Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02408/2
 • Kopie: Mf 1251
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 2 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Rząż-Szulczewski Feliks.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1892
 • Opis fizyczny: k. 301-573 24x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość: Zawiera: Rzążewski Adam 1881 i 1884 (2) k. 301-303. -Rzepecka Aniela 1884 k. 304. - Rzepecki Ludwik 1885 k. 305-306. -Sawicki Jan 1863-1872 (4) i kwit k. 307-313. - Sefels Soldenhoff b. d. k. 314. - Sekutowicz J. 1890-1892 (19) k. 315-355. - Sewruk Walenty 1832-1866 (4) k. 356-360. -Siemieński Jan 1885 k. 361-362. - Sienkiewicz Karol 1838-1858 (5) k. 363-371. - Skrzydlewski Tadeusz 1840 z brul. odpowiedzi Niedźwieckiego k. 372-373. - Skrzynecki Jan 1839 (urywek) k. 374. - Sławianowski Michał 1853-1856 (4) k. 375-382. przy tym też kopia listu z 6 VIII 1855 ręka Niedźwieckiego k. 379-380. - Smoliński Józef 1858-1870 (7) k. 383-398, przy tym listy tegoż do A. Bukatego i Niedźwieckiego wspólnie 1865 i 1866 (2) k. 387-389, oraz kopia zaświadczenia Tow. Liter. Przyj. Polski 1867 k. 393. - Sowiński Albert 1863 k. 399. - Staniewicz Maciej 1840-1843 (6) k. 400-405. - Stekert Aleksander k. 879-1889 (10) k. 406-423. -Straszewski Maurycy 1888 k. 424. - Suchodolska Karolina 1883-1888 (17) k. 425-455. - Suchorzewska gen. (wyciąg z listu przez Niedźwieckiego z dodatkiem fragmentu listu brata L. N.) b. d. k. 456-457. - Święcicki Józef 1851 k. 458-459. - Szadurski Leon 1834 k. 460-461. - Szczepanowski Ignacy 1838-1867 (21) k. 462-501. - Szczepanowski Stanisław 1840-1843 i b. d.(3) k. 502-507. - Szubiński Bronisław 1892 k.508-509. - Szulc Kazimierz 1881 k. 510. - Szulczewska M. 1868-1875 (3) k. 511-522, przy tym depesze (2), brul. odpowiedzi i kwity k. 517-120 oraz list tejże do [Jadwigi Zamoyskiej] k. 521-522. - Szulczewski Feliks 1842-1869 (29) k. 523-573, przy tym notatka 1865 i kwit 1847 k. 526 i 570.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chopin Fryderyk
  • Kronika Emigracji Polskiej
  • Literary Association of the Friends of Poland zob. Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
  • Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
  • Ameryka
  • Anglia
  • Francja
  • Londyn
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • Korespondencja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • geografia
  • Heraldyka
  • wiersze
  • Bibliografia
 • Uwagi:
  • Listów 139
  • Def.: niektóre listy b. uszkodzone.

MARC

 • 100 %a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 %a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. %n Vol. 2 %p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Rząż-Szulczewski Feliks.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 1832-1892
 • 300 %a k. 301-573 %c 24x22 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Czajkowska Karolina zob. Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka
 • 400 %a Sowiński Wojciech zob. Sowiński Albert
 • 500 %a Listów 139
 • 500 %a Def.: niektóre listy b. uszkodzone.
 • 520 %a Zawiera: Rzążewski Adam 1881 i 1884 (2) k. 301-303. -Rzepecka Aniela 1884 k. 304. - Rzepecki Ludwik 1885 k. 305-306. -Sawicki Jan 1863-1872 (4) i kwit k. 307-313. - Sefels Soldenhoff b. d. k. 314. - Sekutowicz J. 1890-1892 (19) k. 315-355. - Sewruk Walenty 1832-1866 (4) k. 356-360. -Siemieński Jan 1885 k. 361-362. - Sienkiewicz Karol 1838-1858 (5) k. 363-371. - Skrzydlewski Tadeusz 1840 z brul. odpowiedzi Niedźwieckiego k. 372-373. - Skrzynecki Jan 1839 (urywek) k. 374. - Sławianowski Michał 1853-1856 (4) k. 375-382. przy tym też kopia listu z 6 VIII 1855 ręka Niedźwieckiego k. 379-380. - Smoliński Józef 1858-1870 (7) k. 383-398, przy tym listy tegoż do A. Bukatego i Niedźwieckiego wspólnie 1865 i 1866 (2) k. 387-389, oraz kopia zaświadczenia Tow. Liter. Przyj. Polski 1867 k. 393. - Sowiński Albert 1863 k. 399. - Staniewicz Maciej 1840-1843 (6) k. 400-405. - Stekert Aleksander k. 879-1889 (10) k. 406-423. -Straszewski Maurycy 1888 k. 424. - Suchodolska Karolina 1883-1888 (17) k. 425-455. - Suchorzewska gen. (wyciąg z listu przez Niedźwieckiego z dodatkiem fragmentu listu brata L. N.) b. d. k. 456-457. - Święcicki Józef 1851 k. 458-459. - Szadurski Leon 1834 k. 460-461. - Szczepanowski Ignacy 1838-1867 (21) k. 462-501. - Szczepanowski Stanisław 1840-1843 i b. d.(3) k. 502-507. - Szubiński Bronisław 1892 k.508-509. - Szulc Kazimierz 1881 k. 510. - Szulczewska M. 1868-1875 (3) k. 511-522, przy tym depesze (2), brul. odpowiedzi i kwity k. 517-120 oraz list tejże do [Jadwigi Zamoyskiej] k. 521-522. - Szulczewski Feliks 1842-1869 (29) k. 523-573, przy tym notatka 1865 i kwit 1847 k. 526 i 570.
 • 530 %d Mf 1251
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., franc., ang.
 • 561 %a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego %d Niedźw. 1 %w Niedźwiecki Leonard
 • 600 %a Chopin Fryderyk
 • 610 %a Kronika Emigracji Polskiej
 • 610 %a Literary Association of the Friends of Poland zob. Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
 • 610 %a Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
 • 651 %a Ameryka
 • 651 %a Anglia
 • 651 %a Francja
 • 651 %a Londyn
 • 651 %a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 653 %a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 %a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 %a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 %a geografia
 • 653 %a Heraldyka
 • 655 %a wiersze
 • 655 %a Bibliografia
 • 700 %a Sefels Soldenhoff
 • 700 %a Święcicki Józef
 • 700 %a Szulc Kazimierz
 • 700 %a Szubiński Bronisław
 • 700 %a Szadurski Leon
 • 700 %a Straszewski Maurycy
 • 700 %a Siemieński Jan
 • 700 %a Sewruk Walenty
 • 700 %a Schubert Johanna
 • 700 %a Rzepecka Aniela
 • 700 %a Rzepecki Ludwik
 • 700 %a Rzążewski Adam
 • 700 %a Sawicki Jan
 • 700 %a Sekutowicz J.
 • 700 %a Sienkiewicz Karol
 • 700 %a Skrzydlewski Tadeusz
 • 700 %a Skrzynecki Jan
 • 700 %a Sławianowski Michał
 • 700 %a Słowacki Juliusz
 • 700 %a Smoliński Józef
 • 700 %a Sowiński Albert
 • 700 %a Staniewicz Maciej
 • 700 %a Stekert Aleksander
 • 700 %a Suchorzewska generałowa
 • 700 %a Szczepanowski Ignacy
 • 700 %a Szczepanowski Stanisław
 • 700 %a Szulczewska M.
 • 700 %a Szulczewski Feliks
 • 700 %a Szulczewski Karol
 • 700 %a Zamoyski Władysław fundator (1853-1924)
 • 700 %a Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka
 • 700 %a Szulczewski Feliks %c ppor. 13 p. piech. 1831, emigr.
 • 700 %a Bukaty Antoni
 • 740 %a Dziennik Poznański
 • 740 %a Dziennik Narodowy
 • 852 %j BK 02408/2 %q Def.
 • 999 %a ŁJAST

Indexes

Copies

  • Signature: BK 02408/2