"Zapiski, wykazy i kwity Głównego Urzędu Prowiantowego Legionów Polskich z lat 1915-1916".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11126/1-2
 • Tytuł: "Zapiski, wykazy i kwity Głównego Urzędu Prowiantowego Legionów Polskich z lat 1915-1916". Vol. 1-2
 • Miejsce i czas powstania: 1915-1916
 • Opis fizyczny: Vol. 1-406 k., vol. 2-586 k. 35x22 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość: W tym kwity, zamówienia, raporty, protokóły, meldunki i rozkazy. Książka menaży oficerskich 30 IV - 8 XII 1915. - Szkic połączenia telefonicznego 1915. - Księga przychodu prowiantowego w listopadzie 1915. - Raporty poranne i prowiantowe I-II 1916. - Rozdzielnik prowiantów 27 I - 31 I 1916. - Księgi rozchodowe XI 1915 - I 1916 (w tym stany oddziałów). - Rozkaz oficerski Komendy Legionów Polskich nr 63 z 31 III 1916. - Czasopisma: "Wiadomości Polskie" Piotrków nr 46, 47 (z 7 IX i 4 X 1915). - "Ziemia Lubelska" nr 211 (z 1 VIII 1915). - Notatki Szramma Wiktora o organizacji zaopatrzenia i racjach prowiantowych
 • Proweniencja: Prow.: Z materiałów prof. dr W[iktora] Szramma (pozostałe materiały w depozycie w Archiwum PAN)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Schramm Wiktor ekonomista, prof. Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
  • Główny Urząd Prowiantowy Legionów Polskich
  • wojna 1914-1918 światowa 1, front rosyjski
  • Legiony Polskie w czasie I wojny światowej
  • Legiony Polskie w I wojnie światowej

MARC

 • 110 a Główny Urząd Prowiantowy Legionów Polskich
 • 130 a Zapiski, wykazy i kwity
 • 245 a "Zapiski, wykazy i kwity Głównego Urzędu Prowiantowego Legionów Polskich z lat 1915-1916". n Vol. 1-2
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1915-1916
 • 300 a Vol. 1-406 k., vol. 2-586 k. c 35x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e poszyt
 • 520 a W tym kwity, zamówienia, raporty, protokóły, meldunki i rozkazy. Książka menaży oficerskich 30 IV - 8 XII 1915. - Szkic połączenia telefonicznego 1915. - Księga przychodu prowiantowego w listopadzie 1915. - Raporty poranne i prowiantowe I-II 1916. - Rozdzielnik prowiantów 27 I - 31 I 1916. - Księgi rozchodowe XI 1915 - I 1916 (w tym stany oddziałów). - Rozkaz oficerski Komendy Legionów Polskich nr 63 z 31 III 1916. - Czasopisma: "Wiadomości Polskie" Piotrków nr 46, 47 (z 7 IX i 4 X 1915). - "Ziemia Lubelska" nr 211 (z 1 VIII 1915). - Notatki Szramma Wiktora o organizacji zaopatrzenia i racjach prowiantowych
 • 546 a Pol., niem.
 • 561 a Prow.: Z materiałów prof. dr W[iktora] Szramma (pozostałe materiały w depozycie w Archiwum PAN)
 • 561 w Schramm Wiktor ekonomista, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 a Schramm Wiktor ekonomista, prof. Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
 • 610 a Główny |Urząd Prowiantowy Legionów Polskich
 • 653 a wojna 1914-1918 światowa 1, front rosyjski
 • 653 a Legiony Polskie w czasie I wojny światowej
 • 653 a Legiony Polskie w I wojnie światowej
 • 740 a "Wiadomości Polskie" - czasopismo wyd. w Piotrkowie
 • 740 a "Ziemia Lubelska" - czasopismo
 • 852 j BK 11126/1-2