
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Zaliwski Józef
 • 700 $a Woronicz Janusz
 • 700 $a Sołtan Adam
 • 700 $a Ostrowski Józefat Bolesław
 • 700 $a Orpiszewski Ludwik
 • 700 $a Konarski Szymon
 • 700 $a Krempowiecki Tadeusz
 • 700 $a Mochnacki Maurycy
 • 700 $a Perier Casimir
 • 700 $a Płużański Ignacy
 • 700 $a Wołłowicz Michał
 • 740 $a prasa francuska w związku ze staraniami min. Casim. Perier o fundusze dla emigracji 30 IX-7 XII 1831
 • 740 $a 1831. ||Żołd dla emigrantów"
 • 740 $a "Sprawa wschodnia" |akcja ks. Czartoryskiego na Wschodzie, J. Woronicz, M. Czajkowski
 • 740 $a "Stosunki z Rzymem" streszczenie i cytaty z not, przesyłanych do Rzymu przez ks. Czartoryskiego za pośrednictwem A. Sołtana 1835; akcja Władysława Zamoyskiego, Ludwik Orpiszewski
 • 740 $a Kościół polski po rozbiorach
 • 740 $a "Wiadomość o Białorusi" o gub. witebskiej i mohilewskiej
 • 740 $a "1834. ||Emisaryusze w Litwie"
 • 740 $a "Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1834" Przy tym |notatka bibliograficzna dotycząca M. Mochnackiego, Adama Gurowskiego, J. Zaliwskiego, Krempowieckiego, J. B. Ostrowskiego, Ignacego Płużańskiego, Ks. Pułaskiego, Michała Wołłowicza, Szymona Konarskiego i in.
 • 852 $j BK 02498

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02498