Materiały zjazdu jubileuszowego byłych uczennic Szkoły Domowej Pracy Kobiet (Szkoły Gospodarczej w Kuźnicach), Zakopane 27-29 czerwca 1948 roku.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11888
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały zjazdu jubileuszowego byłych uczennic Szkoły Domowej Pracy Kobiet (Szkoły Gospodarczej w Kuźnicach), Zakopane 27-29 czerwca 1948 roku.
 • Miejsce i czas powstania: 1946-1948
 • Opis fizyczny: 64 k. fot. 34x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Pisma Komitetu Organizacyjnego Zjazdu do: Starostwa Nowotarskiego i do b. uczennic. Listy i depesze okolicznościowe od następujących: Brillet Gaston przełożony gen. oratorianów franc., przy tym tłum. listu. - Hlond August kard. - Kłodowska Helena z Kosmowskich. - Lisowski Zygmunt prezes Kuratorium Fundacji. - Mierzyńska Irena. - Niewiarowa. - Paczkowska Jadwiga z Ekiertów. - Prądzyńska Anna urszulanka w Pniewach. - Rydlówna Anna. - Sapieha Adam Stefan kard. - Sowińska Izabela z Jaworskich. - Stablewska Maria ? - Trzesińska Wanda z Lewandowskich. - NN była uczennica z Inowrocławia
  • Różne dotyczące Zjazdu: Program (2 egz.), rezolucje, adresy b. uczennic, spisy uczestniczek zjazdu i lista obecności, przy tym fot. uczestniczek zjazdu
  • Wspomnienia i wypowiedzi byłych uczennic o Szkole: Antoniewicz Janina. - Dobiecka Celina [rkps i masz.]. - Dzikówna Maria. - Koczorowska Maria Teresa. - Koschowa Janina z Wiszniewskich. - Morawska Celina. - Pugetowa Julia z Kwileckich. - Solarzówna Wiktoria (s. Salomea zmartwychwstanka), przy tym Gawrońska Helena z Lubomirskich: "Historia Zakładu Kuźnickiego", k.5
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brillet Gaston przełożony oratorianów franc.
  • Dzikówna Maria 20 w.
  • Gawrońska Helena z Lubomirskich 20 w.
  • Hlond August kard.
  • Kłodowska Helena z Kosmowskich 20 w.
  • Koczorowska Maria Teresa nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
  • Koschowa Janina z Wiszniewskich 20 w.
  • Lisowski Zygmunt prawnik, prof. uniw. w Poznaniu
  • Mierzyńska Irena nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
  • Morawska Celina 20 w.
  • Niewiarowa 20 w.
  • Paczkowska Jadwiga z Ekiertów 20 w.
  • Prądzyńska Anna urszulanka w Pniewach
  • Puszetowa Julia z Kwileckich 20 w.
  • Rydlówna Anna 20 w.
  • Salomea zob. Solarzówna Wiktoria
  • Sapieha Adam Stefan kard.
  • Solarzówna Wiktoria s. Salomea zmartwychwstanka
  • Sowińska Izabela z Jaworskich 20 w.
  • Trzesińska Wanda z Jaworskich 20 w.
  • Trzesińska Wanda z Lewandowskich 20 w.
  • Szkoła Domowej Pracy Kobiet Kuźnice Zakopane
  • Kuźnice dzielnica Zakopanego Szkoła Domowej Pracy Kobiet zob. Zakopane
  • Nowy Targ d. m. pow.
  • Zakopane Szkoła Domowej Pracy Kobiet
  • Korespondencja 20 w.
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.
  • Fotografie 20 w.

MARC

 • 130 $a Materiały zjazdu jubileuszowego
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Materiały zjazdu jubileuszowego byłych uczennic Szkoły Domowej Pracy Kobiet (Szkoły Gospodarczej w Kuźnicach), Zakopane 27-29 czerwca 1948 roku.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1946-1948
 • 300 $a 64 k. $b fot. $c 34x23 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Jaworska Wanda zob. Trzesińska Wanda z Jaworskich
 • 400 $a Lewandowska Wanda zob. Trzesińska Wanda z Lewandowskich
 • 400 $a Kwilecka Julia zob. Puszetowa Julia z Kwileckich
 • 400 $a Wiszniewska Janina zob. Koschowa Janina z Wiszniewskich
 • 400 $a Kosmowska Helena zob. Kłodowska Helena z Kosmowskich
 • 400 $a Jaworska Izabela zob. Sowińska Izabela z Jaworskich
 • 400 $a Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 400 $a Ekiertówna Jadwiga zob. Paczkowska Jadwiga z Ekiertów
 • 520 $a Pisma Komitetu Organizacyjnego Zjazdu do: Starostwa Nowotarskiego i do b. uczennic. Listy i depesze okolicznościowe od następujących: Brillet Gaston przełożony gen. oratorianów franc., przy tym tłum. listu. - Hlond August kard. - Kłodowska Helena z Kosmowskich. - Lisowski Zygmunt prezes Kuratorium Fundacji. - Mierzyńska Irena. - Niewiarowa. - Paczkowska Jadwiga z Ekiertów. - Prądzyńska Anna urszulanka w Pniewach. - Rydlówna Anna. - Sapieha Adam Stefan kard. - Sowińska Izabela z Jaworskich. - Stablewska Maria ? - Trzesińska Wanda z Lewandowskich. - NN była uczennica z Inowrocławia
 • 520 $a Różne dotyczące Zjazdu: Program (2 egz.), rezolucje, adresy b. uczennic, spisy uczestniczek zjazdu i lista obecności, przy tym fot. uczestniczek zjazdu
 • 520 $a Wspomnienia i wypowiedzi byłych uczennic o Szkole: Antoniewicz Janina. - Dobiecka Celina [rkps i masz.]. - Dzikówna Maria. - Koczorowska Maria Teresa. - Koschowa Janina z Wiszniewskich. - Morawska Celina. - Pugetowa Julia z Kwileckich. - Solarzówna Wiktoria (s. Salomea zmartwychwstanka), przy tym Gawrońska Helena z Lubomirskich: "Historia Zakładu Kuźnickiego", k.5
 • 541 $c c $d 1973 $e 26
 • 546 $a Pol., franc.
 • 600 $a Brillet Gaston $c przełożony oratorianów franc.
 • 600 $a Dzikówna Maria $d 20 w.
 • 600 $a Gawrońska Helena z Lubomirskich $d 20 w.
 • 600 $a Hlond August kard.
 • 600 $a Kłodowska Helena z Kosmowskich $d 20 w.
 • 600 $a Koczorowska Maria Teresa $c nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
 • 600 $a Koschowa Janina z Wiszniewskich $d 20 w.
 • 600 $a Lisowski Zygmunt $c prawnik, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Mierzyńska Irena $c nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
 • 600 $a Morawska Celina $d 20 w.
 • 600 $a Niewiarowa $d 20 w.
 • 600 $a Paczkowska Jadwiga z Ekiertów $d 20 w.
 • 600 $a Prądzyńska Anna $c urszulanka w Pniewach
 • 600 $a Puszetowa Julia z Kwileckich $d 20 w.
 • 600 $a Rydlówna Anna 20 w.
 • 600 $a Salomea zob. Solarzówna Wiktoria
 • 600 $a Sapieha Adam Stefan kard.
 • 600 $a Solarzówna Wiktoria |s. Salomea $c zmartwychwstanka
 • 600 $a Sowińska Izabela z Jaworskich $d 20 w.
 • 600 $a Trzesińska Wanda z Jaworskich $d 20 w.
 • 600 $a Trzesińska Wanda z Lewandowskich $d 20 w.
 • 610 $a Szkoła Domowej Pracy Kobiet Kuźnice Zakopane
 • 651 $a Kuźnice dzielnica Zakopanego $x Szkoła Domowej Pracy Kobiet zob. Zakopane
 • 651 $a Nowy Targ d. m. pow.
 • 651 $a Zakopane $x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 653 $a Korespondencja 20 w.
 • 655 $a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 655 $a Fotografie 20 w.
 • 700 $a Stablewska Maria? $d 20 w.
 • 710 $a Szkoła Domowej Pracy Kobiet Kuźnice Zakopane
 • 852 $j BK 11888

Indexes

Copies

 • Signature: BK 11888