Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07434
 • Kopie: Mf 7420
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1851-1875
 • Opis fizyczny: 109 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Towarzystwo Polskie "Kościuszko", Saint Gallen 1869
  • Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż 1866-1870
  • Kórnik
  • Londyn m., Komisja Emigracji Polskiej 1871 Anglia
  • Londyn m., Komitet Młodej Emigracji Polskiej 1851 Anglia
  • Paryż Komisja Pośrednicząca 1871
  • Paryż Towarzystwo Wojskowych Polskich 1866-1870
  • Paryż
  • Saint Gallen Towarzystwo Polskie "Kościuszko"
  • Środa
  • korespondencja
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność kórnicka 19 w

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.
 • 260 $c 1851-1875
 • 300 $a 109 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Paradyski N. zob. Rajski Jan Nepomucen
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 530 $d Mf 7420
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło 13
 • 610 $a Towarzystwo Polskie |"Kościuszko", Saint Gallen $d 1869
 • 610 $a Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż $d 1866-1870
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Londyn $x m., Komisja Emigracji Polskiej $y 1871 $z Anglia
 • 651 $a Londyn $x m., Komitet Młodej Emigracji Polskiej $y 1851 $z Anglia
 • 651 $a Paryż $x Komisja Pośrednicząca $y 1871
 • 651 $a Paryż $x Towarzystwo Wojskowych Polskich $y 1866-1870
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Saint Gallen $x Towarzystwo Polskie "Kościuszko"
 • 651 $a Środa
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 700 $a Rościszewski A. $c sekr. Tow. Polaków Pracujących w Paryżu
 • 700 $a Rościszewski Józef
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Dąbrowski Konrad $c sekretarz Komisji Młodej Emigracji Polskiej w Londynie
 • 700 $a Jędrzejewicz Henryk podpułkownik, sekretarz Towarzystwa Wojskowych Polskich i Komisji Pośredniczącej w Paryżu
 • 700 $a Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu
 • 700 $a Dzikowski Mieczysław $c kasjer Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu
 • 700 $a Janowski Józef Kajetan $c członek zarządu Towarzystwa Literacko-Naukowego Polskiego w Paryżu
 • 700 $a Jastrzębski T. $c ksiądz, kasjer Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Towarzystw Bratniej Pomocy w Szwajcarii
 • 700 $a Królikowski Karol księgarz w Paryżu
 • 700 $a Kostecki Jan Albert $c sekretarz Komitetu Emigracji Polskiej w Londynie
 • 700 $a Rajski Jan Nepomucen fabrykant dywanów i haftów artystycznych, prezes Tow. Polak
 • 700 $a Łuniewski Jan Aleksander
 • 700 $a Occhipinti Ignatio
 • 700 $a Rajski Jan Nepomucen $c fabrykant dywanów i haftów artystycznych, prezes Tow. Polaków Pracujących w Paryżu
 • 700 $a Przewłocki Felicjan $c sekretarz Tow. Nauk. Młodzieży Pol. w Paryżu
 • 700 $a Puzyna $c sekr. Tow. Wojskowych Pol. w Paryżu
 • 700 $a Reynszysel L. $c ajent handlowy, sekr. Tow. Polskiego "Kościuszko" w St. Gallen
 • 700 $a Reynisz Stanisław
 • 700 $a Ziemski W. $c przewodn. Tow. Polskiego "Kościuszko" w St. Gallen, urzędnik kolejowy
 • 700 $a Szukszta Kazimierz
 • 700 $a Stokowski L.
 • 700 $a Skoraczewski Filip Ludomił $c sekr. Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Tow. Bratniej Pomocy w Szwajcarii
 • 700 $a Zaleski Bohdan Józef poeta, prezes Stow. Podatkowego w Paryżu
 • 700 $a Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873
 • 700 $a Rucięcki Józef
 • 710 $a Komisja Pośrednicząca, Paryż $d 1871
 • 710 $a Komisja Emigracji Polskiej $c Londyn $d 1871
 • 710 $a Komitet Młodej Emigracji Polskiej $c Londyn $d 1851
 • 710 $a Komitet Wsparcia Wychodźców Polski we Włoszech $b Comitato di Sussidio agli Esuli Polacchi presid. Giuseppe Garibaldi $d 1861
 • 710 $a Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż $d 1866-1870
 • 710 $a Towarzystwo Polskie |"Kościuszko", Saint Gallen $d 1869
 • 710 $a Wydział Centralny Wykonawczy Połączonych |Towarzystw Bratniej Pomocy w Szwajcarii $d 1865
 • 852 $j BK 07434

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07434