Fragment korespondencji z Archiwum Zamoyskich.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11646
 • Kopie: Mf 8473
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Fragment korespondencji z Archiwum Zamoyskich.
 • Miejsce i czas powstania: 19-20 w.
 • Opis fizyczny: 28,5x22 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Listy do następujących: Houcke Jeanne 1872 i b.d. (2). - Pius XI papież 1924
  • Korespondencja Władysława Zamoyskiego, w tym list od Henryka Tyszkiewicza 1915 i listy do następujących: Tarnowski Zdzisław 1903. - Zaleska Julia 1910-1923 (2)
  • Korespondencja różnych do różnych: Czartoryska Zofia z Lubomirskich do Jeanne Houcke 1911. - Drewnowski Jan F. do Marii Teresy Koczorowskiej 1956. - Łyskowska Józefa do Witolda Czartoryskiego [brulion] b.d. - Nowak Anatol bp do ks. Władysława Bandurskiego 1915. - Olszewska Helena do NN [brulion] b.d. - Petillon Corentin jezuita do ks. Cavaille 1912. - Perraud Adolphe de, kard. do Klary Dembińskiej 1867. - NN do NN 1839
  • Korespondencja Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Listy od następujących: Bandurski Władysław ks. 1900-1907 (2). - Braunek Tadeusz ks. 1888. - Dunajewski Albin kard. 1890. - Dyrekcja Policji w Krakowie 1920. - Henszel Konstanty 1896-1899 (2). - Academie Française 1903. - Ministère de Finances w Paryżu 1879. - Nowak Anatol bp 1903-1917 (6). - Skirmunt Kazimierz ks. 1906. - NN [oratorianin francuski] 1882.
  • Listy do następujących: Działyńska Cecylia i Grudzińska Maria z Działyńskich 1855 (4). - Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1855. - Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1855 (3). - Grudzińska Maria z Działyńskich 1855. - Herzog ks. b.d. - Koło Poznańskie Kuźniczanek b.d. - Potocka Anna z Działyńskich, z dopiskiem gen. Wł. Zamoyskiego 1865. - NN b.d.
  • Korespondencja Marii Zamoyskiej. Listy od następujących: Drabczykowa Karolina 1921. - Działyńska Elżbieta z Czartoryskich 1881. - Łyskowska Józefa 1920. - Platerowa Elżbieta z Platerów b.d., po 1920. - Platerówna Teresa Zyberk 1910. - Potocka Katarzyna [późn.] Sapieżyna 1910. - Sapieha Adam Stefan kard. 1927 (3). - Zaleska Justyna [fragm.] 1919
  • Korespondencja gen. Władysława Zamoyskiego. Listy do następujących: Zamoyska Jadwiga z Działyńskich 1850-1851 (4). - Zamoyska Zofia z Czartoryskich 1831 - kopia ręką Leonarda Niedźwieckiego
 • Proweniencja: Archiwum Zamoyskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bandurski Władysław bp sufragan lwowski
  • Braunek Tadeusz 19 w.
  • Cavaille ks.
  • Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
  • Czartoryska Zofia z Lubomirskich 20 w.
  • Czartoryski Witold działacz emigracyjny
  • Dembińska Klara 19 w.
  • Drabczykowa Karolina 20 w.
  • Drewnowski Jan F. 20 w.
  • Dunajewski Albin kard.
  • Działyńska Cecylia 1836-1899
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
  • Górska Teresa z Zyberk-Platerów 20 w.
  • Grudzińska Grażyna z Działyńskich 19 w.
  • Grudzińska Maria z Działyńskich 19 w.
  • Henszel Konstanty 19 w.
  • Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
  • Koczorowska Maria Teresa nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
  • Łyskowska Józefa sekretarka Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
  • Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
  • Pius XI papież
  • Sapieha Adam Stefan kard.
  • Tarnowski Zdzisław 20 w.
  • Tyszkiewicz Henryk 20 w.
  • Zaleska Julia przełożona w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Zamoyska Maria 1860-1937
  • Zamoyska Zofia z Czartoryskich 19 w.
  • Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
  • Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
  • Academie Française
  • Koło Kuźniczanek Poznań
  • Francja Francja
  • Kraków m. woj.,
  • Paryż Academie Française Francja
  • Poznań m. woj.
  • Korespondencja 20 w.
  • Korespondencja 19 w.

MARC

 • 130 $a Fragment korespondencji
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Fragment korespondencji z Archiwum Zamoyskich.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 19-20 w.
 • 300 $c 28,5x22 cm
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Czartoryska Zofia zob. Zamoyska Zofia z Czartoryskich
 • 400 $a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 $a Platerówna Teresa zob. Górska Teresa z Zyberk-Platerów
 • 400 $a Potocka Katarzyna zob. Sapieżyna Katarzyna z Potockich
 • 400 $a Czartoryska Elżbieta (Izabela) zob. Działyńska Elżbieta z Czartoryskich
 • 520 $a Listy do następujących: Houcke Jeanne 1872 i b.d. (2). - Pius XI papież 1924
 • 520 $a Korespondencja Władysława Zamoyskiego, w tym list od Henryka Tyszkiewicza 1915 i listy do następujących: Tarnowski Zdzisław 1903. - Zaleska Julia 1910-1923 (2)
 • 520 $a Korespondencja różnych do różnych: Czartoryska Zofia z Lubomirskich do Jeanne Houcke 1911. - Drewnowski Jan F. do Marii Teresy Koczorowskiej 1956. - Łyskowska Józefa do Witolda Czartoryskiego [brulion] b.d. - Nowak Anatol bp do ks. Władysława Bandurskiego 1915. - Olszewska Helena do NN [brulion] b.d. - Petillon Corentin jezuita do ks. Cavaille 1912. - Perraud Adolphe de, kard. do Klary Dembińskiej 1867. - NN do NN 1839
 • 520 $a Korespondencja Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Listy od następujących: Bandurski Władysław ks. 1900-1907 (2). - Braunek Tadeusz ks. 1888. - Dunajewski Albin kard. 1890. - Dyrekcja Policji w Krakowie 1920. - Henszel Konstanty 1896-1899 (2). - Academie Française 1903. - Ministère de Finances w Paryżu 1879. - Nowak Anatol bp 1903-1917 (6). - Skirmunt Kazimierz ks. 1906. - NN [oratorianin francuski] 1882.
 • 520 $a Listy do następujących: Działyńska Cecylia i Grudzińska Maria z Działyńskich 1855 (4). - Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1855. - Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1855 (3). - Grudzińska Maria z Działyńskich 1855. - Herzog ks. b.d. - Koło Poznańskie Kuźniczanek b.d. - Potocka Anna z Działyńskich, z dopiskiem gen. Wł. Zamoyskiego 1865. - NN b.d.
 • 520 $a Korespondencja Marii Zamoyskiej. Listy od następujących: Drabczykowa Karolina 1921. - Działyńska Elżbieta z Czartoryskich 1881. - Łyskowska Józefa 1920. - Platerowa Elżbieta z Platerów b.d., po 1920. - Platerówna Teresa Zyberk 1910. - Potocka Katarzyna [późn.] Sapieżyna 1910. - Sapieha Adam Stefan kard. 1927 (3). - Zaleska Justyna [fragm.] 1919
 • 520 $a Korespondencja gen. Władysława Zamoyskiego. Listy do następujących: Zamoyska Jadwiga z Działyńskich 1850-1851 (4). - Zamoyska Zofia z Czartoryskich 1831 - kopia ręką Leonarda Niedźwieckiego
 • 530 $d Mf 8473
 • 541 $c a $d 1971 $e 2509
 • 541 $c c $d 1973 $e 26
 • 541 $c c $d 1974 $e 1
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Archiwum Zamoyskich
 • 600 $a Bandurski Władysław $c bp sufragan lwowski
 • 600 $a Braunek Tadeusz $d 19 w.
 • 600 $a Cavaille $c ks.
 • 600 $a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
 • 600 $a Czartoryska Zofia z Lubomirskich $d 20 w.
 • 600 $a Czartoryski Witold $c działacz emigracyjny
 • 600 $a Dembińska Klara $d 19 w.
 • 600 $a Drabczykowa Karolina $d 20 w.
 • 600 $a Drewnowski Jan F. $d 20 w.
 • 600 $a Dunajewski Albin $c kard.
 • 600 $a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 600 $a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
 • 600 $a Górska Teresa z Zyberk-Platerów $d 20 w.
 • 600 $a Grudzińska Grażyna z Działyńskich $d 19 w.
 • 600 $a Grudzińska Maria z Działyńskich $d 19 w.
 • 600 $a Henszel Konstanty $d 19 w.
 • 600 $a Houcke Jeanne $c nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
 • 600 $a Koczorowska Maria Teresa $c nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
 • 600 $a Łyskowska Józefa $c sekretarka Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
 • 600 $a Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 600 $a Pius XI papież
 • 600 $a Sapieha Adam Stefan kard.
 • 600 $a Tarnowski Zdzisław $d 20 w.
 • 600 $a Tyszkiewicz Henryk $d 20 w.
 • 600 $a Zaleska Julia przełożona w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem
 • 600 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 600 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 600 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 600 $a Zamoyska Zofia z Czartoryskich $d 19 w.
 • 600 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 600 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 610 $a Academie Française
 • 610 $a Koło Kuźniczanek $c Poznań
 • 651 $a Francja $z Francja
 • 651 $a Kraków m. woj.,
 • 651 $a Paryż $x Academie Française $z Francja
 • 651 $a Poznań m. woj.
 • 653 $a Korespondencja 20 w.
 • 653 $a Korespondencja 19 w.
 • 700 $a Zamoyscy
 • 700 $a Olszewska Helena bibliotekarka w Kórniku
 • 700 $a Nowak Anatol bp przemyski, krakowski
 • 700 $a Sapieżyna Katarzyna z Potockich $d 20 w.
 • 700 $a Perraud Adolph $c kard.
 • 700 $a Petillon Corentin $c jezuita
 • 700 $a Skirmunt Kazimierz $c ks.
 • 700 $a Platerowa Elżbieta z Platerów? $d 20 w.
 • 700 $a Zaleska Justyna $c nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem
 • 852 $j BK 11646

Indexes

Copies

 • Signature: BK 11646