No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12390
 • Tytuł: Dokumenty prawno-majatkowe dotyczące majatków położonych głównie na ziemiach litewsko-ruskich z XVI-XVIII w.
 • Miejsce i czas powstania: 1572-1789
 • Opis fizyczny: 36 k. 13 dokumentów 35x22 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ruski, łac.
 • Zawartość:
  • 6. Pozew konsystorza ruskiego w imieniu Siemiona Sielawy przeciw jego żonie Fiodorze Olechnowiczównie Rohozickiej za najazd na dwór Mienice w pow. lepelskim, woj. połockim i pobicie 1622 k. 11.
  • 7. Halszka Wojciechowna Bietrymska (Butrymska?), żona Marcina, sprzedaje majętność Graużyszki w pow. oszmiańskim Ostafiejowi Kierdejowi podsędkowi grodzieńskiemu i jego małżonce Zofii z Chrapowickich 1641 k. 12-15.
  • 8. Filip Fiedorow Koszczyc sprzedaje majętność Bogusza, Sawki, M... i część Diemieniec w woj. połockim Andrzejowi Iwaszkowiczowi Koszczycowi 1643 k. 16-17.
  • 9. Skarga Mikołaja Kazimierza Dąbrowskiego pisarza grodzkiego oszmiańskiego przeciw Mateuszowi Piotrowiczowi Warakumskiemu (Warakomskiemu?) i jego żonie Marynie Maciejewnie z Sawicz-Zabłockich o Promieńszczyznę w pow. oszmiańskim 1647 k. 18-19.
  • 10. Pozew Krzysztofa Kamienieckiego i jego małżonki przeciw W. Witanowi o dokonanie szkód w lesie zwanym Iwaniszkar, majątku Kroszkino (?) w woj. wileńskim 1680 k. 20-21.
  • 11. "Replika a parte (...) Jana i Katarzyny z Sufczyńskich Szyszków starostów solutumańskich małżonków z (...) X. Horyanem Hrebnickim arcybiskupem połockim". Sumariusz dokumentów dotyczących sporów majątkowych z lat 1581-1736 k. 22-33.
  • 12. Zapis wsi Popień własności Jakuba Wolskiego 1721. Ekstrakt z ksiąg grodzkich rawskich k. 34.
  • 3. Pawłowa Wojciechowiczowa Michałowska z synami sprzedają majętność Andruszkowszczyzna i Gałagóry w pow. oszmiańskim Krzysztofowi i Jaroszowi Andrejewiczom Kiewliczom 1593 k. 6-7.
  • 13. Pozew Antoniego Szyszki stolnika bracławskiego przeciw Tadeuszowi i Annie z Buynickich Samiszczom o wieś Paule w woj. połockim 1789 k. 35-36.
  • 4. Halszka Szemiotowa, kasztelanowa smoleńska oddaje majątki Mańkowicze i Łuczaj w pow. oszmiańskim Dymitrze z Kopciów Marcinowej Strawińskiej 1600 k. 8.
  • 5. Krzysztof Pawłowicz i Dorota Maciejewna Szczepanowicze sprzedają majętność Dragienie (Draktienie?) oraz dział Doroty w majatku Góra w ziemi żmudzkiej Sebastianowi Walentynowiczowi i jego małżonce Margarecie Maciejewnie 1615 k. 9-10.
  • 2. Mikołaj Michajłowicz i Jurij Bogdanowicz sprzedają dobra Kuryłowicze w woj. połockim Hrihorijowi Hrihoriewiczowi i Anachimowi Nikiporowiczowi 1578 k. 2-5.
  • 1. Adam Marcinowicz Sipowicz, Marcin Ciapiński i Mikołaj Jeśman wypuszczają w zastaw dobra Ładoniec Kuryłowski w pow. dzisneńskim, woj. połockim nad rzeką Biedrzycą, Marynie Okulinie Otwinkowicz i kwitują odbiór sumy zastawnej 1572 k. 1.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bietrymska Halszka Wojciechowna 17 w.
  • Bogdanowicz Jurij 16 w.
  • Bogdanowicz Mikołaj Michajłowicz 16 w.
  • Ciapiński Marcin 16 w.
  • Dąbrowski Mikołaj kazimierz pisarz grodzki oszmiański 17 w.
  • Hrebnicki Horyan abp połocki 17 w.
  • Hrihoriewicz Hrihorij 16 w.
  • Jeśman Mikołaj 16 w.
  • Kamieniecka 17 w.
  • Kamieniecki Krzysztof 17 w.
  • Kierdej Ostafiej podsędek grodzieński 17 w.
  • Kierdejowa Zofia z Chrapowickich 17 w.
  • Kiewlicz Jarosz Andrejewicz 16 w.
  • Kiewlicz Krzysztof Andrejewicz 16 w.
  • Koszczyc Andrzej Iwaszkowicz 17 w.
  • Koszczyc Filip Fiedorow 17 w.
  • Michałowska Pawłowa Wojciechowiczowa 16 w.
  • Nikiporowicz Anachim 16 w.
  • Otwinkowicz Maryna Okulina 16 w.
  • Rohozicka Fiodora Olechnowiczówna 17 w.
  • Samiszcze Anna z Buynickich 19 w.
  • Samiszcze Tadeusz 19 w.
  • Sielawa Siemion 17 w.
  • Sipowicz Adam Marcinowicz 16 w.
  • Strawińska Dymitra z Kopciów 17 w.
  • Szczepanowicz Dorota Maciejewna 17 w.
  • Szczepanowicz Krzysztof Pawłowicz 17 w.
  • Szemiotowa Halszka kasztelanowa smoleńska 17 w.
  • Szyszka Antoni stolnik bracławski 18 w.
  • Szyszka Jan starosta solutumanski 18 w.
  • Szyszkowa Katarzyna z Sufczyńskich starościna solutumańska 18 w.
  • Walentynowicz Margareta Maciejewna 17 w.
  • Walentynowicz Sebastian 17 w.
  • Warakumska Martyna Maciejewna z Sawicz-Zabłockich 17 w.
  • Warakumski (? Warakomski) Mateusz Piotrowicz 17 w.
  • Witan W. 17 w.
  • Wolski Jakub starosta kiszewski 18 w.
  • Andruszkowszczyzna w. w d. pow. oszmiańskim 16 w.
  • Bogusza majątek w d. woj. połockim 17 w.
  • Diemieńce w. 17 w.
  • Dragienie majątek na Żmudzi 17 w.
  • Gałagóry w. w d. pow. oszmiańskim 16 w.
  • Góra majątek na ziemi żmudzkiej 17 w.
  • Graużyszki majątek w d. pow. oszmiańskim 17 w.
  • Kroszkini (?) majatek w d. woj. wileńskim 17 w.
  • Kuryłowicze w. w dawnym woj. połockim 16 w.
  • Ładoniec Kuryłowski w. w d. pow. dzisneńskim 16 w.
  • Łuczaj majątek w d. pow. oszmiańskim 17 w.
  • Mańkowicze majątek w d. pow. oszmiańskim 17 w.
  • Mienice w. w d. pow. lepelskim 17 w.
  • Paule w. w d. woj. płockim 19 w.
  • Popień w. k. Brzezin w d. pow. Rawa Ruska 18 w.
  • Promieńszczyzna w. w dawnym pow. Oszmiańskim 17 w.
  • Sawki majątek w d. woj. płockim 17 w.
  • Dziesięciny
  • Kalendarz 16 w.
  • Sumariusz akt staropolskich
  • Kalendarz 16 w.

MARC

 • 130 a Dokumenty prawno-majątkowe
 • 240 a Dokumenty prawno-majatkowe dotyczące majatków położonych głównie na ziemiach litewsko-ruskich z XVI-XVIII w.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1572-1789
 • 300 a 36 k. b 13 dokumentów c 35x22 cm
 • 340 e luźne
 • 400 a Sufczyńska Katarzyna zob. Szyszkowa-Katarzyna z Sufczyńskich
 • 400 a Zabłocka Maryna Macijewna Sawicz zob. Warankumska Maryna Maciejewna z Sawicz-Zabłockich
 • 400 a Butrymska Halszka zob. Bietrymska Halszka Wojciechowna
 • 400 a Chrapowicka Zofia zob. Kierdejowa Zofia z Chrapowickich
 • 520 a 6. Pozew konsystorza ruskiego w imieniu Siemiona Sielawy przeciw jego żonie Fiodorze Olechnowiczównie Rohozickiej za najazd na dwór Mienice w pow. lepelskim, woj. połockim i pobicie 1622 k. 11.
 • 520 a 7. Halszka Wojciechowna Bietrymska (Butrymska?), żona Marcina, sprzedaje majętność Graużyszki w pow. oszmiańskim Ostafiejowi Kierdejowi podsędkowi grodzieńskiemu i jego małżonce Zofii z Chrapowickich 1641 k. 12-15.
 • 520 a 8. Filip Fiedorow Koszczyc sprzedaje majętność Bogusza, Sawki, M... i część Diemieniec w woj. połockim Andrzejowi Iwaszkowiczowi Koszczycowi 1643 k. 16-17.
 • 520 a 9. Skarga Mikołaja Kazimierza Dąbrowskiego pisarza grodzkiego oszmiańskiego przeciw Mateuszowi Piotrowiczowi Warakumskiemu (Warakomskiemu?) i jego żonie Marynie Maciejewnie z Sawicz-Zabłockich o Promieńszczyznę w pow. oszmiańskim 1647 k. 18-19.
 • 520 a 10. Pozew Krzysztofa Kamienieckiego i jego małżonki przeciw W. Witanowi o dokonanie szkód w lesie zwanym Iwaniszkar, majątku Kroszkino (?) w woj. wileńskim 1680 k. 20-21.
 • 520 a 11. "Replika a parte (...) Jana i Katarzyny z Sufczyńskich Szyszków starostów solutumańskich małżonków z (...) X. Horyanem Hrebnickim arcybiskupem połockim". Sumariusz dokumentów dotyczących sporów majątkowych z lat 1581-1736 k. 22-33.
 • 520 a 12. Zapis wsi Popień własności Jakuba Wolskiego 1721. Ekstrakt z ksiąg grodzkich rawskich k. 34.
 • 520 a 3. Pawłowa Wojciechowiczowa Michałowska z synami sprzedają majętność Andruszkowszczyzna i Gałagóry w pow. oszmiańskim Krzysztofowi i Jaroszowi Andrejewiczom Kiewliczom 1593 k. 6-7.
 • 520 a 13. Pozew Antoniego Szyszki stolnika bracławskiego przeciw Tadeuszowi i Annie z Buynickich Samiszczom o wieś Paule w woj. połockim 1789 k. 35-36.
 • 520 a 4. Halszka Szemiotowa, kasztelanowa smoleńska oddaje majątki Mańkowicze i Łuczaj w pow. oszmiańskim Dymitrze z Kopciów Marcinowej Strawińskiej 1600 k. 8.
 • 520 a 5. Krzysztof Pawłowicz i Dorota Maciejewna Szczepanowicze sprzedają majętność Dragienie (Draktienie?) oraz dział Doroty w majatku Góra w ziemi żmudzkiej Sebastianowi Walentynowiczowi i jego małżonce Margarecie Maciejewnie 1615 k. 9-10.
 • 520 a 2. Mikołaj Michajłowicz i Jurij Bogdanowicz sprzedają dobra Kuryłowicze w woj. połockim Hrihorijowi Hrihoriewiczowi i Anachimowi Nikiporowiczowi 1578 k. 2-5.
 • 520 a 1. Adam Marcinowicz Sipowicz, Marcin Ciapiński i Mikołaj Jeśman wypuszczają w zastaw dobra Ładoniec Kuryłowski w pow. dzisneńskim, woj. połockim nad rzeką Biedrzycą, Marynie Okulinie Otwinkowicz i kwitują odbiór sumy zastawnej 1572 k. 1.
 • 541 c a d 1977 e 2300
 • 541 c a d 1977 e 2305
 • 541 c a d 1977 e 2306
 • 541 c a d 1977 e 2308
 • 546 a Pol., ruski, łac.
 • 600 a Bietrymska Halszka Wojciechowna d 17 w.
 • 600 a Bogdanowicz Jurij d 16 w.
 • 600 a Bogdanowicz Mikołaj Michajłowicz d 16 w.
 • 600 a Ciapiński Marcin d 16 w.
 • 600 a Dąbrowski Mikołaj kazimierz c pisarz grodzki oszmiański d 17 w.
 • 600 a Hrebnicki Horyan c abp połocki d 17 w.
 • 600 a Hrihoriewicz Hrihorij d 16 w.
 • 600 a Jeśman Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Kamieniecka d 17 w.
 • 600 a Kamieniecki Krzysztof d 17 w.
 • 600 a Kierdej Ostafiej c podsędek grodzieński d 17 w.
 • 600 a Kierdejowa Zofia z Chrapowickich d 17 w.
 • 600 a Kiewlicz Jarosz Andrejewicz d 16 w.
 • 600 a Kiewlicz Krzysztof Andrejewicz d 16 w.
 • 600 a Koszczyc Andrzej Iwaszkowicz d 17 w.
 • 600 a Koszczyc Filip Fiedorow d 17 w.
 • 600 a Michałowska Pawłowa Wojciechowiczowa d 16 w.
 • 600 a Nikiporowicz Anachim d 16 w.
 • 600 a Otwinkowicz Maryna Okulina d 16 w.
 • 600 a Rohozicka Fiodora Olechnowiczówna d 17 w.
 • 600 a Samiszcze Anna z Buynickich c 19 w.
 • 600 a Samiszcze Tadeusz c 19 w.
 • 600 a Sielawa Siemion d 17 w.
 • 600 a Sipowicz Adam Marcinowicz d 16 w.
 • 600 a Strawińska Dymitra z Kopciów d 17 w.
 • 600 a Szczepanowicz Dorota Maciejewna d 17 w.
 • 600 a Szczepanowicz Krzysztof Pawłowicz d 17 w.
 • 600 a Szemiotowa Halszka c kasztelanowa smoleńska d 17 w.
 • 600 a Szyszka Antoni c stolnik bracławski d 18 w.
 • 600 a Szyszka Jan c starosta solutumanski d 18 w.
 • 600 a Szyszkowa Katarzyna z Sufczyńskich c starościna solutumańska d 18 w.
 • 600 a Walentynowicz Margareta Maciejewna d 17 w.
 • 600 a Walentynowicz Sebastian d 17 w.
 • 600 a Warakumska Martyna Maciejewna z Sawicz-Zabłockich d 17 w.
 • 600 a Warakumski (? Warakomski) Mateusz Piotrowicz d 17 w.
 • 600 a Witan W. d 17 w.
 • 600 a Wolski Jakub c starosta kiszewski d 18 w.
 • 651 a Andruszkowszczyzna w. w d. pow. oszmiańskim y 16 w.
 • 651 a Bogusza x majątek w d. woj. połockim y 17 w.
 • 651 a Diemieńce x w. y 17 w.
 • 651 a Dragienie x majątek na Żmudzi y 17 w.
 • 651 a Gałagóry x w. w d. pow. oszmiańskim y 16 w.
 • 651 a Góra x majątek na ziemi żmudzkiej y 17 w.
 • 651 a Graużyszki x majątek w d. pow. oszmiańskim y 17 w.
 • 651 a Kroszkini (?) x majatek w d. woj. wileńskim y 17 w.
 • 651 a Kuryłowicze x w. w dawnym woj. połockim y 16 w.
 • 651 a Ładoniec Kuryłowski x w. w d. pow. dzisneńskim y 16 w.
 • 651 a Łuczaj x majątek w d. pow. oszmiańskim y 17 w.
 • 651 a Mańkowicze x majątek w d. pow. oszmiańskim y 17 w.
 • 651 a Mienice x w. w d. pow. lepelskim y 17 w.
 • 651 a Paule x w. w d. woj. płockim y 19 w.
 • 651 a Popień x w. k. Brzezin w d. pow. Rawa Ruska y 18 w.
 • 651 a Promieńszczyzna x w. w dawnym pow. Oszmiańskim y 17 w.
 • 651 a Sawki x majątek w d. woj. płockim y 17 w.
 • 653 a Dziesięciny
 • 653 a Kalendarz 16 w.
 • 653 a Sumariusz akt staropolskich
 • 655 a Kalendarz 16 w.
 • 852 j BK 12390

Indexes