Akta Podpułk. Ludwika Navone Nacz. Wojen. Pow. Mławskiego, Lipnowskiego i Płockiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07412
 • Kopie: Mf 7873
 • Autor: Navone, Ludwik podpułk.
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Akta Podpułk. Ludwika Navone Nacz. Wojen. Pow. Mławskiego, Lipnowskiego i Płockiego
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1864
 • Opis fizyczny: 85 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • korespondencja
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
 • Uwagi: Aktów 56.

MARC

 • 100 $a Navone, Ludwik $c podpułk.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Akta Podpułk. Ludwika Navone Nacz. Wojen. Pow. Mławskiego, Lipnowskiego i Płockiego
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1863-1864
 • 300 $a 85 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Dębiński zob. też Dembiński
 • 400 $a Sawa [pseud.] zob. Roman Apolinary
 • 400 $a Topór [pseud.] zob. Zwierzdowski Ludwik
 • 500 $a Aktów 56.
 • 505 $a Zawiera: ||Do L. Navone: 1. Rozkazy Rządu Narodowego Wydziału Wojny 12 XI 1863 - 8 IV 1864 (6) k. 1-3, 5-7, 40-41, przy tym nominacja porucz. Wróblewskiego 3 I 1864 k. 4.
 • 505 $a 2. ||Rozkazy Nacz. Wojen. woj. płockiego Sawy [Apolinarego Romana] 12 IX - 18 XI 1863 i b.d. (4) k. 8-15, przy tym pisma: podpułk. De La Croix nacz. pow. wschodnich woj. płockiego 29 XII 1863 k. 16-17 o maj. Aleksandra Nemethy nacz. kawalerii pow. przasnyskiego, pułtuskiego i ostrołęckiego b.d. [ok. 29 XII 1863] k. 18-19.
 • 505 $a 3. ||Rozkazy pułk. Topora [Luwika Zwierzdowskiego] nacz. sił. zbroj. woj. płockiego 22 I - 14 II 1864 (9) k. 20-31.
 • 505 $a 4. ||Rozkazy Leona Dembińskiego Komis. Pełnom. Rz N woj. płockiego i Rejnmana Pom. Pełnom. Komis. woj. płockiego 26 XII 1863, 10 IV 1864 (6) k. 32-36, 49-53, przy tym: Okólnik Rz N Wydziału Wojny do pułk. Topora 20 XII 1863 (kop.) k. 37-38, kopia dekretu Rz N w sprawie zniesienia podziału wojsk narodowych na województwa i oddziały 15 XII 1863 k. 39, nominacja L. Navone naczel. pow. zachodnich woj. płockiego przez Sawę [Apolinarego Romana] 26 X 1863 k. 42-43 i 5 blankietów nominacji Rz N k. 44-48.
 • 505 $a 5. ||Rozkazy [Juliana Łukaszewskiego] (pseud. Bronisław Groza, Br. Gr.) Komis. Pełnom. Rz N w Zab. Prus. 22 I i 4 II 1864 (2) k. 54-56.
 • 505 $a 6. ||Pisma i raporty następujących: Czarniecki Józef 2 XII 1863 k. 57. - Miller kapitan 4 III b.r. [1864] k. 58. - Miszewski dowódca strzel. kon. pow. mławskiego 11 II 1864 k. 59-60. - Olszański [Teofil] ? b.d. [1863] k. 61-62. - Trzaskowski kapitan dowódca oddz. pow. lipnowskiego 29 XI i 7 XII 1863 (2) k. 63-66. - Wilgocki nacz. oddz. II woj. płockiego b.d. [1863] (2) i brul. rozkazu formowania oddziału do oficerów: por. Kołodzińskiego, podpor. Bertrama i podpor. Dzierzbickiego b.d. [1863] k. 67-69. - Witkowski o nominację na organizatora kawalerii płockiej b.d. [1863] k. 70. - NN dowódca kawalerii woj. płockiego 5 XI 1863 k. 71. - NN kapitan [Waśniewski Maksymilian ?] dowódca kawalerii pow. mławskiego 15 XII 1863 k. 72-73. - NN (podpis. X) w sprawie pozbawienia rangi oficerskiej Władysława Pokorskiego b.d. [1863 ?] k. 74-75.
 • 505 $a 7. ||Akta dot. sprawy sądu wojennego nad L. Navone 1864: Zeznania świadków, wezwanie podsądnego i świadków i uniewinniający wyrok sądu na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej zwołanej przez Komis. Rz N w Dreźnie [Nestora Du Laurans] 2 V 1864 z pismem N. Du Laurans (oryg., kop. i brul.) k. 76-81.
 • 505 $a 8. ||"Zdanie rachunków podpułk. L. Navone od czasu ostatniego rachunku zdanego w ... listopadzie r. z. [1863] Organizatorowi woj. Płockiego" 30 IV 1864 i toż odmienne k. 82-85.
 • 530 $d Mf 7873
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $d U t. 33
 • 561 $w Działyński Jan
 • 600 $a Działyński Jan Kanty
 • 651 $a Kórnik
 • 653 $a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 $a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 700 $a Roman Apolinary
 • 700 $a Wróblewski $c porucznik
 • 700 $a Witkowski $c oficer kawalerii płockiej
 • 700 $a Wilgocki $c naczelnik Oddz. II woj. płock.
 • 700 $a Waśniewski Maksymilian
 • 700 $a Trzaskowski $c kapitan
 • 700 $a Zwierzdowski Ludwik
 • 700 $a Reiman $c pomocnik Komisarza woj. płockiego
 • 700 $a Pokorski Władysław
 • 700 $a Nemethÿ Aleksander
 • 700 $a Miszewski $c dowódca Strzelców pow. mławskiego
 • 700 $a Miller $c kapitan
 • 700 $a Kołodziński $c porucznik
 • 700 $a Dzierzbicki $c podpor.
 • 700 $a Dembiński Leon
 • 700 $a Du Laurans Nestor
 • 700 $a Navone Luigi
 • 700 $a Olszański Teofil
 • 700 $a Czarniecki Józef
 • 700 $a Bertram $c podpor.
 • 700 $a Łukaszewski Julian Ksawery
 • 700 $a De La Croix podpułk.
 • 740 $a Rozkazy pułk. Topora Luwika Zwierzdowskiego nacz. sił. zbroj. woj. płockiego 22 I - 14 II 1864 9 k. 20-31.
 • 740 $a Rozkazy Leona Dembińskiego Komis. Pełnom. Rz N woj. płockiego i Rejnmana Pom. Pełnom. Komis. woj. płockiego 26 XII 1863, 10 IV 1864 6 k. 32-36, 49-53, przy tym: |Okólnik Rz N Wydziału Wojny do pułk. Topora 20 XII 1863 kop. k. 37-38, |kopia dekretu Rz N w sprawie zniesienia podziału wojsk narodowych na województwa i oddziały 15 XII 1863 k. 39, |nominacja L. Navone naczel. pow. zachodnich woj. płockiego przez Sawę Apolinarego Romana 26 X 1863 k. 42-43 i 5 blankietów nominacji Rz N k. 44-48.
 • 740 $a Rozkazy Juliana Łukaszewskiego pseud. Bronisław Groza, Br. Gr. Komis. Pełnom. Rz N w Zab. Prus. 22 I i 4 II 1864 2 k. 54-56.
 • 740 $a Akta dot. sprawy sądu wojennego nad L. Navone 1864: Zeznania świadków, wezwanie podsądnego i świadków i uniewinniający wyrok sądu na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej zwołanej przez Komis. Rz N w Dreźnie Nestora Du Laurans 2 V 1864 z pismem N. Du Laurans oryg., kop. i brul. k. 76-81.
 • 740 $a "Zdanie rachunków podpułk. L. Navone od czasu ostatniego rachunku zdanego w ... listopadzie r. z. 1863 Organizatorowi woj. Płockiego" 30 IV 1864 i toż odmienne k. 82-85.
 • 740 $a Do L. Navone: 1. Rozkazy Rządu Narodowego Wydziału Wojny 12 XI 1863 - 8 IV 1864 6 k. 1-3, 5-7, 40-41, przy tym |nominacja porucz. Wróblewskiego 3 I 1864 k. 4.
 • 740 $a Rozkazy Nacz. Wojen. woj. płockiego Sawy Apolinarego Romana 12 IX - 18 XI 1863 i b.d. 4 k. 8-15, przy tym |pisma: podpułk. De La Croix nacz. pow. wschodnich woj. płockiego 29 XII 1863 k. 16-17 o maj. Aleksandra Nemethy nacz. kawalerii pow. przasnyskiego, pułtuskiego i ostrołęckiego b.d. ok. 29 XII 1863 k. 18-19.
 • 852 $j BK 07412

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07412