Materiały dot. akcji oświatowej Celestyny Działyńskiej: Korespondencja (ks. Bożyński, księgarze etc.) w sprawie zakupu książek dla wsi, Wykazy posłanych książek do bibliotek para., Wykazy bibliograficzne, notatki

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07490/1-2
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Materiały dot. akcji oświatowej Celestyny Działyńskiej: Korespondencja (ks. Bożyński, księgarze etc.) w sprawie zakupu książek dla wsi, Wykazy posłanych książek do bibliotek para., Wykazy bibliograficzne, notatki vol. 1-2
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1884
 • Opis fizyczny: 1 vol.-315 k., 2 vol.-316-667 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Kórnik
  • Lwów m., "Strażnica Polska", Administracja 1881 Ukraina
  • Lwów m., "Sztandar Polski", Administracja 1881 Ukraina
  • Paryż
  • Poznań
  • szkoły
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • korespondencja

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Materiały dot. akcji oświatowej Celestyny Działyńskiej: |Korespondencja (ks. Bożyński, księgarze etc.) w sprawie zakupu książek dla wsi, |Wykazy posłanych książek do bibliotek para., |Wykazy bibliograficzne, notatki $n vol. 1-2
 • 260 $c 1832-1884
 • 300 $a 1 vol.-315 k., 2 vol.-316-667 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Dz.34
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Lwów $x m., "Strażnica Polska", Administracja $y 1881 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., "Sztandar Polski", Administracja $y 1881 $z Ukraina
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Daszkiewicz Tytus drukarz i księgarz w Poznaniu, członek Rady Wyższej Towarzystwa Św. Wincentego à Paulo w Poznaniu
 • 700 $a Rymarkiewicz Tomasz $c właściciel Księgarni Katolickiej w Poznaniu
 • 700 $a Mańkowski K. $c zarządca Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie
 • 700 $a Mikułowska Teofila szarytka, przełożona Domu Św. Kazimierza w Paryżu
 • 700 $a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 $a Wilczyńska Maria 1
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Bednarski A. $c redaktor "Sztandaru Polskiego" i "Strażnicy Polskiej" we Lwowie
 • 700 $a Bażyński Franciszek ksiądz, wydawca
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny
 • 700 $a Friedlein Daniel Edward księgarz i wydawca w Krakowie
 • 700 $a Jabłoński Adolf dyrektor kopalni nafty w Bóbrce, pamietnikarz
 • 700 $a Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"
 • 700 $a Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy
 • 700 $a Łubieński Edward działacz katolicki
 • 710 $a "Strażnica Polska", Administracja $c Lwów $d 1881
 • 710 $a "Sztandar Polski", Administracja $c Lwów $d 1881
 • 710 $a "Gebethner i Wolff" $b księgarnia w Warszawie
 • 852 $j BK 07490/1-2

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07490/1-2