Różne dot. Tytusa i Jana Działyńskich, świadectwa, zapiski, oferty, zaproszenia, reklamówki, bilety wizytowe, kupony, bilety loteryjne, koperty etc.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07288
 • Kopie: Mf 7962
 • Tytuł: Różne dot. Tytusa i Jana Działyńskich, świadectwa, zapiski, oferty, zaproszenia, reklamówki, bilety wizytowe, kupony, bilety loteryjne, koperty etc.
 • Opis fizyczny: 410 k. 56x46 cm i mn
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Kupony półroczne z 1854 (prawdopodobnie Jana Działyńskiego) + koperta k. 290-345
  • Zaproszenia wystosowane przez Jana Działyńskiego na doroczny obiad październikowy w Kórniku (gotowe druki) k. 265-289
  • Notes k. 346
  • Bilety wejścia na: majówkę (Żabikowo), premierę (Paryż), wystawę (Paryż) k. 261-263
  • Kupon 1884 k. 260
  • Los na loterię, cel - pomoc dla armii k. 259
  • Kalendarz z 1875 k. 258
  • Wizytówki + notatki: Andrzejewski I. k. 173.- Argant Paul ??? - napis na harfie k. 250.- d'Aumale książe k. 174.- Beyer Karol (na odwrocie Zeltt Józef) k. 175.- Bodenham (2) k. 176-177.- Brodnicki Kazimierz k. 178.- Ciemniewski Hieronim k. 179.- Czartoryska księżniczka (nie hrabina Działyńska) k. 180.- le Directeur les Professeurs et les Eleves de l'Ecole Preparatoire k. 181.- Dowgiałło Stanisław (4) k. 182-185.- Działyńska Celestyna z Zamoyskich hr. ??? k. 186.- Działyński Jan (172) k. 1-172.- Działyński Ksawery hr. ??? k. 187.- Działyński Tytus (2) k. 188-190.- Fabrique de Bords & Bourdaloux (Paryż) k. 251.- Galerie F.F. Wuyts Anvers k. 245.- F.M. Gardet k. 191.- Gliński Julius Dominirus k. 192.- Goldschmidt S. k. 193.- Gorgolewski Zygmunt k. 194.- Graeve Ludwik (8) k. 195-202.- Grocholska Xaverine księżna (nie Brzozowska) k. 203.- Gurowska de Wezele księżna (nie Beaumont) k. 243.- Hofmanowa Emilia z Borzęckich k. 204.- Iaenisch R. k. 205.- Janicki Ignacy k. 206.- Jarachowski Wojciech k. 207.- Jerzmanowski J. k. 208.- Jurasz Antoni k. 209.- Kapliński Leon k. 210.- Koch August + notatki o zakupie mebli (2) k. 211-212.- Kolanowski Hieronim (Poznań) k. 252.- Krasicki Kazimierz (3) k. 213-215.- Krasinski Ladislas książę k. 216.- Królikowski Leopold k. 217.- Kurzyński B. (Nakel) k. 253.- Kwilecki Casimir książę k. 218.- Ledóchowski X. abp k. 219.- Libelt dr k. 220.- Łozicki Romuald ks. k. 221.- Łutiwzki R. k. 222.- Mańkowski Xawery hr. k. 223.- Meyer B. (Drezno) k. 254.- Meyer Moritz (Drezno) k. 255.- Nicholson Colonel k. 224.- Nowakowski Lech k. 225.- Oppen Fr. k. 226.- Palmowski J. k. 227.- Piegłowski Filip (Warszawa) k. 256.- Platerowa z Mielżyńskich (na odwrocie liścik do hr. Działyńskiego) k. 228.- Rajewski dr k. 229.- Ryczyński A. (Pleszew) k. 257.- Skórzewski Bolesław k. 230.- Smolka Franciszek k. 231.- madame e. du Sommerard k. 232.- Etienne de Stablewski k. 233.- Sumowski Joachim k. 234.- Szołdrska Alexandra k. 235.- Szulc Kazimierz dr k. 236.- Szulczewski Charles mjr k. 237.- Szumlański Edmund k. 238.- Alfphons Ritter von Szydłowski k. 239.- Urbanowski Napoleon k. 240.- Wawrowski Wojciech k. 241.- Wegner Leon k. 242.- Wodzicki Roman k. 244.- Ladislas de Zakrzewski k. 246.- Zamoyski Andrzej (2) k. 247-248.- Żółtowski Marcelli k. 249
  • Zaproszenie wystosowane przez Kapitułę Metropolitalną Poznańską dla Jana Działyńskiego na obiad k. 264
  • Koperty k. 347-365, 411
  • Notatki, listy, różne, m.in.: Zadania egzaminacyjne podmajstra Mikołaja (szkic książęcego zamku myśliwskiego i śluzy przy młynie) 1839, Zaświadczenie półroczne z Królewskiego Gimnazjum Maryi Magdaleny w Poznaniu wystawione dla Tomasza Marcinkowskiego 1844-1845 k. 366-410
 • Grafika: aniołek z fragmentem rzeźbionej płyty kamiennej 11x7 cm 263 litografia
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrzejewski I.
  • Argant Paul ???
  • Aumale książę
  • Beyer Karol prowadzi zakład fotograficzny Warszawa
  • Bodenham
  • Brodnicki Kazimierz
  • Ciemniewski Kazimierz
  • Czartoryska, księżniczka (nie hrabina Działyńska)
  • Directeur Professeurs Eleves de l'Ecole Preparatoire Polonaise
  • Dowgiałło Stanisław
  • Działyńska, Celestyna (z Zamoyskich) ??? (1804-1883)
  • Działyński, Jan Kanty
  • Działyński, Ksawery (1756-1819)
  • Działyński, Tytus (1796-1861)
  • Gardet F.M. redaktor Gazette de France
  • Gliński Julius Dominirus Hofwappen und Glasmaler Sr: Majest~at des K~onigs von Preussen
  • Goldschmidt S.
  • Gorgolewski Zygmunt
  • Graeve Ludwik Słowikowo
  • Grocholska Xaverine (nie Brzozowska) hrabina
  • Gurowska de Wezele (nie Beaumont) hrabina
  • Hofmanowa Emilia (z Borzęckich)
  • Iaenisch R. Gr~aflich von Kospothscher General Mandatarius u. Oeconomie Director
  • Janicki Ignacy
  • Jarachowski Wojciech
  • Jerzmanowski J.
  • Jurasz Antoni
  • Kapliński Leon
  • Koch August prowadzi antykwariat we Frankfurcie, Paryżu i Regensburgu
  • Kolanowski Hieronim właściciel składu szkła, porcelany i fajansów Poznań
  • Krasicki Kazimierz
  • Krasinski Ladislas książę
  • Królikowski Leopold
  • Kurzyński B. właściciel R.L. Bauer's Hotel zum Adler Nakel
  • Kwilecki Casimir książę
  • Ledóchowski X. Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański
  • Libelt doktor
  • Łozicki Romuald ksiądz
  • Łutiwzki R.
  • Maciejewska
  • Mańkowski Xawery hrabia
  • Marcinkowski Tomasz
  • Meyer B. właściciel Magasin de Lingerie et Nappages pretes Mouchoirs brodes Drezno
  • Moritz Meyer właściciel Magasin d'Antiquites et d'Objets d'Art Drezno
  • Nicholson Colonel
  • Nowakowski Lech
  • Oppen Fr.
  • Palmowski J. rektor
  • Piegłowski Filip Warszawa
  • Platerowa (z Mielżyńskich)
  • Raczkiewicz
  • Rajewski doktor
  • Ryczyński A. malarz malarz Pleszew
  • Skórzewski Bolesław
  • Smolka Franciszek poseł Lwów
  • Sommerard
  • Stablewski Etienne
  • Sumowski Joachim
  • Szołdrska Alexandra
  • Szulc Kazimierz doktor
  • Szulczewski Charles major
  • Szumlański Edmund
  • Szydłowski Alfphons Ritter
  • Urbanowski Napoleon inżynier
  • Wawrowski Wojciech
  • Wegner Leon
  • Wodzicki Roman
  • Zakrzewski Ladislas
  • Zamoyski Andrzej
  • Zeltt Józef
  • Żółtowski Marcelli
  • Ecole Preparatoire Polonaise
  • Fabrique de Bords & Bourdaloux Paryż
  • Galerie F.F. Wuyts Anvers
  • Kórnik
  • Obiady październikowe
  • Meble
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność Kórnicka.
 • Uwagi: Liczne pieczęcie sygnetowe; w notesie zapisana tylko jedna strona, notes oprawiony w skórę; wśród wizytówek liczne dublety

MARC

 • 245 a Różne dot. Tytusa i Jana Działyńskich, świadectwa, zapiski, oferty, zaproszenia, reklamówki, bilety wizytowe, kupony, bilety loteryjne, koperty etc.
 • 300 a 410 k. c 56x46 cm i mn
 • 340 d rkps, druk e luźne
 • 500 a Liczne pieczęcie sygnetowe; w notesie zapisana tylko jedna strona, notes oprawiony w skórę; wśród wizytówek liczne dublety
 • 520 a Kupony półroczne z 1854 (prawdopodobnie Jana Działyńskiego) + koperta k. 290-345
 • 520 a Zaproszenia wystosowane przez Jana Działyńskiego na doroczny obiad październikowy w Kórniku (gotowe druki) k. 265-289
 • 520 a Notes k. 346
 • 520 a Bilety wejścia na: majówkę (Żabikowo), premierę (Paryż), wystawę (Paryż) k. 261-263
 • 520 a Kupon 1884 k. 260
 • 520 a Los na loterię, cel - pomoc dla armii k. 259
 • 520 a Kalendarz z 1875 k. 258
 • 520 a Wizytówki + notatki: Andrzejewski I. k. 173.- Argant Paul ??? - napis na harfie k. 250.- d'Aumale książe k. 174.- Beyer Karol (na odwrocie Zeltt Józef) k. 175.- Bodenham (2) k. 176-177.- Brodnicki Kazimierz k. 178.- Ciemniewski Hieronim k. 179.- Czartoryska księżniczka (nie hrabina Działyńska) k. 180.- le Directeur les Professeurs et les Eleves de l'Ecole Preparatoire k. 181.- Dowgiałło Stanisław (4) k. 182-185.- Działyńska Celestyna z Zamoyskich hr. ??? k. 186.- Działyński Jan (172) k. 1-172.- Działyński Ksawery hr. ??? k. 187.- Działyński Tytus (2) k. 188-190.- Fabrique de Bords & Bourdaloux (Paryż) k. 251.- Galerie F.F. Wuyts Anvers k. 245.- F.M. Gardet k. 191.- Gliński Julius Dominirus k. 192.- Goldschmidt S. k. 193.- Gorgolewski Zygmunt k. 194.- Graeve Ludwik (8) k. 195-202.- Grocholska Xaverine księżna (nie Brzozowska) k. 203.- Gurowska de Wezele księżna (nie Beaumont) k. 243.- Hofmanowa Emilia z Borzęckich k. 204.- Iaenisch R. k. 205.- Janicki Ignacy k. 206.- Jarachowski Wojciech k. 207.- Jerzmanowski J. k. 208.- Jurasz Antoni k. 209.- Kapliński Leon k. 210.- Koch August + notatki o zakupie mebli (2) k. 211-212.- Kolanowski Hieronim (Poznań) k. 252.- Krasicki Kazimierz (3) k. 213-215.- Krasinski Ladislas książę k. 216.- Królikowski Leopold k. 217.- Kurzyński B. (Nakel) k. 253.- Kwilecki Casimir książę k. 218.- Ledóchowski X. abp k. 219.- Libelt dr k. 220.- Łozicki Romuald ks. k. 221.- Łutiwzki R. k. 222.- Mańkowski Xawery hr. k. 223.- Meyer B. (Drezno) k. 254.- Meyer Moritz (Drezno) k. 255.- Nicholson Colonel k. 224.- Nowakowski Lech k. 225.- Oppen Fr. k. 226.- Palmowski J. k. 227.- Piegłowski Filip (Warszawa) k. 256.- Platerowa z Mielżyńskich (na odwrocie liścik do hr. Działyńskiego) k. 228.- Rajewski dr k. 229.- Ryczyński A. (Pleszew) k. 257.- Skórzewski Bolesław k. 230.- Smolka Franciszek k. 231.- madame e. du Sommerard k. 232.- Etienne de Stablewski k. 233.- Sumowski Joachim k. 234.- Szołdrska Alexandra k. 235.- Szulc Kazimierz dr k. 236.- Szulczewski Charles mjr k. 237.- Szumlański Edmund k. 238.- Alfphons Ritter von Szydłowski k. 239.- Urbanowski Napoleon k. 240.- Wawrowski Wojciech k. 241.- Wegner Leon k. 242.- Wodzicki Roman k. 244.- Ladislas de Zakrzewski k. 246.- Zamoyski Andrzej (2) k. 247-248.- Żółtowski Marcelli k. 249
 • 520 a Zaproszenie wystosowane przez Kapitułę Metropolitalną Poznańską dla Jana Działyńskiego na obiad k. 264
 • 520 a Koperty k. 347-365, 411
 • 520 a Notatki, listy, różne, m.in.: Zadania egzaminacyjne podmajstra Mikołaja (szkic książęcego zamku myśliwskiego i śluzy przy młynie) 1839, Zaświadczenie półroczne z Królewskiego Gimnazjum Maryi Magdaleny w Poznaniu wystawione dla Tomasza Marcinkowskiego 1844-1845 k. 366-410
 • 530 d Mf 7962
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Franc., niem., pol.
 • 561 d Pudło 18
 • 600 a Andrzejewski I.
 • 600 a Argant Paul ???
 • 600 a Aumale książę
 • 600 a Beyer Karol c prowadzi zakład fotograficzny z Warszawa
 • 600 a Bodenham
 • 600 a Brodnicki Kazimierz
 • 600 a Ciemniewski Kazimierz
 • 600 a Czartoryska, księżniczka (nie hrabina Działyńska)
 • 600 a Directeur Professeurs Eleves de l'Ecole Preparatoire Polonaise
 • 600 a Dowgiałło Stanisław
 • 600 a Działyńska, Celestyna (z Zamoyskich) ??? d (1804-1883)
 • 600 a Działyński, Jan Kanty
 • 600 a Działyński, Ksawery d (1756-1819)
 • 600 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 600 a Gardet F.M. c redaktor Gazette de France
 • 600 a Gliński Julius Dominirus c Hofwappen und Glasmaler Sr: Majest~at des K~onigs von Preussen
 • 600 a Goldschmidt S.
 • 600 a Gorgolewski Zygmunt
 • 600 a Graeve Ludwik z Słowikowo
 • 600 a Grocholska Xaverine (nie Brzozowska) hrabina
 • 600 a Gurowska de Wezele (nie Beaumont) hrabina
 • 600 a Hofmanowa Emilia (z Borzęckich)
 • 600 a Iaenisch R. c Gr~aflich von Kospothscher General Mandatarius u. Oeconomie Director
 • 600 a Janicki Ignacy
 • 600 a Jarachowski Wojciech
 • 600 a Jerzmanowski J.
 • 600 a Jurasz Antoni
 • 600 a Kapliński Leon
 • 600 a Koch August c prowadzi antykwariat we Frankfurcie, Paryżu i Regensburgu
 • 600 a Kolanowski Hieronim c właściciel składu szkła, porcelany i fajansów z Poznań
 • 600 a Krasicki Kazimierz
 • 600 a Krasinski Ladislas książę
 • 600 a Królikowski Leopold
 • 600 a Kurzyński B. c właściciel R.L. Bauer's Hotel zum Adler z Nakel
 • 600 a Kwilecki Casimir książę
 • 600 a Ledóchowski X. c Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański
 • 600 a Libelt doktor
 • 600 a Łozicki Romuald ksiądz
 • 600 a Łutiwzki R.
 • 600 a Maciejewska
 • 600 a Mańkowski Xawery hrabia
 • 600 a Marcinkowski Tomasz
 • 600 a Meyer B. c właściciel Magasin de Lingerie et Nappages pretes Mouchoirs brodes z Drezno
 • 600 a Moritz Meyer c właściciel Magasin d'Antiquites et d'Objets d'Art z Drezno
 • 600 a Nicholson Colonel
 • 600 a Nowakowski Lech
 • 600 a Oppen Fr.
 • 600 a Palmowski J. rektor
 • 600 a Piegłowski Filip z Warszawa
 • 600 a Platerowa (z Mielżyńskich)
 • 600 a Raczkiewicz
 • 600 a Rajewski doktor
 • 600 a Ryczyński A. malarz c malarz z Pleszew
 • 600 a Skórzewski Bolesław
 • 600 a Smolka Franciszek c poseł z Lwów
 • 600 a Sommerard
 • 600 a Stablewski Etienne
 • 600 a Sumowski Joachim
 • 600 a Szołdrska Alexandra
 • 600 a Szulc Kazimierz doktor
 • 600 a Szulczewski Charles major
 • 600 a Szumlański Edmund
 • 600 a Szydłowski Alfphons Ritter
 • 600 a Urbanowski Napoleon inżynier
 • 600 a Wawrowski Wojciech
 • 600 a Wegner Leon
 • 600 a Wodzicki Roman
 • 600 a Zakrzewski Ladislas
 • 600 a Zamoyski Andrzej
 • 600 a Zeltt Józef
 • 600 a Żółtowski Marcelli
 • 610 a Ecole Preparatoire Polonaise
 • 610 a Fabrique de Bords & Bourdaloux z Paryż
 • 610 a Galerie F.F. Wuyts Anvers
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Obiady październikowe
 • 653 a Meble
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Majętność Kórnicka.
 • 710 a Królewskie Gimnazjum Maryi Magdaleny w Poznaniu zob. Gimnazjum Marii Magdaleny (Poznań)
 • 710 a Gimnazjum Marii Magdaleny (Poznań)
 • 740 a Notatki |listy |różne
 • 740 a Koperty
 • 740 a Notes
 • 740 a Zaproszenia
 • 740 a Bilety wejścia
 • 740 a Kupony
 • 740 a Los na loterię
 • 740 a Kalendarz
 • 740 a Wizytówki różne
 • 852 j BK 07288
 • 900 c aniołek z fragmentem rzeźbionej płyty kamiennej f 11x7 cm k 263 m litografia s Hotel Lambert [...] Sueur le Brun
 • 920 a zachowana pieczęć b sygnetowa d Działyński Jan e prywatna f różne kolory laku j inicjały I D
 • 999 a MKM

Indexes