Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07354
 • Kopie:
  • Mf 7337
  • CD 296a
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1823-1882
 • Opis fizyczny: 346 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • karmelitanki bose, Poznań 1880-1882
  • Auteuil siostry od Wniebowstąpienia
  • Boulogne sur Mer wizytki, zakon 19 w. Włochy
  • Dublin m., sercanki, zakon 19 w., 2 poł. Irlandia
  • Genewa m., szarytki, zakon 1823 Szwajcaria
  • Gniezno m., urszulanki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., sercanki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., sakramentki, zakon 19 w. Polska
  • Gostyń m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Granowo w., sakramentki, zakon 19 w. Polska
  • Granowo
  • Jaszkowo w., służebniczki, zakon 19 w. Polska
  • Kościan m., szarytki, zakon 19 w. Poznań
  • Kraków m., wizytki, zakon 19 w. Polska
  • Kraków m., felicjanki, zakon 19 w. Polska
  • Kraków m., urszulanki, zakon 19 w. Polska
  • Lwów m., sakramentki, zakon 19 w. Ukraina
  • Malbork m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Nancy sercanki
  • Oleszyce felicjanki 19 w.
  • Olsztyn szarytki 19 w.
  • Paryż
  • Paryż szarytki 1849
  • Pelplin szarytki
  • Poznań szarytki 1852-1868
  • Poznań sercanki 1859-1872
  • Poznań sakramentki 1871-1882
  • Poznań urszulanki 1861-1880
  • Poznań karmelitanki bose 1880-1882
  • Przemyśl felicjanki 19 w.
  • Ronceux Zgromadzenie od Ducha Św.
  • Warszawa sakramentki
  • Wersal wizytki wileńskie
  • Zaniemyśl służebniczki
  • Zduny szarytki
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 c 1823-1882
 • 300 a 346 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Kurnatowska Zofia zob. Chłapowska Zofia z Kurnatowskich
 • 530 d Mf 7337
 • 530 d CD 296a
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło E |4549
 • 610 a karmelitanki bose, Poznań d 1880-1882
 • 651 a Auteuil x siostry od Wniebowstąpienia
 • 651 a Boulogne sur Mer x wizytki, zakon y 19 w. z Włochy
 • 651 a Dublin x m., sercanki, zakon y 19 w., 2 poł. z Irlandia
 • 651 a Genewa x m., szarytki, zakon y 1823 z Szwajcaria
 • 651 a Gniezno x m., urszulanki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Gniezno x m., szarytki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Gniezno x m., sercanki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Gniezno x m., sakramentki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Gostyń x m., szarytki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Granowo x w., sakramentki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Granowo
 • 651 a Jaszkowo x w., służebniczki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Kościan x m., szarytki, zakon y 19 w. z Poznań
 • 651 a Kraków x m., wizytki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Kraków x m., felicjanki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Kraków x m., urszulanki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Lwów x m., sakramentki, zakon y 19 w. z Ukraina
 • 651 a Malbork x m., szarytki, zakon y 19 w. z Polska
 • 651 a Nancy x sercanki
 • 651 a Oleszyce x felicjanki y 19 w.
 • 651 a Olsztyn x szarytki y 19 w.
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x szarytki y 1849
 • 651 a Pelplin x szarytki
 • 651 a Poznań x szarytki y 1852-1868
 • 651 a Poznań x sercanki y 1859-1872
 • 651 a Poznań x sakramentki y 1871-1882
 • 651 a Poznań x urszulanki y 1861-1880
 • 651 a Poznań x karmelitanki bose y 1880-1882
 • 651 a Przemyśl x felicjanki y 19 w.
 • 651 a Ronceux x Zgromadzenie od Ducha Św.
 • 651 a Warszawa x sakramentki
 • 651 a Wersal x wizytki wileńskie
 • 651 a Zaniemyśl x służebniczki
 • 651 a Zduny x szarytki
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Fortescue A. c sercanka
 • 700 a Zawadzka Izabella c szarytka w Olsztynie
 • 700 a Zaniewska Małgorzata Maria c wizytka w Boulogne sur Mer
 • 700 a Wojdołowicz c szarytka w Pelplinie
 • 700 a Tomaszewska Ludwika Zofia Wal. c przełożona wizytek w Krakowie
 • 700 a Szkudłapska Elżbieta c przełożona służebniczek w Jaszkowie
 • 700 a Stanisława c zakonnica w Auteuil
 • 700 a Schmidt Ludwika c szarytka w Malborku
 • 700 a Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu
 • 700 a Tascher de la |Pagerie de
 • 700 a Umińska Józefa przełożona szarytek w Gostyniu
 • 700 a Patrizi Constantino c kard.
 • 700 a Popiel Wacław
 • 700 a Radolińska Emilia
 • 700 a Morawska Seweryna 1 c przełożona szarytek w Kościanie d zm. 1880
 • 700 a Morawska Seweryna 2 c szarytka w Poznaniu
 • 700 a Morawska Maria Bernarda c przełożona urszulanek w Poznaniu, Gnieźnie i Krakowie d 1830-1889
 • 700 a Michalina c felicjanka Oleszyce
 • 700 a Maria od Wcielenia c sakramentka w Granowie
 • 700 a Maria od Krzyża c sakramentka w Granowie
 • 700 a Maria od Aniołów c sakramentka we Lwowie
 • 700 a Maria Magdalena c matka generalnego zgromadzenia sióstr felicjanek
 • 700 a Maria Ksawera c sakramentka w Granowie
 • 700 a Maria Feliksa felicjanka w Przemyślu
 • 700 a Maria Feliksa ze Zgromadzenia od Ducha Św. w Ronceux
 • 700 a Martin Maria służebniczka
 • 700 a Mikułowska Teofila szarytka, przełożona Domu Św. Kazimierza w Paryżu
 • 700 a Moszyńska Ludwika sercanka Poznań
 • 700 a Mycielska Maria
 • 700 a M. Sabina c felicjanka
 • 700 a Łukaszewicz Maria Kajetana c przełożona wizytek w Himmelsthür?
 • 700 a Lommessen Anna de c sercanka w Nancy
 • 700 a Łempicka Maria c kapucynka
 • 700 a Łuszczewska Irena szarytka w Poznaniu
 • 700 a Jaskólska Konstancja c służebniczka w Zaniemyślu
 • 700 a Kajsiewicz Wal. przełożona szarytek w Zdunach
 • 700 a Kelly M. sercanka w Dublinie
 • 700 a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 a Ledóchowski Mieczysław arcybiskup i kardynał
 • 700 a Gajewska Adela
 • 700 a Hornowska Rozalia Teresa przełożona wizytek w Wersalu
 • 700 a Jadwiga przeorysza karmelitanek bosych w Poznaniu
 • 700 a Dykiert Michał c kapelan w Turwi
 • 700 a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Dominique de S. Joseph c generał karmelitów bosych
 • 700 a Chmielińska Maria c szarytka w Poznaniu
 • 700 a Bojanowski Edmund c założyciel zgromadzenia służebniczek
 • 700 a Aleksandrowicz Rozalia c przełożona szarytek w Gnieźnie
 • 700 a Augustyna c felicjanka
 • 700 a Balińska Maria Kazimiera przełożona wizytek wileńskich w Wersalu
 • 700 a Benion Anne szarytka w Genewie
 • 700 a Bielak Jukundyn ksiądz
 • 700 a Chłapowska Zofia z Kurnatowskich
 • 700 a Siostry od Wniebowstąpienia z Auteuil
 • 710 a sercanki c Nancy
 • 710 a szarytki, Zduny
 • 710 a służebniczki, Zaniemyśl
 • 710 a wizytki wileńskie, Wersal
 • 710 a sakramentki, Warszawa d 1871-1881
 • 710 a Zgromadzenie od Ducha Św., Ronceux
 • 710 a felicjanki, Przemyśl d 19 w.
 • 710 a Sakramentki, Poznań d 1871-1882
 • 710 a sercanki, Poznań d 1859-1872
 • 710 a urszulanki, Poznań d 1861-1880
 • 710 a szarytki, Poznań d 1852-1868
 • 710 a karmelitanki bose, Poznań d 1880-1882
 • 710 a szarytki, Pelplin
 • 710 a szarytki, Paryż d 1849
 • 710 a szarytki, Olsztyn
 • 710 a Felicjanki, Oleszyce d 19 w.
 • 710 a Szarytki c Malbork d 19 w.
 • 710 a Sakramentki c Lwów d 19 w.
 • 710 a Felicjanki c Kraków d 19 w.
 • 710 a Urszulanki c Kraków d 19 w.
 • 710 a Wizytki c Kraków d 19 w.
 • 710 a Kapucynki d 19 w.
 • 710 a Służebniczki c Jaszkowo d 19 w.
 • 710 a Sakramentki c Gniezno d 19 w.
 • 710 a Sakramentki c Granowo d 19 w.
 • 710 a Sercanki c Gniezno d 19 w.
 • 710 a Szarytki c Gniezno d 19 w.
 • 710 a Szarytki c Gostyń d 19 w.
 • 710 a Szarytki c Kościan d 19 w.
 • 710 a Urszulanki c Gniezno d 19 w.
 • 710 a Szarytki c Genewa d 1823
 • 710 a Felicjanki
 • 852 j BK 07354

Indexes