Różne wiersze drobne: głównie okolicznościowe (powinszowania, powitalne) Celestyny i Tytusa Działyńskich.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07301
 • Kopie:
  • CD 288a
  • BPCim. 3336
  • Mf 7964
  • Mf 9464
  • CD 288a
 • Tytuł: Różne wiersze drobne: głównie okolicznościowe (powinszowania, powitalne) Celestyny i Tytusa Działyńskich.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 86 k. 56x46 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Życzenia dla Tytusa Działyńskiego: od Karola Kamieńskiego 1854-1855 k. 21-24, od drukarzy Akt Tomiciana 1855 k. 31, od Sierot (Wolsztyn) 1852 k. 77
  • Życzenia dla Jaśnie Wielmożnego hrabi Działyńskiego od Kozłowskiego k. 29-30
  • Życzenia dla Jaśnie Wielmożnej hrabiny Celiny Działyńskiej od Sierot (Wolsztyn) 1852 k. 76
  • Utwór Marskiego "Powitanie Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Hrabiego Działyńskiego" 1853 k. 25-26
  • Utwór Chwaliboga "Nieprzewidzianka. Na weselne pożegnanie i odjazd z Paryża Idalii księżniczki Czartoryskiej i Jana hrabiego Działyńskiego" Paryż 1857 k. 32-33
  • Autografy k. 36-41
  • Zaproszenie na sztukę Alexandra Fredry Zrzędność i pokora w wilię urodzin J. O. Xięcia Adama Czartoryskiego 1860 k. 42
  • Utwór Maxymiliana Amplewskiego "Jaśnie Wielmożnemu hrabi Tytusowi Działyńskiemu w dowod najglębszego holdu i uszanowania. Na cześć i wieczną pamiątkę ś.p. Gustawa Potworowskiego Prezesa Sejmowego Koła Polskiego" (Poznań) 1860 k. 43-48
  • Utwór Paula Argeuta "La voia. Du vieux barde polonais a Monsieur Le Comte Jean Dzialiński" (Kalisz) 1863 k. 49-50
  • "Przywitanie Jaśnie Wielmożnej Pani Hrabiny z Zamojskich Celestyny Działyńskiej z okoliczności przybycia do dobr swych Kuźnickich w Kurniku dnia 25 kwietnia" Zgromadzenie Panien 1841 k. 52-55
  • Utwór Jasieńczyka dla "Jaśnie Wielmożnej Celestynie z hr. Zamoyskich hr. Działyńskiej w dowód wdzięczności szacunku i głębokiego poważania" + rysunek ręczny k. 78-82
  • Rośliny: kwiaty, które zbierał ordynat Stanisław Zamoyski dla córki Celiny z Zamoyskich Działyńskiej w górach za Salzburgiem 1850 k. 83, gałązka oliwna z Hyppony w Afryce z drzewa przy ołtarzu św. Augustyna zerwana 4 listopada 1858 dla Celinki k. 84 (przeniosione do działu grafiki pod sygn. MK 6325)
  • List do Jana Działyńskiego od Valentina F.W. Gumowskiego 1887 k. 85-86
  • Różne k. 34-35, 51
  • Utwory nieznanych autorów: Ignoraut de travail [Inc.:] k. 12, Jaśnie Wielmożna Pani [Inc.:] (Nad Sanem) 1844 k. 58-61, Niepoiete szaleństwo - powieść 1847 k. 8, Podziękowania Panom Odstępcom k. 5, Portrety pięciu imienin bezstronnym pendzlem malowane y w dzień imienin offiarowane od przyjaznego osobom ich sługi k. 6, Purchawka - powieść k. 7, Satyra na Herrn von Schmitz-Auerbacha k. 1-2, Szopka krakowska ??? + rysunek ręczny k. 9-11, Wy, na których z woli [Inc.:] k. 4,
  • Reklama kolektury loteryjnej Flemminga Johannesa (Bremerhaven) k. 3
  • "Mowa Teodora Kletczowmiana w Synagodze w dniu uroczystym obchodu przybycia Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Tytusa Działyńskiego w Kurniku dnia 21 listopada 1839" k. 13-16
  • Utwory Seweryna Krzewskiego: "Na przyjazd Jaśnie Wielmożnego Tytusa Hrabiego Działyńskiego deputowanego na Sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego rozpoczęty dnia 28 lutego 1841" k. 17-18, "Na dzień godnych a uroczystych imienin Jaśnie Wielmożnej z Ordynatów Zamojskich Hrabiny Celiny Działyńskiej dnia 19 maja 1857" k. 56-57, "Na dzień pożądany godnych imienin Jaśnie Wielmoznej hrabiny Cecylii z Zamojskich Działyńskiej 22 listopada 1851" k. 62-65, "Na dzień pożądany godnych imienin Jaśnie Wielmoznej Cecylii z Ordynatów Zamojskich hrabiny Działyńskiej 22 listopada 1852" k. 66-69, "Na dzień godnych i uroczystych dla serc naszych imienin Jaśnie Wielmożnej Celiny z Ordynatów Zamojskich hrabiny Działyńskiej dnia 19 maja 1856" k. 70-71, "Na dzień uroczystych imenin Jaśnie Wielmożnej Celiny hrabiny z Zamoyskich Działyńskiej dnia 19 maja 1855 k. 72-73, "Z okazji zaslubin Jaśnie Wielmożnej hrabianki Maryjanny Działyńskiej z Jaśnie Wielmożnym Zygmuntem hrabią Grudzińskim" k. 74-75
  • Spruch bei Aufbringung das Kreuzes auf den Turm zu Bnin (Wiersz na wzniesienie krzyża na wieży kościelnej w Bninie) 1841 k. 19-20
  • Życzenia dla Jana Działyńskiego od zecerów drukarni Rougeu 1875 k. 27-28,
 • Hasła przedmiotowe:
  • Augustyn święty
  • Działyńska, Celestyna z Zamoyskich (1804-1883)
  • Działyńska, Elżbieta (Iza) z Czartoryskich (1830-1899)
  • Działyński, Jan Kanty
  • Działyński, Tytus (1796-1861)
  • Flemming, Johannes (Bremerhaven)
  • Potworowski, Gustaw Prezes Sejmowego Koła Polskiego
  • Stanisław, Zamoyski
  • Afryka
  • Hippona
  • Hyppona zob. Hippona
  • Kórnik
  • Leszno
  • Salzburg
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Kościoły
  • Kościół w Bninie
  • Rośliny
 • Uwagi: Bardzo ładna kartka z życzeniami k. 70-71

MARC

 • 245 a Różne wiersze drobne: głównie okolicznościowe (powinszowania, powitalne) Celestyny i Tytusa Działyńskich.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 86 k. c 56x46 cm i mn.
 • 340 d rkps, druk e luźne
 • 500 a Bardzo ładna kartka z życzeniami k. 70-71
 • 520 a Życzenia dla Tytusa Działyńskiego: od Karola Kamieńskiego 1854-1855 k. 21-24, od drukarzy Akt Tomiciana 1855 k. 31, od Sierot (Wolsztyn) 1852 k. 77
 • 520 a Życzenia dla Jaśnie Wielmożnego hrabi Działyńskiego od Kozłowskiego k. 29-30
 • 520 a Życzenia dla Jaśnie Wielmożnej hrabiny Celiny Działyńskiej od Sierot (Wolsztyn) 1852 k. 76
 • 520 a Utwór Marskiego "Powitanie Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Hrabiego Działyńskiego" 1853 k. 25-26
 • 520 a Utwór Chwaliboga "Nieprzewidzianka. Na weselne pożegnanie i odjazd z Paryża Idalii księżniczki Czartoryskiej i Jana hrabiego Działyńskiego" Paryż 1857 k. 32-33
 • 520 a Autografy k. 36-41
 • 520 a Zaproszenie na sztukę Alexandra Fredry Zrzędność i pokora w wilię urodzin J. O. Xięcia Adama Czartoryskiego 1860 k. 42
 • 520 a Utwór Maxymiliana Amplewskiego "Jaśnie Wielmożnemu hrabi Tytusowi Działyńskiemu w dowod najglębszego holdu i uszanowania. Na cześć i wieczną pamiątkę ś.p. Gustawa Potworowskiego Prezesa Sejmowego Koła Polskiego" (Poznań) 1860 k. 43-48
 • 520 a Utwór Paula Argeuta "La voia. Du vieux barde polonais a Monsieur Le Comte Jean Dzialiński" (Kalisz) 1863 k. 49-50
 • 520 a "Przywitanie Jaśnie Wielmożnej Pani Hrabiny z Zamojskich Celestyny Działyńskiej z okoliczności przybycia do dobr swych Kuźnickich w Kurniku dnia 25 kwietnia" Zgromadzenie Panien 1841 k. 52-55
 • 520 a Utwór Jasieńczyka dla "Jaśnie Wielmożnej Celestynie z hr. Zamoyskich hr. Działyńskiej w dowód wdzięczności szacunku i głębokiego poważania" + rysunek ręczny k. 78-82
 • 520 a Rośliny: kwiaty, które zbierał ordynat Stanisław Zamoyski dla córki Celiny z Zamoyskich Działyńskiej w górach za Salzburgiem 1850 k. 83, gałązka oliwna z Hyppony w Afryce z drzewa przy ołtarzu św. Augustyna zerwana 4 listopada 1858 dla Celinki k. 84 (przeniosione do działu grafiki pod sygn. MK 6325)
 • 520 a List do Jana Działyńskiego od Valentina F.W. Gumowskiego 1887 k. 85-86
 • 520 a Różne k. 34-35, 51
 • 520 a Utwory nieznanych autorów: Ignoraut de travail [Inc.:] k. 12, Jaśnie Wielmożna Pani [Inc.:] (Nad Sanem) 1844 k. 58-61, Niepoiete szaleństwo - powieść 1847 k. 8, Podziękowania Panom Odstępcom k. 5, Portrety pięciu imienin bezstronnym pendzlem malowane y w dzień imienin offiarowane od przyjaznego osobom ich sługi k. 6, Purchawka - powieść k. 7, Satyra na Herrn von Schmitz-Auerbacha k. 1-2, Szopka krakowska ??? + rysunek ręczny k. 9-11, Wy, na których z woli [Inc.:] k. 4,
 • 520 a Reklama kolektury loteryjnej Flemminga Johannesa (Bremerhaven) k. 3
 • 520 a "Mowa Teodora Kletczowmiana w Synagodze w dniu uroczystym obchodu przybycia Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Tytusa Działyńskiego w Kurniku dnia 21 listopada 1839" k. 13-16
 • 520 a Utwory Seweryna Krzewskiego: "Na przyjazd Jaśnie Wielmożnego Tytusa Hrabiego Działyńskiego deputowanego na Sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego rozpoczęty dnia 28 lutego 1841" k. 17-18, "Na dzień godnych a uroczystych imienin Jaśnie Wielmożnej z Ordynatów Zamojskich Hrabiny Celiny Działyńskiej dnia 19 maja 1857" k. 56-57, "Na dzień pożądany godnych imienin Jaśnie Wielmoznej hrabiny Cecylii z Zamojskich Działyńskiej 22 listopada 1851" k. 62-65, "Na dzień pożądany godnych imienin Jaśnie Wielmoznej Cecylii z Ordynatów Zamojskich hrabiny Działyńskiej 22 listopada 1852" k. 66-69, "Na dzień godnych i uroczystych dla serc naszych imienin Jaśnie Wielmożnej Celiny z Ordynatów Zamojskich hrabiny Działyńskiej dnia 19 maja 1856" k. 70-71, "Na dzień uroczystych imenin Jaśnie Wielmożnej Celiny hrabiny z Zamoyskich Działyńskiej dnia 19 maja 1855 k. 72-73, "Z okazji zaslubin Jaśnie Wielmożnej hrabianki Maryjanny Działyńskiej z Jaśnie Wielmożnym Zygmuntem hrabią Grudzińskim" k. 74-75
 • 520 a Spruch bei Aufbringung das Kreuzes auf den Turm zu Bnin (Wiersz na wzniesienie krzyża na wieży kościelnej w Bninie) 1841 k. 19-20
 • 520 a Życzenia dla Jana Działyńskiego od zecerów drukarni Rougeu 1875 k. 27-28,
 • 530 d CD 288a
 • 530 d BPCim. 3336
 • 530 d Mf 7964
 • 530 d Mf 9464
 • 530 d CD 288a
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Franc., niem., pol.
 • 561 d Pudło E
 • 600 a Augustyn e święty
 • 600 a Działyńska, Celestyna z Zamoyskich d (1804-1883)
 • 600 a Działyńska, Elżbieta (Iza) z Czartoryskich d (1830-1899)
 • 600 a Działyński, Jan Kanty
 • 600 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 600 a Flemming, Johannes (Bremerhaven)
 • 600 a Potworowski, Gustaw e Prezes Sejmowego Koła Polskiego
 • 600 a Stanisław, Zamoyski
 • 651 a Afryka
 • 651 a Hippona
 • 651 a Hyppona zob. Hippona
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Leszno
 • 651 a Salzburg
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Kościoły
 • 653 a Kościół w Bninie
 • 653 a Rośliny
 • 700 a Kletczowmian Teodor
 • 700 a Amplewski Maxymilian
 • 700 a Argeut Paul
 • 700 a Chwalibóg
 • 700 a Gumowski Valentino F.W., student medycyny
 • 700 a G~unther Ernest e właściciel drukarni w Lesznie
 • 700 a Jasieńczyk
 • 700 a Kamieński Karol e dyspozytor drukarni Ernesta G~unthera w Lesznie
 • 700 a Kozłowski
 • 700 a Krzewski Seweryn
 • 700 a Marski e nauczyciel w Skrzypny pod Pleszewem
 • 710 a Drukarnia Rouge'a w Paryżu
 • 710 a Drukarnia G~unthera Ernesta Leszno
 • 740 a Utwór Marskiego "Powitanie Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Hrabiego Działyńskiego"
 • 740 a Życzenia dla Jaśnie Wielmożnej hrabiny Celiny Działyńskiej
 • 740 a Życzenia dla Jaśnie Wielmożnego hrabi Działyńskiego
 • 740 a Życzenia dla Jana Działyńskiego
 • 740 a Życzenia dla Tytusa Działyńskiego
 • 740 a Wiersz na wzniesienie krzyża na wieży kościelnej w Bninie zob. Spruch bei Aufbringung das Kreuzes auf den Turm zu Bnin
 • 740 a Spruch bei Aufbringung das Kreuzes auf den Turm zu Bnin
 • 740 a Mowa Teodora Kletczowmiana w Synagodze w dniu uroczystym obchodu przybycia Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Tytusa Działyńskiego w Kurniku dnia 21 listopada 1839
 • 740 a Utwór Jasieńczyka dla "Jaśnie Wielmożnej Celestynie z hr. Zamoyskich hr. Działyńskiej w dowód wdzięczności szacunku i głębokiego poważania" + rysunek ręczny
 • 740 a Utwór Maxymiliana Amplewskiego "Jaśnie Wielmożnemu hrabi Tytusowi Działyńskiemu w dowod najglębszego holdu i uszanowania. Na cześć i wieczną pamiątkę ś.p. Gustawa Potworowskiego Prezesa Sejmowego Koła Polskiego
 • 740 a Zaproszenie na sztukę Alexandra Fredry Zrzędność i pokora w wilię urodzin J. O. Xięcia Adama Czartoryskiego
 • 740 a Autografy
 • 740 a Utwór Chwaliboga "Nieprzewidzianka. Na weselne pożegnanie i odjazd z Paryża Idalii księżniczki Czartoryskiej i Jana hrabiego Działyńskiego"
 • 740 a Utwory nieznanych autorów
 • 740 a Różne
 • 740 a List do Jana Działyńskiego od Valentina F.W. Gumowskiego
 • 740 a Rośliny: kwiaty, które zbierał ordynat Stanisław Zamoyski dla córki Celiny z Zamoyskich Działyńskiej w górach za Salzburgiem, gałązka oliwna z Hyppony w Afryce z drzewa przy ołtarzu św. Augustyna zerwana 4 listopada 1858 dla Celinki (przeniosione do działu grafiki pod sygn. MK 6325)
 • 740 a Utwór Paula Argeuta "La voia. Du vieux barde polonais a Monsieur Le Comte Jean Dzialiński"
 • 740 a Utwory Seweryna Krzewskiego
 • 740 a Reklama kolektury loteryjnej Flemminga Johannesa
 • 740 a Przywitanie Jaśnie Wielmożnej Pani Hrabiny z Zamojskich Celestyny Działyńskiej z okoliczności przybycia do dobr swych Kuźnickich w Kurniku dnia 25 kwietnia Zgromadzenie Panien
 • 852 j BK 07301
 • 999 a MKM

Indexes