Korespondencja i materiały różne Fundacji "Zakłady Kórnickie".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 08018
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Korespondencja i materiały różne Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • Miejsce i czas powstania: 1925-1929
 • Opis fizyczny: 51 k. 30x22 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Wykaz komisji Zwierzchności Gminnej utworzonych z grona Rady Przybocznej Członków Tymczasowego Zarządu Gminy Zakopane sporządzony przez komisarza Rządu Gminy Miasta Zakopane k. 4
  • Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane). Listy od: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 26. - Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Krakowie 1929 (2) k. 37, 51. - Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Obwód Zakopane 1929 + wyciąg z protokołu zebrania Zarządu F.P.Zw. O.O. 1929 (2) k. 47-48. - Fundacja "Zakłady Kórnickie" Główny Zarząd Majątków Kórnik (Wielkopolska) 1928-1929 (2) k. 21, 32. - Gremium Właścicieli Pensyonatów, Hoteli i Restauracji w Zakopanem 1925 k. 6. - Koło Przyjaciół Akademika i Domu Zdrowia "Pomoc Bratnia" w Zakopanem 1928 k. 20. - Kalawski (2) k. 23, 49. - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Wojewódzki Komitet Kraków 1928 k. 22. - Marchlewski 1929 k. 31 .- Miejski Urząd Zdrowia w Zakopanem 1926 (2) k. 7, 11. - Milewska Maria 1929 k. 36. - Ministerstwo Robót Publicznych Okr. D.R.P. 1925 k. 3. - Rygier Edmund 1929 k. 41. - Sąd Powiatowy w Nowym Targu 1828 (2) k. 24, 25. - Słowiński Jan 1929 k.40.- Starostwo w Nowym Targu 1926 k. 14. - Urząd Miejski w Zakopanem 1928-1929 (9) k. 27, 29, 33-34, 42-46, 50. - Zwierzchność Gminna w Zakopanem 1926 k. 13
  • Listy i telegramy różne: Wojewoda do Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Pana dr Wróblewskiego Wincentego 1927 k. 15
  • Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1926 k. 12. - Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1928 k. 17. - Listy NN do dyrektora Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1918 (2) k. 18-19. - List NN do Antoniego Pacyńskiego 1929 k. 35
  • Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 28. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Zdrowia w Warszawie 1928 (2) k. 1-2. - Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1925-1928 (3) k. 5, 16 30. - Miejskiego Urzędu Zdrowia 1926 k. 8. - Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie 1926 (2) k. 9-10. - Marii Milewskiej 1929 k. 38
  • Notatka odręczna o cofnięciu egzekucji k. 39
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fundacja "Zakłady Kórnickie"
  • Kórnik
  • Zakopane
  • Zakopane 1824-1939 - Archiwum Gospodarcze.
  • Fundacja ogólnie

MARC

 • 110 $a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Korespondencja i materiały różne Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 246 $a Ogólne sprawy Fundacji. Różne sprawy dotyczące ogółu Fundacji. $g tyt. z inwentarza
 • 260 $c 1925-1929
 • 300 $a 51 k. $c 30x22 cm
 • 340 $d masz. $e luźne
 • 520 $a Wykaz komisji Zwierzchności Gminnej utworzonych z grona Rady Przybocznej Członków Tymczasowego Zarządu Gminy Zakopane sporządzony przez komisarza Rządu Gminy Miasta Zakopane k. 4
 • 520 $a Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane). Listy od: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 26. - Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Krakowie 1929 (2) k. 37, 51. - Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Obwód Zakopane 1929 + wyciąg z protokołu zebrania Zarządu F.P.Zw. O.O. 1929 (2) k. 47-48. - Fundacja "Zakłady Kórnickie" Główny Zarząd Majątków Kórnik (Wielkopolska) 1928-1929 (2) k. 21, 32. - Gremium Właścicieli Pensyonatów, Hoteli i Restauracji w Zakopanem 1925 k. 6. - Koło Przyjaciół Akademika i Domu Zdrowia "Pomoc Bratnia" w Zakopanem 1928 k. 20. - Kalawski (2) k. 23, 49. - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Wojewódzki Komitet Kraków 1928 k. 22. - Marchlewski 1929 k. 31 .- Miejski Urząd Zdrowia w Zakopanem 1926 (2) k. 7, 11. - Milewska Maria 1929 k. 36. - Ministerstwo Robót Publicznych Okr. D.R.P. 1925 k. 3. - Rygier Edmund 1929 k. 41. - Sąd Powiatowy w Nowym Targu 1828 (2) k. 24, 25. - Słowiński Jan 1929 k.40.- Starostwo w Nowym Targu 1926 k. 14. - Urząd Miejski w Zakopanem 1928-1929 (9) k. 27, 29, 33-34, 42-46, 50. - Zwierzchność Gminna w Zakopanem 1926 k. 13
 • 520 $a Listy i telegramy różne: Wojewoda do Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Pana dr Wróblewskiego Wincentego 1927 k. 15
 • 520 $a Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1926 k. 12. - Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1928 k. 17. - Listy NN do dyrektora Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1918 (2) k. 18-19. - List NN do Antoniego Pacyńskiego 1929 k. 35
 • 520 $a Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 28. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Zdrowia w Warszawie 1928 (2) k. 1-2. - Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1925-1928 (3) k. 5, 16 30. - Miejskiego Urzędu Zdrowia 1926 k. 8. - Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie 1926 (2) k. 9-10. - Marii Milewskiej 1929 k. 38
 • 520 $a Notatka odręczna o cofnięciu egzekucji k. 39
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 610 $a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Zakopane
 • 653 $a Zakopane 1824-1939 - Archiwum Gospodarcze.
 • 653 $a Fundacja ogólnie
 • 700 $a Kalawski
 • 700 $a Wróblewski Wincenty, naczelnik Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • 700 $a Słowiński Jan
 • 700 $a Rygier Edmund
 • 700 $a Milewska Maria
 • 700 $a Mochnacki Kazimierz, dyrektor Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane)
 • 700 $a Błachowski Klemens, dyrektor Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane)
 • 700 $a Pacyński Antoni, naczelnik Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane)
 • 700 $a Marchlewski
 • 710 $a Rada Przyboczna Członków Tymczasowego Zarządu Gminy (Zakopane)
 • 710 $a Bezpartyjny Blok Wyborczy (Zakopane)
 • 710 $a Poczta i Telegraf (Kraków)
 • 710 $a Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (Zakopane)
 • 710 $a Fundacja "Zakłady Kórnickie" Główny Zarząd Majątków Kórnik (Wielkopolska) zob. Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 $a Zarząd Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane) zob. Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 $a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 $a Gremium Właścicieli Pensyonatów, Hoteli i Restauracji (Zakopane)
 • 710 $a Koło Przyjaciół Akademika i Domu Zdrowia "Pomoc Bratnia" (Zakopane)
 • 710 $a Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Wojewódzki Komitet (Kraków)
 • 710 $a Magistrat (Zakopane)
 • 710 $a Listy Magistratu (Zakopane) do Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 710 $a Miejski Urząd Zdrowia zob. Magistrat (Zakopane)
 • 710 $a Ministerstwo Robót Publicznych Okr. D.R.P.
 • 710 $a Sąd Powiatowy (Nowy Targ)
 • 710 $a Starostwo w Nowym Targu
 • 710 $a Urząd Miejski (Zakopane) zob. Magistrat (Zakopane)
 • 710 $a Zwierzchność Gminna zob. Magistrat (Zakopane)
 • 710 $a Urząd Wojewódzki (Kraków)
 • 710 $a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Zdrowia (Warszawa)
 • 710 $a Komisje Zwierzchności Gminnej zob. Magistrat (Zakopane)
 • 740 $a List NN do Antoniego Pacyńskiego 1929
 • 740 $a Egzekucja
 • 740 $a Listy do Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 740 $a Listy i telegramy Wojewody Kraków do Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Pana dr Wróblewskiego Wincentego
 • 740 $a Listy do Urzędu Miejskiego Zakopane
 • 740 $a Listy NN do dyrektora Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1918
 • 740 $a Wykaz komisji Zwierzchności Gminnej utworzonych z grona Rady Przybocznej Członków Tymczasowego Zarządu Gminy Zakopane sporządzony przez komisarza Rządu Gminy Miasta Zakopane
 • 740 $a Listy Fundacji "Zakłady Kórnickie" do
 • 852 $j BK 08018
 • 999 $a MKM

Indexes

Copies

 • Signature: BK 08018