Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07341
 • Kopie:
  • BPCim. 3247
  • Mf 6679
  • CD 190a
  • Mf 6660
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1841-1880
 • Opis fizyczny: 233 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Paryż
  • korespondencja

MARC

 • 130 $a Listy
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.
 • 260 $c 1841-1880
 • 300 $a 233 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 $a Kisieleff Sophie zob. Kisielov Zofia z Potockich
 • 400 $a Mokrowska Antonina zob. Potocka Antonina z Mokronowskich
 • 400 $a Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 $a Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 $a Bierzyńska Michalina zob. Ilińska Michalina z Bierzyńskich
 • 400 $a Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich
 • 400 $a Potocka Zofia zob. Kisielov Zofia z Potockich
 • 400 $a Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet
 • 400 $a Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 $a Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich
 • 400 $a Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich
 • 400 $a Radziwiłł Marcelina zob. Czartoryska Marcelina z Radziwiłów
 • 400 $a Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów
 • 530 $d BPCim. 3247
 • 530 $d Mf 6679
 • 530 $d CD 190a
 • 530 $d Mf 6660
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Nr 33 |4612
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Brzozowski Karol $b I
 • 700 $a Zamoyski Jan Michał $d 1832 ur.
 • 700 $a Zamoyski Józef $d 1835-1878
 • 700 $a Sanguszko Paweł Roman
 • 700 $a Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903
 • 700 $a Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878
 • 700 $a Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859
 • 700 $a Szczepanowski Ignacy
 • 700 $a Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894
 • 700 $a Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874
 • 700 $a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 $a Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892
 • 700 $a Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889
 • 700 $a Zamoyski Stefan 1837-1899
 • 700 $a Zamoyski Tomasz ordynat 1832-1889
 • 700 $a Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 $a Milewski J $c pełnomocnik dóbr sławuckich
 • 700 $a Kisielov Zofia z Potockich zob. Kisieleff Sophie
 • 700 $a Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904
 • 700 $a Sanguszko Izabella z Lubomirskich
 • 700 $a Potocka Antonina z Mokronowskich 19 w.
 • 700 $a Potocki Mieczysław Franciszek
 • 700 $a Rembieliński Aleksander
 • 700 $a Grocholski Tadeusz $d 1839-1913
 • 700 $a Działyńska J.
 • 700 $a Czartoryski Witold $c polityk i działacz emigracyjny $d 1822-1865
 • 700 $a Czartoryski Aleksander Romuald $d 1811-1886
 • 700 $a Czartoryska Marcelina z Radziwiłów $c pianistka i filantropka $d 1817-1894
 • 700 $a Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka $d 1833-1928
 • 700 $a Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet $d ur. 1828
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 $c minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu
 • 700 $a Czartoryski August 1858-1893 salezjanin
 • 700 $a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 $a Działyńska Justyna z Dzieduszyckich 1764-1844
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899
 • 700 $a Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922
 • 700 $a Ilińska Michalina z Bierzyńskich
 • 700 $a Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830
 • 700 $a Branicki Ksawery 1814-1879 finansista i polityk polski we Francji
 • 700 $a Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu
 • 700 $a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
 • 852 $j BK 07341

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07341