Wypisy i notatki Stanisława Bodniaka dotyczące różnych osób, częściowo wykorzystane w biogramach do PSB.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11617
 • Kopie:
  • Mf 7339
  • Mf 7340
 • Tytuł: Wypisy i notatki Stanisława Bodniaka dotyczące różnych osób, częściowo wykorzystane w biogramach do PSB.
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 31x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • Fredro Jan kaszt. przemyski - fragment biogramu
  • Górka Łukasz woj. poznański - wypisy z literatury
  • Górski Jakub - wypis z literatury
  • Grzepski Stanisław - wypis źródłowy: Bibl. Czartoryskich (sygn. 1607)
  • Heidenstein Reinhold - notatka z Arch. Biskupiego we Fromborku (sygn.: D 63) i wypisy z literatury
  • Herburt Jan kaszt. sanocki - wypisy źródłowe: Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 35). - Bibl. Czartoryskich (Teki Naruszewicza 84 nr 50); wypisy z literatury
  • Iłowski Stanisław - wypis z literatury
  • Jordan Spytek kaszt. krakowski - wypis z literatury
  • Kossobudzki Mikołaj kaszt. ciechanowski - notatki z literatury
  • Koszucki Stanisław bibliotekarz Zygmunta Augusta - wypisy z literatury
  • Kryski Wojciech podkomorzy płocki - odpis epitafium przez Jana Kochanowskiego
  • Kwiatkowski Marcin - notatka z Arch. Biskupiego we Fromborku (sygn.: D 16)
  • Łaski Jan reformator religijny - notatki z literatury
  • Orzechowski Stanisław - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1608-1610). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 28 II, 60 I-III). - Bibl. Narodowa (notka). - Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 5, D 12, D 22, D 13, D 116); notatki z literatury
  • Patruus Jan - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 308, 1605, 1607-1608, 1615, 1617). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 60). - Frombork - Arch. Biskupie (sygn. D 12, D 14, D 17, D 25, D 30, D 72, D 111). - Frombork - Arch. Kapitulne (sygn.: 5); wypisy i notatki z literatury
  • Prażmowski Andrzej - notatka
  • Przerębski Jan - notatka
  • Przyłuski Jakub - notatka z Bibl. Ossolineum (sygn.: 168)
  • Radziwiłł Mikołaj Krzysztof - wypisy źródłowe: Bibl. Narodowa (Coll. aut. 218, 232-233, 235, 238, 306)
  • Reszka Stanisław - notatki z literatury
  • Seemann Johann - wypis z literatury
  • Siennicki Mikołaj - notatki z literatury
  • Solikowski Jan Dymitr - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 403, 1610, 1613). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 28 II, 60 II). - Bibl. Kórnicka (sygn.: 1400). - Bibl. Krasińskich (sygn.: II nr 256, I nr 232, I nr 238). - Bibl. Narodowa (sygn.: Lat. F. XVII. 55); notatki i wypisy z literatury
  • Tęczyński Stanisław Gabriel podkomorzy sandomierski - wypis z literatury
  • Trecy Krzysztof - notatka z literatury
  • Wiśniowiecki Dymitr - wypisy źródłowe: Królewiec - Staatsarchiv (Herzögliches Briefarchiv B2, B4). - Gdańsk - WAP (Acta internuntiorum 12, 15). - Warszawa - AGAD (Libri legationum nr 24 f., 39-43). - Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 28). - Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1605). - Bibl. Gdańska (sygn.: 1507). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 28); notatki bibliograficzne i notatki z literatury
  • Zamówienia na biogramy do PSB (4 druki)
  • Ferber Eberhard - notatki z literatury
  • Chodkiewicz Jan star. żmudzki - wypisy źródłowe: Bibl. Narodowa (Col. aut. 221-229)
  • Gliczner Erazm - wypis źródłowy: Bibl. Jagiellońska (sygn.: 154/I) i wypisy z literatury
  • Ferber Konstanty - notatki z literatury
  • Gawroński Stanisław (1861-1942) - zamówienie art. (druk); biogram - rkps, masz.
  • Gallinius Marcin kaznodzieja Zygmunta Augusta - wypisy źródłowe: Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 6, D 70). - Królewiec - Staatsarchiv (Ms. 54). - Bibl. Narodowa - notatka; wypis z literatury
 • Proweniencja: Stanisław Bodniak
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
  • Chodkiewicz Jan star. żmudzki
  • Ferber Eberhard burmistrz i burgrabia Gdańska
  • Ferber Konstanty burmistrz Gdańska
  • Gallinius Marcin kaznodzieja Zygmunta Augusta
  • Gawroński Stanisław dyr. Urzędu Emigracyjnego
  • Górka Łukasz woj. poznański
  • Górski Jakub kan. krakowski, pisarz religijny
  • Grzepski Stanisław matematyk, hellenista
  • Heermann Johann pastor w Lesznie
  • Heidenstein Reinhold historyk, sekretarz król.
  • Herburt Jan kaszt. sanocki
  • Iłowski Stanisław historyk 16 w.
  • Jordan Spytek kaszt. krakowski
  • Kossobudzki Mikołaj kaszt. ciechanowski
  • Koszucki Stanisław sekretarz i bibliotekarz Zygmunta Augusta
  • Kryski Wojciech podkomorzy płocki
  • Kwiatkowski Marcin polemista protestancki
  • Łaski Jan reformator religijny
  • Patruus Jan księgarz poznański
  • Prażmowski Andrzej kalwin
  • Przerębski Jan abp gnieźnieński
  • Przyłuski Jakub prawnik, wierszopis, tłumacz
  • Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" woj. wileński
  • Reszka Stanisław polemista i pamiętnikarz
  • Sienicki Mikołaj marszałek sejmowy
  • Trecy Krzysztof sekretarz król., teolog kalwiński
  • Wiśniowiecki Dymitr Jerzy kaszt. krakowski 17 w.
  • archiwum biskupie Frombork
  • Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa
  • Biblioteka Czartoryskich Kraków
  • Biblioteka Gdańska Gdańsk
  • Biblioteka Jagiellońska Kraków
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Narodowa Warszawa
  • Biblioteka Ordynacji Krasińskich Warszawa
  • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wrocław
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Frombork d. m. pow. - archiwum biskupie
  • Gdańsk m. woj., Wojewódzkie Archiwum Państwowe Polska
  • Gdańsk m. Biblioteka Gdańska PAN
  • Kraków Biblioteka Jagiellońska
  • Królewiec m. Staatsarchiv Rosja
  • Warszawa m. Archiwum Główne Akt Dawnych
  • Warszawa m. Biblioteka Narodowa
  • Warszawa m. Biblioteka Ordynacji Krasińskich
  • Wrocław m. woj. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  • Epitafia
  • Ateizm
  • Biografie
  • Historiografia
  • Epitafia
 • Opracowania: Druk: PSB T. 7, s. 118-119

MARC

 • 130 $a Wypisy i notatki Stanisława Bodniaka
 • 245 $a Wypisy i notatki Stanisława Bodniaka dotyczące różnych osób, częściowo wykorzystane w biogramach do PSB.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 20 w.
 • 300 $c 31x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Fredro Jan kaszt. przemyski - fragment biogramu
 • 520 $a Górka Łukasz woj. poznański - wypisy z literatury
 • 520 $a Górski Jakub - wypis z literatury
 • 520 $a Grzepski Stanisław - wypis źródłowy: Bibl. Czartoryskich (sygn. 1607)
 • 520 $a Heidenstein Reinhold - notatka z Arch. Biskupiego we Fromborku (sygn.: D 63) i wypisy z literatury
 • 520 $a Herburt Jan kaszt. sanocki - wypisy źródłowe: Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 35). - Bibl. Czartoryskich (Teki Naruszewicza 84 nr 50); wypisy z literatury
 • 520 $a Iłowski Stanisław - wypis z literatury
 • 520 $a Jordan Spytek kaszt. krakowski - wypis z literatury
 • 520 $a Kossobudzki Mikołaj kaszt. ciechanowski - notatki z literatury
 • 520 $a Koszucki Stanisław bibliotekarz Zygmunta Augusta - wypisy z literatury
 • 520 $a Kryski Wojciech podkomorzy płocki - odpis epitafium przez Jana Kochanowskiego
 • 520 $a Kwiatkowski Marcin - notatka z Arch. Biskupiego we Fromborku (sygn.: D 16)
 • 520 $a Łaski Jan reformator religijny - notatki z literatury
 • 520 $a Orzechowski Stanisław - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1608-1610). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 28 II, 60 I-III). - Bibl. Narodowa (notka). - Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 5, D 12, D 22, D 13, D 116); notatki z literatury
 • 520 $a Patruus Jan - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 308, 1605, 1607-1608, 1615, 1617). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 60). - Frombork - Arch. Biskupie (sygn. D 12, D 14, D 17, D 25, D 30, D 72, D 111). - Frombork - Arch. Kapitulne (sygn.: 5); wypisy i notatki z literatury
 • 520 $a Prażmowski Andrzej - notatka
 • 520 $a Przerębski Jan - notatka
 • 520 $a Przyłuski Jakub - notatka z Bibl. Ossolineum (sygn.: 168)
 • 520 $a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof - wypisy źródłowe: Bibl. Narodowa (Coll. aut. 218, 232-233, 235, 238, 306)
 • 520 $a Reszka Stanisław - notatki z literatury
 • 520 $a Seemann Johann - wypis z literatury
 • 520 $a Siennicki Mikołaj - notatki z literatury
 • 520 $a Solikowski Jan Dymitr - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 403, 1610, 1613). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 28 II, 60 II). - Bibl. Kórnicka (sygn.: 1400). - Bibl. Krasińskich (sygn.: II nr 256, I nr 232, I nr 238). - Bibl. Narodowa (sygn.: Lat. F. XVII. 55); notatki i wypisy z literatury
 • 520 $a Tęczyński Stanisław Gabriel podkomorzy sandomierski - wypis z literatury
 • 520 $a Trecy Krzysztof - notatka z literatury
 • 520 $a Wiśniowiecki Dymitr - wypisy źródłowe: Królewiec - Staatsarchiv (Herzögliches Briefarchiv B2, B4). - Gdańsk - WAP (Acta internuntiorum 12, 15). - Warszawa - AGAD (Libri legationum nr 24 f., 39-43). - Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 28). - Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1605). - Bibl. Gdańska (sygn.: 1507). - Bibl. Jagiellońska (sygn.: 28); notatki bibliograficzne i notatki z literatury
 • 520 $a Zamówienia na biogramy do PSB (4 druki)
 • 520 $a Ferber Eberhard - notatki z literatury
 • 520 $a Chodkiewicz Jan star. żmudzki - wypisy źródłowe: Bibl. Narodowa (Col. aut. 221-229)
 • 520 $a Gliczner Erazm - wypis źródłowy: Bibl. Jagiellońska (sygn.: 154/I) i wypisy z literatury
 • 520 $a Ferber Konstanty - notatki z literatury
 • 520 $a Gawroński Stanisław (1861-1942) - zamówienie art. (druk); biogram - rkps, masz.
 • 520 $a Gallinius Marcin kaznodzieja Zygmunta Augusta - wypisy źródłowe: Frombork - Arch. Biskupie (sygn.: D 6, D 70). - Królewiec - Staatsarchiv (Ms. 54). - Bibl. Narodowa - notatka; wypis z literatury
 • 530 $d Mf 7339
 • 530 $d Mf 7340
 • 541 $c a $d 1970 $e 2976
 • 546 $a Pol., łac., niem.
 • 561 $a Stanisław Bodniak
 • 581 $a Druk: PSB T. 7, s. 118-119
 • 600 $a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 600 $a Chodkiewicz Jan $c star. żmudzki
 • 600 $a Ferber Eberhard $c burmistrz i burgrabia Gdańska
 • 600 $a Ferber Konstanty $c burmistrz Gdańska
 • 600 $a Gallinius Marcin $c kaznodzieja Zygmunta Augusta
 • 600 $a Gawroński Stanisław $c dyr. Urzędu Emigracyjnego
 • 600 $a Górka Łukasz $c woj. poznański
 • 600 $a Górski Jakub $c kan. krakowski, pisarz religijny
 • 600 $a Grzepski Stanisław $c matematyk, hellenista
 • 600 $a Heermann Johann $c pastor w Lesznie
 • 600 $a Heidenstein Reinhold $c historyk, sekretarz król.
 • 600 $a Herburt Jan $c kaszt. sanocki
 • 600 $a Iłowski Stanisław $c historyk $d 16 w.
 • 600 $a Jordan Spytek $c kaszt. krakowski
 • 600 $a Kossobudzki Mikołaj $c kaszt. ciechanowski
 • 600 $a Koszucki Stanisław $c sekretarz i bibliotekarz Zygmunta Augusta
 • 600 $a Kryski Wojciech $c podkomorzy płocki
 • 600 $a Kwiatkowski Marcin $c polemista protestancki
 • 600 $a Łaski Jan $c reformator religijny
 • 600 $a Patruus Jan $c księgarz poznański
 • 600 $a Prażmowski Andrzej $c kalwin
 • 600 $a Przerębski Jan $c abp gnieźnieński
 • 600 $a Przyłuski Jakub prawnik, wierszopis, tłumacz
 • 600 $a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" $c woj. wileński
 • 600 $a Reszka Stanisław $c polemista i pamiętnikarz
 • 600 $a Sienicki Mikołaj marszałek sejmowy
 • 600 $a Trecy Krzysztof $c sekretarz król., $c teolog kalwiński
 • 600 $a Wiśniowiecki Dymitr Jerzy $c kaszt. krakowski $d 17 w.
 • 610 $a archiwum biskupie Frombork
 • 610 $a Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa
 • 610 $a Biblioteka Czartoryskich $c Kraków
 • 610 $a Biblioteka Gdańska $c Gdańsk
 • 610 $a Biblioteka Jagiellońska $c Kraków
 • 610 $a Biblioteka Kórnicka
 • 610 $a Biblioteka Narodowa $c Warszawa
 • 610 $a Biblioteka Ordynacji Krasińskich $c Warszawa
 • 610 $a Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich $c Wrocław
 • 651 $a Bogdanów $x w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 $a Frombork $x d. m. pow. - archiwum biskupie
 • 651 $a Gdańsk $x m. woj., Wojewódzkie Archiwum Państwowe Polska
 • 651 $a Gdańsk m. $x Biblioteka Gdańska PAN
 • 651 $a Kraków $x Biblioteka Jagiellońska
 • 651 $a Królewiec m. $x Staatsarchiv $z Rosja
 • 651 $a Warszawa $x m. Archiwum Główne Akt Dawnych
 • 651 $a Warszawa $x m. Biblioteka Narodowa
 • 651 $a Warszawa $x m. Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 $a Wrocław $x m. woj. $x Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • 653 $a Epitafia
 • 653 $a Ateizm
 • 653 $a Biografie
 • 653 $a Historiografia
 • 655 $a Epitafia
 • 700 $a Solikowski Jan Dymitr abp lwowski, poeta, pisarz polityczny
 • 700 $a Orzechowski Stanisław pisarz, polemista religijny
 • 700 $a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 852 $j BK 11617

Indexes

Copies

 • Signature: BK 11617