Akta rodziny Płazów oraz dóbr Mstyczów i Przełaj (1616-1666).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11437
 • Tytuł: Akta rodziny Płazów oraz dóbr Mstyczów i Przełaj (1616-1666).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 8 akt 2° i 2° dutka
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Wykaz spraw Bielskich i Płazów dotyczących Pajęczna 1414-1631, Akademia Krakowska (Nagrodzki Sebastian, dziekan św. Floriana) - przeciwko Płazom Krzysztofowi, Stanisławowi i Andrzejowi synom Płazy Jana - o niepłacenie czynszu 1616; Czechowicz Piotr pleban w Kossowie z Barbarą Płaziną i jej synami Janem, Zygmuntem i Władysławem - o dziesięciny z Przełaju 1616; Aleksander star. brzeźnicki i Samuel kan. krakowski, opat witowski, synowie Płazy Krzysztofa - przeciwko Płazom Janowi i Władysławowi burgrabiemu zamku krakowskiemu - o dział rodzinny 1644; Łodziński Franciszek, Kozicka Zofia z synem Janem, Katarzyna 1° Otwinowska 2° Bedlińska, Otfinowscy Stanisław prepozyt mstyczowski, Aleksander, Kasper i Grzegorz, Gutteter (Dobrodziejski) Jerzy przeciwko Płazie Samuelowi, Płazie Barbarze i cysterce w Ołoboku, dzieciom Płazów Aleksandra i Reginy z Borków, Stokowskiej Krystynie, Śmigielskiej Zofii, Sicińskiej Mariannie dzieciom Stadnickiego Mikołaja i Borkówny Reginy - o dobra Mstyczów, Gniewocin i Przełaj 1664; "Memoriał expensy pieniędzy panu Samuelowi Płazie ab anno 1659[...] (ad 1666)" (3)
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bedlińska Katarzyna (z Otwinowskich?) 1° Otwinowska
  • Czechowicz Piotr pleban w Kossowie
  • Dobrodziejski (Gutteter) Jerzy 17 w.
  • Kozicka Zofia z Babskich 17 w.
  • Kozicki Jan 17 w.
  • Łodziński Franciszek 17 w.
  • Nagrodzki Sebastian dziekan św. Floriana w Krakowie
  • Otwinowski Aleksander 17 w.
  • Otwinowski Grzegorz 17 w.
  • Otwinowski Kasper star. szczerczowski
  • Otwinowski Stanisław prepozyt mstyczowski
  • Płaza Aleksander star. brzeźnicki rabsztyński
  • Płaza Andrzej rtm. wojsk kor.
  • Płaza Jan 17 w.
  • Płaza Krzysztof star. brzeźnicki
  • Płaza Samuel kan. krakowski, opat witowski
  • Płaza Stanisław 17 w.
  • Płaza Władysław burgrabia krakowski
  • Płaza Zygmunt burgrabia krakowski?
  • Płazianka Barbara cysterka w Ołoboku
  • Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
  • Płazina Regina z Borków 1° Stadnicka 17 w.
  • Sicińska Marianna ze Stadnickich 17 w.
  • Śmigielska Zofia ze Stadnickich 17 w.
  • Stokowska Krystyna ze Stadnickich 17 w.
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Gniewięcin w. Jędrzejów d. pow.
  • Kraków m. woj.
  • Mstyczów w. Jędrzejów d. pow.
  • Pajęczno d. m. pow.
  • Przełaj w. Jędrzejów d. pow.
  • Czynsze zob. też dzierżawy
  • Dziesięciny

MARC

 • 130 $a Akta rodziny Płazów
 • 245 $a Akta rodziny Płazów oraz dóbr Mstyczów i Przełaj (1616-1666).
 • 250 $a oryg.
 • 250 $a ekstr.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 8 akt $c 2° i 2° dutka
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Borkówna Regina zob. Płazina Regina z Borków 1° Stadnicka
 • 400 $a Stadnicka Zofia zob. Śmigielska Zofia ze Stadnickich
 • 400 $a Stadnicka Krystyna zob. Stokowska Krystyna ze Stadnickich
 • 400 $a Stadnicka Marianna zob. Sicińska Marianna ze Stadnickich
 • 400 $a Otfinowski zob. Otwinowski
 • 400 $a Kucharska Barbara zob. Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
 • 400 $a Piekarska Barbara zob. Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
 • 400 $a Babska Zofia zob. Kozicka Zofia z Babskich
 • 400 $a Gutteter zob. Dobrodziejski
 • 520 $a Wykaz spraw Bielskich i Płazów dotyczących Pajęczna 1414-1631, Akademia Krakowska (Nagrodzki Sebastian, dziekan św. Floriana) - przeciwko Płazom Krzysztofowi, Stanisławowi i Andrzejowi synom Płazy Jana - o niepłacenie czynszu 1616; Czechowicz Piotr pleban w Kossowie z Barbarą Płaziną i jej synami Janem, Zygmuntem i Władysławem - o dziesięciny z Przełaju 1616; Aleksander star. brzeźnicki i Samuel kan. krakowski, opat witowski, synowie Płazy Krzysztofa - przeciwko Płazom Janowi i Władysławowi burgrabiemu zamku krakowskiemu - o dział rodzinny 1644; Łodziński Franciszek, Kozicka Zofia z synem Janem, Katarzyna 1° Otwinowska 2° Bedlińska, Otfinowscy Stanisław prepozyt mstyczowski, Aleksander, Kasper i Grzegorz, Gutteter (Dobrodziejski) Jerzy przeciwko Płazie Samuelowi, Płazie Barbarze i cysterce w Ołoboku, dzieciom Płazów Aleksandra i Reginy z Borków, Stokowskiej Krystynie, Śmigielskiej Zofii, Sicińskiej Mariannie dzieciom Stadnickiego Mikołaja i Borkówny Reginy - o dobra Mstyczów, Gniewocin i Przełaj 1664; "Memoriał expensy pieniędzy panu Samuelowi Płazie ab anno 1659[...] (ad 1666)" (3)
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Archiwum Męcińskich
 • 600 $a Bedlińska Katarzyna (z Otwinowskich?) 1° Otwinowska
 • 600 $a Czechowicz Piotr $c pleban w Kossowie
 • 600 $a Dobrodziejski (Gutteter) Jerzy $d 17 w.
 • 600 $a Kozicka Zofia z Babskich $d 17 w.
 • 600 $a Kozicki Jan $d 17 w.
 • 600 $a Łodziński Franciszek $d 17 w.
 • 600 $a Nagrodzki Sebastian $c dziekan św. Floriana w Krakowie
 • 600 $a Otwinowski Aleksander $d 17 w.
 • 600 $a Otwinowski Grzegorz $d 17 w.
 • 600 $a Otwinowski Kasper $c star. szczerczowski
 • 600 $a Otwinowski Stanisław $c prepozyt mstyczowski
 • 600 $a Płaza Aleksander star. brzeźnicki rabsztyński
 • 600 $a Płaza Andrzej $c rtm. wojsk kor.
 • 600 $a Płaza Jan $d 17 w.
 • 600 $a Płaza Krzysztof $c star. brzeźnicki
 • 600 $a Płaza Samuel $c kan. krakowski, $c opat witowski
 • 600 $a Płaza Stanisław $d 17 w.
 • 600 $a Płaza Władysław $c burgrabia krakowski
 • 600 $a Płaza Zygmunt $c burgrabia krakowski?
 • 600 $a Płazianka Barbara $c cysterka w Ołoboku
 • 600 $a Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
 • 600 $a Płazina Regina z Borków 1° Stadnicka $d 17 w.
 • 600 $a Sicińska Marianna ze Stadnickich $d 17 w.
 • 600 $a Śmigielska Zofia ze Stadnickich $d 17 w.
 • 600 $a Stokowska Krystyna ze Stadnickich $d 17 w.
 • 610 $a Uniwersytet Jagielloński
 • 651 $a Gniewięcin w. $z Jędrzejów d. pow.
 • 651 $a Kraków m. woj.
 • 651 $a Mstyczów w. Jędrzejów d. pow.
 • 651 $a Pajęczno d. m. pow.
 • 651 $a Przełaj w. $z Jędrzejów d. pow.
 • 653 $a Czynsze zob. też dzierżawy
 • 653 $a Dziesięciny
 • 700 $a Płaza
 • 852 $j BK 11437

Indexes

Copies

 • Signature: BK 11437