Akta majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego (1755-1805).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11497
 • Kopie: Mf 9430
 • Tytuł: Akta majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego (1755-1805).
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 32 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Akta gospodarcze: Bogdanów - rejestr zasiewów 1759 (2); Moczydła - dochody b.d.; Olbrachcice, Małuszyce, Dąbrowa - wykazy siana b.d. Umowy dzierżawne: Jan Kruszewski - kuźnica z 4 fryszerkami b.d., ok. 1754; Benedykt Eminowicz subdelegat grodzki wieluński - Ogrodzieniec, Podzamcze, Ryczów, Kiełkowice, część Karlina 1760; Antoni Dobiecki szambelan królewski - Przybynów 1791; Józef cześnik siewierski i Katarzyna z Korczaków Gutowscy - klucz bobolicki 1789; Ignacy Fleszyński - klucz bobolicki 1792; Maciej Lochman - Przybynów 1794; Adam i Zuzanna Gawronowie - młyn Cieślin pod Kwaśniowem 1794-1795 (2), przy tym układ o Kwaśniów Antoniego subdelegata grodzkiego wieluńskiego i Franciszka Lipskich 1755; Władysław i Mariann z Fleszyńskich Rogowscy - Trzebniów i Przewodziszewice 1801; Stanisław Męciński - propinacje w kluczu żareckim 1805
 • Proweniencja: Prow.: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dobiecki Antoni podkomorzy kor.
  • Eminowicz Benedykt subdelegat grodzki wieluński, dzierżawca Ogrodzieńca
  • Fleszyński Ignacy dzierżawca klucza bobolickiego
  • Gawron Adam dzierżawca młyna pod Kwaśniowem
  • Gawronowa Zuzanna 18 w.
  • Gutowska Katarzyna z Korczaków 18 w.
  • Gutowski Józef cześnik siewierski
  • Kruszewski Jan dzierżawca kuźnic w dobrach Męcińskich
  • Lipski Antoni subdelegat grodzki krakowski
  • Lipski Franciszek 18 w.
  • Lochman Maciej miecznik bracławski
  • Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
  • Męciński Stanisław kasztelanic spicymirski
  • Rogowska Marianna z Fleszyńskich 19 w.
  • Rogowski Władysław 19 w.
  • Bobolice w. Myszków d. pow.
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Cieślin w. Olkusz d. pow.
  • Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
  • Karlin w. Zawiercie d. pow.
  • Kiełkowice w. , d. pow. Zawiercie
  • Kuźnice
  • Kwaśniów w. Olkusz d. pow.
  • Maluszyce w., d. pow. Radomsko
  • Moczydła w. Myszków d. pow.
  • Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
  • Olbrachcice w. Radomsko d. pow.
  • Podzamcze w. Zawiercie d. pow.
  • Przewodziszowice w. Myszków d. pow.
  • Przybynów w. Myszków d. pow.
  • Ryczów w. Zawiercie d. pow.
  • Trzebniów w. Myszków d. pow.
  • Żarki m. Myszków d. pow.
  • Dzierżawy
  • Rolnictwo polskie -rejestry zbiorów, zasiewów
  • Propinacja
  • Fryszerki

MARC

 • 130 a Akta majątkowe
 • 245 a Akta majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego (1755-1805).
 • 250 a ekstr.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 32 k. c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Fleszyńska Marianna zob. Rogowska Marianna z Fleszyńskich
 • 400 a Korczakówna Katarzyna zob. Gutowska Katarzyna z Korczaków
 • 520 a Akta gospodarcze: Bogdanów - rejestr zasiewów 1759 (2); Moczydła - dochody b.d.; Olbrachcice, Małuszyce, Dąbrowa - wykazy siana b.d. Umowy dzierżawne: Jan Kruszewski - kuźnica z 4 fryszerkami b.d., ok. 1754; Benedykt Eminowicz subdelegat grodzki wieluński - Ogrodzieniec, Podzamcze, Ryczów, Kiełkowice, część Karlina 1760; Antoni Dobiecki szambelan królewski - Przybynów 1791; Józef cześnik siewierski i Katarzyna z Korczaków Gutowscy - klucz bobolicki 1789; Ignacy Fleszyński - klucz bobolicki 1792; Maciej Lochman - Przybynów 1794; Adam i Zuzanna Gawronowie - młyn Cieślin pod Kwaśniowem 1794-1795 (2), przy tym układ o Kwaśniów Antoniego subdelegata grodzkiego wieluńskiego i Franciszka Lipskich 1755; Władysław i Mariann z Fleszyńskich Rogowscy - Trzebniów i Przewodziszewice 1801; Stanisław Męciński - propinacje w kluczu żareckim 1805
 • 530 d Mf 9430
 • 541 c a d 1952 e 740
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Prow.: Archiwum Męcińskich
 • 600 a Dobiecki Antoni c podkomorzy kor.
 • 600 a Eminowicz Benedykt c subdelegat grodzki wieluński, dzierżawca Ogrodzieńca
 • 600 a Fleszyński Ignacy c dzierżawca klucza bobolickiego
 • 600 a Gawron Adam c dzierżawca młyna pod Kwaśniowem
 • 600 a Gawronowa Zuzanna d 18 w.
 • 600 a Gutowska Katarzyna z Korczaków d 18 w.
 • 600 a Gutowski Józef c cześnik siewierski
 • 600 a Kruszewski Jan c dzierżawca kuźnic w dobrach Męcińskich
 • 600 a Lipski Antoni c subdelegat grodzki krakowski
 • 600 a Lipski Franciszek d 18 w.
 • 600 a Lochman Maciej c miecznik bracławski
 • 600 a Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
 • 600 a Męciński Stanisław c kasztelanic spicymirski
 • 600 a Rogowska Marianna z Fleszyńskich d 19 w.
 • 600 a Rogowski Władysław d 19 w.
 • 651 a Bobolice w. z Myszków d. pow.
 • 651 a Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 a Cieślin w. z Olkusz d. pow.
 • 651 a Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Karlin w. z Zawiercie d. pow.
 • 651 a Kiełkowice w. , d. pow. Zawiercie
 • 651 a Kuźnice
 • 651 a Kwaśniów w. z Olkusz d. pow.
 • 651 a Maluszyce w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Moczydła w. z Myszków d. pow.
 • 651 a Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
 • 651 a Olbrachcice w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Podzamcze w. Zawiercie d. pow.
 • 651 a Przewodziszowice w. Myszków d. pow.
 • 651 a Przybynów w. Myszków d. pow.
 • 651 a Ryczów w. Zawiercie d. pow.
 • 651 a Trzebniów w. Myszków d. pow.
 • 651 a Żarki m. Myszków d. pow.
 • 653 a Dzierżawy
 • 653 a Rolnictwo polskie -|rejestry zbiorów, zasiewów
 • 653 a Propinacja
 • 653 a Fryszerki
 • 700 a Męciński Adam c kasztelan spicymirski
 • 852 j BK 11497

Indexes