Korespondencja Stanisława Bodniaka (1921-1952).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11581
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Stanisława Bodniaka (1921-1952). Listy od następujących.
 • Miejsce i czas powstania: 1921-1952
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Amerikan (!) Baptist Foreign Mission Society. Towarzystwo Misji Zagranicznej Baptystów Amerykańskich - Wydział Dobroczynny 1921 - na odwrocie podanie S. Bodniaka. - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 1933-1936 (2). - Barycz Henryk i Maria z Nalepów - zawiadomienie o ślubie 1928. - Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu 1934. - Bodniak J(akub i Wiktoria) 1924-1925 (2) przy tym dopisek S. Bodniaka. - Bodniak Maciej 1952. - Bodniak Maria z Antonowych, fragm. b.d. - Bulanda (Kazimierz) b.d. ok. 1927 (3). - Ćwikliński L(udwik) 1928. - Czartkowski Adam 1946. - Dworzaczek W(łodzimierz) 1952. - Gibasiewicz St(anisław) 1952. - Grabowski T(adeusz) 1934. - Instytut Bałtycki 1934, przy tym projekt układu tekstów wydawnictwa "Wypisy Morskie". - Jasińska Stan(isława) 1948-1952 (3). - B(udzyk) K(azimierz) b.d. - Kraw[...] J. 1942. - Krzanowski Stanisłąw 1924. - Kudek Jan ks. 1936. - Merwinowska Władysława 1941. - Morawski K(azimierz) M(arian) 1943. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950 (2). - Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1951-1952 (2). - Państwowy Instytut Wydawniczy 1952. - Pelczar Marian 1936. - Pociecha W(ładysław) ok. 1926-1929 (4). - Polskie Towarzystwo Historyczne 1951. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1947-1952 (6). - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Zachodni 1949. - "Problemy" red. 1950. - Skałkowski Adam 1928. - Skirmunt K(azimierz) 1941-1942 (2). - Skorupska Zofia 1949-1950 i b.d. (4). - Sosnowski Kirył 1938. - Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", Referat Księgarski w Katowicach 1950. - Staszewski Wojciech b.d. ok. 1942. - Stokowska Al. 1936. - Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 1938-1952 (3). - Tyszkiewicz B. W. 1942. - Wajsblum M(arek) 1927. - Wąsowicz Dunin Jerzy 1933. - Wiliński St(anisław) 1948. - Wójkiewiczowie b.d. - Związek Zawodowy Historyków Sztuki i Kultury 1948-1950 (4). - Zakrzewski Bogdan 1948-1950 i b.d. (3). - Zaleska J(ulia) 1939. - NN 1948 i b.d. (5), fragm.
  • Listy do następujących: Barycz Henryk (brulion) b.d. 1945. - Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali (brulion) b.d. 1926. - Bodniak Maria 1924 i b.d. (2). - Gibasiewicz Stanisław 1947. - [Kot Stanisław] fragm. listu 1927. - Lepszy Kazimierz (brulion) 1945. - Ministerstwo Szkół Wyższych 1951-1952 (2). - Muzeum Narodowe w Rapperswilu 1923. - Prezydium Rady Ministrów b.d. - Skrzeszewski Stanisław 1947. - Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (fragm.) b.d. ok. 1924. - Żółkiewski Stefan 1952. - NN 1926 i b.d. (4) oraz dwa fragmenty
  • Listy różnych do różnych: Benis Artur do dziekanatu Wydziału Prawa UJ 1925. - Pogaszówna Aniela do Marii Bodniakowej 1930. - Orańska J(ózefa) do M. Bodniakowej b.d. ok. 1938
 • Proweniencja: Bodniak Stanisław
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barycz Henryk prof. uniw. w Krakowie
  • Baryczowa Maria z Nalepów 20 w.
  • Benis Artur 20 w.
  • Bodniak Jakub 20 w.
  • Bodniak Maciej inż.
  • Bodniakowa Maria z Antonowych bibliotekarka Biblioteki Kórnickiej 20 w.
  • Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
  • Bodniak Wiktoria 20 w.
  • Budzyk Kazimierz historyk lit., prof. uniw. w Warszawie
  • Bulanda Kazimierz dr
  • Ćwikliński Ludwik filolog klasyczny, prof. uniw. we Lwowie i Poznaniu
  • Czartkowski Adam botanik, lit.
  • Dworzaczek Włodzimierz historyk, prof. uniw. w Poznaniu
  • Gibasiewicz Stanisław numizmatyk, pracownik Biblioteki Kórnickiej
  • Grabowski Tadeusz historyk literatury, prof. uniw. w Poznaniu
  • Jasińska Stanisława działaczka ruchu ludowego, bibliotekarka w Kórniku
  • Kot Stanisław historyk kultury pol., prof. uniw. w Krakowie
  • Krzanowski Stanisław 20 w.
  • Kudek Jan ks.
  • Lepszy Kazimierz historyk, prof. uniw. w Krakowie
  • Merwinowska Władysława 20 w.
  • Morawski Kazimierz Marian historyk
  • Pelczar Marian dyr. Biblioteki Gdańskiej PAN
  • Skorupska Zofia
  • Skrzeszewski Stanisław min. oświaty, spraw zagranicznych
  • Staszewski Wojciech 20 w.
  • Tyszkiewicz Benedykt W. 20 w.
  • Wójkiewiczowie 20 w.
  • Zakrzewski Bogdan filolog, prof. uniw. we Wrocławiu i Poznaniu
  • Zaleska Julia przełożona w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem
  • Żółkiewski Stefan historyk i krytyk literacki
  • American Baptist Foreign Mission Society
  • Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań
  • biblioteka uniwersytecka Uppsala
  • Instytut Bałtycki w Gdańsku
  • Instytut Zachodni w Poznaniu
  • Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
  • muzeum polskie Rapperswil
  • Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  • Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
  • Państwowy Instytut Wydawniczy
  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Towarzystwo Misji Zagranicznej Baptystów Amerykańskich
  • Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznań
  • Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Gdańsk m. Instytut Bałtycki
  • Gdańsk m. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki
  • Kraków m. woj.
  • Poznań Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Poznań m. woj.
  • Rapperswil m. muzeum polskie Szwajcaria
  • Uppsala m.
  • Warszawa m. Archiwum Główne Akt Dawnych
  • Związki Zawodowe
  • Stowarzyszenia towarzystwa i kluby sportowe
  • Muzea
  • Korespondencja 20 w.
  • Ateizm

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Stanisława Bodniaka (1921-1952). p Listy od następujących.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1921-1952
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Nalepa Maria zob. Baryczowa Maria z Nalepów
 • 520 a Amerikan (!) Baptist Foreign Mission Society. Towarzystwo Misji Zagranicznej Baptystów Amerykańskich - Wydział Dobroczynny 1921 - na odwrocie podanie S. Bodniaka. - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 1933-1936 (2). - Barycz Henryk i Maria z Nalepów - zawiadomienie o ślubie 1928. - Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu 1934. - Bodniak J(akub i Wiktoria) 1924-1925 (2) przy tym dopisek S. Bodniaka. - Bodniak Maciej 1952. - Bodniak Maria z Antonowych, fragm. b.d. - Bulanda (Kazimierz) b.d. ok. 1927 (3). - Ćwikliński L(udwik) 1928. - Czartkowski Adam 1946. - Dworzaczek W(łodzimierz) 1952. - Gibasiewicz St(anisław) 1952. - Grabowski T(adeusz) 1934. - Instytut Bałtycki 1934, przy tym projekt układu tekstów wydawnictwa "Wypisy Morskie". - Jasińska Stan(isława) 1948-1952 (3). - B(udzyk) K(azimierz) b.d. - Kraw[...] J. 1942. - Krzanowski Stanisłąw 1924. - Kudek Jan ks. 1936. - Merwinowska Władysława 1941. - Morawski K(azimierz) M(arian) 1943. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950 (2). - Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1951-1952 (2). - Państwowy Instytut Wydawniczy 1952. - Pelczar Marian 1936. - Pociecha W(ładysław) ok. 1926-1929 (4). - Polskie Towarzystwo Historyczne 1951. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1947-1952 (6). - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Zachodni 1949. - "Problemy" red. 1950. - Skałkowski Adam 1928. - Skirmunt K(azimierz) 1941-1942 (2). - Skorupska Zofia 1949-1950 i b.d. (4). - Sosnowski Kirył 1938. - Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", Referat Księgarski w Katowicach 1950. - Staszewski Wojciech b.d. ok. 1942. - Stokowska Al. 1936. - Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 1938-1952 (3). - Tyszkiewicz B. W. 1942. - Wajsblum M(arek) 1927. - Wąsowicz Dunin Jerzy 1933. - Wiliński St(anisław) 1948. - Wójkiewiczowie b.d. - Związek Zawodowy Historyków Sztuki i Kultury 1948-1950 (4). - Zakrzewski Bogdan 1948-1950 i b.d. (3). - Zaleska J(ulia) 1939. - NN 1948 i b.d. (5), fragm.
 • 520 a Listy do następujących: Barycz Henryk (brulion) b.d. 1945. - Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali (brulion) b.d. 1926. - Bodniak Maria 1924 i b.d. (2). - Gibasiewicz Stanisław 1947. - [Kot Stanisław] fragm. listu 1927. - Lepszy Kazimierz (brulion) 1945. - Ministerstwo Szkół Wyższych 1951-1952 (2). - Muzeum Narodowe w Rapperswilu 1923. - Prezydium Rady Ministrów b.d. - Skrzeszewski Stanisław 1947. - Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (fragm.) b.d. ok. 1924. - Żółkiewski Stefan 1952. - NN 1926 i b.d. (4) oraz dwa fragmenty
 • 520 a Listy różnych do różnych: Benis Artur do dziekanatu Wydziału Prawa UJ 1925. - Pogaszówna Aniela do Marii Bodniakowej 1930. - Orańska J(ózefa) do M. Bodniakowej b.d. ok. 1938
 • 541 c a d 1970 e 2976
 • 546 a Pol.
 • 561 a Bodniak Stanisław
 • 600 a Barycz Henryk prof. uniw. w Krakowie
 • 600 a Baryczowa Maria z Nalepów d 20 w.
 • 600 a Benis Artur d 20 w.
 • 600 a Bodniak Jakub d 20 w.
 • 600 a Bodniak Maciej c inż.
 • 600 a Bodniakowa Maria z Antonowych c bibliotekarka Biblioteki Kórnickiej d 20 w.
 • 600 a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 600 a Bodniak Wiktoria d 20 w.
 • 600 a Budzyk Kazimierz c historyk lit., prof. uniw. w Warszawie
 • 600 a Bulanda Kazimierz c dr
 • 600 a Ćwikliński Ludwik c filolog klasyczny, prof. uniw. we Lwowie i Poznaniu
 • 600 a Czartkowski Adam c botanik, lit.
 • 600 a Dworzaczek Włodzimierz historyk, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 a Gibasiewicz Stanisław c numizmatyk, pracownik Biblioteki Kórnickiej
 • 600 a Grabowski Tadeusz c historyk literatury, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 a Jasińska Stanisława działaczka ruchu ludowego, bibliotekarka w Kórniku
 • 600 a Kot Stanisław c historyk kultury pol., prof. uniw. w Krakowie
 • 600 a Krzanowski Stanisław d 20 w.
 • 600 a Kudek Jan c ks.
 • 600 a Lepszy Kazimierz c historyk, prof. uniw. w Krakowie
 • 600 a Merwinowska Władysława d 20 w.
 • 600 a Morawski Kazimierz Marian c historyk
 • 600 a Pelczar Marian dyr. Biblioteki Gdańskiej PAN
 • 600 a Skorupska Zofia
 • 600 a Skrzeszewski Stanisław c min. oświaty, c spraw zagranicznych
 • 600 a Staszewski Wojciech d 20 w.
 • 600 a Tyszkiewicz Benedykt W. 20 w.
 • 600 a Wójkiewiczowie d 20 w.
 • 600 a Zakrzewski Bogdan filolog, prof. uniw. we Wrocławiu i Poznaniu
 • 600 a Zaleska Julia przełożona w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem
 • 600 a Żółkiewski Stefan c historyk i krytyk literacki
 • 610 a American Baptist Foreign Mission Society
 • 610 a Archiwum Główne Akt Dawnych c Warszawa
 • 610 a Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza c Poznań
 • 610 a biblioteka uniwersytecka Uppsala
 • 610 a Instytut Bałtycki w Gdańsku
 • 610 a Instytut Zachodni w Poznaniu
 • 610 a Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
 • 610 a muzeum polskie Rapperswil
 • 610 a Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • 610 a Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
 • 610 a Państwowy Instytut Wydawniczy
 • 610 a Polskie Towarzystwo Historyczne
 • 610 a Towarzystwo Misji Zagranicznej Baptystów Amerykańskich
 • 610 a Towarzystwo Przyjaciół Nauk c Poznań
 • 610 a Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 a Gdańsk m. x Instytut Bałtycki
 • 651 a Gdańsk m. x Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki
 • 651 a Kraków m. woj.
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań m. woj.
 • 651 a Rapperswil m. x muzeum polskie z Szwajcaria
 • 651 a Uppsala m.
 • 651 a Warszawa x m. Archiwum Główne Akt Dawnych
 • 653 a Związki Zawodowe
 • 653 a Stowarzyszenia |towarzystwa i kluby sportowe
 • 653 a Muzea
 • 653 a Korespondencja 20 w.
 • 653 a Ateizm
 • 700 a Wiliński Stanisław c historyk sztuki
 • 700 a Pociecha Władysław historyk, wicedyr. Biblioteki Jagiellońskiej
 • 700 a Orańska Józefa z Sadurskich hist. szt., kustosz muz. w Poznaniu i Bibl. Kórn.
 • 700 a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 700 a Stokowska Al. c bibliotekarka Biblioteki Ordynacji Zamoyskich w Warszawie
 • 700 a Skałkowski Adam c historyk, prof. uniw. w Poznaniu
 • 700 a Sosnowski Kirył pseud. Konrad działacz społeczny, historyk
 • 700 a Skirmunt Konstanty min. spraw zagranicznych
 • 700 a Pogaszówna Aniela d 20 w.
 • 700 a Wąsowicz Jerzy Dunin c wizytator szkolny
 • 700 a Wajsblum Marek c historyk
 • 740 a "Problemy" - red.
 • 852 j BK 11581

Indexes