Akta Stanisława Warszyckiego kasztelana krakowskiego (1365, 1633-1680).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11466
 • Tytuł: Akta Stanisława Warszyckiego kasztelana krakowskiego (1365, 1633-1680).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 36 akt 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Warszycki Stanisław, Adam i Paweł - pełnomocnictwo dla Drewnowskiego Jana, Radziechowskiego Jana, Sławińskiego Przecława, Roscieskiego Pawła i Więckowskiego Szymona 1633; wykaz akt przekazanych adwokatom do procesów w Trybunale Koronnym w Piotrkowie 1667. - Sprawy Warszyckiego Stanisława z następującymi: woj. płocki Prażmowski Samuel - o szkody leśne wsi Zajączki 1670; Błędowski Zygmunt - sumy po Firleju Mikołaju Andrzeju 1670; Giebułtowski Jan Jacek - należność Prażmowskiej Zofii Petroneli z Tarnowskich 1670 (2); Giebułtowski Wojciech - o Kromołów 1671-1672 (8), przy tym notaty dotyczące procesów z Giebułtowskimi 1672 (3); Bębnowscy Mikołaj i Elżbieta z Wyszyńskich o Kuźnicę Nierada 1670-1671 (2); Krzykawscy Stanisław i Anna o Kuźnicę Masłowiącką 1671, przy tym 2 inwentarze kuźnicy i folwarku 1666-1671; Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich - cesja praw do Kromołowa 1671; Myszkowska Zofia z Mierzejewskich - o zajazd na Wiesiółkę i Wysoką oraz rozgraniczenie dóbr ogrodzienickich i chruszczobrodzkich 1670-1674 (5); Woińscy Jan burgrabia zamku krakowskiego i Anna z Paruszek - sumy po Firleju Andrzeju 1676; Stuczyński Sebastian prebendarz kromołowski - dziesięcina 1678; Korzeński Maciej o najazd na Sancygniów 1680 (3); Pasek Jan Chryzostom o zajazd na Sancygniów 1680 (por. J. Czubek, Jan Chryzostom Pasek w oświetleniu archiwalnym. Kraków 1898). - Deklaracja Warszyckiego Stanisława w sprawie podatku łanowego 1675; Kazimierz Wielki król polski - potwierdzenie sprzedaży 1/6 Parczy Dolnej przez Jakusza syna Świętosława Jaszkowi mieszczanowi krakowskiemu i wójtowi olkuskiemu 1365
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bębnowska Elżbieta z Wyszyńskich 17 w.
  • Bębnowski Mikołaj 17 w.
  • Błędowski Zygmunt 17 w.
  • Drewnowski Jan pełnomocnik Warszyckich
  • Firlej Mikołaj Andrzej rtm.
  • Giebułtowski Jan Jacek dworzanin król.
  • Giebułtowski Wojciech 17 w.
  • Jakusz syn Świętosława 14 w.
  • Jaszko wójt olkuski 14 w.
  • Kazimierz Wielki król Polski
  • Krzykawska Anna 17 w.
  • Krzykawski Stanisław 17 w.
  • Myszkowska Zofia z Mierzejowskich 17 w.
  • Pasek Jan Chryzostom pamiętnikarz
  • Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich 1° Firlejowa 2° Illyeshazy 17 w.
  • Prażmowski Samuel Jerzy woj. płocki
  • Radziechowski Jan pełnomocnik Warszyckich
  • Rościeski Paweł pełnomocnik Warszyckich, podczaszy gostyński?
  • Sławiński Przecław pełnomocnik Warszyckich
  • Stuczyński Sebastian proboszcz kromołowski
  • Warszycki Adam sędzia ziemski sieradzki
  • Warszycki Paweł kaszt. łęczycki konarski, woj. mazowiecki
  • Warszycki Stanisław kaszt. krakowski
  • Więckowski Szymon pełnomocnik Warszyckich
  • Woińska Anna z Paruszek 17 w.
  • Woiński Jan z Brzezia burgrabia krakowski
  • Chruszczobród w. , d. pow. Zawiercie
  • Kuźnica Masłońska (d. Kuźnica Masłomiącka) w. Zawiercie d. pow.
  • Kuźnice
  • Nierada w. Myszków d. pow.
  • Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
  • Parcze w. Olkusz d. pow.
  • Sancygniów w. Pińczów d. pow.
  • Wiesiółka w. Zawiercie d. pow.
  • Wysoka w. Zawiercie d. pow.
  • Zajączki w. Kłobuck d. pow.
  • Zajazdy
  • Dziesięciny
  • Lasy 16-18 w.
  • Sumariusze akt staropolskich
  • Trybunał koronny

MARC

 • 130 %a Akta Stanisława Warszyckiego
 • 245 %a Akta Stanisława Warszyckiego kasztelana krakowskiego (1365, 1633-1680).
 • 250 %a ekstr.
 • 260 %c 17 w.
 • 300 %a 36 akt %c
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Wyszyńska Elżbieta zob. Bębnowska Elżbieta z Wyszyńskich
 • 400 %a Masłowiecka Kuźnica zob. Kuźnica Masłońska
 • 400 %a Mierzejowska Zofia zob. Myszkowska Zofia z Mierzejowskich
 • 400 %a Illyeshazy Zofia Petronela zob. Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich 1° Firlejowa 2° Illyeshazy
 • 400 %a Tarnowska Zofia Petronela zob. Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich 1° Firlejowa 2° Illyeshazy
 • 400 %a Firlejowa Zofia Petronela zob. Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich 1° Firlejowa 2° Illyeshazy
 • 520 %a Warszycki Stanisław, Adam i Paweł - pełnomocnictwo dla Drewnowskiego Jana, Radziechowskiego Jana, Sławińskiego Przecława, Roscieskiego Pawła i Więckowskiego Szymona 1633; wykaz akt przekazanych adwokatom do procesów w Trybunale Koronnym w Piotrkowie 1667. - Sprawy Warszyckiego Stanisława z następującymi: woj. płocki Prażmowski Samuel - o szkody leśne wsi Zajączki 1670; Błędowski Zygmunt - sumy po Firleju Mikołaju Andrzeju 1670; Giebułtowski Jan Jacek - należność Prażmowskiej Zofii Petroneli z Tarnowskich 1670 (2); Giebułtowski Wojciech - o Kromołów 1671-1672 (8), przy tym notaty dotyczące procesów z Giebułtowskimi 1672 (3); Bębnowscy Mikołaj i Elżbieta z Wyszyńskich o Kuźnicę Nierada 1670-1671 (2); Krzykawscy Stanisław i Anna o Kuźnicę Masłowiącką 1671, przy tym 2 inwentarze kuźnicy i folwarku 1666-1671; Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich - cesja praw do Kromołowa 1671; Myszkowska Zofia z Mierzejewskich - o zajazd na Wiesiółkę i Wysoką oraz rozgraniczenie dóbr ogrodzienickich i chruszczobrodzkich 1670-1674 (5); Woińscy Jan burgrabia zamku krakowskiego i Anna z Paruszek - sumy po Firleju Andrzeju 1676; Stuczyński Sebastian prebendarz kromołowski - dziesięcina 1678; Korzeński Maciej o najazd na Sancygniów 1680 (3); Pasek Jan Chryzostom o zajazd na Sancygniów 1680 (por. J. Czubek, Jan Chryzostom Pasek w oświetleniu archiwalnym. Kraków 1898). - Deklaracja Warszyckiego Stanisława w sprawie podatku łanowego 1675; Kazimierz Wielki król polski - potwierdzenie sprzedaży 1/6 Parczy Dolnej przez Jakusza syna Świętosława Jaszkowi mieszczanowi krakowskiemu i wójtowi olkuskiemu 1365
 • 546 %a Pol., łac.
 • 561 %a Archiwum Męcińskich
 • 600 %a Bębnowska Elżbieta z Wyszyńskich %d 17 w.
 • 600 %a Bębnowski Mikołaj %d 17 w.
 • 600 %a Błędowski Zygmunt %d 17 w.
 • 600 %a Drewnowski Jan %c pełnomocnik Warszyckich
 • 600 %a Firlej Mikołaj Andrzej rtm.
 • 600 %a Giebułtowski Jan Jacek %c dworzanin król.
 • 600 %a Giebułtowski Wojciech %d 17 w.
 • 600 %a Jakusz %c syn Świętosława %d 14 w.
 • 600 %a Jaszko %c wójt olkuski %d 14 w.
 • 600 %a Kazimierz Wielki %c król Polski
 • 600 %a Krzykawska Anna %d 17 w.
 • 600 %a Krzykawski Stanisław %d 17 w.
 • 600 %a Myszkowska Zofia z Mierzejowskich %d 17 w.
 • 600 %a Pasek Jan Chryzostom %c pamiętnikarz
 • 600 %a Prażmowska Zofia Petronela z Tarnowskich 1° Firlejowa 2° Illyeshazy %d 17 w.
 • 600 %a Prażmowski Samuel Jerzy %c woj. płocki
 • 600 %a Radziechowski Jan %c pełnomocnik Warszyckich
 • 600 %a Rościeski Paweł pełnomocnik Warszyckich, podczaszy gostyński?
 • 600 %a Sławiński Przecław %c pełnomocnik Warszyckich
 • 600 %a Stuczyński Sebastian %c proboszcz kromołowski
 • 600 %a Warszycki Adam sędzia ziemski sieradzki
 • 600 %a Warszycki Paweł kaszt. łęczycki konarski, woj. mazowiecki
 • 600 %a Warszycki Stanisław kaszt. krakowski
 • 600 %a Więckowski Szymon %c pełnomocnik Warszyckich
 • 600 %a Woińska Anna z Paruszek %d 17 w.
 • 600 %a Woiński Jan z Brzezia %c burgrabia krakowski
 • 651 %a Chruszczobród w. , d. pow. Zawiercie
 • 651 %a Kuźnica Masłońska (d. Kuźnica Masłomiącka) w. %z Zawiercie d. pow.
 • 651 %a Kuźnice
 • 651 %a Nierada w. Myszków d. pow.
 • 651 %a Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
 • 651 %a Parcze w. Olkusz d. pow.
 • 651 %a Sancygniów w. %z Pińczów d. pow.
 • 651 %a Wiesiółka w. Zawiercie d. pow.
 • 651 %a Wysoka w. Zawiercie d. pow.
 • 651 %a Zajączki w. %z Kłobuck d. pow.
 • 653 %a Zajazdy
 • 653 %a Dziesięciny
 • 653 %a Lasy 16-18 w.
 • 653 %a Sumariusze akt staropolskich
 • 653 %a Trybunał koronny
 • 700 %a Warszycki Stanisław %c kaszt. krakowski
 • 852 %j BK 11466

Indexes

Copies

  • Signature: BK 11466