Materiały biograficzne Kazimierza Bierońskiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11741/1
 • Tytuł: Materiały biograficzne Kazimierza Bierońskiego. Vol. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1917-1965
 • Opis fizyczny: 87 akt 5 fot. 146x56 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Rjęz.
 • Zawartość:
  • Różne, m.in.: kwit opłaty na Caritas Academica z 1946 r.; ogłoszenie o odczycie 1949 [druk]
  • Autobiogramy: życiorys 1949; ankieta członkowska ZLP 1959; "Moje pisarskie czterdziestolecie" ok. 1963 [fragm. I i II red.] k. 9; biogram 1963 [I-II red.] k. 10; życiorys 1965 [fragm. I red., II-III red.] k. 23 i inne
  • Zaświadczenia i materiały dotyczące przebiegu pracy, m.in.: w Referacie Aprowizacyjnym w Sieradzu i Słupcy, w zakładach energetycznych Torunia, Warszawy, Poznania, w firmie R. Pasławski Fabryka Aparatur Termicznych w Bielsku-Białej 1948, w NIK-u, Oddział w Poznaniu 1949-1951, w MPK w Poznaniu 1952-1955
  • Dokumentacja wykształcenia, w tym: świadectwo dojrzałości (z duplikatem) 1917; świadectwo szkół wyższych, m.in. dyplom magisterski 1949 i doktorski Uniwersytetu Poznańskiego 1949
  • Papiery osobiste, w tym: odpis świadectwa urodzenia i chrztu 1943; paszport 1925; francuska Carte d'identite 1926; Ausweis 1941; Kennkarte 1943; legitymacja członkowska Robotniczego Klubu Sportowego "Energetyk" w Zielonej Górze, przed 1947; poświadczenie obywatelstwa polskiego 1950; zaświadczenie o odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi 1946; "Moja ostatnia wola - 6 VII 1959 r."
 • Grafika:
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat z grupą nieznanych osób na tle lasu 17x23 cm k. 220 fot. cz.-b.
  • Foto W. Stolarczyk Gorzów Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat Gorzów d. m. pow. elektrownia pracownicy Kostecki dyrektor elektrowni 9x13 cm k. 221 fot. cz.-b.
  • Foto W. Stolarczyk Gorzów d. m. pow. elektrownia posiłek pracowników Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat Kaczmarek inż. Kostecki inż. 12x17 cm k. 222 fot. cz.-b.
  • Kopalnia węgla brunatnego "Słone" woj. zielonogórskie Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat Kodym inż. dyr. elektrowni w Zielonej Górze 17x23 i mn. k. 223, 225 fot. cz.-b.
  • Kopalnia węgla brunatnego "Słone" woj. zielonogórskie Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat 23x16 cm k. 226 fot. cz.-b.
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat kopalnia węgla brunatnego "Słone" woj. zielonogórskie uroczystość poświęcenia kopalni ksiądz z woj. zielonogórskiego[?] 17x23 cm i mn. 224, 227 fot. cz.-b.
  • "Fotos" Spółdzielnia Pracy Poznań Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat spotkania literackie w księgarniach poznańskich 13x18 cm k. 228-233 fot. cz.-b.
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat 5x4 cm k. 32 fot. na Kennkarcie
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat 6x5 cm k. 9v, 28 fot. w sepii na paszporcie 2
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat 4x4 cm k. 2v fot. cz.-b. na dokumencie franc.
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat 5x3 cm k. 91 fot. na legitymacji
  • Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat 11x8 cm k. 219 fot. cz.-b.
 • Proweniencja: Archiwum Kazimierza Bierońskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bardas Iwa, ||Kazjanbier Muhammed M., ||Lach Kazimierz, ||Lubrica Felicitas, ||Lubryka Felicja, ||Młot Jan, ||Obywatel Perskieoko, ||Rotes Bill, ||Róża Kazimierz, ||Różyc Kazimiera, ||Superwordl, ||Warszycki Maciej dr ekonomii, literat
  • Najwyższa Izba Kontroli oddział w Poznaniu
  • Berlin m.
  • Bielsko-Biała d. m. pow.
  • Poznań m. woj.
  • Sieradz d. m. pow.
  • Słupca d. m. pow. starostwo
  • Toruń d. m. pow.
  • Zielona Góra m. woj.
  • Druki 20 w.
  • starostwo
  • Krzyże - dyplomy i zaświadczenia: Zasługi
  • Paszporty
  • Stowarzyszenia towarzystwa i kluby sportowe
  • Testamenty 20 w.
  • emigracja Berlin
  • Fotografie 20 w.
  • Dyplom doktorski

MARC

 • 130 a Materiały biograficzne K. Bierońskiego
 • 245 a Materiały biograficzne Kazimierza Bierońskiego. n Vol. 1.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1917-1965
 • 300 a 87 akt b 5 fot. c 146x56 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Różne, m.in.: kwit opłaty na Caritas Academica z 1946 r.; ogłoszenie o odczycie 1949 [druk]
 • 520 a Autobiogramy: życiorys 1949; ankieta członkowska ZLP 1959; "Moje pisarskie czterdziestolecie" ok. 1963 [fragm. I i II red.] k. 9; biogram 1963 [I-II red.] k. 10; życiorys 1965 [fragm. I red., II-III red.] k. 23 i inne
 • 520 a Zaświadczenia i materiały dotyczące przebiegu pracy, m.in.: w Referacie Aprowizacyjnym w Sieradzu i Słupcy, w zakładach energetycznych Torunia, Warszawy, Poznania, w firmie R. Pasławski Fabryka Aparatur Termicznych w Bielsku-Białej 1948, w NIK-u, Oddział w Poznaniu 1949-1951, w MPK w Poznaniu 1952-1955
 • 520 a Dokumentacja wykształcenia, w tym: świadectwo dojrzałości (z duplikatem) 1917; świadectwo szkół wyższych, m.in. dyplom magisterski 1949 i doktorski Uniwersytetu Poznańskiego 1949
 • 520 a Papiery osobiste, w tym: odpis świadectwa urodzenia i chrztu 1943; paszport 1925; francuska Carte d'identite 1926; Ausweis 1941; Kennkarte 1943; legitymacja członkowska Robotniczego Klubu Sportowego "Energetyk" w Zielonej Górze, przed 1947; poświadczenie obywatelstwa polskiego 1950; zaświadczenie o odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi 1946; "Moja ostatnia wola - 6 VII 1959 r."
 • 541 c a d 1973 e 497
 • 541 c a d 1973 e 545
 • 546 a Rjęz.
 • 561 a Archiwum Kazimierza Bierońskiego
 • 600 a Bieroński Kazimierz pseud. ||Bardas Iwa, ||Kazjanbier Muhammed M., ||Lach Kazimierz, ||Lubrica Felicitas, ||Lubryka Felicja, ||Młot Jan, ||Obywatel Perskieoko, ||Rotes Bill, ||Róża Kazimierz, ||Różyc Kazimiera, ||Superwordl, ||Warszycki Maciej c dr ekonomii, literat
 • 610 a Najwyższa Izba Kontroli b oddział w Poznaniu
 • 651 a Berlin m.
 • 651 a Bielsko-Biała d. m. pow.
 • 651 a Poznań m. woj.
 • 651 a Sieradz d. m. pow.
 • 651 a Słupca d. m. pow. x starostwo
 • 651 a Toruń d. m. pow.
 • 651 a Zielona Góra m. woj.
 • 653 a Druki 20 w.
 • 653 a starostwo
 • 653 a Krzyże - dyplomy i zaświadczenia: Zasługi
 • 653 a Paszporty
 • 653 a Stowarzyszenia |towarzystwa i kluby sportowe
 • 653 a Testamenty 20 w.
 • 653 a emigracja Berlin
 • 655 a Fotografie 20 w.
 • 655 a Dyplom doktorski
 • 700 a Rotes Bill pseud. zob. Bieroński Kazimierz
 • 700 a Bieroński Kazimierz c literat c dr ekonomii,
 • 852 j BK 11741/1
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat z grupą nieznanych osób na tle lasu d 1939 ? przed f 17x23 cm k k. 220 m fot. cz.-b.
 • 900 a Foto W. Stolarczyk Gorzów c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat c Gorzów d. m. pow. |elektrownia |pracownicy c Kostecki dyrektor elektrowni d 1946 f 9x13 cm k k. 221 m fot. cz.-b. p "Narada w elektrowni Gorzów"
 • 900 a Foto W. Stolarczyk c Gorzów d. m. pow. |elektrownia posiłek pracowników c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat c Kaczmarek inż. c Kostecki inż. d 1946 f 12x17 cm k k. 222 m fot. cz.-b. p "Narada w Gorzowie"
 • 900 c Kopalnia węgla brunatnego "Słone" woj. zielonogórskie c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat c Kodym inż. dyr. elektrowni w Zielonej Górze d 1947 f 17x23 i mn. k k. 223, 225 m fot. cz.-b. p "Otwarcie kopalni węgla brunatnego w "Słone" woj. zielonogórskie"
 • 900 c Kopalnia węgla brunatnego "Słone" woj. zielonogórskie c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat d 1947 f 23x16 cm k k. 226 m fot. cz.-b. p "Otwarcie kopalni węgla brunatnego w "Słone" woj. zielonogórskie, p. Bieroński jako dyrektor naczelny Zjednoczenia Energet. w Poznaniu"
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat c kopalnia węgla brunatnego "Słone" woj. zielonogórskie |uroczystość poświęcenia kopalni c ksiądz z woj. zielonogórskiego[?] d 1947 f 17x23 cm i mn. k 224, 227 m fot. cz.-b. p "Poświęcenie kopalni węgla brunatnego w "Słone" woj. zielonogórskie"
 • 900 a "Fotos" Spółdzielnia Pracy Poznań c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat |spotkania literackie w księgarniach poznańskich d 1965-1969 f 13x18 cm k k. 228-233 m fot. cz.-b. p "spotkania autorskie [...]"
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat d 1942 przed f 5x4 cm k k. 32 m fot. na Kennkarcie
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat d 1926 przed f 6x5 cm k k. 9v, 28 m fot. w sepii na paszporcie 2
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat d 1926 przed f 4x4 cm k k. 2v m fot. cz.-b. na dokumencie franc.
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat d 1949 przed f 5x3 cm k k. 91 m fot. na legitymacji
 • 900 c Bieroński Kazimierz (ur. 1899) dr ekonomii, literat d 1935 f 11x8 cm k k. 219 m fot. cz.-b.

Indexes