Wspomnienia z działalności społecznej w Poznaniu.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11057
 • Autor: Śniegocki, Henryk
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • Wspomnienia z działalności społecznej w Poznaniu.
 • Miejsce i czas powstania: 1961-1966 ?
 • Opis fizyczny: 96 k. 11 fot., 5 fotokop.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" w Poznaniu 1903-1923, przy tym 2 fot. członków; tajne nauczanie w Poznaniu; manifestacje przed pomnikiem Adama Mickiewicza 1905-1917; początki harcerstwa, Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego - Wierzejewski Wincenty, agitacja Związku Walki Czynnej, wybuch powstania wielkopolskiego, polski sejm dzielnicowy 3-5 XII 1918, walki zbrojne. Misja emisariusza na Warmii 1919, Sztum 1920 i plebiscyt na Warmii, wyjazd na Górny Śląsk - Korfanty Wojciech, praca w pow. kozielskim, walka zbrojna w II powstaniu śląskim, plebiscyt, praca w szkolnictwie wielkopolskim - szykany władz, wycieczki krajoznawcze, aresztowanie i fort VII w 1939 r., wygnanie w Częstochowie, tajne szkolnictwo w okręgu częstochowskim - Stoiński Jan, Sroka Aleksander. Fragmenty wyd. w: W#spomnienia powstańców wielkopolskich, wyd.L.Tokarski, J.Ziołek, Poznań 1970, s. 476-488
  • Powstanie zastępu skautowego "Poznań" pod wpływem wiadomości o skautingu lwowskim 17 X 1912, Kółka skautowe przy "Sokole", ćwiczenia i wycieczki, zlot w Wierzenicy 1916, Główna Kwatera Skautowa, P.O.W. zaboru pruskiego, udział skautów w powstaniu i harcerstwo w roku 1919. Przy tym kopia masz. i 6 fot. zbiorowych skautów poznańskich 1913-1919, fotokopia pieczęci "Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką" z r.1917, fotokopia okólnika do drużyn skautowych o zjeździe 1917 r., fotokopie 3 stron "Ruchu Harcerskiego" (nr 3 z III 1919), odpisy dok. i zaświadczeń działalności H.Śniegockiego i list do PTH w Poznaniu 1966
  • "Historia poznańskiego skautingu" w oprac. H. Śniegockiego i konsultacjach Edmunda Węcławskiego, Jana Kąkolewskiego, Stefana Langego i Mieczysława Kucharskiego
  • Drobne wspomnienia s. 1-34
 • Grafika:
  • Drużyna I skautowa "Piast" w Poznaniu 9x14 cm k.tyt. v. odbitka
  • fot. Fiedler A. Poznań m. woj. procesja Bożego Ciała 14x9 cm k. tyt. odbitka
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" 10-lecie 9x14 cm k. tyt.v., k. 67 odbitki (2)
  • Wierzenica w. Poznań d. pow. harcerstwo zlot, komenda zlotu i drużynowi 9x14 cm k. tyt. v. odbitka
  • Wierzenica w. Poznań d. pow. harcerstwo zlot, ćwiczenia polowe 9x14 cm k. 24a odbitka
  • Wierzenica w. Poznań d. pow. harcerstwo odprawa drużynowych 9x14 cm k. 24a odbitka
  • Kompania I Skautowa Pułk I Strzelców Wlkp. Poznań m. woj. dworzec 9x14 cm k. 24a odbitka
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" zjazd koleżeński w dwudziestą rocznicę założenia 18x24 cm k. 68 odbitka
  • Śniegocki Henryk (1893 - 1971) działacz harcerski nauczyciele wielkopolscy Wiedeń 15x21 cm k.69 odbitka
  • Śniegocki Henryk (1893 - 1971) działacz harcerski nauczyciele wielkopolscy Wilno 14x19 cm k. 70 odbitka
 • Proweniencja: PTH, Oddział w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kąkolewski Jan działacz harcerski w Poznaniu
  • Korfanty Wojciech działacz polityczny i narodowy na Śląsku
  • Kucharski Mieczysław działacz harcerski w Poznaniu
  • Lange Stefan działacz harcerski w Poznaniu
  • Mickiewicz Adam poeta
  • Śniegocki Henryk działacz harcerski w Poznaniu
  • Sroka Aleksander nauczyciel, działacz oświatowy
  • Stoiński Jan pedagog, prof. uniw. w Poznaniu, kurator szkolny poznański
  • Węcławski Edmund działacz harcerski w Poznaniu
  • Wierzejewski Wincenty działacz harcerski i niepodległościowy w Poznaniu
  • Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką
  • Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • sejm 1918 dzielnicowy
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra" Poznań
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" Poznań
  • Związek Walki Czynnej
  • Częstochowa d. m. pow.
  • Lwów m. harcerstwo Ukraina
  • Poznań sejm dzielnicowy 1918 r.
  • Poznań Tow. Samokształcącej się Młodzieży "Iskra"
  • Poznań powstanie wielkopolskie 1918/1919 r.
  • Poznań m. woj. fortyfikacje
  • Poznań m. woj. harcerstwo
  • Sztum d. m. pow. plebiscyt 1920 r.
  • Warmia plebiscyt
  • Wierzenica w. zlot harcerstwa 1916 r. Poznań d. pow.
  • Uroczystości patriotyczne
  • Powstanie 1920 śląskie 2
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Szkolnictwo polskie 1918-1939 r.
  • Harcerstwo
  • fortyfikacje
  • harcerstwo
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Szkolnictwo polskie 1939-1945 r. tajne
  • Plebiscyty 1920 Warmia
  • Fotografie 20 w.
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 100 a Śniegocki, Henryk
 • 243 a Wspomnienia
 • 245 a Wspomnienia z działalności społecznej w Poznaniu.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1961-1966 ?
 • 300 a 96 k. b 11 fot., 5 fotokop.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" w Poznaniu 1903-1923, przy tym 2 fot. członków; tajne nauczanie w Poznaniu; manifestacje przed pomnikiem Adama Mickiewicza 1905-1917; początki harcerstwa, Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego - Wierzejewski Wincenty, agitacja Związku Walki Czynnej, wybuch powstania wielkopolskiego, polski sejm dzielnicowy 3-5 XII 1918, walki zbrojne. Misja emisariusza na Warmii 1919, Sztum 1920 i plebiscyt na Warmii, wyjazd na Górny Śląsk - Korfanty Wojciech, praca w pow. kozielskim, walka zbrojna w II powstaniu śląskim, plebiscyt, praca w szkolnictwie wielkopolskim - szykany władz, wycieczki krajoznawcze, aresztowanie i fort VII w 1939 r., wygnanie w Częstochowie, tajne szkolnictwo w okręgu częstochowskim - Stoiński Jan, Sroka Aleksander. Fragmenty wyd. w: W#spomnienia powstańców wielkopolskich, wyd.L.Tokarski, J.Ziołek, Poznań 1970, s. 476-488
 • 520 a Powstanie zastępu skautowego "Poznań" pod wpływem wiadomości o skautingu lwowskim 17 X 1912, Kółka skautowe przy "Sokole", ćwiczenia i wycieczki, zlot w Wierzenicy 1916, Główna Kwatera Skautowa, P.O.W. zaboru pruskiego, udział skautów w powstaniu i harcerstwo w roku 1919. Przy tym kopia masz. i 6 fot. zbiorowych skautów poznańskich 1913-1919, fotokopia pieczęci "Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką" z r.1917, fotokopia okólnika do drużyn skautowych o zjeździe 1917 r., fotokopie 3 stron "Ruchu Harcerskiego" (nr 3 z III 1919), odpisy dok. i zaświadczeń działalności H.Śniegockiego i list do PTH w Poznaniu 1966
 • 520 a "Historia poznańskiego skautingu" w oprac. H. Śniegockiego i konsultacjach Edmunda Węcławskiego, Jana Kąkolewskiego, Stefana Langego i Mieczysława Kucharskiego
 • 520 a Drobne wspomnienia s. 1-34
 • 541 c a d 1964 e 515
 • 541 c a d 1966 e 2416
 • 546 a Pol.
 • 561 a PTH, Oddział w Poznaniu
 • 600 a Kąkolewski Jan c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Korfanty Wojciech c działacz polityczny i narodowy na Śląsku
 • 600 a Kucharski Mieczysław c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Lange Stefan c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Mickiewicz Adam c poeta
 • 600 a Śniegocki Henryk działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Sroka Aleksander c nauczyciel, c działacz oświatowy
 • 600 a Stoiński Jan pedagog, prof. uniw. w Poznaniu, kurator szkolny poznański
 • 600 a Węcławski Edmund c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Wierzejewski Wincenty działacz harcerski i niepodległościowy w Poznaniu
 • 610 a Główna |Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką
 • 610 a Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 610 a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 610 a sejm 1918 dzielnicowy
 • 610 a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży |"Iskra" c Poznań
 • 610 a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" c Poznań
 • 610 a Związek Walki Czynnej
 • 611 a zlot harcerstwa 1916
 • 651 a Częstochowa d. m. pow.
 • 651 a Lwów m. x harcerstwo z Ukraina
 • 651 a Poznań x sejm dzielnicowy y 1918 r.
 • 651 a Poznań x Tow. Samokształcącej się Młodzieży |"Iskra"
 • 651 a Poznań x powstanie wielkopolskie y 1918/1919 r.
 • 651 a Poznań m. woj. x fortyfikacje
 • 651 a Poznań m. woj. x harcerstwo
 • 651 a Sztum d. m. pow. x plebiscyt 1920 r.
 • 651 a Warmia x plebiscyt
 • 651 a Wierzenica w. x zlot harcerstwa y 1916 r. z Poznań d. pow.
 • 653 a Uroczystości patriotyczne
 • 653 a Powstanie 1920 śląskie 2
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a Szkolnictwo polskie 1918-1939 r.
 • 653 a Harcerstwo
 • 653 a fortyfikacje
 • 653 a harcerstwo
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a Szkolnictwo polskie 1939-1945 r. tajne
 • 653 a Plebiscyty 1920 Warmia
 • 655 a Fotografie 20 w.
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 740 a "Ruch Harcerski" - czasopismo
 • 852 j BK 11057
 • 900 c Drużyna I skautowa "Piast" w Poznaniu d 1913 styczeń f 9x14 cm k k.tyt. v. m odbitka
 • 900 a fot. Fiedler A. c Poznań m. woj. |procesja Bożego Ciała d 1917 f 14x9 cm k k. tyt. m odbitka p "Żandarm pruski usiłuje skonfiskować sztandar skautów ..."
 • 900 c Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej |"Iskra" 10-lecie d 1913 f 9x14 cm k k. tyt.v., k. 67 m odbitki (2)
 • 900 c Wierzenica w. Poznań d. pow. |harcerstwo |zlot, |komenda zlotu i drużynowi d 1916 f 9x14 cm k k. tyt. v. m odbitka
 • 900 c Wierzenica w. Poznań d. pow. |harcerstwo |zlot, |ćwiczenia polowe d 1916 f 9x14 cm k k. 24a m odbitka
 • 900 c Wierzenica w. Poznań d. pow. |harcerstwo |odprawa drużynowych d 1918 f 9x14 cm k k. 24a m odbitka
 • 900 c Kompania I Skautowa |Pułk I Strzelców Wlkp. |Poznań m. woj. dworzec d 1919 marzec f 9x14 cm k k. 24a m odbitka
 • 900 c Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej |"Iskra" |zjazd koleżeński w dwudziestą rocznicę założenia d 1923 f 18x24 cm k k. 68 m odbitka
 • 900 c Śniegocki Henryk (1893 - 1971) działacz harcerski |nauczyciele wielkopolscy |Wiedeń d 1930 lipiec f 15x21 cm k k.69 m odbitka p "Krajoznawcza wycieczka Oddziału Wielkopolskiego prowadzona przez kol. Śniegockiego w czasie zwiedzenia Wiednia (lipiec 193Or.)."
 • 900 c Śniegocki Henryk (1893 - 1971) działacz harcerski |nauczyciele wielkopolscy |Wilno d 1924 f 14x19 cm k k. 70 m odbitka p "Wilno - naucz. wycieczka krajozn. kier. H. Śniegocki"

Indexes