Archiwalia Mielżyńskich (1521-1900) z lini chobienickiej.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11272/1
 • Kopie: Mf 7754
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Archiwalia Mielżyńskich (1521-1900) z lini chobienickiej. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 17-20 w.
 • Opis fizyczny: 122 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol. rjęz.
 • Zawartość: Akta prawno-majątkowe Mielżyńskich Franciszka kaszt. śremskiego i Krystyny ze Skaławskich (1521-1749). Anteriora majętności chobienickiej: ustalenie granicy między wsią Wojciechowo Kosickich Piotra i Małgorzaty z Jaromierskich a wsiami Obra, Jasieniec, Żodyń, Nieborz opactwa cystersów w Obrze - opat Jakub 1521; podział dóbr matczynych między Miękicką Annę z Broniewskich (Chobienice) i Broniewskiego Jana (Godziszewo, Wojciechowo) - opisy granic 1578 (3); rozgraniczenie dóbr: Chobienice Miękickiej Anny z Broniewskich, Babimost i Grodziec Wielki Czarnkowskiego Piotra kaszt. poznańskiego, star. babimojskiego, Wąchabno tenuta Kuklinowskiego Jana 1582 (2); wizja granic między Wojciechowem Cieleckiego Andrzeja a Godziszewem, Karną i Chobienicami Miękickiego Adama 1638; sprawa Kurnatowskiego Stanisława z Karny z Koczorowskim Stanisławem z Wojciechowa o kanał graniczny 1700-1712 (6), przy tym rozgraniczenie wsi Karna Wojciechowskiego St. z wsią Nieborza cystersów z Obry 1700; Sprawa graniczna Koczorowskiej Barbary z Korycińskich z Kurnatowskim St. 1714; sprawa Miełaczewskiej 1° Koczorowskiej Barbary z Korycińskich, synówJózefa i Franciszka Koczorowskich z Kurnatowską Bogumiłą z Gruszczyńskich i jej dziećmi Władysławem, Janem, Andrzejem, Dobrogostem, Anną Żychlińską, Jadwigą 1° Twardowską, 2° Chlebowską 1719-1729 (10). - Sprawy Mielżyńskiego Franciszka kaszt. śremskiego z następującymi Kurnatowski Stanisław 1712; Radojewski Jan - wraz z Mielżyńskim Krzysztofem star. kcyńskim 1712; kapituła poznańska - kwit 1718; Kurnatowski Dobrogost - o granice Wojciechowa, Reklina i Karny 1730-1731 (3). - Listy do Mielżyńskiego Franciszka od następujących: Unrużyna Marianna z Bojanowskich 1734, N. Unrużyna 1735 (por. BK 11396). - Sprawy Mielżyńskiej Krystyny ze Skaławskich o granice Wojciechowa i Chobienic z następującymi: Loka Michał Józef opat cystersów z Obry (Sielec, Nieborza), Chlebowski Bogusław (Karna, Reklin) 1745-1753 (6); Bniński Rafał (Jaromierz), Mielęcki Jan (Hamer, Nowe Olędry), Chlebowski Bogusław (Karna) 1745; Chlebowski Bogusław 1747-1749 (5). - Listy do Mielżyńskiej Krystyny ze Skaławskich od następujących: - Leski Inocenty eksprowincjał reformatów 1758. - Mielżyński Maciej 1778 i b.d. (2). - Unrugowie 1745. - Wroński M. plenipotent 1743-1746 (4). - NN b.d. (por. BK 11396)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biegański Ignacy ks.
  • Bieliński (Stanisław marsz. nadworny kor.?)
  • Bnińska Maria z Mielżyńskich
  • Bniński Ignacy 19 w.
  • Bniński Jan 19 w.
  • Bniński Józef 19 w.
  • Bniński Rafał kaszt. śremski
  • Breza Antonina z Radolińskich 18 w.
  • Broniewski Jan 16 w.
  • Chlebowska Jadwiga 1° Twardowska 18 w.
  • Cielecki Adam 18 w.
  • Cielecki Andrzej 17 w.
  • Cielecki Jan 18 w.
  • Czarnkowski Piotr kaszt. poznański
  • Engelmann Jakub 19 w.
  • Engeström Wawrzyniec min. rezydent szwedzki w Warszawie
  • Estrel Johann 19 w.
  • Flotow Anna z Gajewskich 1° Radolińska
  • Flottwel Eduard Heinrich naczelny prezes Księstwa Poznańskiego
  • Garczyński Stefan wojewodzic poznański
  • Grabski Maksymilian szambelan król.
  • Jakub opat cystersów w Obrze
  • Koczorowski Franciszek 18 w.
  • Koczorowski Józef 18 w.
  • Koczorowski Stanisław 18 w.
  • Koler Balbina 18 w.
  • Koler Stefan 18 w.
  • Kosicka Małgorzata z Jaromierskich 16 w.
  • Kosicki Piotr 16 w.
  • Kuklinowski Jan 16 w.
  • Kurnatowska Bogumiła z Gruszczyńskich 18 w.
  • Kurnatowski Andrzej 18 w.
  • Kurnatowski Jan 18 w.
  • Kurnatowski Stanisław 17 w.
  • Kurnatowski Władysław 18 w.
  • Łabujewski Jan sekretarz Tow. Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu
  • Łącka Emilia z Mielżyńskich 19 w.
  • Leski Innocenty reformat
  • Loka Michał Józef opat cystersów
  • Mękicki Adam 17 w.
  • Miękicka Anna z Broniewskich 16 w.
  • Miełaczewska Barbara z Korycińskich 1° Koczorowska
  • Mielżyńscy h. Nowina
  • Mielżyńska Emilia z Bnińskich 19 w.
  • Mielżyńska Wiridianna z Bnińskich 18 w.
  • Mielżyński Karol 19 w.
  • Mielżyński Krzysztof star. kcyński
  • Opaliński Jan z Bnina starosta śremski
  • Radojewski Jan 18 w.
  • Ulatowski Karol 18 w.
  • Unrugowie h. wł.
  • Unrużyna Joanna z Kotwiczów
  • Unrużyna Marianna z Bojanowskich 18 w.
  • Unrużyna N. 18 w.
  • Urbanowska Katarzyna z Radolińskich 1° Chłapowska
  • Wroński M. 18 w.
  • Zakrzewska Anna kanoniczka warszawska
  • cystersi Obra
  • Sąd apelacyjny w Poznaniu
  • Sejm pruski 19 w.
  • Babimost m. Sulechów d. pow.
  • Belęcin w. Wolsztyn d. pow.
  • Borysław zob. Borzysław
  • Borzysław (Borysław) d. folwark Wolsztyn d. pow.
  • Chobienice w. Wolsztyn d. pow.
  • Genewa m. Societe de Physique et d'Histoire Naturelle Szwajcaria
  • Gościeszyn w. Wolsztyn d. pow.
  • Grodziec Wielki zob. Grójec Wielki
  • Grójec Mały w. Wolsztyn d. pow.
  • Grójec Wielki (d. Grodziec Wielki) w. Wolsztyn d. pow.
  • Hamer zob. Młynisko
  • Jaromierz (Nowe Olędry) w. Wolsztyn d. pow.
  • Jasieniec zob. Jażyniec
  • Jażyniec (d. Jasieniec) w. Wolsztyn d. pow.
  • Młynisko (niem. Hamer) m. Nowa Sól d. pow.
  • Nieborza w. Wolsztyn d. pow.
  • Nowe Olędry zob. Jaromierz
  • Obra w. cystersi Wolsztyn d. pow.
  • Poznań sądownictwo
  • Poznań m. woj. biskupstwo
  • Reklin w. Wolsztyn d. pow.
  • Siedlec d. Sielec w. Wolsztyn d. pow.
  • Sielec zob. Siedlec
  • Wąchabno w. Wolsztyn d. pow.
  • Wojciechowo w. Wolsztyn d. pow.
  • Żodyń w. Wolsztyn d. pow.
  • sądownictwo
  • Korespondencja 18 w.
  • Korespondencja 19 w.
  • Księgi parafialne wyciągi
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
  • Testamenty 17 w.
  • Testamenty 19 w.
  • Granice dóbr i wsi
  • Intercyzy ślubne
  • biskupstwo
  • intercyzy ślubne
  • metryki
 • Uwagi: Por. z BK 11396

MARC

 • 130 $a Archiwalia Mielżyńskich
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Archiwalia Mielżyńskich (1521-1900) z lini chobienickiej. $n Vol. 1
 • 250 $a oryg.
 • 250 $a ekstr., kop.
 • 260 $c 17-20 w.
 • 300 $a 122 k. $c 2° i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Mielżyńska Maria zob. Bnińska Maria z Mielżyńskich
 • 400 $a Bnińska Emilia zob. Mielżyńska Emilia z Bnińskich
 • 400 $a Mielżyńska Emilia zob. Łącka Emilia z Mielżyńskich
 • 400 $a Kotwiczówna Joanna zob. Unrużyna Joanna z Kotwiczów
 • 400 $a Korycińska Barbara zob. Miełaczewska Barbara z Korycińskich 1° Koczorowska
 • 400 $a Koczorowska Barbara zob. Miełaczewska Barbara z Korycińskich 1° Koczorowska
 • 400 $a Jaromierska Małgorzata zob. Kosicka Małgorzata z Jaromierskich
 • 400 $a Gruszczyńska Bogumiła zob. Kurnatowska Bogumiła z Gruszczyńskich
 • 400 $a Gajewska Anna zob. Flotow Anna z Gajewskich 1° Radolińska
 • 400 $a Radolińska Anna zob. Flotow Anna z Gajewskich 1° Radolińska
 • 400 $a Chłapowska Katarzyna zob. Urbanowska Katarzyna z Radolińskich 1° Chłapowska
 • 400 $a Radolińska Katarzyna zob. Urbanowska Katarzyna z Radolińskich 1° Chłapowska
 • 400 $a Twardowska Jadwiga zob. Chlebowska Jadwiga 1° Twardowska
 • 400 $a Broniewska Anna zob. Miękicka Anna z Broniewskich
 • 400 $a Radolińska Antonina zob. Breza Antonina z Radolińskich
 • 400 $a Borysław zob. Borzysław
 • 400 $a Bojanowska Marianna zob. Unrużyna Marianna z Bojanowskich
 • 400 $a Bnińska Wiridianna zob. Mielżyńska Wiridianna z Bnińskich
 • 400 $a Bnińska Emilia zob. Mielżyńska Emilia z Bnińskich
 • 400 $a Bnińska Anna zob. Radolińska Anna z Bnińskich
 • 500 $a Por. z BK 11396
 • 520 $a Akta prawno-majątkowe Mielżyńskich Franciszka kaszt. śremskiego i Krystyny ze Skaławskich (1521-1749). Anteriora majętności chobienickiej: ustalenie granicy między wsią Wojciechowo Kosickich Piotra i Małgorzaty z Jaromierskich a wsiami Obra, Jasieniec, Żodyń, Nieborz opactwa cystersów w Obrze - opat Jakub 1521; podział dóbr matczynych między Miękicką Annę z Broniewskich (Chobienice) i Broniewskiego Jana (Godziszewo, Wojciechowo) - opisy granic 1578 (3); rozgraniczenie dóbr: Chobienice Miękickiej Anny z Broniewskich, Babimost i Grodziec Wielki Czarnkowskiego Piotra kaszt. poznańskiego, star. babimojskiego, Wąchabno tenuta Kuklinowskiego Jana 1582 (2); wizja granic między Wojciechowem Cieleckiego Andrzeja a Godziszewem, Karną i Chobienicami Miękickiego Adama 1638; sprawa Kurnatowskiego Stanisława z Karny z Koczorowskim Stanisławem z Wojciechowa o kanał graniczny 1700-1712 (6), przy tym rozgraniczenie wsi Karna Wojciechowskiego St. z wsią Nieborza cystersów z Obry 1700; Sprawa graniczna Koczorowskiej Barbary z Korycińskich z Kurnatowskim St. 1714; sprawa Miełaczewskiej 1° Koczorowskiej Barbary z Korycińskich, synówJózefa i Franciszka Koczorowskich z Kurnatowską Bogumiłą z Gruszczyńskich i jej dziećmi Władysławem, Janem, Andrzejem, Dobrogostem, Anną Żychlińską, Jadwigą 1° Twardowską, 2° Chlebowską 1719-1729 (10). - Sprawy Mielżyńskiego Franciszka kaszt. śremskiego z następującymi Kurnatowski Stanisław 1712; Radojewski Jan - wraz z Mielżyńskim Krzysztofem star. kcyńskim 1712; kapituła poznańska - kwit 1718; Kurnatowski Dobrogost - o granice Wojciechowa, Reklina i Karny 1730-1731 (3). - Listy do Mielżyńskiego Franciszka od następujących: Unrużyna Marianna z Bojanowskich 1734, N. Unrużyna 1735 (por. BK 11396). - Sprawy Mielżyńskiej Krystyny ze Skaławskich o granice Wojciechowa i Chobienic z następującymi: Loka Michał Józef opat cystersów z Obry (Sielec, Nieborza), Chlebowski Bogusław (Karna, Reklin) 1745-1753 (6); Bniński Rafał (Jaromierz), Mielęcki Jan (Hamer, Nowe Olędry), Chlebowski Bogusław (Karna) 1745; Chlebowski Bogusław 1747-1749 (5). - Listy do Mielżyńskiej Krystyny ze Skaławskich od następujących: - Leski Inocenty eksprowincjał reformatów 1758. - Mielżyński Maciej 1778 i b.d. (2). - Unrugowie 1745. - Wroński M. plenipotent 1743-1746 (4). - NN b.d. (por. BK 11396)
 • 530 $d Mf 7754
 • 541 $c a $d 1969 $e 2770
 • 546 $a Pol. rjęz.
 • 600 $a Biegański Ignacy $c ks.
 • 600 $a Bieliński (Stanisław marsz. nadworny kor.?)
 • 600 $a Bnińska Maria z Mielżyńskich
 • 600 $a Bniński Ignacy $d 19 w.
 • 600 $a Bniński Jan $d 19 w.
 • 600 $a Bniński Józef $d 19 w.
 • 600 $a Bniński Rafał $c kaszt. śremski
 • 600 $a Breza Antonina z Radolińskich $d 18 w.
 • 600 $a Broniewski Jan $d 16 w.
 • 600 $a Chlebowska Jadwiga 1° Twardowska $d 18 w.
 • 600 $a Cielecki Adam $d 18 w.
 • 600 $a Cielecki Andrzej $d 17 w.
 • 600 $a Cielecki Jan $d 18 w.
 • 600 $a Czarnkowski Piotr $c kaszt. poznański
 • 600 $a Engelmann Jakub $d 19 w.
 • 600 $a Engeström Wawrzyniec $c min. rezydent szwedzki w Warszawie
 • 600 $a Estrel Johann $d 19 w.
 • 600 $a Flotow Anna z Gajewskich 1° Radolińska
 • 600 $a Flottwel Eduard Heinrich $c naczelny prezes Księstwa Poznańskiego
 • 600 $a Garczyński Stefan $c wojewodzic poznański
 • 600 $a Grabski Maksymilian $c szambelan król.
 • 600 $a Jakub $c opat cystersów w Obrze
 • 600 $a Koczorowski Franciszek $d 18 w.
 • 600 $a Koczorowski Józef $d 18 w.
 • 600 $a Koczorowski Stanisław $d 18 w.
 • 600 $a Koler Balbina $d 18 w.
 • 600 $a Koler Stefan $d 18 w.
 • 600 $a Kosicka Małgorzata z Jaromierskich $d 16 w.
 • 600 $a Kosicki Piotr $d 16 w.
 • 600 $a Kuklinowski Jan $d 16 w.
 • 600 $a Kurnatowska Bogumiła z Gruszczyńskich $d 18 w.
 • 600 $a Kurnatowski Andrzej $d 18 w.
 • 600 $a Kurnatowski Jan $d 18 w.
 • 600 $a Kurnatowski Stanisław $d 17 w.
 • 600 $a Kurnatowski Władysław $d 18 w.
 • 600 $a Łabujewski Jan $c sekretarz Tow. Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu
 • 600 $a Łącka Emilia z Mielżyńskich $d 19 w.
 • 600 $a Leski Innocenty $c reformat
 • 600 $a Loka Michał Józef $c opat cystersów
 • 600 $a Mękicki Adam $d 17 w.
 • 600 $a Miękicka Anna z Broniewskich $d 16 w.
 • 600 $a Miełaczewska Barbara z Korycińskich 1° Koczorowska
 • 600 $a Mielżyńscy h. Nowina
 • 600 $a Mielżyńska Emilia z Bnińskich $d 19 w.
 • 600 $a Mielżyńska Wiridianna z Bnińskich $d 18 w.
 • 600 $a Mielżyński Karol $d 19 w.
 • 600 $a Mielżyński Krzysztof $c star. kcyński
 • 600 $a Opaliński Jan z Bnina $c starosta śremski
 • 600 $a Radojewski Jan $d 18 w.
 • 600 $a Ulatowski Karol 18 w.
 • 600 $a Unrugowie h. wł.
 • 600 $a Unrużyna Joanna z Kotwiczów
 • 600 $a Unrużyna Marianna z Bojanowskich $d 18 w.
 • 600 $a Unrużyna N. $d 18 w.
 • 600 $a Urbanowska Katarzyna z Radolińskich 1° Chłapowska
 • 600 $a Wroński M. $d 18 w.
 • 600 $a Zakrzewska Anna kanoniczka warszawska
 • 610 $a cystersi Obra
 • 610 $a Sąd apelacyjny w Poznaniu
 • 610 $a Sejm pruski 19 w.
 • 651 $a Babimost m. $z Sulechów d. pow.
 • 651 $a Belęcin w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Borysław zob. Borzysław
 • 651 $a Borzysław (Borysław) $x d. folwark $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Chobienice w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Genewa m. $x Societe de Physique et d'Histoire Naturelle $z Szwajcaria
 • 651 $a Gościeszyn w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Grodziec Wielki zob. Grójec Wielki
 • 651 $a Grójec Mały w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Grójec Wielki (d. Grodziec Wielki) w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Hamer zob. Młynisko
 • 651 $a Jaromierz (Nowe Olędry) w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Jasieniec zob. Jażyniec
 • 651 $a Jażyniec (d. Jasieniec) w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Młynisko (niem. Hamer) m. $z Nowa Sól d. pow.
 • 651 $a Nieborza w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Nowe Olędry zob. Jaromierz
 • 651 $a Obra w. $x cystersi $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Poznań $x sądownictwo
 • 651 $a Poznań m. woj. $x biskupstwo
 • 651 $a Reklin w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Siedlec d. |Sielec w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Sielec zob. Siedlec
 • 651 $a Wąchabno w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Wojciechowo w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Żodyń w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 653 $a sądownictwo
 • 653 $a Korespondencja 18 w.
 • 653 $a Korespondencja 19 w.
 • 653 $a Księgi parafialne wyciągi
 • 653 $a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
 • 653 $a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
 • 653 $a Testamenty 17 w.
 • 653 $a Testamenty 19 w.
 • 653 $a Granice dóbr i wsi
 • 653 $a Intercyzy ślubne
 • 653 $a biskupstwo
 • 655 $a intercyzy ślubne
 • 655 $a metryki
 • 740 $a granice między wsią Wojciechowo Kosickich Piotra i Małgorzaty z Jaromierskich a wsiami Obra, Jasieniec, Żodyń, Nieborz opactwa cystersów w Obrze - opat Jakub 1521 $a podział dóbr matczynych między Miękicką Annę z Broniewskich Chobienice i Broniewskiego Jana Godziszewo, Wojciechowo - opisy granic 1578 $a rozgraniczenie dóbr: Chobienice Miękickiej Anny z Broniewskich, Babimost i Grodziec Wielki Czarnkowskiego Piotra kaszt. poznańskiego, star. babimojskiego, Wąchabno tenuta Kuklinowskiego Jana 1582 $a granice między Wojciechowem Cieleckiego Andrzeja a Godziszewem, Karną i Chobienicami Miękickiego Adama 1638 $a sprawa Kurnatowskiego Stanisława z Karny z Koczorowskim Stanisławem z Wojciechowa o kanał graniczny 1700-1712 $a rozgraniczenie wsi Karna Wojciechowskiego St. z wsią Nieborza cystersów z Obry 1700 $a Akta prawno-majątkowe Mielżyńskich Franciszka kaszt. śremskiego i Krystyny ze Skaławskich 1521-1749. $a Sprawa graniczna Koczorowskiej Barbary z Korycińskich z Kurnatowskim St. 1714 $a Listy do Mielżyńskiej Krystyny ze Skaławskich od $a Sprawy Mielżyńskiej Krystyny ze Skaławskich o granice Wojciechowa i Chobienic z $a Listy do Mielżyńskiego Franciszka od $a Sprawy Mielżyńskiego Franciszka kaszt. śremskiego z $a sprawa Miełaczewskiej 1° Koczorowskiej Barbary z Korycińskich, synów Józefa i Franciszka Koczorowskich z Kurnatowską Bogumiłą z Gruszczyńskich i jej dziećmi Władysławem, Janem, Andrzejem, Dobrogostem, Anną Żychlińską, Jadwigą 1° Twardowską, 2° Chlebowską 1719-1729
 • 852 $j BK 11272/1

Indexes

Copies

 • Signature: BK 11272/1