Utwory prozaiczne drobne - fragment

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02602
 • Kopie: Mf 2067
 • Autor: Giller Stefan poeta, naucz. gimnazjum w Kaliszu
 • Tytuł: Utwory prozaiczne drobne - fragment
 • Miejsce i czas powstania: 19-20 w.
 • Opis fizyczny: 125 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Rozprawki historyczne i literackie. (Spytek z Tarnowa z uwagami Alfonsa Parczewskiego k. 31-47; fragment rozprawki o Janie Sobieskim k.48-63; Adam Mickiewicz k. 1-23; fragment artyk. o J.I. Kraszewskim k. 24-26; Darwinizm w poezji k. 64-65 [druk. Noworocznik Kal.] i in.
  • Pisma i mowy okolicznościowe z okazji jubileuszów, pośmiertne itd. (Mowa pożegnalna po ukończeniu Szkoły Kaliskiej 1853 k. 77-78, jubileuszowe; A. Asnyk 1896 J.I. Kraszewski, M. Konopnicka i in.) k. 82-109
  • Drobne utwory innych autorów: "Noc przepędzona na paryskim bruku przez Józefa Ł...", Zygmunt Zanożyński - Wspomnienie przez Edmunda Idzikowskiego. k. 110-125
  • Druki: Giller Stefan, Nowe Drogi, Lwów 1871 z autogr. dedykacji wierszowanej żonie; Giller Agaton, Wspomnienie Jana Działyńskiego, Lwów 1880 z popraw. ołówk. (Egz. b. zniszcz.)
 • Proweniencja:
  • Reszta nabytych łącznie druków przydzielona do działu druków BK.
  • Ze spuścizny po Stefanie Gillerze z Opatówka nabyte od p. Roguskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Ł. Józef
  • Parczewski Alfons adwokat, historyk, etnograf, prezes T-wa Przyj. Nauk w Wilnie
  • Spytek z Tarnowa łowczy krak., kaszt. sandecki, wiślicki, woj., kaszt. krak.
  • Zygmunt Zanożyński, dziennikarz
  • Szkoła Wyższa Realna Kalisz
  • Kalisz m. pow. Szkoła Kaliska
  • Opatówek
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Historiografia
  • Mowy
  • Proza polska
  • powieść
 • Opracowania: Giller Stefan, Nowe Drogi, Lwów 1871 z autogr. dedykacji wierszowanej żonie

MARC

 • 100 $a Giller Stefan poeta, naucz. gimnazjum w Kaliszu
 • 245 $a Utwory prozaiczne drobne - fragment
 • 250 $a oryg.,kop., druki
 • 260 $c 19-20 w.
 • 300 $a 125 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Rozprawki historyczne i literackie. (Spytek z Tarnowa z uwagami Alfonsa Parczewskiego k. 31-47; fragment rozprawki o Janie Sobieskim k.48-63; Adam Mickiewicz k. 1-23; fragment artyk. o J.I. Kraszewskim k. 24-26; Darwinizm w poezji k. 64-65 [druk. Noworocznik Kal.] i in.
 • 520 $a Pisma i mowy okolicznościowe z okazji jubileuszów, pośmiertne itd. (Mowa pożegnalna po ukończeniu Szkoły Kaliskiej 1853 k. 77-78, jubileuszowe; A. Asnyk 1896 J.I. Kraszewski, M. Konopnicka i in.) k. 82-109
 • 520 $a Drobne utwory innych autorów: "Noc przepędzona na paryskim bruku przez Józefa Ł...", Zygmunt Zanożyński - Wspomnienie przez Edmunda Idzikowskiego. k. 110-125
 • 520 $a Druki: Giller Stefan, Nowe Drogi, Lwów 1871 z autogr. dedykacji wierszowanej żonie; Giller Agaton, Wspomnienie Jana Działyńskiego, Lwów 1880 z popraw. ołówk. (Egz. b. zniszcz.)
 • 530 $d Mf 2067
 • 541 $c a $d 1959 $e 3767
 • 546 $a Pol.
 • 561 $w Roguski
 • 561 $a Reszta nabytych łącznie druków przydzielona do działu druków BK.
 • 561 $a Ze spuścizny po Stefanie Gillerze z Opatówka nabyte od p. Roguskiego.
 • 581 $a Giller Stefan, Nowe Drogi, Lwów 1871 z autogr. dedykacji wierszowanej żonie
 • 600 $a Działyński Jan Kanty
 • 600 $a Ł. Józef
 • 600 $a Parczewski Alfons adwokat, historyk, etnograf, prezes T-wa Przyj. Nauk w Wilnie
 • 600 $a Spytek z Tarnowa łowczy krak., kaszt. sandecki, wiślicki, woj., kaszt. krak.
 • 600 $a Zygmunt Zanożyński, dziennikarz
 • 610 $a Szkoła Wyższa Realna Kalisz
 • 651 $a Kalisz m. pow. $x Szkoła Kaliska
 • 651 $a Opatówek
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Historiografia
 • 653 $a Mowy
 • 653 $a Proza polska
 • 655 $a powieść
 • 700 $a Kraszewski, Józef Ignacy $c pisarz $d (1812-1887)
 • 700 $a Konopnicka Maria
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Idzikowski Edmund
 • 700 $a Jan III Sobieski $c król polski
 • 700 $a Giller Stefan poeta, naucz. gimnazjum w Kaliszu
 • 700 $a Giller Agaton literat, historyk, czł. Rządu Narodowego 1863
 • 700 $a Asnyk Adam
 • 740 $a Spytek z Tarnowa z uwagami Alfonsa Parczewskiego; $a Rozprawka o Janie Sobieskim - fragment; $a Adam Mickiewicz; $a Artykuł o J. I. Kraszewskim - fragment; $a Darwinizm w poezji druk. Noworocznik Kal. i in.
 • 740 $a Wspomnienie Jana Działyńskiego, Lwów 1880 z popraw. ołówk. Egz. b. zniszcz.
 • 740 $a "Noc przepędzona na paryskim bruku przez Józefa Ł...",
 • 740 $a Pisma i mowy okolicznościowe z okazji jubileuszów, pośmiertne itd. $a Mowa pożegnalna po ukończeniu Szkoły Kaliskiej 1853 $a Mowy jubileuszowe; A. Asnyk 1896, J.I. Kraszewski, M. Konopnicka i in..
 • 777 $a Idzikowski Edmund $t Wspomnienie Zygmunta Zanożyńskiego, dziennikarza przez Edmunda Idzikowskiego.
 • 852 $j BK 02602
 • 999 $a DB

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02602