Materiały Stanisława Bodniaka dotyczące organizacji nauki historycznej w Polsce.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11630
 • Tytuł: Materiały Stanisława Bodniaka dotyczące organizacji nauki historycznej w Polsce.
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 35x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: "Uwagi w sprawie wydawnictwa tekstów morskich i pomorskich" 1935 k. 1-20. - "Projekt organizacji Stacji Naukowo-Technicznej dla Zagadnień Pomorskich (gospodarczych i hist. etnograficznych)" przedstawiony przez Instytut Bałtycki w Toruniu przed II wojną światową - masz. k. 1-2. - "Zadania i cele nauki polskiej na terenie Gdańska i Pomorza Gdańskiego" (referat z ok. 1947 r.) - masz. k. 1-5. - "Najpilniejsze potrzeby badawcze i wydawnicze w zakresie historii żeglugi, floty i portów (sprawy polskie)" (referat na zjazd Instytutu Bałtyckiego w Szczecinie 8 IV 1948) - masz. k. 1-10. - Plany wydawnicze i postulaty do zagadnień historii Polski (materiały na konferencję historyczną zwołaną przez PAU w Krakowie 26-27 X 1947) - masz. i rękopisy. - "Projekt wydawnictwa pt. "Monumenta Poloniae maritima" - brudnopis k. 1-5 oraz plan t. II tego wydawnictwa. - "Instrukcja Wydawnicza dla źródeł historycznych nowożytnych" (projekt przygotowany w r. 1949 przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie) - masz. powiel. s. 1-24. - Górski K.: "Projekt planu wydawniczego tekstów staropolskich XVI-XVII stulecia" - masz. powiel. k. 1-24. - "Encyklopedia polska. Polska Akademia Umiejętności. Projekty zmian w stosunku do "Wskazówek dla współpracowników" z 1906 r." - masz. k. 1-5
 • Proweniencja: Stanisław Bodniak
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
  • Górski Konrad historyk literatury, prof. uniw. w Toruniu
  • Instytut Bałtycki w Gdańsku
  • Polska Akademia Umiejętności
  • Stacja Naukowo-Techniczna dla Zagadnień Pomorskich
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie
  • Warszawskie Towarzystwo Naukowe Warszawa
  • Bałtyk morze historiografia
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Warszawa Warszawskie Tow. Naukowe
  • Historiografia

MARC

 • 130 $a Materiały Stanisława Bodniaka
 • 245 $a Materiały Stanisława Bodniaka dotyczące organizacji nauki historycznej w Polsce.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 20 w.
 • 300 $c 35x22 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a "Uwagi w sprawie wydawnictwa tekstów morskich i pomorskich" 1935 k. 1-20. - "Projekt organizacji Stacji Naukowo-Technicznej dla Zagadnień Pomorskich (gospodarczych i hist. etnograficznych)" przedstawiony przez Instytut Bałtycki w Toruniu przed II wojną światową - masz. k. 1-2. - "Zadania i cele nauki polskiej na terenie Gdańska i Pomorza Gdańskiego" (referat z ok. 1947 r.) - masz. k. 1-5. - "Najpilniejsze potrzeby badawcze i wydawnicze w zakresie historii żeglugi, floty i portów (sprawy polskie)" (referat na zjazd Instytutu Bałtyckiego w Szczecinie 8 IV 1948) - masz. k. 1-10. - Plany wydawnicze i postulaty do zagadnień historii Polski (materiały na konferencję historyczną zwołaną przez PAU w Krakowie 26-27 X 1947) - masz. i rękopisy. - "Projekt wydawnictwa pt. "Monumenta Poloniae maritima" - brudnopis k. 1-5 oraz plan t. II tego wydawnictwa. - "Instrukcja Wydawnicza dla źródeł historycznych nowożytnych" (projekt przygotowany w r. 1949 przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie) - masz. powiel. s. 1-24. - Górski K.: "Projekt planu wydawniczego tekstów staropolskich XVI-XVII stulecia" - masz. powiel. k. 1-24. - "Encyklopedia polska. Polska Akademia Umiejętności. Projekty zmian w stosunku do "Wskazówek dla współpracowników" z 1906 r." - masz. k. 1-5
 • 541 $c a $d 1970 $e 2976
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Stanisław Bodniak
 • 600 $a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 600 $a Górski Konrad $c historyk literatury, prof. uniw. w Toruniu
 • 610 $a Instytut Bałtycki w Gdańsku
 • 610 $a Polska |Akademia Umiejętności
 • 610 $a Stacja Naukowo-Techniczna dla Zagadnień Pomorskich
 • 610 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 610 $a Warszawskie Towarzystwo Naukowe $c Warszawa
 • 611 $a Konferencja Historyków 1947 Kraków
 • 651 $a Bałtyk morze historiografia
 • 651 $a Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 $a Warszawa $x Warszawskie Tow. Naukowe
 • 653 $a Historiografia
 • 700 $a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 852 $j BK 11630

Copies

 • Signature: BK 11630