Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, Korespondencja, projekty, Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, Instytut Panien w Poznaniu, Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07504
 • Kopie:
  • BPCim. 3184
  • CD 147a
  • Mf 7543
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, Korespondencja, projekty, Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, Instytut Panien w Poznaniu, Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1841-1846
 • Opis fizyczny: 177 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań 1871
  • Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań 1841
  • Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań 1845
  • Kórnik
  • Poznań Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne 1845
  • Poznań Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn. 1847
  • Poznań Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich 1874
  • Poznań Dom Sierot Katolickich na Śródce 1871
  • Poznań Instytut Nauczycielek i Guwernantek 1841
  • Śrem
  • Wolsztyn Instytut dla Chorych 1847
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Bilety loteryjne
  • korespondencja

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, |Korespondencja, projekty, |Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, |Instytut Panien w Poznaniu, |Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.
 • 260 $c 1841-1846
 • 300 $a 177 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Wodpol A. zob. Hofman A. z Wodpolów
 • 400 $a Bartsch Amalie zob. Wiebig Amalie z d. Bartsch
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Grudzińska Antonina zob. Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 400 $a Panwitz E. zob. Gersdorff E. z d. Panwitz
 • 400 $a Harlem W. von zob. Willich W. z d. von Harlem
 • 400 $a Szembek Maria zob. Sczaniecka Maria z Szembeków
 • 530 $d BPCim. 3184
 • 530 $d CD 147a
 • 530 $d Mf 7543
 • 541 $c st. zas.
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 610 $a Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań $d 1871
 • 610 $a Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań $d 1841
 • 610 $a Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań $d 1845
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne $y 1845
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn. $y 1847
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich $y 1874
 • 651 $a Poznań $x Dom Sierot Katolickich na Śródce $y 1871
 • 651 $a Poznań $x Instytut Nauczycielek i Guwernantek $y 1841
 • 651 $a Śrem
 • 651 $a Wolsztyn $x Instytut dla Chorych $y 1847
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Bilety loteryjne
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Ziołecka Matylda z Aksamitowskich działaczka Towarzystwa Muzyczno-Dobroczynnego w Poznaniu
 • 700 $a Wolff Ludwika $c członek dyrekcji Tow. Muzycznego-Dobroczynnego w Poznaniu
 • 700 $a Sczaniecka Maria z Szembeków $c sekretarka Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich w Poznaniu
 • 700 $a Schmidt $c burmistrz w Wolsztynie
 • 700 $a Mycielski Józef
 • 700 $a Mejer Zofia
 • 700 $a mejer Sabina
 • 700 $a Mejer
 • 700 $a Hofman A. z Wodpolów $c działaczka filantropijna
 • 700 $a Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny
 • 700 $a Libelt Karol filozof
 • 700 $a Nosarzewski Rafał landrat śremski
 • 700 $a Henke Jerzy $c proboszcz w Wolsztynie
 • 700 $a Willich W. z d. von Harlem $c działaczka Towarzystwa Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 700 $a Gersdorff E. z d. Panwitz $c Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 700 $a Bishof H.
 • 700 $a Baumann Johann Friedrich Theodor $c naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 $a Wiebig Amalie z d. Bartsch $c działaczka Towarzystwa Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 700 $a Birt Anne guwernantka
 • 700 $a Brzeziński Józef ksiądz, przewodniczący Spółki Bazarowej, sekretarz Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 700 $a Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 710 $a Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań $d 1845
 • 710 $a Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich, Poznań $d 1874
 • 710 $a Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań $d 1871
 • 710 $a Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań $d 1841
 • 710 $a Instytut dla Chorych , Wolsztyn $d 1847
 • 710 $a Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn., Poznań $d 1847
 • 852 $j BK 07504

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07504