Kopiariusz przywilejów i innych dokumentów wiejskich z dóbr szamocińskich (1670-1826).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11270
 • Tytuł: Kopiariusz przywilejów i innych dokumentów wiejskich z dóbr szamocińskich (1670-1826).
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 118 k. 20,5x17 cm
 • Oprawa: półsk.
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość: Przywileje Laskowa wystawione przez Baranowskich Wojciecha i Kazimierza 1670, Raczyńskiego Leona 1753, Będkowskich Józefa i Mikołaja 1738. Transakcja sprzedaży lasu mieszkańcom Laskowa 1812 r., ugoda z sołtysem Laskowa w sprawie lasu 1818. - "Privilegium der Szamociner Hauländer von Będkowski Joseph 1740 potwierdzone przez Raczyńskiego Leona 1753 r. "Privilegium der Colonie Athanasienhof" (Atanazyn) wystawione przez plenipotenta Raczyńskiego Atanazego 1812 r., "Aufsatz des Codukteurs Evert die Anlegung der Colonie Raczyn betraffend" 1814. - "Privilegium der Colonie Raczyn" 1814. - Przywilej dla Józefowic (Josephsruh) 1826, przywilej dla kolonii Nałęcz 1815. - Edwardowic (Edouardshof) 1818. - Ugoda dzierżawcy z mieszkańcami wsi Olędry Szamocińskie 1806. - Przywilej dla karczmy w Laskowie 1740 r. i inne układy między właścicielami a mieszkańcami majątku 1753-76. - Przywilej dla młyna Hammer 1753 i dla Antonienhof (Antoniny)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Baranowski Kazimierz 17 w.
  • Baranowski Wojciech 17 w.
  • Będkowski Józef 18 w.
  • Będkowski Mikołaj 18 w.
  • Evert inż.
  • Raczyński Atanazy dyplomata pruski, kolekcjoner
  • Raczyński Leon kaszt. santocki
  • Antoniny w. Chodzież d. pow.
  • Atanazyn w. Chodzież d. pow.
  • Edwardowice os. Chodzież d. pow.
  • Hammer zob. Jaktorowo
  • Jaktorowo Chodzież d. pow.
  • Józefowice w. Chodzież d. pow.
  • Laskowo w. Chodzież d. pow.
  • Nałęcza w. Chodzież d. pow.
  • Raczyn w. Chodzież d. pow.
  • Szamocin m. klucz majątkowy Chodzież d. pow.
  • Szamocin Olędry Szamocińskie w. Chodzież d. pow.
  • klucz majątkowy
  • Przywileje wiejskie
  • Osady olenderskie
  • Kodeksy dyplomatyczne kopiariusze dokumentów

MARC

 • 130 a Kopiariusz przywilejów
 • 245 a Kopiariusz przywilejów i innych dokumentów wiejskich z dóbr szamocińskich (1670-1826).
 • 250 a oryg.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 118 k. c 20,5x17 cm
 • 340 d rkps e półsk.
 • 400 a Bentkowski zob. Będkowski
 • 520 a Przywileje Laskowa wystawione przez Baranowskich Wojciecha i Kazimierza 1670, Raczyńskiego Leona 1753, Będkowskich Józefa i Mikołaja 1738. Transakcja sprzedaży lasu mieszkańcom Laskowa 1812 r., ugoda z sołtysem Laskowa w sprawie lasu 1818. - "Privilegium der Szamociner Hauländer von Będkowski Joseph 1740 potwierdzone przez Raczyńskiego Leona 1753 r. "Privilegium der Colonie Athanasienhof" (Atanazyn) wystawione przez plenipotenta Raczyńskiego Atanazego 1812 r., "Aufsatz des Codukteurs Evert die Anlegung der Colonie Raczyn betraffend" 1814. - "Privilegium der Colonie Raczyn" 1814. - Przywilej dla Józefowic (Josephsruh) 1826, przywilej dla kolonii Nałęcz 1815. - Edwardowic (Edouardshof) 1818. - Ugoda dzierżawcy z mieszkańcami wsi Olędry Szamocińskie 1806. - Przywilej dla karczmy w Laskowie 1740 r. i inne układy między właścicielami a mieszkańcami majątku 1753-76. - Przywilej dla młyna Hammer 1753 i dla Antonienhof (Antoniny)
 • 541 c a d 1969 e 2724
 • 546 a Pol., niem.
 • 600 a Baranowski Kazimierz d 17 w.
 • 600 a Baranowski Wojciech d 17 w.
 • 600 a Będkowski Józef d 18 w.
 • 600 a Będkowski Mikołaj d 18 w.
 • 600 a Evert c inż.
 • 600 a Raczyński Atanazy c dyplomata pruski, c kolekcjoner
 • 600 a Raczyński Leon c kaszt. santocki
 • 651 a Antoniny w. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Atanazyn w. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Edwardowice os. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Hammer zob. Jaktorowo
 • 651 a Jaktorowo z Chodzież d. pow.
 • 651 a Józefowice w. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Laskowo w. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Nałęcza w. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Raczyn w. z Chodzież d. pow.
 • 651 a Szamocin m. x klucz majątkowy z Chodzież d. pow.
 • 651 a Szamocin |Olędry Szamocińskie w. z Chodzież d. pow.
 • 653 a klucz majątkowy
 • 653 a Przywileje wiejskie
 • 653 a Osady olenderskie
 • 655 a Kodeksy dyplomatyczne |kopiariusze dokumentów
 • 852 j BK 11270